Úvodní strana         ŘÍZENÍ RIZIK A KAPITÁLU            V POJIŠŤOVNICTVÍ        Praktické po...
OBSAH   PRAKTICKÉ POZNÁMKY K ŘÍZENÍ RIZIK V         POJIŠŤOVNĚ• Risk management v pojišťovně• 2. pilíř Solvency...
SPECIFIKA RM V POJIŠŤOVNĚ                  RizikaRizika               vlastnítransferovaná ...
RIZIKA V POJIŠŤOVNĚ                                           r        ...
STRUKUTURA RIZIKFINANNČÍ TRH        Swiss Re – Sigma 3/2010
ZMĚNA POJETÍ – VZNIKÁ ERM       Měnící se pohled na risk management  Tradiční pohled             Nový ...
DEFINICE ERM„ERM   je  proces,   iniciovaný  představenstvemspolečnosti, vrcholovým vedením a dalšími pracovníky,a...
ERM – ZÁKLADNÍ PRAVIDLARIZIKO – je nejistota, může a nemusí nastat v budoucnu     rizika minulá a současná umíme analy...
STANDARDY ERMBASEL II, III – BANKOVNICTVÍ   cosoSOLVENCY II – POJIŠTĚNÍSARBANES – OXLEYBS 31100 – RM Code of PracticeISO...
PROCES ŘÍZENÍ RIZIK – RM STANDARD       Strategické cíle organizace           Stanovení rizik       ...
Závazek a mandát Prohlášení k postupu              ISO31000Strategický proces                ...
COSO MATICE ERMEnterprise Risk Management:Je proces                                    ...
STAKEHOLDEŘI                   VLASTNÍCI                   Individuální       ...
RISK MANAGEMENT VE SPOLEČNOSTI1.Linie – struktura  2. Linie – dohled nad  3. Linie – nezávislá     vedení     RM...
CÍLE, RIZIKOVÝ APETIT, TOLERANCEDlouhodobý cíl (mise): Stát se nejlepším prodejcem produktu XY v regionu působnostiStrateg...
KLÍČOVÉ ČINNOSTI ORGANIZACE       PERIFERNÍ ČINNOSTI     Funkcionality, které existují     protože firma ...
KRIKRI – KLÍČOVÉ RIZIKOVÉ INDIKÁTORY                  (jako nástroj hodnocení rizik)•  Počet prodaných s...
STRESOVÉ TESTOVÁNÍVýznamný požadavek procesu RM, požadavek regulátorůODPOVĚDNOST –    představenstva a vrcholového ved...
STRESOVÉ TESTOVÁNÍ – POJISTNÉ RIZIKOUPISOVACÍ RIZIKOAdekvátnost nastavených sazeb produktů, kapacita, pojistný cyklus,  p...
STRESOVÉ TESTOVÁNÍ – TRŽNÍ RIZIKOPředevším nepříznivý dopad na aktiva nebo pasiva pojišťovny• zásadní ekonomické změny ved...
STRESOVÉ TESTOVÁNÍ – KREDITNÍ RIZIKOPředevším riziko, že protistrana nedodrží své závazky vůči pojišťovně• kolaps zajistit...
STRESOVÉ TESTOVÁNÍ – RIZIKO OPERAČNÍSelhání systémů, interních procesů, kontrol nebo lidí• neadekvátní plány pro případ př...
OPERAČNÍ RIZIKA     Schéma dopadu operačních rizik v pojišťovně                            ...
STRESOVÉ TESTOVÁNÍ – PŘÍKLAD                  Zvýšení úmrtnostních                   ...
DŮLEŽITOST DOKUMENTACE PROCESUKaždý jednotlivý krok procesu řízení rizik musí být řádnědoložen mimo jiné:• stakeholderům, ...
ORSA – Směrnice EUČlánek 45 - Vlastní posouzení rizik a solventnosti•  Každá pojišťovna nebo zajišťovna jako součást svéh...
ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)Jak jsou vaše plány          Pohled na budoucí činnostJaká jsou vaše pod...
CO ZAHRNUJE ORSAHodnocení kontrolyrizika            Rizikový apetitZpůsob řízeníspolečnosti         Ek...
JAK SESTAVIT ORSA REPORT•  Proces ORSA - popis způsobu řízení společnosti•  Podnikatelský kontext - popis právní a organ...
ERM V RÁMCI FIRMY                        FIREMNÍ KULTURA A ETICKÉ HODNOTYINFRASTRUKTURA      ...
REFERENCE                       Doporučené zdroje a literaturaCulp, Christopher: The Risk Managemen...
DISKUSE, ZÁVĚR  ?Ing. Vladimír Pulchart, MBAE-mail: pulchart@lducz.eu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vladimír Pulchart: Praktické poznámky k řízení rizik v pojišťovně

1,648 views

Published on

Risk management v pojišťovně
2. pilíř Solvency II
Požadavek regulátora nebo moderní způsob řízení?
Návod k implementaci risk managementu – známé standardy
Specifika členění rizik v pojišťovně
Kdo odpovídá za risk management v pojišťovně
ORSA – co je tato neznámá zkratka?
Stresové testy

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vladimír Pulchart: Praktické poznámky k řízení rizik v pojišťovně

 1. 1. Úvodní strana ŘÍZENÍ RIZIK A KAPITÁLU V POJIŠŤOVNICTVÍ Praktické poznámky k řízení rizik v pojišťovně 28. června 2012 Ing. Vladimír Pulchart, MBA
 2. 2. OBSAH PRAKTICKÉ POZNÁMKY K ŘÍZENÍ RIZIK V POJIŠŤOVNĚ• Risk management v pojišťovně• 2. pilíř Solvency II• Požadavek regulátora nebo moderní způsob řízení?• Návod k implementaci risk managementu – známé standardy• Specifika členění rizik v pojišťovně• Kdo odpovídá za risk management v pojišťovně• ORSA – co je tato neznámá zkratka?• Stresové testy
 3. 3. SPECIFIKA RM V POJIŠŤOVNĚ RizikaRizika vlastnítransferovaná RIZIKOod klientů TRŽNÍ ÚVĚROVÉ OPERAČNÍPOJISTNÉ RIZIKO,RIZIKO REPUTAČNÍ, STRATEGICKÉ FINANNČÍ TRH
 4. 4. RIZIKA V POJIŠŤOVNĚ r RIZIKA V POJIŠŤOVNĚ POJISTNÉ FINANČNÍ NEFINANNČÍ RIZIKO RIZIKO RIZIKO RIZIKO RIZIKO TRŽNÍ KREDITNÍ OPERAČNÍ PODNIKAT ŽP NŽP RIZIKO RIZIKO RIZIKO RIZIKO RIZIKO ÚMRTNOSTNÍ RIZIKO • ÚROK. SAZBY • ZAJISTITELÉ • STRATEGICKÉ • LIDÉ DÉLKY ŽIVOTA RIZIKO ÚPISU / SAZEB • AKCIE • DLUHOPISY • REPUTAČNÍ • SYSTÉMY • MĚNOVÉ • DERIVÁTY • PRÁVNÍ • PROCESY • INFLACE • VNĚJŠÍ • POLITICKÉ RIZIKO RIZIKO RIZIKO • REGULAČNÍ VLIVYVOLATILITY VOLATILITY REZERV RIZIKO RIZIKO RIZIKO RIZIKO LIKVIDITY TRENDU TRENDU KATASTROFICKÉ RIZIKO KALAMITY EMERGENT RISKS Poznámka – pojistitelé jsou natolik zabráni do otázek regulace že nemají prostor sledovat nově vznikající rizika
 5. 5. STRUKUTURA RIZIKFINANNČÍ TRH Swiss Re – Sigma 3/2010
 6. 6. ZMĚNA POJETÍ – VZNIKÁ ERM Měnící se pohled na risk management Tradiční pohled Nový pohled• fragmentované pojetí RM, • integrovaný – risk nezávislé řízení různými management je koordinován pracovníky a rizikovými na nejvyšší úrovni vedení, manažery v jednotlivých každý pracovník firmy úsecích společnosti považuje RM za část své (účetní, kontrola, IA) práce• řízení problému rizik • nepřetržitý – RM je stále „ad hoc“, tedy v okamžiku pokračující proces, aktivní nutnosti, pasivní přístup přístup• velmi úzké pojetí RM, • pracuje s pojmem nejistota především rizika široce zaměřený – všechna pojistitelná a finanční rizika a příležitosti jsou ochrana fyzických a brány v úvahu, ochrana finančních aktiv všech hodnot společnosti
 7. 7. DEFINICE ERM„ERM je proces, iniciovaný představenstvemspolečnosti, vrcholovým vedením a dalšími pracovníky,aplikovaný při stanovení strategie a napříč celouspolečností, který je určen k identifikace potenciálníchudálostí, které by mohly společnost ovlivnit, a dáleurčený k řízení rizik tak, aby zůstaly v rámci rizikovéhoapetitu a zabezpečení dosažení stanovených cílů organizace“ … COSO
 8. 8. ERM – ZÁKLADNÍ PRAVIDLARIZIKO – je nejistota, může a nemusí nastat v budoucnu rizika minulá a současná umíme analyzovat, budoucí odhadujeme nebo statisticky vypočtemeRIZIKO JE VŽDY DŮLEŽITÉ – pokud nastane, vždy má dopad na společnost (negativní či pozitivní), Vždy působí ne samostatně, ale ve vazbě na ostatní rizika. Riziko je vázané na cíleRISK MANAGEMENT JE PROCES – může mít různé kroky a podoby, ale vždy zahrnuje dvě důležité části: ANLAÝZU A AKCI. Před přijetím opatření musí být riziko identifikováno, popsáno, vyhodnoceno a musíme mu rozumět Risk management je součástí řízení společnostiRISK MANAGEMENT JE REALIZOVÁN LIDMI – lidský faktor je zásadní pro úspěch a přínos pro společnostRISK MANAGEMENT NENÍ UNIVERZÁLNÍ NÁSTOJ – každá společnost má jiný způsob řízení, strukturu, procesy
 9. 9. STANDARDY ERMBASEL II, III – BANKOVNICTVÍ cosoSOLVENCY II – POJIŠTĚNÍSARBANES – OXLEYBS 31100 – RM Code of PracticeISO 31000
 10. 10. PROCES ŘÍZENÍ RIZIK – RM STANDARD Strategické cíle organizace Stanovení rizik Analýza rizik Identifikace rizik Popis rizik Odhad rizik Hodnocení rizikÚpravy Dokumentace rizik Formální audit Hrozby a příležitosti Rozhodnutí Řešení rizik Dokumentace reziduálního rizika Monitoring
 11. 11. Závazek a mandát Prohlášení k postupu ISO31000Strategický proces Komunikace a trénink Plán řízení rizik Plán komunikace a výkazů Standardy Tréninková strategie Postupy a návody Taktický proces Články řízení rizik STANOVENÍ KONTEXTU KOMUNIKACE A KONZULTACE MONITORING A REVIZE IDENTIFIKACE RIZIK Strategický proces Strategický proces ANALÝZA RIZIK POSOUZENÍ RIZIK OŠETŘENÍ RIZIK Informační systém řízení rizik Rizikové registry Plán ošetření rizika Formáty výkazů řízení rizik Měření a revize Alokace a organizování Kontrola pojištění Rizikový a auditorský výbor Vývoj plánu RM Výkonný výbor RMVýkazy způsobu řízení Pracovní skupiny RM Benchmarking Strategický proces CRO (risk manager) Výkonová kriteria Vlastníci rizik a kontroly
 12. 12. COSO MATICE ERMEnterprise Risk Management:Je proces G CEJe iniciován lidmi TEG IC ION S OR TIN IAN A AT REP MP L STR PER COJe aplikován v nastavení O Internal Environment strategie Objective Setting SUBSIDIARY BUSINESS UNITJe aplikován napříč společností ENTITY -LEVEL Event Identification DIVISIONJe vytvořen k identifikaci potenciálních události Risk AssessmentŘídí rizika pomocí rizikového Risk Response apetitu Control ActivitiesZabezpečuje odpovídající Information & Communication úroveň jistoty MonitoringPodporuje dosažení cílů společnosti Zdroj: COSO ERM Framework
 13. 13. STAKEHOLDEŘI VLASTNÍCI Individuální Korporátní KONKURENCE Statutár ní Asoci Orgány -aceDODAVATELÉ Pers.agent. ORGANIZACE Zprostřed KLIENTIKapitál, pracovní velkoobchod Management, -kovaté Osoby, firmy, , investiční síla, banky spol. pracovníci veřejná správa Lobbyis té Makl Kontroly éři , Inspekc e SPOLUPRACUJÍCÍ SPOLEČNOSTI SPOLEČNOST Státní správa
 14. 14. RISK MANAGEMENT VE SPOLEČNOSTI1.Linie – struktura 2. Linie – dohled nad 3. Linie – nezávislá vedení RM, metodologie kontrola společnosti Představenstvo Auditorský výbor Výbor řízení rizik CEO Nezávislý Chief Risk Officer audit Organizační složky a liniová Funkcionality risk kontrola managementu
 15. 15. CÍLE, RIZIKOVÝ APETIT, TOLERANCEDlouhodobý cíl (mise): Stát se nejlepším prodejcem produktu XY v regionu působnostiStrategický cíl: Strategie: Rizikový apetit: Rozšířit prodej pětiumístit se v první nejprodávanějších produktů • akceptovat zvýšenédesítce distributorů kapitálové náklady nanašeho produktu rozvoj a nové Vedlejší strategie: pracovníky od x% rozšířit prodej X o 15% do 12 • akceptovat že měsíců konkurence může snížit zaměstnat 180 nových cenu a tím se sníží kvalifikovaných obchodníků ziskovost udržet nákladovost pracovní • neakceptovat snížení síly na 22% kvality servisuUkazatel: Ukazatele:1. Podíl na trhu • počet prodaných smluv • počet pracovníků Riziková toleranceMěřítko: Cíl: Tolerance - rozpětíumístění na trhu umístění do 10 místa 20% - 30%počet prodaných smluv 150,000 ks -7,500 / +10,000počet nových pracovníků 180 pracovníků -15% / +20%index kvality výroby 4,0 sigma 4,0 – 4,5 sigma
 16. 16. KLÍČOVÉ ČINNOSTI ORGANIZACE PERIFERNÍ ČINNOSTI Funkcionality, které existují protože firma vykonává svoji klíčovou činnost (HR, právní finance bez hlavní činnosti by neexistovaly) KLÍČOVÉ ČINNOSTI A PROCESY ORGANIZACE Vytvářejí příjmy a jsou podstatou existence firmy. Jejich ohrožení může vést k zániku společnosti KRITICKÉ PODPŮRNÉ FUNKCE Přímo podporují hlavní činnost a klíčové procesy (IT, o obchod, management, underwriting)
 17. 17. KRIKRI – KLÍČOVÉ RIZIKOVÉ INDIKÁTORY (jako nástroj hodnocení rizik)• Počet prodaných smluv• Stížností klientů• Vývoj hlášených škod, pojistné podvody• Odchod zaměstnanců• Prodlevy plateb od třetích stran• Zprávy médií o společnosti (pozitivní i negativní)• Čas potřebný ke zpracování objednávky zákazníka• Klíčová finanční data• Další podle druhu podnikatelské činnosti• Combined ratio (škodní + nákladová kvóta)Tyto rizikové indikátory je třeba systematicky sledovatV časových řadách a pozorovat změny v jejich vývoji atrendech
 18. 18. STRESOVÉ TESTOVÁNÍVýznamný požadavek procesu RM, požadavek regulátorůODPOVĚDNOST – představenstva a vrcholového vedení za efektivní STAKTIVNÍ ZAPOJENÍ – skupina pracovníků odpovědná za ST má zahrnovat vrcholové vedení, liniové manažery, risk manažera, ekonomický úsek; pravidelná setkáníINTEGRACE – výsledků ST do rozhodovacího procesu společnostiKOMPLEXNOST – program ST zahrnuje všechny hlavní procesy, rizika a úrovně činnosti firmy, minimálně ročněVÝHLED DOPŘEDU – ST není statický proces, ale nutně zahrnuje výhled do budoucnostiINFRASTRUKTURA PRO ST – je program ST podpořen zdroji, IT systémyDOKUMENTACE – dostatečná dokumentace procedur umožňující kvalitnírealizaci
 19. 19. STRESOVÉ TESTOVÁNÍ – POJISTNÉ RIZIKOUPISOVACÍ RIZIKOAdekvátnost nastavených sazeb produktů, kapacita, pojistný cyklus, plánovaný zisk• Dopady náhlého růstu nebo propadu portfolia• Nejistota ve zkušenostech se škodním průběhem, velké škody• Významná změna sazeb zajištění• Nejistota při stanovení sazeb na nových trzích• Geografický mix, koncentrace v určité oblasti nebo jurisdikci• Tolerance při změně nákladůKATASTROFICKÁ RIZIKADostatečnost technických rezerv v ohledu katastrofických událostí• Zajistné programy, modelování, stanovení PMLRIZIKO ODCHYLKY TECHNICKÝCH REZERV• Dostatečnost RBNS, IBNR, LAE a UEPR• Frekvence a velikost velkých škod• Dopady inflace, demografické změny, sociální nebo ekonomické změny• Riziko předčasných výpovědí smluv• Další změny
 20. 20. STRESOVÉ TESTOVÁNÍ – TRŽNÍ RIZIKOPředevším nepříznivý dopad na aktiva nebo pasiva pojišťovny• zásadní ekonomické změny vedoucí k poklesu úrokových sazeb• nedostatečné ocenění aktiv• dopad devalvace měny na portfolio• nesoulad mezi aktivy a pasivy (tj. technickými rezervami a zdroji jejich krytí)• dopad ratingu na ocenění aktivRIZIKO LIKVIDITY• nesoulad mezi pasivy /rezervami/ a aktivy z pohledu cash-flow• odliv cash-flow v extrémním případě úhrad škod nebo neuhrazené pojistné• likvidita aktiv na trhu
 21. 21. STRESOVÉ TESTOVÁNÍ – KREDITNÍ RIZIKOPředevším riziko, že protistrana nedodrží své závazky vůči pojišťovně• kolaps zajistitele nebo několika zajistitelů• koncentrace rizik u určitého zajistitele• zvýšené riziko koncentrace u jednotlivého partnery (např. makléř)• větší ztráty z inkasa pojistného, než bylo plánování• neschopnost protistran splácet závazky – jak pojistné tak i ostatnívztahySYSTEMICKÉ / SYSTÉMOVÉ RIZIKO• kolaps významného pojistitele může přinést reputační riziko pro celý trh• kolaps nebo snížení ratingu jiné finanční instituce (banky) a dopad na činnost pojistitele
 22. 22. STRESOVÉ TESTOVÁNÍ – RIZIKO OPERAČNÍSelhání systémů, interních procesů, kontrol nebo lidí• neadekvátní plány pro případ přerušení provozu, zálohové systémy• pojistný podvod – interní i externí• technologická rizika (hardware, software, komunikace)• reputační riziko – poškození jména, ztráta klientů• marketing a distribuce – závislost na externích prodejních kanálech• politické vlivy, legislativní změny• právní rizika, hrozba pokut nebo penále, výklad podmínek pojištění• problémy plynoucí z outsourcingu• nedostateční vnitřní kontroly
 23. 23. OPERAČNÍ RIZIKA Schéma dopadu operačních rizik v pojišťovně • nedostatek Lidé• nedostatečná pozornosti 62% • podvodné nebo žádná jednání kontrola • chybná komunikace• externí chyba • nedostatečný Procesy trénink• pozdní reakce 18% Systémy • nejasná úloha na produktové 20% /odpovědnost požadavky• zvýšený objem dat • systémová chyba TRH FINANNČÍ • nedostatečná funkcionalita • chybná data, zpožděný proces
 24. 24. STRESOVÉ TESTOVÁNÍ – PŘÍKLAD Zvýšení úmrtnostních sazeb STARŠÍ POPULACE Dopad na výplaty za úmrtí Dopad na úrokové sazby - rušení vkladů - snížení hodnoty portfolia PRACUJÍCÍPANDEMICKÉ POPULACE (snížení HDP)ONEMOCNĚNÍ Dopad na ocenění aktiv a úvěrů Zvýšení sazeb zdravotního pojištění Dopad na vlastní provoz OSTATNÍ - chyby likvidace Zajištění - katastrofický stav
 25. 25. DŮLEŽITOST DOKUMENTACE PROCESUKaždý jednotlivý krok procesu řízení rizik musí být řádnědoložen mimo jiné:• stakeholderům, že proces je řízen správně• evidence systematického přístupu k identifikaci a analýze• vytvoření databáze rizik ve společnosti – risk register• příprava kvalitního plánu RM pro rozhodující manažery• doložení odpovědnosti za mechanismy a nástroje• zajištění nepřetržitého monitoringu a revize• zajištění kvalitních kontrol průběhu zpracování• sdílení a komunikace informací• podklady pro auditory, ratingovou společnost, regulátora
 26. 26. ORSA – Směrnice EUČlánek 45 - Vlastní posouzení rizik a solventnosti• Každá pojišťovna nebo zajišťovna jako součást svého systému řízení rizik provádí své vlastní posouzení rizik a solventnosti. Toto posouzení zahrnuje alespoň: a) veškeré požadavky na solventnost s ohledem na individuální rizikový profil, schválené limity rozsahu rizika a obchodní strategii pojišťovny nebo zajišťovny; b) neustálé dodržování kapitálových požadavků, jak jsou stanoveny v kapitole VI oddílech 4 a 5, a požadavků týkajících se technických rezerv, jak jsou stanoveny v kapitole VI oddílu 2; c) rozsah, kterým se rizikový profil pojišťovny nebo zajišťovny odchyluje od předpokladů k solventnostnímu kapitálovému požadavku, jak je stanoven v čl. 101 odst. 3, vypočítanému standardním vzorcem v souladu s kapitolou VI oddílem 4 pododdílem 2 nebo částečným nebo úplným interním modelem v souladu s kapitolou VI oddílem 4 pododdílem 3.• Pro účely odst. 1 písm. a) dotyčná pojišťovna nebo zajišťovna zavede procesy, které jsou přiměřené povaze, komplexnosti a rozsahu rizik spojených s činností pojišťovny nebo zajišťovny a které jí umožňují náležitě zjišťovat a posuzovat rizika, jimž čelí v krátkodobém a dlouhodobém výhledu a jimž je nebo by mohla být vystavena. Pojišťovna nebo zajišťovna prokáže metody použité v tomto posouzení.……
 27. 27. ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)Jak jsou vaše plány Pohled na budoucí činnostJaká jsou vaše podnikatelská rizika Rizikový apetit a limityJaká rizika jsou materiální Dopad na současný kapitálCo pro to děláte Odpovědnost, kontrola, mitigaceProč využíváte tento postup Dokumentace procesuJaký je rozsah odchylek možných Stresové testovánívýstupůJak pracujete s těmito možnostmi Zdroje kapitálu
 28. 28. CO ZAHRNUJE ORSAHodnocení kontrolyrizika Rizikový apetitZpůsob řízeníspolečnosti Ekonomický kapitálVýkaznictví Stresové testy, scénářeVýhledy Ekonomickývývoje modelStrategie společnosti Podnikatelské plánování
 29. 29. JAK SESTAVIT ORSA REPORT• Proces ORSA - popis způsobu řízení společnosti• Podnikatelský kontext - popis právní a organizační struktury, hlavní podnikatelské činnosti a tržní prostředí• Strategie RM a rizikový apetit – popis jak systém RM podporuje podnikatelskou činnost, stanovený rizikový apetit a jeho hodnocení• Řízení RM - popis způsobů řízení rizika, prostředí a popis hlavních postupů (dokumentů) pro řízení rizik• Proces RM - popis procesu řízení rizik společnosti a procedur pro identifikaci, hodnocení, kontrolu a stanovení priorit jednotlivých rizik• Kapitál a solventnost - aktuální stav kapitálu a solventnosti• Výhled stavu kapitálu a solventnosti - stav kapitálu a solventnosti ve výhledu plánovacího cyklu (cca 3 – 5 let)• Stresové testování a scénáře• Plán kapitálu a likvidity - na bázi stresového testování• Integrace rizika a kapitálu do provozních činností• Vyhodnocení klíčových změn k minulému období• Nezávislé hodnocení procesu ORSA
 30. 30. ERM V RÁMCI FIRMY FIREMNÍ KULTURA A ETICKÉ HODNOTYINFRASTRUKTURA INTEGRACE PRAKTICKÉ KROKY ERM ERM ERM IDENTIFIKACE RIZIK • hrozby Strategické a• vize, cíle KOMUNIKACE / Finanční plány • příležitosti HODNOCENÍ RIZIKA REPORTING• způsob řízení • kvalitativní Management • Externí • kvantitativní Kapitálu • Interní FIREMNÍ STRATEGIE• směrnice • přiměřenost • strategické cíle • návratnost• nástroje • obchodní cíle MONITORING RIZIK upravená o riziko • rizikový apetit PRIORITIZACE RIZIKA • Nepřetržitá aktivita • úroveň dopadu• technologie • samostatná hodnocení Řízení výkonu • úroveň připravenosti • cíle• tolerance - limity OŠETŘENÍ RIZIKA • měřítka vyhnutí akceptace • pobídky přesun využitíZákazníci, zaměstnanci, ragulátoři STAKEHOLDEŘI Akcionáři, ratingové agentury,
 31. 31. REFERENCE Doporučené zdroje a literaturaCulp, Christopher: The Risk Management ProcessLam, James: Enterprise Risk ManagementWalker, Paul: Making ERM Pay OffDucháčková: Řízení rizik v pojišťovnáchCroners Management of the Business Risk - IRMInsurance International, Autumn 2005RIMS – Risk and Insurance Management Society, Inc.KPMG & The Economist Intelligence Unit conducted a global survey of 435 senior executives (2007)Ernst & Young – různé studie a prezentace RMWorld Economic Forum 2010, 2011, 2012COSO ERM Integrated Framework, standardy RM, ISO 31000EU – EIOPA (CEIOPS) – různé dokumentyThe Economistwww.irmi.com (International RM Institute)www.genevaassociation.org (Geneva Association)www.airmic.com (The Association of Insurance and Risk Managerswww.moodys.com, www.standardandpoors.comhttp://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/index_en.htm
 32. 32. DISKUSE, ZÁVĚR ?Ing. Vladimír Pulchart, MBAE-mail: pulchart@lducz.eu

×