Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Всеукраинский опрос "Проблемы развития украинского села"

Презентация всеукраинского опроса общественного мнения «Проблеми розвитку українського села». Июнь 2015 г.

 • Login to see the comments

Всеукраинский опрос "Проблемы развития украинского села"

 1. 1. Всеукраїнське опитування громадської думки   «Проблеми розвитку українського села» травень-­‐червень 2015  р.  
 2. 2. Видання «Ділова столиця»  у  партнерстві з   соціологічною компанією «SOCIOSTREAM  AG»   розпочинає проект  з  моніторингу громадської думки  українців.     В  рамках  проекту  будемо виявляти ставлення громадян до  важливих соціально-­‐політичних та  економічних питань.  
 3. 3. Методологія • Дата  проведення дослідження:  польовий етапдослідження проходив  у  період з    25  до  30  травня2015  року.   • Методи дослідження.  Збір інформації проводивсяметодом   стандартизованогоособистогоінтерв’юу  помешканнях респондентів (всі регіони України,  окрім АР  Крим,  м.  Севастополя,   Донецької та  Луганської областей). • Вибірка дослідження.  Вибіркабагатоступенева,  з  випадковим відбором,  за  статево-­‐віковими квотами  на  останньомуступені відбору.  Результати дослідження репрезентативні для  громадян України у  віці 18  років і  старше.  Всього опитано 2200  осіб.  Похибка вибірки для  України в  ціломуне  перевищує 3%.  
 4. 4. 0,4$ 1,2$ 2,2$ 2,2$ 2,3$ 2,3$ 3$ 3,1$ 3,1$ 5$ 6$ 10,2$ 16,8$ 18,2$ 30,3$ 30,5$ 33,3$ 34,2$ 57,4$ Iнше$ Якість$продуктів$харчування,$екологічні$проблеми$$ Неможливість$отримати$якісну$освіту$ Правова$нерівноправність,$порушення$прав$людини$$ Несприятливі$умови$для$розвитку$малого$та$середнього$бізнесу$$ Нестача$свободи$і$демократії$ Зростання$злочинності,$недостатня$безпека$на$вулицях$ Відсутність$культурного$дозвілля$ Проблеми$справедливості$та$правосуддя$ Соціальне$розшарування,$прірва$між$бідними$і$багатими$ Недостатній$рівень$соціального$захисту$ Неможливість$отримати$якісне$медичне$обслуговування$ Хабарництво$і$корупція$у$владі$ Підвищення$цін$на$основні$товари,$інфляція$ Низький$рівень$життя,$бідність$$ Низький$рівень$зарплати$чи$пенсії$ Відсутність$роботи,$безробіття$ Високі$тарифи$на$комунальні$послуги$ Військовий$конфлікт$на$Сході$України$$ 1)#Які#проблеми#країни#особисто#Вас#хвилюють#найбільше?#(%,#респонденти#могли#обрати#не#більше#3Bх#варіантів)## 1)  Які проблеми країни особисто Вас  хвилюють найбільше?   (%,  респонденти могли  обрати  не  більше 3-­‐х  варіантів)  
 5. 5. 2)  Які проблеми українського села  особисто Вас  хвилюють найбільше?  (%,  відповідали лише мешканці сіл,  респонденти могли  обрати  не   більше 3-­‐х  варіантів)   0,9$ 2$ 3,4$ 5,1$ 5,6$ 5,7$ 6,3$ 6,6$ 7,2$ 9,4$ 12,5$ 15,9$ 21,7$ 26,2$ 26,8$ 52,6$ 65,4$ Проблеми$з$оформленням$земельних$паїв$$ Нестача$елеваторів$та$складів$для$зберігання$ Iнше$ Якість$освіти$та$стан$освітніх$закладів$ Нестача$громадського$транспорту$ Залежність$від$одного$роботодавця$$ Низька$орендна$плата$за$земельні$паї$ Відсутність$закладів$культури$$ Великі$податки$$ Безправність$селян$$ Відсутність$можливостей$для$збуту$с/г$продукції$ Стан$медичного$обслуговування$ Низькі$закупівельні$ціна$на$продукцію$селян$ Маленька$пенсія$ Погані$дороги$ Відсутність$робочих$місць$ 2)#Які#проблеми#українського#села#особисто#Вас#хвилюють#найбільше?#(%,#відповідали#лише#мешканці#сіл,#респонденти#могли#обрати#не# більше#3Dх#варіантів)###
 6. 6. 3)  Хто,  на  Вашу  думку,  сьогодні найбільше шкодить  розвитку українського села?  (%,  відповідали лише мешканці сіл,  респонденти могли   обрати  не  більше 3-­‐х  варіантів)   0,5$ 0,7$ 3,8$ 5,3$ 7$ 10,5$ 18,5$ 19,5$ 31,7$ 32,8$ Громадськi$органiзацii$ Мiсцевi$фермери$ Полiтичнi$партii$ Президент$Петро$Порошенко$ Iнше$ Великi$агропiдприємства,$холдинги$ Мiсцева$влада$ Уряд$Арсенiя$Яценюка$ Верховна$Рада$ Агротрейдери$i$посередники$ ашу#думку,#сьогодні#найбільше#шкодить#розвитку#українського#села?#(%,#респонденти#могли#обрати#не#більше#3Aх#варіантів)##
 7. 7. 4)  Якi аграрні підприємства уряд повинен  пiдтримувати в   першу  чергу? (%,  відповідали лише мешканці сіл) 0,3$ 5,7$ 10,2$ 14$ 17,5$ 52,3$ Великі$агрохолдинги$ Не$знаю$ Колективні$господарства$ Особисті$селянські$господарства$$ Середні$та$дрібні$фермерські$господарства$ Всі$мають$отримувати$державну$підтримку$ 4)#Якi#аграрні#підприємства#уряд##повиннен#пiдтримувати#в#першу#чергу?#(%)#
 8. 8. 5)  Якщо ви ведете  особисте селянське господарство,  чи згоднi ви сплачувати помiрнi податки,  які будуть витраченi на  розвиток села?   (%,  відповідали лише мешканці сіл) 4,7$ 5,1$ 7,6$ 16,3$ 17,5$ 48,8$ Так,$тому,$що$мої$податки$допоможуть$пiдтримати$ соцiальну$сферу$ Нi,$менi$зручнiше$працювати$без$реєстрацiї$i$податкiв$ Не$знаю$ Нi,$я$не$вiрю,$що$мої$податки$будуть$використанi$ справедливо$ Так,$якщо$це$допоможе$менi$вигiднiше$продавати$ свою$продукцi$ Я$не$веду$особисте$селянське$господарство$ 5)#Якщо#ви#ведете#особисте#селянське#господарство,#чи#згоднi#ви#сплачувати#помiрнi#податки,#які#будуть#витраченi# на#розвиток#села?##(%,#відповідали#лише#мешканці#сіл)#
 9. 9. 6)  Яку  позицію щодо продажу  сiльськогосподарськоїземлi Ви   підтримуєте?  (%) 65,9% 11,9% 8,1% 5,5% 5,3% 3,3% 6)#Яку#позицію#щодо#продажу#сiльськогосподарської#землi#Ви#підтримуєте?#(%)# Не%можна%продавати%в%жодному% випадку% Треба%продавати,%але%тільки% громадянам%України% Не%знаю% Треба%продавати,%але%потім,%коли%буде% гарантія,%що%не%скуплять%за%безцінь%% Треба%продавати,%але%право%купити% землю%повинна%мати%лише%держава%% Треба%продавати%зараз,%всім%хто%бажає%
 10. 10. 7)  Яка   модель   сiльського господарства найбільше пiдходить Українi?  (%) 43,2% 21,2% 19,6% 16% 7)#Яка###модель###сiльського###господарства###краще###пiдходить###Украiнi?#(%)# Як%в%країнах%Європейського%Союзу%% Не%знаю% Як%було%в%Радянському%Союзі% Як%в%Білорусі%
 11. 11. 8)  Як   саме необхiдно розвивати українське село?  (%) 76,5% 16,8% 3,4% 3,3% 8)#Як###саме###необхiдно###розвивати###украiнське###село?#(%)# Надати%широку%державну%підтримку%–% дотації,%пільги%тощо% Сільське%населення%саме%повинне%узяти% на%себе%відповідальність%за%розвиток% села% Розвивати%село%взагалі%%не% перспективно,%краще%розвивати%місто% Не%знаю%
 12. 12. 1" 3" 4,7" 5,8" 5,9" 6,8" 7,4" 9,3" 13" 15,6" 16" 20,2" 20,2" 23,9" 27,1" 27,3" 35,1" Розвиток"споживчої"кооперації" Iнше" Дозволити"продаж"землі" Розвиток"будинків"культури"в"селах" Створити"систему"виходу"підприємствам"на"міжнародні"ринки" Будівництво"в"селах"нових"шкіл" Покращити"телефонний"та"Інтернет"зв'язок"" Спрощення"системи"дозволів"для"сільського"господарства" Збільшення"кількості"лікарняних"закладів"на"селі"" Зменшення"рівня"оподаткування"сільського"господарства" Більше"коштів"з"податків"залишати"місцевим"громадам""" Доступне"кредитування"сільського"господарства" Передача"більших"повноважень"та"грошей"від"центральної"влади"на"місця"" Розвиток"фермерських"об`єднань" Покращити"транспортне"сполучення" Впровадження"системи"дотацій"сільського"господарства" Боротьба"з"корупцією" і#кроки,#на#Вашу#думку,#необхідно#зробиті#в#першу#чергу#для#розвитку# села?#(%,#респонденти#могли#обрати#не#більше#3Cх#варіантів)## 9)  Які кроки,  на  Вашу  думку,  необхідно зробитив  першу  чергу для  розвитку села?  (%,  відповідали лише мешканці сіл),  респонденти могли  обрати  не  більше 3-­‐х   варіантів)  
 13. 13. Про  SOCIOSTREAM SOCIOSTREAM  AG  (Аналітична Група СОЦІОСТРІМ)  -­‐ організація,   яка  спеціалізується на  проведенні соціологічних досліджень. Метою організації є розвиток вільного і  демократичного  українськогосуспільства через  проведення аналітичних досліджень,  вивчення громадської думки,  виявлення оптимальних шляхів розвитку українськогосуспільства. Основні  напрями  діяльності: • організація  та  проведення  дослідження  громадської  думки  стосовно  актуальних  соціально-­‐економічних  та  політичних   питань  (опитування  громадян,  анкетування,  інтерв’ю,  фокус-­‐групові  дискусії,  експертні  опитування,  екзіт  поли  тощо); • підготовка  аналітичних  матеріалів,  експертних  записок,  коментарів  та  інших  інтелектуальних  продуктів; • надання  соціально-­‐важливих  рекомендацій  щодо  розвитку  українського  суспільства  і  держави  всім  зацікавленим   суб’єктам  (окремим  громадянам,  організаціям,  підприємствам,  політичним  партіям,  органам  державної  влади,   органам  місцевого  самоврядування  тощо). Наші  особливості: • розвинута  власна  регіональна  польова  мережа; • ефективні  методи  контролю  і  нульова  толерантність  до  фальсифікації  та  “халтури”;   • використання  власних  новітніх  IT  рішень  для  підвищення  якості  та  оперативності  досліджень; • сильна  аналітика  та  інтерпретація  даних.   Контакти: Олена  Бояркіна,  керівник  SOCIOSTREAM  AG   www.sociostream.com Tel:  +380506436767 Email:  office@sociostream.com

×