Ouderenbehoeftenonderzoek [BOOZ]t

663 views

Published on

Ouderenbehoeftenonderzoek [BOOZ]t
symposium 18 juni 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
663
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
305
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ouderenbehoeftenonderzoek [BOOZ]t

 1. 1. OuderenbehoeftenonderzoekKnokke-Heist – 2011-2012
 2. 2. 22Doelstelling project• Behoeften ouderen inschatten• Aanzet geven tot beleidsplanSamenwerking tussen gemeente - provincie- VUB/Hogent
 3. 3. 3Inhoud rapport Beschrijving van de steekproef Thema 1: Woonsituatie en buurt Thema 2: Gezondheid, zorg en hulpverlening Thema 3: Welbevinden Thema 4: Maatschappelijke participatie Thema 5: Tevredenheid met betrekking tot gemeentelijkedienstverleningKnokke-Heist wordt vergeleken met Vlaanderen en West-VlaanderenPer kenmerk wordt nagegaan of er verschillen zijn naarleeftijd, geslacht, partner, kinderen, inkomen, verhuisd, zorgafhankelijkheid, eenzaamheid, …..
 4. 4. 4Beschrijving steekproef403 ouderen bevraagd in periode 2011-2012• 44,5% mannen, 55,5% vouwen, naarmate leeftijd stijgtneemt aandeel vrouwen toe.• Gemiddelde leeftijd: 72,4 jaar• 44% 60-69 jaar, 35% 70-79 jaar, 21% 80+• 20% enkel lager onderwijs, 21% hoger onderwijs
 5. 5. 5Beschrijving steekproef• 20% enkel lager onderwijs, 21% hoger onderwijs
 6. 6. 6Beschrijving steekproef• 11% geen kinderen in leven• Inkomen: 60% inkomen > 1500 euro, 8% inkomen < 1000euro
 7. 7. 7Thema 1: woonsituatie en buurt• Basiscomfort in de woning en onaangepastheid vande woning• Buurtbetrokkenheid• Verhuisgeneigdheid• Aangepastheid van de wijk
 8. 8. 8Basiscomfort in de woningComfortelement aanwezigBad of douche 99%Centrale verwarming 93,5%Toilet in de woning 99,8%telefoon 93,5%
 9. 9. 9Onaangepastheid van de woningZeer strenge maatPolst niet alleen naar comfort woning, maar ook naar debuurt, naar nabijheid van kinderen, ….Geeft een indicatie of de woning en woonomgeving ookgeschikt zijn op moment dat men zorgbehoevend wordt.Knokke-Heistonaangepastheid van dewoninggeen 18,0%matige 51,4%ernstige 30,7%
 10. 10. 10Onaangepastheid van de woningTop 5 onaangepastheidTrappen in de woningAfstand tot kinderen te groot*Afstand tot voorzieningen te grootWoning te duur*Woning te groot* kenmerk is typerend voor Knokke -Heist
 11. 11. 11Onaangepastheid van de woningKnokke-Heist scoort beter dan Vlaanderen en West-Vlaanderen: kleiner aandeel ernstig onaangepast, groteraandeel geen onaangepastheid
 12. 12. 12Onaangepastheid van de woningWelke kenmerken zorgen voor significantie verschillen:• Geen verschil volgens leeftijdsklasse• Geen verschil tussen mannen en vrouwen• Senioren met een partner: meer aangepaste woning• Geen verschil naar inkomensklasse• Hoe ouder de woning, hoe groter de kans dat dewoning ernstige gebreken vertoont
 13. 13. 13Geen verschil met Vlaanderen en West-VlaanderenBuurtbetrokkenheidrtoontKnokke-Heistbuurtbetrokkenheidgeen 32,9%matig 38,2%Veel 28,9%
 14. 14. 14BuurtbetrokkenheidWelke kenmerken zorgen voor significantie verschillen:• Geen verschil volgens leeftijdsklasse• Geen verschil tussen mannen en vrouwen• Senioren met een partner: hogere buurtbetrokkenheid• Geen verschil naar inkomensklasse• Ouderen die ernstig eenzaam zijn: minderbuurtbetrokkenheid• Ouderen die zich zeer onveilig voelen: minderbuurtbetrokkenheid
 15. 15. 15Verhuizen en verhuisgeneigdheid33% van de ouderen zijn de voorbije 10 jaar verhuisdHet aandeel ouderen dat verhuisd is, is veel groter inKnokke-Heist dan gemiddeld in West-Vlaanderen (18%) enVlaanderen(14%).54% van de ouderen is geneigd te verhuizen als hetnoodzakelijk wordt. Hier is er geen verschil met Vlaanderenen West-Vlaanderen.
 16. 16. 16Verhuizen en verhuisgeneigdheidWelke kenmerken zorgen voor significantie verschillen:• De verhuisgeneigdheid hangt samen metonveiligheidsgevoelens: wie zich meer onveilig voelt, wil meerverhuizen.
 17. 17. 17Tekorten in de wijkScore tussen 1 en 2Hoe dichter bij 2, hoe meer tekortenMeest tekorten ervaren mbt culturele voorzieningen enmobiliteitsvoorzieningenKnokke-HeistGemiddeldeAangepastheid van de wijk 1,26Aangepastheid van de wijkculturele voorziening1,28Aangepastheid van de wijkbasisvoorzieningen1,24Aangepastheid van de wijkmobiliteitsvoorzieningen1,28
 18. 18. 18Tekorten in de wijkOuderen in Knokke-Heist ervaren meer tekorten dan degemiddelde senior in West-Vlaanderen en VlaanderenMeest voorkomende tekorten:Basisvoorzieningen:• Post, kruidenierswinkel, mobiele winkelCulturele voorzieningen en ontspanning:• Zwembad, dienstencentrum, theaterMobiliteitsvoorzieningen• Openbare toiletten, rustbanken, bushalte
 19. 19. 19Tekorten in de wijkWelke kenmerken zorgen voor significantie verschillen:• Geen verschil volgens leeftijdsklasse• Geen verschil tussen mannen en vrouwen• Senioren die moeilijk rondkomen ervaren meertekorten• Ouderen die zich zeer onveilig voelen, ervaren meertekorten op vlak van mobiliteit
 20. 20. 20Thema 2: gezondheid, zorg en hulpverlening• Gezondheid• Potentieel hulpnetwerk• Zorgafhankelijkheid• Vallen
 21. 21. 21GezondheidBerekend aan de hand van een internationaalgevalideerde schaal: medical outcome scale.Peilt in welke mate ouderen beperkt zijn in dagdagelijkseactiviteiten: wandelen, trappen lopen, boodschappendoen, huishouden, …..Ouderen in Knokke-Heist: minder beperkt bij zwareinspanningen, buigen en tillen, stappen, huishouden dangemiddelde senior in West-Vlaanderen en Vlaanderen,Maw de gezondheidstoestand is gemiddeld genomenbeter.Naarmate de leeftijd stijgt, gezondheidstoestand wordtslechter
 22. 22. 22Potentieel hulpnetwerkPeilt naar de mate waarop ouderen ‘omringd’ zijn dooreen informeel netwerk• 6% van de ouderen zegt op niemand een beroep tekunnen doen. Significant verschil met Vlaanderen(2,4%) en West-Vlaanderen (2,6%)• Gemiddeld aantal personen waarop met een beroepkan doen: 3,2 (kleiner netwerk dan Vl en WVL)• 80+ geeft vaker aan op niemand een beroep tekunnen doen• Potentieel hulpnetwerk is groter als er een patrner is
 23. 23. 23ZorgafhankelijkheidPeilt naar de mate waarin ouderen hulp krijgen voorpersoonlijke verzorging, voor huishouden en voorpersoonlijke verplaatsingen• Voor persoonlijke verzorging: 9%• Voor het huishouden: 20%• Voor persoonlijke verplaatsingen: 14%Geen verschil met Vlaanderen en West-Vlaanderen voorpersoonlijke verzorging en hulp huishouden, senioren uitKnokke-Heist zijn minder afhankelijk voor hulp bijpersoonlijke verplaatsingen
 24. 24. 24ZorgafhankelijkheidWelke kenmerken zorgen voor significantie verschillen:• Naarmate de leeftijd stijgt, stijgt het aandeel ouderen dathulp behoeft• Naarmate inkomen lager is, meer hulp in huishouden enpersoonlijke verplaatsing• Ouderen die moeilijk ronkomen hebben meer hulp nodigvoor huishouden• Ouderen die hulp nodig hebben in huishouden en voorverplaatsingen zijn vaker ernstig eenzaam
 25. 25. 25Vallen30% van de ouderen is afgelopen jaar minstens 1 keergevallen• Vooral 80+ is een risicogroep• Ouderen met partner vallen minder dan ouderen metpartner• Wie lager inkomen heeft, of moeilijk rondkomt valtmeer• Zorgafhankelijkheid en vallen gaan hand in hand• Wie zich onveilig voelt, valt meer
 26. 26. 26Thema 3: Welbevinden• Uitgebreidheid netwerk• Eenzaamheid• Ervaren problemen• Onveiligheidsgevoelens
 27. 27. 27Uitgebreidheid van het netwerkPeilt naar de mate waarin ouderen contact hebben metpartner, kinderen, broer/zus, familie, vrienden• Score tussen 1 en 5, hoe hoger de score hoeuitgebreider het netwerk.• Score Knokke-Heist: 3,6• Gemiddeld genomen een kleiner netwerk dan West-Vlaanderen en Vlaanderen
 28. 28. 28Uitgebreidheid van het netwerk• Naarmate leeftijd stijgt, neemt netwerk af• Ouderen met partner hebben een uitgebreidernetwerk• Ouderen die hulp in het huishouden krijgen en diehulp voor verplaatsingen krijgen hebben eenbeperkter netwerk• Ouderen die ernstig eenzaam zijn hebben eenbeperkter netwerk
 29. 29. 29Eenzaamheid15,3% van de ouderen is ernstig eenzaamDit betekent dat ± 2200 65-plussers in Knokke-Heistprofessionele hulp nodig heeft om uit de situatie vaneenzaamheid te komenKnokke-Heist%eenzaamheid geen tot matige 84,7%ernstige 15,3%
 30. 30. 30Eenzaamheid• Ouderen met partner: minder eenzaam.Maar: 12% van mensen met een partner zijn ernstigeenzaam• Ouderen met een laag inkomen zijn vaker ernstigeenzaam. Ook wie moeilijk ronkomt is meer ernstigeenzaam• Wie hulp krijgt in huishouden en voor persoonlijkeverplaatsing: meer erstig eenzaam• 1/5 van de ouderen die zich onveilig voelt , is ernstigeenzaam
 31. 31. 31Thema 4: Maatschappelijke Participatie• Activiteitsgraad• Participatie in verenigingen• Vrijwilligerswerk• Bijwonen culturele evenementen
 32. 32. 32ActiviteitsgraadPeilt naar de mate waarin ouderen activiteiten doen(score tussen 1 en 5)Ouderen in Knokke-Heist actiever dan gemiddeldesenior in Vlaanderen en West-VlaanderenKnokke-HeistGemiddeldeactiviteiten 2,70activiteiten ifv ontspanning 3,24activiteiten. ifv zelfrealisatie 2,36activiteiten ifv doe het zelf 2,04
 33. 33. 33ActiviteitsgraadWelke kenmerken zorgen voor significante verschillen• Naarmate leeftijd stijgt, daalt activiteitsgraad• Mannen actiever dan vrouwen• Met partner: hogere activiteitsgraad• Hogere inkomens: hogere activiteitsgraad• Wie verhuisd is voorbije 10 jaar: hogereactiviteitsgraad• Wie zorgbehoevend is: lagere activiteitsgraad• Lagere activiteitsgraad bij ernstig eenzamen• Hoogste actviteitsgraad bij wie zich matig onveiligvoelt
 34. 34. 34Participatie in verenigingen• Deelname aan verenigingsleven• Belemmeringen deelname aan verenigingsleven• seniorenverenigingen
 35. 35. 35Participatie in verenigingen• Oudere in Knokke-Heist is gemiddeld van 1,2verenigingen lid.• Deelname aan verenigingsleven: lager dan in West-Vlaanderen(1,9) en Vlaanderen (1,8)• Deelname hoogst bij 70-79 jarigen, laagst bij 80+• Hogere participatie aan verenigingen bij hogereinkomens• Wie hulp krijgt in huishouden participeert minder• Wie ernstig eenzaam is participeert minder aanverenigingsleven
 36. 36. 36Belemmeringen deelname aan verenigingenPeilt naar de factoren die ervoor zorgen dat ouderengeen activiteiten van de verenigingen bijwonen• Score tussen 1 en 5Knokke-HeistGemiddeldebelemmeringen 2,13organisatie specifieke belemmeringen 2,19persoonsgebonden belemmeringen 2,08
 37. 37. 37Belemmeringen deelname aan verenigingen• Organisatiespecifieke belemmeringengen• Activiteiten gaan ‘s avonds door• Activiteiten spreken niet aan• Persoonsgebonden belemmeringen• Gezondheidsproblemen• Vervoersproblemen• Niemand om mee samen te gaan
 38. 38. 38Seniorenverenigingen• 71% kent de seniorenverenigingen (lagere kennisdan VL en WVL)• 13% is lid (zeer laag in vgl met VL en WVL)• Vrouwen zijn vaker lid• 34 verwacht (misschien) lid te worden
 39. 39. 39Vrijwilligerswerk• 10% doet vrijwilligerswerk, lagere score danWVl (17%) en VL (15%)• 18,5 verwacht in de toekomst vrijwilligerswerk te doen• Grote recruteerbaarheid bij 60-69 jaar (maar zemoeten gevraagd worden)
 40. 40. 40Bijwonen culturele evenementenPeilt naar mate waarin ouderen deelnemen aan cultureleactiviteitenIn vgl met VL en WVL: grote verschillen:kleiner aandeel dat nooit participeert, groter aandeelfrequente participantKnokke-Heistcultuurparticipatie nooit 41,7%passant 17,5%frequente participant 40,8%
 41. 41. 41Bijwonen culturele evenementenWelke kenmerken van de respondenten zorgen voorsignificante verschillen?• Jong-senioren participeren meer• inkomen
 42. 42. 42Bijwonen culturele evenementenWelke kenmerken van de respondenten zorgen voorsignificante verschillen?• Wie zorgafhankelijk is participeert minder• Wie afgelopen 10 jaar verhuisd is, participeert meer• Wie ernstig eenzaam is, participeert minder
 43. 43. 43Vrijwilligerswerk• 10% doet vrijwilligerswerk, lagere score danWVl (17%) en VL (15%)• 18,5 verwacht in de toekomst vrijwilligerswerk te doen• Grote recruteerbaarheid bij 60-69 jaar (maar zemoeten gevraagd worden)
 44. 44. 44SamenvattingOudere in Knokke-Heist• Is hoger opgeleid• Heeft een hoger inkomenWoonsituatie• goed uitegruste woningen• 30% ernstig onaangepast, maar betere scoren dan VL en WVL• vaker verhuisd in 10 jaar voor bevraging• buurtbetrokkenheid op niveau VL en WVL• ervaart meer tekorten in de wijk
 45. 45. 45SamenvattingGezondheid• betere gezondheid dan Vl en WVL, maar evenveel gebruik van thuiszorg• 6% kan op niemand beroep doen + hulpnetwerk is kleiner dan VL en WVLMaatschappelijke participatie• actiever• lidmaatschap aan verenigingen is kleiner• minder vrijwilligerswerk• grotere cultuurparticipatie
 46. 46. 46

×