Onderzoek recruitment & social media in Nederland

1,559 views

Published on

Online onderzoek uitgevoerd onder recruiters, HR medewerkers en managers naar de rol van social media in sollicitatieproces in Nederland. Ruim 100 respondenten hun mening gegeven.

Published in: Business

Onderzoek recruitment & social media in Nederland

 1. 1. Recruitment & Social Media in Nederland Online onderzoek uitgevoerd door
 2. 2. Inhoud•  Voorwoord•  Onderzoeksopzet•  Belangrijkste conclusies•  Onderzoeksresultaten•  Over Social Media Wijs Recruitment  &  Social  Media  in  NL   2   December  2011  
 3. 3. Voorwoord‘Uit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat 70 % van devacatures via netwerken worden vervuld. Social media zijn zeergeschikt om deze vacatures te vinden en een uitstekend mediumom gevonden te worden door je nieuwe vakcollega’s enrecruiters.De conclusies van voorliggend onderzoek van Social Media Wijsonderstrepen mijn inziens wederom het belang van hetonderhouden van een goed profiel op sociale media’- Aaltje Vincent, loopbaanadviseur en auteur ‘Werk vindenvia social media’. Recruitment  &  Social  Media  in  NL   3   December  2011  
 4. 4. Onderzoeksopzet•  Het onderzoek is gestart naar aanleiding van een Amerikaans onderzoek.•  De vragen in het onderzoek zijn grotendeels identiek aan het Amerikaanse onderzoek om vergelijking mogelijk te maken.•  Het onderzoek is via social media onder de aandacht gebracht van recruiters, HR medewerkers en managers.•  107 respondenten hebben aan het onderzoek deelgenomen. Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   4  
 5. 5. Belangrijkste conclusies (1)•  90% van alle recruiters in NL zet social media in bij het screenen van kandidaten en doet dit zo vroeg mogelijk•  De top 3 meest gebruikt is LinkedIn US:   (96%), Facebook (73%) en Twitter (71%) Facebook  65%   Twi5er  53%  •  De deelgenomen recruiters hebben iets LinkedIn  48%   vaker (45%) kandidaten aangenomen dan afgewezen (38%) vanwege wat hij van een kandidaat zag op social media. US:   Resp.  69%  en  68%   Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   5  
 6. 6. Belangrijkste conclusies (2)•  Afgewezen kandidaten waren met name starters op de arbeidsmarkt (18-24 jaar)•  De voornaamste redenen voor afwijzing waren het plaatsen van ongepaste foto’s (55%) of ongepast commentaar (45%). US:  Veel  •  Aangenomen kandidaten waren m.n. 25-34 jaar verschillende   redenen  •  De voornaamste redenen: –  Profiel ondersteunde zijn/haar professionele kwalificaties (65%) –  Positieve indruk van zijn/haar persoonlijkheid en geschiktheid voor de organisatie (59%) US:  Ook  de  belangrijkste  redenen   Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   6  
 7. 7. Onderzoeksresultaten Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   7  
 8. 8. Gebruik je sociale netwerken om kandidatenvoor een te vervullen functie te screenen? N  =  89   Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   8  
 9. 9. Welke sociale netwerken gebruik jegedurende de sollicitatieprocedure omkandidaten te screenen? N  =  77   Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   9  
 10. 10. Gedurende welke fase van desollicitatieprocedure bekijk je socialenetwerken om kandidaten te screenen? N  =  76   Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   10  
 11. 11. Heb je ooit een kandidaat afgewezenvanwege wat je over hem of haar zag op eensociaal netwerk? N  =  76   *  Van  de  respondenten  die  hebben  aangegeven  social  media  te  gebruiken  om  kandidaten  te  screenen.   Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   11  
 12. 12. Kandidaten die ik heb afgewezen vanwegewat ik zag op een sociaal netwerk waren: “In  het  onderzoek  is  het   gebruik  van  social  media   en  de  mate  van   arbeidsparScipaSe  niet   verdisconteerd.”   N  =  29   Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   12  
 13. 13. Waarom heb je kandidaten afgewezen? N  =  29   Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   13  
 14. 14. Heb je ooit een kandidaat aangenomenvanwege wat je over hem of haar zag op eensociaal netwerk? N  =  76   *  Van  de  respondenten  die  hebben  aangegeven  social  media  te  gebruiken  om  kandidaten  te  screenen.   Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   14  
 15. 15. Kandidaten die ik heb aangenomen vanwegewat ik zag op een sociaal netwerk waren: N  =  34   Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   15  
 16. 16. Waarom heb je kandidaten aangenomen? N  =  34   Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   16  
 17. 17. Ik ben betrokken bij het sollicitatieproces als: N  =  83   Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   17  
 18. 18. De onderneming(en) waarvoor ik betrokkenben bij het sollicitatieproces bestaat/bestaanuit: N  =  82   Recruitment  &  Social  Media  in  NL   Januari  2012   18  
 19. 19. Over Social Media Wijs 19  
 20. 20. Over Social Media WijsSocial Media Wijs wil kinderen en jongeren wegwijs maken in de mogelijkheden die sociale media bieden zodat ze beter kunnen leren, communiceren en zich profileren Social Media Wijs ontwikkelt en verzorgt trainingen en voorlichting voor leerlingen, leerkrachten en ouders in het basis- en middelbaar onderwijs.Dit doen wij aan de hand van co-creatieve en inspirerende werkvormen, waarbij we uitgaan van een positieve insteek naar social media. 20  
 21. 21. Meer weten?•  Voor vragen over dit onderzoek of over Social Media Wijs kunt u mailen naar: info@socialmediawijs.nl•  Social Media Wijs is ook te vinden op: www.socialmediawijs.nl en Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn en Slideshare Linda  Vonhof   Thijs  van  de  Reep   21  

×