Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zivot i rad multimedijalne umetnice

801 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zivot i rad multimedijalne umetnice

 1. 1. Milica Stojkovi ć Život i rad multimedijalne umetnice
 2. 2. Veteran mladog duha Milica Stojkovi ć, multimedijalna umetnica, s u ž ivanjem je govorila studentima o svojim ž ivotnim iskustvima . Ona je u UNS-u održala prezentaciju svojih radova i objasnila postupak pravljenja reklamnih spotova.
 3. 3. Stvaralaštvo obeleženo muzikom <ul><li>Milica Stojkovic, predstavnik za š tampu RTS-a, diplomirala je na FMU violinu na umetni č kom smeru. </li></ul>
 4. 4. Posle postdiplomskih studija na konzerva t orijumu Ciprian Porumbesko, ve š tinu likovne umetnosti usavr š avala je u ULUS-ovoj š koli.
 5. 5. Ova godina je za Milicu naro č ito zna č ajna jer je dobila diplomu prve generacije veb-novinara.
 6. 6. Muzika, slikarstvo i pisanje sazdani u jednoj osobi <ul><li>Umetnica Milica Stojkovi ć objasnila je studentima Skole veb-novinarstva veštinu pravljenja reklamnih spotova. Svaki korak je bio detaljno pojašnjen, počev od knjige snimanja do montaže. </li></ul>
 7. 7. Majstor reklamnih spotova <ul><li>“ Prva violina” bi pre snimanja zamislila svaki sekund reklame. Bila je majstor u privlačenju publike. </li></ul>
 8. 8. Li č nost vi đ ena iz drugog ugla <ul><li>U pravljenju spotova Milica je koristila ma š tu i sve š to joj padne pod ruku. Crvenu maramu, na primer. </li></ul>
 9. 9. Primer svojoj generaciji <ul><li>Milic a je tek zakoračila u svet Interneta. U njemu joj predstoje novi koraci. </li></ul>

×