Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Stávající regulace ochrany  osobních údajů v EU  a reformní balíček   (GDPR a JHAD)Ochrana osobních dat ve finančníc...
Obsah1.  úmluva č. 1082.  stávající směrnice3.  ostatní stávající předpisy4.  GDPR5.  JHAD
Úmluva č. 108• na ochranu osob se zřetelem na automatisované zpracování osobních dat• Rada Evropy• z 28. ledna 1981• ETS ...
Revise úmluvy č. 108• od roku 2009• velice komplikovaný vztah k EU – GDPR• otevřená pro nečlenské státy Rady Evropy a EU• ...
Stávající směrnice• směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fysických osob v sou...
Ostatní stávající předpisy•  nařízení Evropského parlamentu a Rady 45/2001, o ochraně fyzických  osob v souvislosti se ...
Schengen• schengenská dohoda o postupném rušení kontrol na společných hranicích (CELEX: 42000A0922(01))• schengenská prov...
Reformní balíček• 25. ledna 2012• sdělení KOM „Ochrana soukromí v propojeném světě – Evropský rámec pro ochranu údajů pr...
GDPR• osnova nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fysických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údaj...
JHAD• osnova směrnice o ochraně fysických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účele...
Rámcová posice k GDPR• schválena 13. března 2012• poslanecká sněmovna: 5. dubna 2012• senát: 24. května 2012
Projednávání GDPR• pracovní skupina Rady DAPIX• gestoři:  1.  ÚOOÚ (30. ledna 2012 – 29. února 2012)  2.  MV (od 1. bř...
Další fóra•  přátelé předsednictví•  radové JHA – hlavně vztah k Radě Evropy•  COREPER•  Rada EU ve formátu JHA
Evropský parlament• gesčním výborem je LIBE• zpravodajem je Jan Philipp Albrecht z frakce Zelených, ze SRN• jiné výbory: ...
Novinky v GDPR•  technologická neutralita v. sociální sítě•  osobní a domácí potřeba x MSMEs•  hraniční určovatel: hlav...
KonecDěkuji za pozornost.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vít Zvánovec: Stávající regulace ochrany osobních údajů v EU a reformní balíček (gdpr a jhad)

515 views

Published on

• Rada Evropy a její úmluva č. 108
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
• Ostatní stávající předpisy
• Osnova nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů, GDPR), CELEX: 52012PC0011
• Osnova směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů (JHAD), CELEX: 52012PC0010

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vít Zvánovec: Stávající regulace ochrany osobních údajů v EU a reformní balíček (gdpr a jhad)

 1. 1. Stávající regulace ochrany osobních údajů v EU a reformní balíček (GDPR a JHAD)Ochrana osobních dat ve finančních službách 28. února 2013 Vít Zvánovec
 2. 2. Obsah1. úmluva č. 1082. stávající směrnice3. ostatní stávající předpisy4. GDPR5. JHAD
 3. 3. Úmluva č. 108• na ochranu osob se zřetelem na automatisované zpracování osobních dat• Rada Evropy• z 28. ledna 1981• ETS 108• sdělení č. 115/2001 Sb. m. s.• dodatkový protokol o orgánech dozoru a toku dat přes hranice, ETS 181 z roku 2001 (sdělení č. 29/2005 Sb. m. s.)
 4. 4. Revise úmluvy č. 108• od roku 2009• velice komplikovaný vztah k EU – GDPR• otevřená pro nečlenské státy Rady Evropy a EU• zavedení zpracovatele osobních údajů• výslovný souhlas a výslovný účel• citlivé údaje: včetně trestního odsouzení a identifikačních biometrických dat• předávání osobních údajů do zahraničí• dozorové úřady
 5. 5. Stávající směrnice• směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fysických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
 6. 6. Ostatní stávající předpisy• nařízení Evropského parlamentu a Rady 45/2001, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (CELEX 32001R0045)• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, CELEX 32002L0058)• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES, o uchovávání údajů [angl. data retention] vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (CELEX 32006L0024)
 7. 7. Schengen• schengenská dohoda o postupném rušení kontrol na společných hranicích (CELEX: 42000A0922(01))• schengenská prováděcí úmluva (CELEX: 42000A0922(02))• rozhodnutí Rady 2007/471/ES, o uplatňování ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v ČR, Estonské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Maďarské republice, Republice Malta, Polské republice, Republice Slovinsko a Slovenské republice (CELEX: 32007D0471)
 8. 8. Reformní balíček• 25. ledna 2012• sdělení KOM „Ochrana soukromí v propojeném světě – Evropský rámec pro ochranu údajů pro 21. století“ (CELEX: 52012DC0009)• GDPR (CELEX: 52012PC0011)• JHAD (CELEX: 52012PC0010)
 9. 9. GDPR• osnova nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fysických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)• 139 bodů preambule• 91 článků
 10. 10. JHAD• osnova směrnice o ochraně fysických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů• 82 bodů preambule• 64 článků
 11. 11. Rámcová posice k GDPR• schválena 13. března 2012• poslanecká sněmovna: 5. dubna 2012• senát: 24. května 2012
 12. 12. Projednávání GDPR• pracovní skupina Rady DAPIX• gestoři: 1. ÚOOÚ (30. ledna 2012 – 29. února 2012) 2. MV (od 1. března 2012)• dánské předsednictví – první pololetí 2012: 3x DAPIX• kyperské předsednictví – druhé pololetí 2012: 5x DAPIX• irské předsednictví – první pololetí 2013: plánováno 6x DAPIX• litevské předsednictví – druhé pololetí 2013: schválení?
 13. 13. Další fóra• přátelé předsednictví• radové JHA – hlavně vztah k Radě Evropy• COREPER• Rada EU ve formátu JHA
 14. 14. Evropský parlament• gesčním výborem je LIBE• zpravodajem je Jan Philipp Albrecht z frakce Zelených, ze SRN• jiné výbory: – ITRE: stanovisko 20. 2. 2013, 1 000 pozměňovacích návrhů – IMCO – EMPL – JURI
 15. 15. Novinky v GDPR• technologická neutralita v. sociální sítě• osobní a domácí potřeba x MSMEs• hraniční určovatel: hlavní provozovna• zpracovatel• citlivé údaje x riskantní zpracování• oprávnění být zapomenut• pověřenec ochrany dat• kodexy chování a dobrovolná pečeť kvality• WP-29 přetvořena na EDPB• jednotné kontaktní místo• mechanismus jednotnosti
 16. 16. KonecDěkuji za pozornost.

×