Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Autorizace v Zend Frameworku

3,217 views

Published on

Autorizace uživatelů v Zend Framework pomocí knihovny Zend_Acl

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Autorizace v Zend Frameworku

 1. 1. Ondřej Flídr <ul><ul><li>Autorizace v Zend Frameworku </li></ul></ul>
 2. 2. Základy <ul><li>Role </li></ul><ul><li>Resource (zdroj) </li></ul><ul><li>Právo </li></ul><ul><li>Autorizace neřeší přihlašování </li></ul>Ondřej Flídr
 3. 3. Zend_Acl <ul><li>Zajišťuje autorizaci </li></ul><ul><li>Role, Resource, Assert </li></ul><ul><li>::allow() a ::deny() </li></ul>Ondřej Flídr
 4. 4. Zend_Acl_Role <ul><li>Představují uživatele </li></ul><ul><li>Mnohonásobná dědičnost </li></ul><ul><li>Zend_Acl_Role_Interface </li></ul><ul><ul><li>getRoleId </li></ul></ul><ul><li>Registry </li></ul>Ondřej Flídr
 5. 5. Zend_Acl_Resource <ul><li>Součásti systému, ke kterému chce Role přístup </li></ul><ul><li>Zend_Acl_Resource_Interface </li></ul><ul><ul><li>getResourceId </li></ul></ul>Ondřej Flídr
 6. 6. Práva <ul><li>Obyčejné řetězce </li></ul><ul><li>Právo může být povoleno nebo odepřeno </li></ul><ul><li>Výchozí nastavení je odepřeno vše </li></ul><ul><li>Nastavují se pomocí Zend_Acl::allow(); resp. Zend_Acl::deny(); </li></ul>Ondřej Flídr
 7. 7. Asserty <ul><li>Ovlivňují přidělení práv </li></ul><ul><li>Zend_Acl_Assert_Interface </li></ul><ul><ul><li>assert </li></ul></ul><ul><li>Ve výchozí distribuci ZF nejsou </li></ul>Ondřej Flídr
 8. 8. L2_Acl_Assert_Time <ul><li>Přidělení práv na základě času </li></ul>Ondřej Flídr
 9. 9. Prostor pro vás Ondřej Flídr <ul><ul><li>? </li></ul></ul>
 10. 10. Dostupnost slidů a kódu <ul><li>http://blog.snipers-softworks.net </li></ul><ul><ul><li>Včetně doprovodného textu </li></ul></ul><ul><li>http://ewiki.ilikethis.cz </li></ul><ul><ul><li>Sekce o certifikaci ZF </li></ul></ul><ul><ul><li>Kódy, slidy </li></ul></ul>Ondřej Flídr

×