Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Axon memoria web

Proyecto para fomentar la memoria colectiva de un territorio y de sus agentes mediante una página web

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Axon memoria web

  1. 1. Associació d’investigació social Axon www.socialaxon.org 34+934 157 809 [email_address] Memòria Viva Virtual Un aplicatiu social per a barris Proposta realitzada per: Associació Axon Crescendo, S.L Maig 2011
  2. 2. <ul><li>Per què Memòria viva virtual? </li></ul><ul><li>Les dificultats per vertebrar els projectes socials de la llei de barris (la prioritat és l’obra) justifiquen una eina que lligui participació ciutadana i cohesió social (un dels objectius de la llei) i que sumés esforços més que fer accions disperses . </li></ul><ul><li>Un projecte de memòria col·lectiva pot servir per crear identitat de barri , el que milloria l’autopercepció dels seus residents (un dels problemes d’aquests barris és la visió negativa que sovint tenen d’ells els residents a la ciutat ). </li></ul><ul><li>L’objectiu d’aquest projecte és crear comunitat, generar identitat a partir d’un aplicatiu web de proximitat que reculli el passat i el present del que es fa al barri amb la voluntat de ser una eina habitual de treball de les entitats i la ciutadania en general. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Què és Memòria viva virtual? </li></ul><ul><li>Aplicatiu web que centralitza i difon tota la informació generada en el barri en diferents formats. </li></ul><ul><li>L’origen de la informació són agents socials i no només l’administració local. Avantatges respecte web institucional: les entitats es veuran reconegudes per l’administració i, a la vegada, les actuacions de les administracions tindran més difusió i repercussió. </li></ul><ul><li>Repositori permanent i actualitzable de la informació: memòria viva per acumulativa; no prescriu, només tindrà períodes de major actualització que d’altres. </li></ul><ul><li>Generador de projectes comunitaris que generin identitat. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Els continguts de Memòria viva virtual? </li></ul>Participació Agents socials Difusió Actuacions Identitat Autoestima
  5. 5. <ul><li>Quin model de gestió proposem als ajuntaments? </li></ul>Proposta de gestió: 1 any d’acompanyament posada en marxa i creació de protocols per fer senzilla la seva gestió. 4 mesos - Disseny aplicatiu web - Recopilació de continguts - Cens d’entitats al barri 2 mesos - Incorporació dels continguts bàsics 6 mesos - Desenvolupament del model de gestió (protocols d’informació per facilitar gestió futura) - Elaboració d’un sociograma de xarxes associatives i un mapa relacional del tercer sector - Desenvolupament d’un projecte comunitari (memòria oral del barri) - Anàlisi de viabilitat econòmica <ul><li>Proposta de futur: </li></ul><ul><li>Gestió directa Ajuntament </li></ul><ul><li>Gestió Empresa </li></ul><ul><li>Gestió “social”: persona del barri </li></ul><ul><li>Reptes econòmics: </li></ul><ul><li>Que no sigui una càrrega pel pressupost municipal </li></ul><ul><li>Que el servei no desaparegui quant acabi la subvenció de la llei de barris (inconvenients de les subvencions temporals) </li></ul><ul><li>Possibilitat d’autofinançament amb publicitat </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Beneficis pels ajuntaments </li></ul><ul><li>Beneficis Socials: </li></ul><ul><li>- Connexió: una eina de connexió de la xarxa social del barri. </li></ul><ul><li>- Identitat = Autoestima </li></ul><ul><li>Beneficis d’inversió: </li></ul><ul><li>- Projecte sostenible: inversió per posada en marxa i autofinançament posterior. </li></ul><ul><li>- Estudi complementari: anàlisi de les xarxes del tercer sector al barri. </li></ul><ul><li>Beneficis polítics: </li></ul><ul><li>- Interns: servei al teixit associatiu i màxima difusió de la informació municipal. </li></ul><ul><li>- Externs: projecció de la ciutat per impulsar un projecte innovador. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Moltes gràcies per la seva atenció </li></ul><ul><li>Visiti les nostres pàgines web: </li></ul><ul><li>http://www.socialaxon.org </li></ul><ul><li>http://www.prakanstudios.com </li></ul>

×