Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lastensuojelumörkö - Kivikon lastensuojelun yhteistutkimisen tuloksia

416 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lastensuojelumörkö - Kivikon lastensuojelun yhteistutkimisen tuloksia

  1. 1. Lastensuojelumörkö  Kivikon lastensuojelun yhteistutkijat tiedottaa  Alussa läsnä olivat ennakkokäsitykset, tunteet ja odotukset  Yhdessä lähdettiin hahmottamaan, mitä yhteistutkijuus on ja miltä lastensuojelu näyttää ”eri puolilta pöytää”.
  2. 2. KLYT Mörköä taltuttamassa  Tutustumisen kautta alettiin hahmottaa työkenttää, asiakkaiden elämää ja eri rooleja  Tunteminen auttaa tunnetason kohtaamista  Yhteistutkimiseen asettuminen vei aikaa
  3. 3. Samalle taajuudelle tuntemisen kautta  Yhteistutkimisessa päästiin samalle taajuudelle  Työntekijät ja asiakkaat samalla viivalla  Avoin puhe omista tunteista ja ajatuksista roolien ulkopuolella
  4. 4. Yksityisestä yleiseen- Kivikon yhteistutkijoiden havaintoja  Erityislapsen vanhempana lastensuojelussa.  Lastensuojelu on auttanut minua, enkä pelkää ollenkaan.  Sosiaalityöntekijällä ja asiakkaalla oltava riittävästi aikaa.  Lastensuojelun palveluista tulee tiedottaa ajantasaisesti.  Asiakkaan on tärkeä tietää, mitä lastensuojelussa tapahtuu - työskentelyprosesseista kertominen.  Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö ei toimi riittävästi, vaikka olisi äärettömän tärkeää.

×