Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agenda openbaar gedeelte raadszitting 13 december 2017

155 views

Published on

Agenda openbaar gedeelte raadszitting 13 december 201

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Agenda openbaar gedeelte raadszitting 13 december 2017

  1. 1. OCMW Bekendmaking in toepassing van het decreet van 5 juli 2002 betreffende de openbaarheid van vergaderingen van de OCMW-raad.[1] OCMW - Raad Knokke-Heist van 13 december 2017 Sociaal Huis – 20.30 UUR.[2] Openbaar gedeelte[3] DAGORDE Openbaar 1. Goedkeuring verslag van de vergadering d.d. 8 november 2017 (Openbaar gedeelte). 2. Financiën – Vervroegd aflossen leningen OCMW. 3. Sociale dienst – Begrafenissen ten laste van OCMW – Gunning. 4. Sociale dienst – Sociale tewerkstelling – Tussenkomst partners – Vastlegging. 5. Sociale dienst – Project Aan tafel in 1-2-3 euro - Samenwerking met Colruyt. 6. Sociale dienst - Toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW – gebruikers – Aanpassing aanwending. 7. Personeel – Rechtspositieregeling – Gecoördineerde versie. 8. Sociaal Huis - Subsidies aan welzijnsinstellingen. 9. Patrimonium – Sociaal Huis – Verscheidene. 10. ICT – Verscheidene. 11. Extramurale diensten – Verslag activiteiten oktober 2017. 12. Financiën – Aktename van de bestelbonnen en betaalbaarstellingen door secretaris. 13. Sociale Dienst – Verscheidene. Namens het OCMW Knokke-Heist Paul Roets Kathleen van der Hooft Secretaris Voorzitter [1] De vergaderingen van de OCMW- raad zijn openbaar. De vergadering is niet openbaar als het om personen gaat! Bij de behandeling van het geheim gedeelte moeten toeschouwers de zaal verlaten. [2] Vergaderplaats: Sociaal Huis, Kraaiennestplein 1, 8301 Knokke-Heist (3e verdiep) [3] Alle materies waar individuele personen ter sprake komen worden behandeld in de gesloten zitting. De agenda van het geheim gedeelte wordt niet bekendgemaakt. Alle gemachtigde personen die de geheime zitting bijwonen zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht.

×