Socca 14.4.2014Socca
VKK-Metro
Pääkaupunkiseudun kuntien
varhaiskasvatuksen kehittämis-
ja koulutusyhteistyö
Helsinginkaup...
Socca 24.4.2014Socca
Pääkaupunkiseudun
varhaiskasvatuksen yhteinen
kehittäminen
• VKK-Metro on toiminut vuodesta 2007
• Pä...
Socca 34.4.2014Socca
Vaihtuva kehittäjäverkosto
• Toiminnan runkona on 21 kehittäjäyksikköä
• Yksiköt kehittävät kaksi vuo...
Socca 44.4.2014Socca
Yhteinen kehittämisteema
• Yhteiseksi näkökulmaksi valitaan ajankohtainen
kehittämisteema
• Valittuun...
Socca 54.4.2014Socca
Koulutus- ja kehittämistyön
johtaminen ja ohjaus
• Toimintaa ohjaa VKK-Metron ohjausryhmä, jossa on
e...
Socca 64.4.2014Socca
Kehittämiskausi 2014-2016
• Uusi kehittämiskausi alkaa 1.1.2014 ja kestää 31.5.2016
asti. Kehittämisk...
Socca 74.4.2014Socca
Toimintäkäytännöt
• Ytimenä 21 yksikön muodostama kehittämistyön
verkosto
• Keskeisiä käytäntöjä ovat...
Socca 84.4.2014Socca
Toimintakäytännöt (jatkuu)
• Johtajien avuksi nimetään yhdyshenkilöt, jotka auttavat
kehittämistyötä ...
Socca 94.4.2014Socca
Kehittämiskauden 2014-2016
tavoitteet
• Tarkastella leikkiä lasten kasvu- ja oppimisympäristönä, joka...
Socca 104.4.2014Socca
Opiskelijayhteistyö
pääkaupunkiseudun eri
oppilaitosten kanssa
• Opiskelijayhteistyö yliopiston ja a...
Socca 114.4.2014Socca
Palautetta VKK-Metron toiminnassa
mukana olleilta yksiköiltä
• Muiden kanssa keskustelu ja asioiden ...
Socca 124.4.2014
Lisää tietoa ja materiaaleja
www.socca.fi/vkk-metro
• Julkaisut
• Artikkelit ja kirjoitukset
• Opinnäytet...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön vkk metron esittely gero metron avaustilaisuudessa 4.4.2014

335 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön vkk metron esittely gero metron avaustilaisuudessa 4.4.2014

 1. 1. Socca 14.4.2014Socca VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatuksen kehittämis- ja koulutusyhteistyö Helsinginkaupunginaineistopankki/CommaImageOy Saila Nevanen, 4.4.2014
 2. 2. Socca 24.4.2014Socca Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen yhteinen kehittäminen • VKK-Metro on toiminut vuodesta 2007 • Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa n. 38 000 lasta • Tavoitteena on vahvistaa, kehittää ja uudistaa varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden työtä • Mukana on Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa sekä Socca ja alueen oppilaitokset
 3. 3. Socca 34.4.2014Socca Vaihtuva kehittäjäverkosto • Toiminnan runkona on 21 kehittäjäyksikköä • Yksiköt kehittävät kaksi vuotta intensiivisesti ja systemaattisesti omaa työtään • Vaihtuvan kehittäväverkoston avulla pyritään luomaan mahdollisimman moneen yksikköön jatkuvat toiminnan kehittämisen rakenteet ja saamaan aikaan innostus oman työn jatkuvaan kehittämiseen • Kehittämistyön tueksi hankitaan tutkimusta. Käytännön ja tutkimuksen välille luodaan kaksisuuntainen vuoropuhelu.
 4. 4. Socca 44.4.2014Socca Yhteinen kehittämisteema • Yhteiseksi näkökulmaksi valitaan ajankohtainen kehittämisteema • Valittuun teemaan liittyy kehittäjäverkoston työ, täydennyskoulutus ja VKK:ssa tehtävä tutkimus • Kehittämisteemoja ovat olleet: – Havainnointi (2007-2009) – Osallisuus (2009-2011) – Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen (2011-2013) – Leikki ja leikilliset oppimisympäristöt (2013- 2016)
 5. 5. Socca 54.4.2014Socca Koulutus- ja kehittämistyön johtaminen ja ohjaus • Toimintaa ohjaa VKK-Metron ohjausryhmä, jossa on edustajat mukana olevista kunnista ja Soccasta • Ohjausryhmä tekee linjaavat päätökset ja hyväksyy toimintasuunnitelman ja budjetin sekä päättää tutkimuksen hankinnasta • Projektiryhmä toimii valmistelevana ja kehittämistyön käytännön toteutusta seuraavana ja tukevana ryhmänä
 6. 6. Socca 64.4.2014Socca Kehittämiskausi 2014-2016 • Uusi kehittämiskausi alkaa 1.1.2014 ja kestää 31.5.2016 asti. Kehittämiskausi jakaantuu kahteen osaan: • Ajalla 1 / 2014 - 7/ 2014 tarjotaan koulutusta ja työpajoja kehittämiskauden teemasta laajalla kohdejoukolle pääkaupunkiseudun päivähoidon työntekijöitä. Kevään aikana tästä joukosta valitaan 21 kehittäjäyksikköä. • Ajalla 8 / 2014 – 5 / 2016 tapahtuu varsinainen kehittämistyö 21 kehittäjäyksikön kanssa VKK-Metron kehittämisrakenteessa.
 7. 7. Socca 74.4.2014Socca Toimintäkäytännöt • Ytimenä 21 yksikön muodostama kehittämistyön verkosto • Keskeisiä käytäntöjä ovat kehittäjäyksiköiden ohjaajien työskentely ja yhdyshenkilöiden, johtajien ja ohjaajien vertaisryhmätapaamiset • Ohjaajien tehtävänä on toimia kehittäjäyksiköiden toiminnan tukena. Ohjaajat työskentelevät kunnan varhaiskasvatuksen hallinnon tehtävissä ja tuovat ulkopuolisen näkökulman kehittämisprosessiin • Kehittäjäyksiköiden esimiehillä on keskeinen rooli yksiköiden kehittämistyön johtamisessa
 8. 8. Socca 84.4.2014Socca Toimintakäytännöt (jatkuu) • Johtajien avuksi nimetään yhdyshenkilöt, jotka auttavat kehittämistyötä koskevissa käytännön järjestelyissä yksikössä. Yhdyshenkilöt vastaavat tiedon välityksestä ja koordinoinnista VKK-Metron ja yksikön välillä. • Varhaiskasvatuksen kehittämisasiantuntijan tehtävänä on jalkautuva kenttätyö, kehittäjäyksiköiden konsultointi, dokumentoinnin sekä toimintamallien ja menetelmien kehittäminen. Lisäksi tehtäviin kuluu kouluttaminen, vertaisryhmätyöskentelyn vetäminen, tiedottaminen ja osallistuminen arviointitehtäviin. • Varhaiskasvatuksen asiantuntijan työparina toimii Soccan erikoissuunnitelija.
 9. 9. Socca 94.4.2014Socca Kehittämiskauden 2014-2016 tavoitteet • Tarkastella leikkiä lasten kasvu- ja oppimisympäristönä, joka vastaa heidän kehitys- ja oppimistarpeisiin • Vahvistaa varhaiskasvattajien osaamista leikin hyödyntämisessä lasten oppimisvalmiuksien kehittämisessä • Kehittää varhaiskasvatuksen leikkilisiä oppimisympäristöjä niin, että ne vastaavat lasten tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin • Kehittää toiminnan laatua varhaiskasvatuksessa • Kehittää aikuisen aktiivista ja sensitiivistä roolia leikkiperustaisessa, lapsilähtöisessä pedagogiikassa • Tuottaa havaintomateriaalia leikkitilanteista työn kehittämisen tueksi • Vahvistaa päiväkotien henkilökunnan kehittämisosaamista • Lisätä leikin arvostusta lapsiperheissä
 10. 10. Socca 104.4.2014Socca Opiskelijayhteistyö pääkaupunkiseudun eri oppilaitosten kanssa • Opiskelijayhteistyö yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kanssa on tärkeä osa VKK-Metron toimintaa • Yliopiston ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat suorittavat harjoitteluja ja tekevät oppimistehtäviä ja opinnäytetöitä kehittäjäyksiköissä. • Yhteistyössä ovat mukana Metropolian, Diak:n ja Laurean ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatuksen koulutusohjelmat
 11. 11. Socca 114.4.2014Socca Palautetta VKK-Metron toiminnassa mukana olleilta yksiköiltä • Muiden kanssa keskustelu ja asioiden jakaminen on ollut parasta antia • Hyviä käytäntöjä ei voi suoraan kopioida, tarvitaan omaa oivallusta • Omia työtapoja ja rutiineja on muutettu • Koulutukset ja dokumentointipajat ovat olleet hyviä • Ohjaajan tuki työlle on ollut tärkeää • Ohjaa ajattelua siihen, että tavoitteet saavutetaan pienillä asioilla, snadit stepit on hyvä työkalu • Pedagoginen keskustelu on lisääntynyt
 12. 12. Socca 124.4.2014 Lisää tietoa ja materiaaleja www.socca.fi/vkk-metro • Julkaisut • Artikkelit ja kirjoitukset • Opinnäytetyöt • Videot • Koulutus- ja seminaarimateriaalit

×