Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Як працює Європейський Cоюз        Довідник інституцій ЄСЄвропейський  Союз
Як працює Європейський Cоюз   Довідник інституцій ЄС
Зміст: Знайомтесь: Європейський Союз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Знайомтесь:                   Європейський Союз© Corbis                         ...
ÆÆ Комітет регіонів представляє регіо-       ÆÆ Європейський інспектор з охорони                  ...
Установчі договори© EC    Історично діяльність ЄС була         навколишнього середовища. Оскільки    заснова...
ÆÆ Амстердамський договір, підписаний 2       Лісабонський договір було підписано 27                ...
Процес прийняття                 рішень в ЄС© EC    До процесу прийняття рішень на рівні Єв-   звича...
Процедура спільного рішення                  1а. Висновок національних         1. Пропозиція Ком...
Три Ради: хто є хто?В системі європейських інститутів непросто зрозуміти, хто чим займається,особливо якщо врахувати, що р...
процес прийняття рішень в єс                                               ...
Європейський Парламент:          голос народу Основні факти Роль:	        законодавчий орган ЄС, обраний...
Розподіл місць в Європарламенті по політичним групамЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ12Як працює Європейський союз          ...
Рада Європейського Союзу. Відтоді                         переважна більшість законодавчих    ...
Згідно з Лісабонським договором,               Європейський Парламент має ухвалити             ...
Рада Європейського              Союзу:              голос – держав-              чл...
Кожний міністр Ради уповноважений       1. Законодавство               представляти свій уряд, тобто...
РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ                                                © ...
дитиною, виголошене в одній з країн ЄС,       Такі питання розглядаються Радою з               буде ...
безпекової політики, який одночасно є    одностайно. Тобто всі країни-члени маютьВіце-президентом Європейської Комісії....
Європейська Комісія:                           захист спільних                 ...
складі працюватиме з 2010 по 2014 рр.            законодавства (разом з Судом ЄС);Президент Європейської Комісі...
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
How eu works_2011_uk 32
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

How eu works_2011_uk 32

2,469 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

How eu works_2011_uk 32

 1. 1. Як працює Європейський Cоюз Довідник інституцій ЄСЄвропейський Союз
 2. 2. Як працює Європейський Cоюз Довідник інституцій ЄС
 3. 3. Зміст: Знайомтесь: Європейський Союз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Установчі договори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Процес прийняття рішень в ЄС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Європейський Парламент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Рада Європейського Союзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . Європейська Комісія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Європейська Рада . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Високий представник Європейського Союзу з закордонних справ та безпекової політики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Європейський суд (Суд справедливості). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Європейський суд аудиторів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Європейський економічний і соціальний комітет. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Комітет регіонів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Європейський інвестиційний банк: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Європейський центральний банк. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Європейський Омбудсмен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Генеральний інспектор з охорони даних . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Агентства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
 4. 4. Знайомтесь: Європейський Союз© Corbis Знайомтесь: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ Європейський Союз (ЄС) – це родина де- делегують частину своїх повноважень у мократичних країн Європи, які працюють прийнятті рішень європейським інституці- разом для поліпшення життя своїх грома- ям, які вони створили, щоб рішення з кон- дян і для розбудови кращого світу. кретних питань, що представляють спіль- ний інтерес, ухвалювалися демократич- Сімейні сварки й нечасті кризові ситуа- ним шляхом на європейському рівні. ції, звичайно ж, попадають у заголовки но- вин, але, незважаючи на це, ЄС являє со- Основні інституції ЄС бою дивовижну історію успіху. За менше ніж півсторіччя він забезпечив мир і про- ÆÆ Європейська Рада, яка визначає полі- цвітання в Європі. Він створив єдину євро- тичне спрямування та пріоритети Євро- пейську валюту (євро) і єдиний ринок без пейського Союзу. 3 кордонів, де вільно переміщаються това- ÆÆ вропейський Парламент, який пред- Є ЯК ПРАЦЮЄ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮз ри, люди, послуги й капітал. ЄС став осно- ставляє інтереси громадян ЄС і безпо- вною торговельної силою й світовим ліде- середньо ними обирається. ром у таких сферах, як захист навколиш- ÆÆ ада Європейського Союзу, яка пред- Р нього середовища й надання допомоги у ставляє окремі країни – члени ЄС. розвитку. ÆÆ Європейська Комісія, яка представляє Не дивно, що кількість членів Європей- інтереси Союзу в цілому. ського Союзу збільшилася з 6 до 27, і ряд Ці інституції виробляють політику й зако- країн планують приєднатися до ЄС в май- ни (директиви, законодавчі акти й рішен- бутньому. ня), які діють на території ЄС. Європейська рада визначає основні політичні напрями та Євросоюз досяг такого успіху завдяки уні- пріоритети діяльності ЄС, Європейська Ко- кальній природі організації своєї робо- місія розробляє нові закони, а Парламент і ти. Євросоюз не є федерацією держав, подібно США. Євросоюз не є організаці- Рада ЄС їх приймають. єю, створеною з метою розширення спів- Європейський суд стежить за дотриманням робітництва між урядами, подібно ООН. європейських законів, а Суд аудиторів пе- Країни – члени ЄС залишаються незалеж- ревіряє фінансування діяльності ЄС. ними суверенними державами, але вони Ряд інших органів також виконують ключові об’єдналися як суверенні держави для ролі у функціонуванні ЄС, а саме: того, щоб набути такої сили і ваги у світі, яких вони не змогли б досягти поодинці. ÆÆ Європейський економічний і соціаль- ний комітет представляє економічну Об’єднання суверенності цих держав на і соціальну складову організованого практиці означає, що держави – члени ЄС громадянського суспільства;
 5. 5. ÆÆ Комітет регіонів представляє регіо- ÆÆ Європейський інспектор з охорони нальні й місцеві органи влади; даних забезпечує конфіденційність ÆÆ Європейський інвестиційний банк фі- особистих даних громадян. нансує інвестиційні проекти в сфері Крім цього існують спеціалізовані агент- економічного розвитку в ЄС і за його ства, що виконують певні технічні, наукові межами, а також сприяє розвитку ма- або управлінські функції. лого бізнесу через Європейський ін- Правила й процедури, що визначають ді- вестиційний фонд;Знайомтесь: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ яльність інституцій, викладені в догово- ÆÆ Європейський центральний банк від- рах, які були затверджені президентами повідає за європейську монетарну й прем’єр-міністрами всіх країн ЄС та ра- політику; тифіковані національними парламентами. ÆÆ Європейський омбудсмен розслідує Наступні розділи цієї брошури познайом- скарги про порушення в інституціях і лять вас із договорами ЄС, його інституці- органах управління ЄС; ями та агентствами, пояснюючи їхні функ- ції й взаємодію. 4ЯК ПРАЦЮЄ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮз © Reporters Церемонія підписання Римського договору шістьма країнами в 1957 році
 6. 6. Установчі договори© EC Історично діяльність ЄС була навколишнього середовища. Оскільки заснована на чотирьох установчих об’єднання перестало бути виключно еко- договорах: номічним співтовариством, згідно із чет- вертим договором (Маастрихтським) його ÆÆ Договір про створення Європей- було перейменовано на Європейське Спів- ського об’єднання вугілля й ста- УСТАНОВЧІ ДОГОВОРИ товариство. По мірі того, як наближався лі (ЄОВС), підписаний 18 квітня 1951 строк закінчення дії Договору про ЕОВС в року в Парижі, набув чинності 23 2002 році, питання вугілля й сталі поступо- липня 1952 року, втратив чинність 23 во увійшли до інших договорів. липня 2002 року; ÆÆ Договір про створення Європей- У Маастрихті уряди держав – членів ЄС до- ського Економічного Співтовари- мовилися про співробітництво в сфері зо- ства (ЄЕС), підписаний 25 берез- внішньої та безпекової політики, а також у 5 ня 1957 року в Римі, набув чинності 1 сфері правосуддя та внутрішніх справ. До- ЯК ПРАЦЮЄ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ січня 1958 року (його часто назива- давши міжурядову співпрацю до існуючої ють Римським договором); системи Співтовариства, Маастрихтський договір створив нову структуру - Європей- ÆÆ Договір про створення Європей- ський Союз (ЄС). ського співтовариства атомної енер- гії (Євроатом), підписаний у Римі ра- Договори складають основу діяльності зом з договором про ЄЕС; Європейського Союзу. Після приєднання ÆÆ Договір про Європейський Союз нових держав до них вносились зміни. (ЄС), підписаний у Маастрихті 7 лю- Крім того, час від часу договори того 1992 року, вступив у дію 1 лис- переглядались з метою реформування топада 1993 року. інституцій ЄС і розширення сфери їх відповідальності. Перегляд договорів Перші три з названих договорів створили ві дбу ває т ься ш ля хом ск лик ання Європейські Співтовариства, тобто систе- спеціальної конференції національних му прийняття загальних рішень у вугільній урядів (“між урядова конференція”). та сталеливарній промисловості, ядерній енергетиці та інших основних галузях еко- За результатами таких міжурядових номіки держав-членів ЄС. Спільні інститу- конференцій були прийняті: ції, створені з метою управління цією сис- темою, об’єдналися в 1967 році й утвори- ÆÆ Єдиний Європейський Акт (ЄЄА), під- ли єдину Комісію і єдину Раду. писаний в лютому 1986 року, набув чин- ЄЕС, окрім економічної ролі, поступово ності 1 липня 1987 року. Він вніс зміни взяв на себе відповідальність за широ- до договору про ЄЕС і став основою ке коло питань, у тому числі за соціальну для завершення формування єдино- і регіональну політику та питання захисту го ринку.
 7. 7. ÆÆ Амстердамський договір, підписаний 2 Лісабонський договір було підписано 27 жовтня 1997 року, набув чинності 1 трав- державами-членами Європейського Сою- ня 1999 року. Договір розширив сферу зу 13 грудня 2007 року. Він набув чинності 1 об’єднання суверенності держав-членів, грудня 2009 року - після того, як його ратифі- включивши питання цивільних прав і тіс- кували усі країни ЄС відповідно до своїх наці- ну взаємодію з питань соціальної політи- ональних процедур. ки й політики зайнятості. Лісабонський договір вніс зміни до установ- ÆÆ Ніццький договір, підписаний 26 лютого чих договорів ЄС і є останнім у низці догово- 2001 року, набув чинності 1 лютого 2003 рів, що оновлюють та консолідують законо- року. Він вніс додаткові зміни в інші до- давчу базу ЄС. говори, дозволивши системі інститутів Згідно з Лісабонським договором, ЄС став ЄС діяти ефективно й після вступу в ЄС єдиною юридичною особою. Раніше Євро-УСТАНОВЧІ ДОГОВОРИ нових членів. пейська Спільнота та Європейський Союз Втім, очевидно, що з моменту свого створен- мали різні статути й використовували різні ня Європейський Союз змінився. Порівняно з правила ухвалення рішень. Лісабонський до- 1951 роком, кількість держав-членів ЄС зрос- говір припинив існування такої подвійної сис- ла з 6 до 27. Крім того, перед Європою поста- теми й надає Європейському Союзу юридич- ли важливі виклики 21-го століття – зокрема, ного статусу. Це покращило здатність ЄС економічна криза, зміна клімату, потреба ста- діяти, особливо у питаннях зовнішніх відно- 6 більного та збалансованого розвитку, енер- син. Лісабонський договір дозволяє Євро-ЯК ПРАЦЮЄ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ гетична безпека та боротьба з міжнародною пейському Союзу бути ефективнішим, узго- транскордонною злочинністю. дженішим та переконливішим у його відноси- Держави-члени ЄС розуміли, що існуючі уста- нах з рештою світу. Більше того, завдяки Лі- новчі договори вже нездатні забезпечити Єв- сабонському договору громадяни ЄС та на- ропейський Союз інструментами, необхідни- ціональні парламенти отримали можливість ми для протистояння цим викликам та їх подо- більшого впливу на вирішення питань на за- лання. Саме тому вони розпочали роботу над гальноєвропейському рівні. новим реформаторським документом – Ліса- Більше інформації про Лісабонський дого- бонським договором. вір можна дізнатися на сайті: http://europa. eu/lisbon_treaty/index_en.htm © Picture-alliance/dpa/Zucchi Чисте довкілля є однією з багатьох сфер, щодо яких країни-члени ЄС домовилися, що об’єднання суверенітетів є доречним
 8. 8. Процес прийняття рішень в ЄС© EC До процесу прийняття рішень на рівні Єв- звичайною законодавчою процедурою в ропейського Союзу залучені різні інститу- ЄС стала процедура спільного рішення, яка процес прийняття рішень в єс ції, зокрема: ґрунтується на принципі паритетності і пе- редбачає, що ані Європейський Парламент, ÆÆ Європейська Рада, ані Рада ЄС не можуть ухвалити закон без ÆÆ Європейський Парламент, спільної згоди. Наразі, близько 95% зако- ÆÆ Рада Європейського Союзу, нодавства ЄС приймається за процедурою спільного рішення. ÆÆ Європейська Комісія. При процедурі спільного прийняття рішень Європейська рада визначає основні політич- Парламент і Рада ЄС мають однакові зако- ні напрями та пріоритети діяльності ЄС, Єв- нодавчі повноваження. Європейська Комісія ропейська Комісія розробляє та пропонує готує та направляє пропозиції щодо нового 7 нові законопроекти, а Парламент і Рада ЄС законопроекту до обох інституцій, в кожній з Як працює Європейський союз ухвалюють закони. яких передбачається по два читання законо- Основними формами законодавства ЄС є проекту. Якщо інституції не можуть прийти до директиви та регуляції. Директиви встанов- згоди за цією пропозицією, вони виносять її люють загальну мету для всіх країн-членів, обговорення на “погоджувальний комітет”, однак залишають на розсуд національної що складається з рівної кількості представ- влади визначення форми й методу її досяг- ників Ради ЄС і Парламенту. Після досягнен- нення. Зазвичай державам - членам нада- ня згоди в комітеті погоджений текст законо- ється 1-2 роки на виконання директиви. Ре- проекту повертається до Парламенту і Ради гуляції підлягають негайному виконанню на на фінальний розгляд. Необхідність у засі- всій території ЄС і не передбачають додат- даннях «погоджувальних комітетів» виникає кових дій з боку держав-членів. усе рідше й рідше. Більшість законів, прийня- тих по процедурі спільного рішення, затвер- Порядок і процедура прийняття рішень до- джуються в першому або другому читанні, що кладно викладені в основних договорах ЄС. свідчить про високий рівень співробітництва Усі європейські закони ґрунтуються на кон- між інституціями ЄС. кретних статтях договорів, які і є правовою основою законопроектів. Це визначає, яка Детальніше процедура спільного рішення зо- саме законодавча процедура має застосо- бражена на схемі на наступній сторінці. Біль- вуватися. ше інформації про цю процедуру можна ді- Після вступу в дію Лісабонського договору знатися на сайті ec.europa.eu/codecision
 9. 9. Процедура спільного рішення 1а. Висновок національних 1. Пропозиція Комісії 3. Пропозиція з Парламентів поправками від ЄК 2. Перше читання ЄП – позиція 1б. Висновок ЄЕСК та/або КР 4. Перше читання в Раді 7. ЄП ухвалює 9. Позиція Ради 5. Рада схвалює 10. Послання ЄК пропозицію у першому читанні всі поправки ЄП з приводу позиції Радипроцес прийняття рішень в єс без виправлень в першому читанні 6. Рада може прийняти 8. Рада може закон з поправками прийняти закон (без подальших поправок, (без поправок, так так як це викладено як це викладено у позиції ЄП) у позиції ЄП) 11. Друге читання в ЄП 12. ЄП ухвалює 14. ЄП відхиляє 16. ЄП пропонує 17. Висновок спільну позицію або позицію Ради поправки до позиції ЄК по поправкам залишає її без коментарів у першому читанні Ради в першому читанні ЄП 8Як працює Європейський союз 13. Закон вважається 15. Закон вважається прийнятим неприйнятим 18. Друге читання в ЄП 19. Рада ухвалює позицію Ради з поправками в першому читанні 21. Рада не ухвалює поправки (І) кваліфікованою більшістю, (ІІ) одноголосно, якщо ЄК до позиції Ради в першому читанні якщо ЄК зробила позитивний зробила негативний висновок висновок 20. Закон приймається з поправками 22. Скликається Погоджувальний комітет 23. Процедура погодження 24. Погоджувальний комітет узгоджує спільний текст 29. Погоджувальний комітет не узгоджує спільний текст 25.ЄП і Рада приймають 27. ЄП і Рада не 30. Закон не прийнято закон у відповідності ухвалюють до спільного тексту спільний текст 26. Закон прийнято 28. Закон не прийнято
 10. 10. Три Ради: хто є хто?В системі європейських інститутів непросто зрозуміти, хто чим займається,особливо якщо врахувати, що різні органи мають схожі назви, як наприклад, цітри “Ради”.Європейська РадаÆÆ о неї входять голови держав і урядів (президенти та/або прем’єр-міністри) Д процес прийняття рішень в єс усіх країн – членів ЄС, а також голова Європейської Комісії. Європейська Рада визначає політичне спрямування та пріоритети Європейського Союзу. Згідно з Лісабонським договором, Європейська Рада стала повноправною інституцією ЄС з чітко визначеною політичною роллю. На засіданнях Європейської Ради обговорюють загальну політику ЄС і оцінюють її результати. Лісабонський договір також створив нову посаду Президента Європейської Ради, який обирається строком на 2,5 роки.Рада Європейського Союзу 9ÆÆ ада Європейського Союзу координує загальну економічну політику ЄС Р Як працює Європейський союз та відіграє провідну роль у зовнішніх відносинах та безпековій політиці Європейського Союзу. Разом з Європейським Парламентом Рада ЄС виконує законотворчу функцію та ухвалює бюджетні питання. До складу Ради ЄС входить по одному міністру від кожної з 27 держав-членів ЄС.Рада ЄвропиÆÆ Не є інституцією Євросоюзу. Це – міжурядова організація, метою якої, серед іншого, є захист прав людини, збереження культурної спадщини Європи у всьому її різноманітті, вирішення соціальних проблем, у тому числі боротьба з расовими упередженнями й нетерпимістю. Рада Європи була заснована в 1949 році, і одним з перших її досягнень було створення Європейської Конвенції з прав людини. Для здійснення громадянами прав, проголошених у Конвенції, був створений Європейський суд з прав людини. Рада Європи зараз налічує 47 держав, у тому числі 27 країн – членів Євросоюзу. Штаб квартира Ради Європи знаходиться в Palais de l’Eurоре в Страсбурзі (Франція). Детальна інформація про Раду Європи: http://www.coe.int
 11. 11. процес прийняття рішень в єс © EC10 Перекладачі ЄС відіграють дуже важливу роль в його роботіЯк працює Європейський союз Хто працює в інституціях ЄС? Службовці, які працюють в інституціях ЄС, походять з усіх держав-членів ЄС. Сфера їх діяльності включає широкий спектр питань і навичок: від розробки певної політики й менеджменту до економіки, інженерії, права, лінгвістики, секретарських і технічних функцій. Вони повинні вміти й прагнути працювати в багатокультурному та багатомовному середовищі, часто вдалині від батьківщини. Для того, щоб стати службовцем ЄС, громадянинові країни-члену ЄС необхідно здати складний конкурсний іспит. Такі іспити організовуються централізовано Європейським офісом з відбору персоналу (ЄОВП). Більш детальну інформацію можна знайти на сайті europa.eu/epso
 12. 12. Європейський Парламент: голос народу Основні факти Роль: законодавчий орган ЄС, обраний прямим голосуванням ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ Наступні вибори: червень 2014 року Засідання: щомісячні пленарні сесії в Страсбурзі, засідання комісій та додаткові сесії в Брюсселі, секретаріат у Люксембурзі Адреса: Plateau du Kirhberg. B.P. 1601, L-2929 Luxemburg Телефон: (+352) 43001 Адреса в Інтернеті: europarl.europa.eu 11 Як працює Європейський союзІсторія Парламенту починається в 1950-х з 2014 р. кількість членів Європейськогороках і сягає корінням основоположних Парламенту буде обмежуватися задоговорів ЄС. З 1979 року члени схемою 750+1 (Президент Парламенту),Європарламенту обираються прямим а місця розподілятимуться за принципомголосуванням громадян, інтереси яких «понижуваної пропорційності»: мінімумвони представляють. 6 представників від держави, максимумВибори до Парламенту відбуваються – 96.раз на п’ять років, і кожний громадянин Члени Європейського ПарламентуЄС має право обирати та бути обраним, засідають не у блоках, сформованихнезалежно від того, де він або вона мешкає за національною ознакою, а ув ЄС. Таким чином, Парламент виражає загальноєвропейських політичних групах.демократичну волю більш ніж 500 млн. В рамках цих груп члени Європейськогогромадян Євросоюзу й представляє їхні Парламенту представляють увесь спектрінтереси під час обговорення питань з поглядів на європейську політику відіншими інституціями ЄС. переконаних прихильників федералізмуОстанні вибори до Парламенту відбулися до неприхованих євроскептиків.у червні 2009 р. Зараз до складу Президент Європейського ПарламентуЄвропейського Парламенту входить 736 обирається терміном на два з половиноючленів (парламентаріїв) з усіх 27 країн ЄС. роки. Зараз цю посаду обіймає колишнійЗгідно з положеннями Лісабонської угоди, прем’єр-міністр Польщі пан Єжи Бузек.
 13. 13. Розподіл місць в Європарламенті по політичним групамЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ12Як працює Європейський союз Розподіл місць по країнам Австрія 17 Люксембург 6 Бельгія 22 Мальта 5 Болгарія 17 Нідерланди 25 Велика Британія 72 Польща 50 Угорщина 22 Португалія 22 Німеччина 99 Румунія 33 Греція 22 Словаччина 13 Данія 13 Словенія 7 Ірландія 12 Фінляндія 13 Іспанія 50 Франція 72 Італія 72 Чеська Республіка 22 Кіпр 6 Швеція 18 Латвія 8 Естонія 6 Литва 12 ВСЬОГО 736
 14. 14. Рада Європейського Союзу. Відтоді переважна більшість законодавчих актів ЄС ухвалюється спільно Радою ЄС та Європейським Парламентом. Така спільна законотворча діяльність цих двох інституцій називається «спільним ухваленням рішень» і застосовується до законодавства в багатьох сферах. (див. вище «Процес прийняття рішень в ЄС»). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ Парламент також ініціює прийняття нових законодавчих актів, аналізуючи щорічну програму діяльностіЄжи Бузек, Президент Європейського Парламенту, Європейської Комісії. Парламентта Герман ван Ромпей, Президент Європейської визначає, які нові закони доцільноРади, Брюссель, листопад 2010 року було б прийняти, і звертається до © ECДе засідає Парламент? Комісії із проханням розробити такі законопроекти.Європейський Парламент засідає в 13Бельгії, Франції й Люксембурзі. 2. Бюджетні функції Як працює Європейський союзЩомісячні пленарні сесії для всіх Європейський Парламент такожчленів Європарламенту проходять поділяє з Радою ЄС бюджетніу французькому Страсбурзі (місце повноваження. Щорічний бюджет ЄСзна ход ження Європарламент у). затверджується спільно ПарламентомЗасідання комісій і політичних груп, і Радою ЄС.а також додаткові пленарні сесіїпроходять у Брюсселі (Бельгія), а Парламентський комітет з контролюЛюксембург – місце розташування за бюджетом здійснює контроль заадміністративних офісів (Генерального його виконанням, і щороку Парламентсекретаріату). ухвалює рішення щодо затвердження виконання Комісією бюджету заЧим займається Парламент? попередній фінансовий рік. ТакийНа сьогоднішній день Європейський процес схвалення називається “дозвілПарламент виконує три основні на виконання”.функції:законодавчу, бюджетну та функцію 3. Функція демократичного наглядудемократичного нагляду. Європейський Парламент здійснює1. Законодавчі функції демократичний нагляд за діяльністю всіх інституцій ЄС. Зокрема,З 1 грудня 2009 року, від моменту, коли Європейська Комісія політичнонабув чинності Лісабонський договір, підзвітна Парламенту, який можеЄвропейський Парламент отримав винести їй вотум недовіри та закликатитакі самі законодавчі функції, що і до відставки Комісії в повному складі.
 15. 15. Згідно з Лісабонським договором, Європейський Парламент має ухвалити кандидатуру Президента Європейської Комісії, запропоновану Радою ЄС. У більш широкому розумінні Парламент здійснює контроль за допомогою регулярного розгляду звітів, які надсилає йому Комісія (загальні звіти, звіти про European NAvigator, www.ena.lu виконання бюджету тощо). Крім того, © European Communities члени Парламенту постійно звертаютьсяЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ до Комісії із запитами, на які члени Комісії зобов’язані відповідати. Парламент також проводить моніторинг діяльності Ради ЄС: члени Парламенту регулярно звертаються до Ради із запитами, а голова Ради відвідує пленарні засідання й бере участь у найбільш важливих обговореннях.14 Парламент т а кож здійснюєЯк працює Європейський союз демократичний контроль, розглядаючи звернення громадян і створюючи Плакат, що закликає виборців Люксембургу взяти тимчасові комітети з їхнього участь в перших прямих виборах до Європейського Парламенту в 1979 році. розслідування. Нарешті, Парламент бере активну участь якого називають «доповідачем». у всіх самітах ЄС (зустрічі Європейської Обговорення цих питань проходить Ради). На відкритті самітів Президент також у політичних групах. Парламенту висловлює позицію з ключових питань і тем порядку денного • Безпосередньо пленарні сесії. Європейської Ради. Щорічно 12 чотириденних сесій проходять у Страсбурзі й 6 дводенних Як організована діяльність сесій – у Брюсселі. На цих сесіях Парламент розглядає законопроекти Парламенту? й голосує за внесення змін перш, ніж Діяльність Парламенту складається з текст законопроекту буде прийнято двох основних етапів: в цілому. • Підготовка пленарних сесій. Серед інших питань порядку денного Здійснюється членами Парламенту в можуть бути обговорення «повідомлень» різних парламентських комітетах, що Комісії, які визначають її наміри в певній спеціалізуються з конкретних питань сфері, або запити до Комісії чи Ради з діяльності ЄС, а також на основі звіту, актуальних питань в ЄС чи світі. який готує один з членів комітету,
 16. 16. Рада Європейського Союзу: голос – держав- членів ЄС Основні факти РОЛЬ: законодавчий орган ЄС, що представляє країни-члени ЄС РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЧЛЕНИ: міністри країн-членів ЄС ГОЛОВУВАННЯ: ротація кожні шість місяців ЗАСІДАННЯ: Брюсселі (Бельгія); окрім квітня, червня й жовтня, коли у засідання проводяться в Люксембурзі Адреса: Rue de la Loi/Weststraat 175, B-1048 Brussels Телефон: (+ 32-2) 285 61 11 Адреса в Інтернеті: consilium.europa.eu 15 Як працює Європейський союзРада Європейського Союзу – основний Загалом існує десять різнихзаконодавчий орган ЄС. Як і Європейський конфігурацій Рад:Парламент, Рада була заснована в 1950- ÆÆ Рада із загальних питань;х роках згідно установчих договорів ЄС. ÆÆ Рада із зовнішніх відносин;Вона представляє держави – члени ЄС, і назасіданнях Ради присутні по одному міністру ÆÆ Рада з питань економіки та фінансіввід кожного уряду країн-членів ЄС. (ЕКОФІН);Питання порядку денного визначають, який ÆÆ Рада з питань правосуддя таміністр бере участь у засіданнях. Якщо, внутрішніх справ;наприклад, Рада має обговорити питання ÆÆ Рада з питань зайнятості, соціальноїохорони навколишнього середовища, то у політики, охорони здоров’я тазасіданні беруть участь міністри охорони захисту прав споживачів;довкілля від усіх країн-членів ЄС, і тоді зустріч ÆÆ Рада з питань конкуренції (внутрішнійназивається Радою з питань довкілля. ринок, промисловість, дослідженняВ 90-х роках існувало 22 конфігурації Ради та космос);ЄС, у 2000 кількість Рад була зменшена до ÆÆ Рада з питань транспорту,16, а у 2002 – до 9. З моменту вступу в дію телекомунікацій та енергетики;Лісабонського договору (1 грудня 2009 року) ÆÆ Рада з питань сільськогоРада ЄС працює в десяти конфігураціях. господарства та рибальства;Втім, інституцією вважається саме Рада ЄС,і всі рішення приймаються саме Радою ЄС ÆÆ Рада з питань довкілля;без посилання на її окремі конфігурації. ÆÆ Рада з питань освіти, молоді й культури.
 17. 17. Кожний міністр Ради уповноважений 1. Законодавство представляти свій уряд, тобто підпис Законодавство ЄС приймається спільно міністра свідчить про зобов’язання всього Радою ЄС й Європейським Парламентом. уряду країни. Крім того, всі міністри в Раді Така спільна законотворча діяльність цих підзвітні своїм національним парламентам двох інституцій називається «спільним і громадянам, яких вони представляють. ухваленням рішень» (див. вище «Процес Це забезпечує демократичну законність прийняття рішень в ЄС»). рішень Ради. Чотири рази на рік президенти та/ Зазвичай, пропозиції та законопроекти або прем’єр-міністри країн-членів ЄС надходять від Європейської Комісії, і самеРАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ збираються разом з Президентом Комісія відповідає за належне втілення Європейської Комісії як Європейська законодавства ЄС після того, як воно було Рада. Ці так звані «саміти» визначають прийнято. загальний курс політики ЄС та вирішують питання, які не можуть бути вирішені 2. Координація політики держав-членів ЄС на нижньому рівні (тобто міністрами на Країни ЄС вирішили мати загальну економічну звичайних засіданнях Ради). політику, засновану на тісній координації національних економічних політик. Таку16 координацію здійснюють міністри економіки Які функції виконує Рада? та фінансів, які разом утворюють Раду зЯк працює Європейський союз питань економіки та фінансів (ЕКОФІН). Рада виконує шість головних функцій: Вони також прагнуть створити нові робочі 1. Затвердження законодавства ЄС місця та поліпшити систему освіти, охорони спільно з Європейським Парламентом; здоров’я та соціального захисту. Хоча кожна 2. Координація широкого кола питань країна ЄС відповідає за власну політику в цих соц іа льно-економічної політик и сферах, члени ЄС погоджують загальні цілі держав-членів; та вивчають успішний досвід один одного. 3. Ухвалення міжнародних угод між ЄС та Цей процес, відомий як «відкритий метод іншими державами або міжнародними координування», і відбувається в Раді ЄС. організаціями; 4. Затвердження бюджету ЄС спільно з 3. Укладання міжнародних угод Європейським Парламентом; Щороку Рада укладає (тобто офіційно 5. Розробка та виконання спільної підписує) низку угод між Європейським зовнішньої та безпекової політики ЄС на Союзом і країнами, що не входять до ЄС, основі керівних принципів, визначених а також з міжнародними організаціями. Європейською Радою; Ці угоди стосуються широкого кола 6. Координація співробітництва між питань у сфері торгівлі, співпраці та національними судами та силами поліції розвитку, або вони можуть стосуватися у кримінальних справах. конкретних питань, таких як текстильна промисловість, рибальство, наука та Докладніше діяльність Ради викладена технології, транспорт тощо. нижче.
 18. 18. РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ © ECЗ січня 2011 р. у Раді ЄС головує Угорщина: інаугураційна зустріч 17Крім того, Рада ЄС може укладати «міжурядова співпраця». Як працює Європейський союзконвенції між країнами-членами ЄС, Ця співпраця не тільки охоплює питаннящо, наприклад, регулюють діяльність оборони, але включає й завдання закціонерних компаній та забезпечують управління кризовими ситуаціями, такіконсульський захист права. Конвенції як гуманітарні й рятувальні операції йтакож можуть стосуватися співпраці в миротворчі місії. Країни ЄС намагаютьсясфері свободи, безпеки і правосуддя мобілізувати та координувати власні(див. далі). військові й поліцейські сили, для того щоб використовувати їх разом4. Схвалення бюджету ЄС з дипломатичними й економічнимиЩорічний бюджет ЄС затверджується методами. Цими механізмами ЄС сприявспільно Радою ЄС та Європейським збереженню миру, розвитку демократії таПарламентом. економічному прогресу в таких країнах, як Індонезія, Демократична Республіка Конго,5. пільна зовнішня та безпекова С держави Південно-Східної Європи тощо. політикаДержави-члени ЄС розробляють спільну 6. Свобода, безпека та правосуддязовнішню та безпекову політику, хоча Громадяни ЄС вільні у виборі країни ЄСнаціональні уряди країн ЄС зберігають для проживання та роботи, отже вонинезалежний контроль над зовнішньою повинні мати рівний доступ до цивільногополітикою, безпекою й обороною. У той судочинства будь-де в ЄС. Національнимже час держави ЄС визнають переваги судам необхідно співпрацювати, щобспівпраці в цих питаннях, і Рада ЄС є тим забезпечити, наприклад, що рішенняосновним форумом, де відбувається така суду у справі з розлучення чи опіки над
 19. 19. дитиною, виголошене в одній з країн ЄС, Такі питання розглядаються Радою з буде визнане в усіх інших країнах ЄС. правосуддя та внутрішніх справ, а саме міністрами юстиції та внутрішніх справ. Вільний рух всередині ЄС є одним з Метою є утворення єдиного «простору найбільших благ для законослухняних свободи, безпеки та правосуддя» в межах громадян, але це може бути також кордонів ЄС. використано і міжнародними злочинцями та терористами. Вирішення проблеми транскордонної злочинності вимагає транскордонного співробітництва між Як організована робота Ради? національними судами, силами поліції,РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ митними та імміграційними службами всіх Головування в Раді країн-членів ЄС. Раз на шість місяців у Раді ЄС відбувається Вони повинні забезпечити, щоб: ротація голови Ради, тобто кожна країна ЄС по черзі бере на себе відповідальність • зовнішні кордони ЄС ефективно за порядок денний Ради й головує на всіх охоронялися; засіданнях Ради протягом шести місяців, • митна служба та поліція обмінювалися забезпечуючи виконання законодавчих інформацією про пересування і політичних рішень, і виступає як підозрюваних у наркоторгівлі або посередник, знаходячи компроміси між18 контрабанді людьми; державами-членами.Як працює Європейський союз • існували однакова процедура та Однією з новацій, введених Лісабонським однакове ставлення до шукачів договором, є те, що у Раді ЄС з питань притулку у всіх країнах-членах зовнішніх відносин постійно головуватиме ЄС з метою запобігання «торгівлі Високий представник Європейського громадянством». Союзу з питань зовнішніх відносин і © Reuters Вільне пересування громадян та товарів в ЄС уможливили зникнення подібних митних перевірок під час подорожей Європою
 20. 20. безпекової політики, який одночасно є одностайно. Тобто всі країни-члени маютьВіце-президентом Європейської Комісії. право вето при вирішенні цих питань.Процедура прийняття рішень Кваліфікована більшість вважається досягнутою, якщо:Рішення в Раді ЄС приймаються шляхом • більшість держав-членів (принаймніголосування. Кожна країна має певну 14), які представляють не меншекількість голосів у Раді ЄС, відповідно 62% населення ЄС, схвалюютькількості її населення. Чим більше пропозицію, інаселення країни, тим більшою кількістю • мінімум 255 голосів віддані «за»,голосів вона представлена, але при цьому що становить 73,91% від загальної РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУкількість голосів є строго пропорційною кількості голосів.і зміненою на користь малонаселенихкраїн. З 1 листопада 2014 року почне діяти система «подвійної більшості»: рішенняРозподіл голосів за країнами Ради потребуватимуть підтримки 55% держав-членів ЄС (не менше 15),Франція, Німеччина, Італія та які представляють щонайменше 65%Великобританія 29 населення Європейського Союзу.Польща та Іспанія 27 Така система ставить країни з меншоюРумунія 14 чисельністю населення на один рівень з 19Нідерланди 13 більшими державами-членами ЄС. Як працює Європейський союзБельгія, Чеська Республіка, Греція,Угорщина та Португалія 12 З 1 листопада 2014 року почне діятиАвстрія, Болгарія і Швеція 10 система «подвійної більшості»: рішенняДанія, Фінляндія, Ірландія, Литва й Ради потребуватимуть підтримкиСловаччина 7 55% держав-членів ЄС (не менше 15),Кіпр, Естонія, Латвія, Люксембург і які представляють щонайменше 65%Словенія 4 населення Європейського Союзу.Мальта 3 Така система ставить країни з меншоюВСЬОГО 345 чисельністю населення на один рівень з більшими державами-членами ЄС.Голосування кваліфікованою більшістюНайпоширеніша процедура голосування © European Union Police Missionв Раді - голосування кваліфікованоюбільшістю. Це означає, що для прийняттяпропозиції необхідно, щоб за неї булавіддана певна мінімальна кількістьголосів.Однак у деяких особливо делікатнихпитаннях, таких як спільна зовнішня табезпекова політика, оподатковування,надання притулку та імміграційна ЄС допомагає в навчанні та розбудові сил поліції у неспокійних регіонах, роблячи акцент на важливостіполітика, рішення Ради мають прийматися гарних відносин у громаді
 21. 21. Європейська Комісія: захист спільних інтересів Основні факти РОЛЬ: виконавчий орган та ініціатор законопроектів СКЛАД: 27 членів: по одному від кожної держави – члена ЄС ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ: 5 років (2010–2014)ЄВропейська комісія АДРЕСА: B-1049 Brussels ТЕЛЕФОН: (+ 32-2) 299 11 11 АДРЕСА В ІНТЕРНЕТІ: ec.europa.eu20Як працює Європейський союз Європейська Комісія - незалежний жінок - по одному представнику від кожної від національних урядів орган, який країни ЄС - призначених для управління представляє і захищає інтереси ЄС у інституцією та прийняття рішень. По- цілому. Європейська Комісія – це єдина друге, термін «Комісія» вживається інституція, що має право ініціювати стосовно самої інституції та її персоналу. законодавство для розгляду в Парламенті Неофіційно членів Комісії називають та Раді ЄС. Вона також управляє та комісарами. Всі вони раніше обіймали втілює політику і бюджет ЄС, відстежує політичні пости у країнах походження, дотримання європейського законодавства багато хто були міністрами урядів, але країнами ЄС і європейськими компаніями, як члени Комісії вони зобов’язані діяти в а до порушників може застосовувати інтересах Союзу в цілому й не керуватися відповідні процедури аж до притягнення вказівкам урядів своїх країн. до Європейського Суду чи накладення санкцій. Президент та члени Європейської Комісії призначаються на кожні п’ять років – через Європейська Комісія, як Парламент та шість місяців після виборів Європейського Рада ЄС, була створена в 1950-х роках Парламенту. Згідно з Лісабонським згідно установчих договорів ЄС. договором, Президента Європейської Комісії обирає Європейський Парламент Що таке Комісія? за поданням Ради ЄС, а члени Комісії Термін «Комісія» уживається у двох обираються шляхом голосування у Раді значеннях. По-перше, коли йдеться за принципом кваліфікованої більшості. про групу людей: це команда чоловіків і Європейська Комісія в теперішньому
 22. 22. складі працюватиме з 2010 по 2014 рр. законодавства (разом з Судом ЄС);Президент Європейської Комісії – Жозе 1. Розробка нових законопроектівМануел Баррозу (Португалія). Комісія має “право ініціативи”. ІнакшеЄвропейська Комісія політично підзвітна кажучи, Комісія відповідає за розробкуЄвропейському Парламенту, який має нових законопроектів які потім вона подаєповноваження розпустити Комісію після до Парламенту та Ради. Ці пропозиціївинесення їй вотуму недовіри. Окремі покликані захищати інтереси Союзу і йогочлени Комісії мають подати у відставку за громадян, а не інтереси конкретних країнвимогою Президента, схваленою іншими або галузей.комісарами. Перед тим як виступити з новоюКомісія бере участь у всіх сесіях ініціативою, Комісія повинна добреПарламенту, де вона уточнює та роз’яснює вивчити ситуацію і знати проблеми,свою політику. Члени Комісії також ЄВропейська комісія що виникають у Європі. Комісія такожвідповідають на письмові й усні запити повинна визначити, чи буде європейськечленів Парламенту. законодавство найкращим способомПовсякденну роботу Комісії виконують вирішення цих проблем. Саме томуадміністративні працівники, експерти, Комісія підтримує постійний зв’язок зперекладачі та секретарі. Всього в Комісії широким колом різних груп та з двомапрацює приблизно 23 000 чиновників. Ця дорадчими органами – Європейськимцифра на перший погляд може здатися економічним і соціальним комітетом, і 21великою, але насправді це менше, Комітетом регіонів. Комісія також враховує Як працює Європейський союзніж кількість працівників у міській раді думку національних парламентів та урядів.середнього європейського міста. Комісія пропонує вдатися до дій на рівні ЄС тільки в тому випадку, якщо проблемуЯкі функції Комісії? не можна вирішити більш ефективноЄвропейська Комісія виконує чотири завдяки мірам на рівні країни, регіону абоголовні функції: місцевої влади. Цей принцип вирішувати питання на найнижчому можливому рівні• пропонує нові законопроекти називається “принципом субсидіарності”. Парламенту і Раді; Проте, якщо Комісія дійшла висновку,• управляє та втілює політику і бюджет що необхідно прийняття нового ЄС; європейського законодавства, вона• забезпечує дотримання європейського виносить пропозицію, що, на її думку,До складу Європейської Комісії входить по одному представнику від кожної країни ЄС.

×