Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nuorten ryhmämuotoinen sosiaalityö espoossa kaijus varjonen

262 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nuorten ryhmämuotoinen sosiaalityö espoossa kaijus varjonen

 1. 1. Ryhmämuotoinen sosiaalityö Espoossa • Lähtötilanne 2010 lopussa: • Yksittäisiä ryhmäkokeiluja aikuissosiaalityössä  Ryhmät oat hiipuneet • Ryhmiä toteutettu projekteissa  ryhmät loppuneet projektien myötä TAHTOTILA: • Espoossa tavoite tehdä jalkautuvaa työtä, mennä yhteisöihin ja matalankynnyksen tiloihin • Halu kehittää yhteistyötä järjestöjen ja seurakunnan kanssa • Halu lisätä asiakkaiden/kuntalaisten osallistumista Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 21.11.2013 1
 2. 2. Tarvitaan jotain uutta! Kuvassa Hilla-Maaria Sipilä ja Hanna Elo 21.11.2013 2
 3. 3. Hanke-jatkumo 2011-2013 • • • Nimi ovessa-hanke (asunnottomien palveluiden kehittäminen) Koppi-kohti kuntouttavampia työelämäpalveluja-hanke (työllisyys) Ester-Nuoret pudokkaat (nuorten syrj. Ehkäisy) Yhteinen tavoite: kehitetään ryhmämuotoista sosiaalityötä/ matalankynnyksen toimintaa Yhteistyössä myös • • • Työllisyyden kuntakokeilu (työllisyys) Emyn Monimieli –hanke (Monikulttuurisuus ja mielenterveys) Korsi –hanke (seurakunnan nuorten syrjäytymisen ehkäisy) Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 21.11.2013 3
 4. 4. Espoon Kipinän toiminnan tavoitteet & tarkoitus 2013 • Espoon Kipinän tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja kehittää ryhmämuotoista sosiaalityötä niin, että siitä on hyötyä asiakkaille ja sitä on mielekästä toteuttaa. • Espoon Kipinä on aikuisten sosiaalipalvelujen koordinoimaa, tavoitteellista ryhmätoimintaa, jota toteuttavat mm. kaupungin, seurakunnan, Espoon Asunnot Oy:n ja järjestöjen työntekijät yhdessä asiakkaiden tai kuntalaisten kanssa. • Tarkoituksena on myös aktivoida ihmisiä, tuoda palveluja lähemmäs ja kannustaa ihmisiä liikkeelle. • Palvelumuotoilu ja toiminnan systemaattinen kehittäminen Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 21.11.2013 5
 5. 5. 2011-2013 • Kenelle on ollut Kipinä –ryhmiä (9): syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, asumispalvelujen asukkaille, pitkäaikaisasunnottomille, tilapäismajoituksessa asuville, maahanmuuttajamiehille • Tavoitteita ryhmille: pysyvä asuminen & väylät työhön, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, palvelujen kehittäminen, mielekkään tekemisen löytäminen • Jokaisessa Kipinä –ryhmässä ns. Hyvän olon teemat: terveyspalvelut, liikuntapalvelut, talous- ja velkaneuvonta & yhdessäolo + ryhmän ideat Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 21.11.2013 6
 6. 6. Hilla ja Kipinä-Tapio Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 21.11.2013 7
 7. 7. Saara Lipponen, K5 2013 • Ryhmämuotoisessa sosiaalityössä yhteistä on tietynlainen yhteisöllisyyden periaate, johon kuuluu yhdessä tekeminen asiakkaiden kanssa • Ryhmämuotoisessa sosiaalityössä ja Espoon Kipinässä näyttäisi olevan vaikutteita yhteisösosiaalityöstä, yhdyskuntatyöstä ja aluesosiaalityöstä, jossa jalkaudutaan asiakkaiden arjen pariin • Ryhmäläisten kuvauksissa näkyi sosiaalitoimiston palvelujen lähemmäksi tuleminen Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 21.11.2013 8
 8. 8. Espoon Kipinä 2013 • Ohjausryhmä ja koordinointi: • Aikuisten sosiaalipalvelujen aluepäälliköt ja johtavat sosiaalityöntekijät eteläisestä ja pohjoisesta aikuissosiaalityöstä Espoon työllisyyspalvelut Hanke-yhteistyö: Ester Nuoret pudokkaat, Koppi -hanke Aikuisten sosiaalipalvelut: ryhmätoimintojen koordinaattori 1.11.2012 alkaen Espoon Asunnot – vuokra-asuminen ja asumisneuvonta Emy ry - järjestöt Espoon srk – diakonia ja erityisnuorisotyö Kipinän avustavana sihteerinä toimi kuntouttavan työtoiminnan asiakas syksyllä 2012 Vamos • • • • • • • • Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 21.11.2013 9
 9. 9. Taustaa: Kipinä ryhmät 2011-2012 • • • • • I Kipinä – ”Työtä, toimintaa ja tekemistä” - asumispalveluiden asukkaat 8.9.-1.12.2011 II Kipinä – ”Ässä-hihassa-ryhmä” tuettuun asumiseen valmistautuminen pitkäaikaisasunnottomien nuorten kanssa 31.8.-8.12.2011 III Kipinä – ”Työtä, toimintaa ja tekemistä” – työttömät espoolaiset 23.2.-5.6.2012 IV Kipinä – ”Nuorten kehittämis-Kipinä” - syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, 16.8.-5.12.2012 V Kipinä – ”Yhdessä kohti mielekästä asumista” tilapäismajoituksessa olevat pohjoisen aikuissosiaalityön asiakkaat 17.10.-14.12.2012 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 21.11.2013 10
 10. 10. Asiakasmääriä Kipinä-ryhmissä 2011-2012 (Projekti –vaihe) • - Asiakasmäärät hakijoita 68 asiakkaita ryhmissä 52 asiakkaista laadittu exel taulukko tilastointia varten • Toteutuneet toiminnot - toteutuneita ryhmiä 5 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 21.11.2013 11
 11. 11. Ns- Vakinainen toiminta Kipinä –ryhmät syys 2013 Etelä-Espoo • VI Nuorten Kipinä - Etelä • VII Muutosta elämään – maahanmuuttajamiesten työllisyyttä ja pysyvää asumista edistävä ryhmä Pohjois-Espoo • VIII Nuorten Kipinä - Pohjoinen • VIX Kohti mielekästä asumista – pysyvää asumista edistävä ryhmä, tilapäismajoituksessa asuville Kaijus Varjonen 2.9.13 21.11.2013 12
 12. 12. Ryhmäläisiä aikuissosiaalityön koordinoimissa ryhmissä 2011-2012 52 2013 67 2011-2013 119 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 21.11.2013 13
 13. 13. Nuorten asumiskurssi 2013 NUORTEN ASUMISKURSSI LUOTSISSA • Kaksi asumiskurssia toteutettu kevään 13 aikana ja toiminta mallinnettu (Sininauha-Asunnot, NAL, aikuissosiaalityö, Kalliolan Settlementti, Alkuasunnot, Espoon Asunnot Oy) • 2 kurssia keväällä 2013, yhteensä 20 nuorta • 1 kurssi syksyllä 2013, yhteensä 13 nuorta • Kurssilaisille kahdesta kurssista 10 asuntoa • Sininauha-Asunnot, Sosiaalityö, NAL • 33 asunnotonta nuorta käynyt kurssin vuonna 2013 Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi Kaijus Varjonen 2.9.13 21.11.2013 14
 14. 14. Seuraavat askeleet: • • • • • • Hankekehittämisestä osaksi perustyötä Ohjaajien foorumi Raportoinnin yhtenäistäminen Vaikuttavuuden arviointi Tiedottaminen – näkyväksi tekeminen Kipinän kriteerit – konseptointi ”sellaisia ryhmiä joita ihmiset haluavat” • Väylät ryhmistä asumiseen ja työllisyyteen • Työajan resurssointi näkyväksi Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 21.11.2013 15
 15. 15. Lisätietoa Espoon Kipinästä Ota yhteyttä: Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut PL 2208 (Pyyntitie 3) 02070 Espoon kaupunki p (09) 816 84064 043 826 5251 www.aikuissosiaalityo.fi/espoonkipina Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi 21.11.2013 16

×