Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ETIKA vs. ÚSPĚŠNOST        Agentura Česká inkasní s.r.o.
Agenda• Kdo je Asociace inkasních agentur                   slavíme 10. výročí• Kdo je FENCA• Kdo je Ag...
Představení                       slavíme 10. výročí• Vznik 2002• 17+1 členů a nové žádosti o členst...
Představení• Společnost Agentura Česká inkasní, s.r.o. vznikla v roce 2008, v současné době máme portfolio otevřených nak...
Představení• Vznik – 1993•  17 národních asociací inkasních agentur z evropských zemí a nové žádosti o členství     ...
Vybraná pravidla FENCA pro inkasní agenturyObecná pravidla:•  Dodržování všech zákonů země a všech aplikovatelných EU dir...
Vybraná pravidla FENCA pro inkasní agentury  Pravidla ke klientům:• Písemné smlouvy s jasnými pravidly a odměnou za slu...
Vybraná pravidla FENCA pro inkasní agenturyPravidla k dlužníkům:• Neutiskovat a nebýt dotěrný• Nepoužívat nepřiměřený nátl...
CO PREFERUJE VĚŘITEL ?  Méněvymožených      Více  peněz     vymožených           peněz       ...
LHÁT SE NEMÁ !!!      Agentura Česká inkasní s.r.o.
Kde je hranice?       Objem      vymožených       peněz Etikavymáhání      ?          Ag...
Jak na dlužníky ?          Agentura Česká inkasní s.r.o.
Jak na dlužníky ?          Agentura Česká inkasní s.r.o.
Jak na dlužníky ?          Agentura Česká inkasní s.r.o.
JAK NA DLUŽNÍKY ??           Agentura Česká inkasní s.r.o.
JAK NA DLUŽNÍKY ?          Agentura Česká inkasní s.r.o.
Etický kodex AIA:1. Všechny státní a místní zákony a nařízení budou přísně  dodržovány2. Osobní nedotknutelnost dlužníka ...
Z pohledu Etického kodexu je přípustné,vhodné a žádoucí• Zdůrazňovat odpovědnost dlužníka za vznik nesplácené pohledávky,k...
Z pohledu Etického kodexu je přípustné,vhodné a žádoucí• Individuální či automatizované volání (call-centra) mimo pracovní...
Z pohledu Etického kodexu je přípustné,vhodné a žádoucí• Dotazování u zaměstnavatelů nebo sousedů v aktuálním bydlištidluž...
Z pohledu Etického kodexu je nepřípustné • Dlužníka jakkoliv osobně ponižovat • Vydávat se za exekutory, advokáty, konkurz...
Z pohledu Etického kodexu je nepřípustné • Po úhradě částky komunikované dlužníkovi jako dluh dodatečně vymáhat další přís...
Z pohledu Etického kodexu je nepřípustné • Uzavírat jakékoliv kartelové či podobné dohody napříč trhem • Nepodloženě pomlo...
Z pohledu Etického kodexu inkasní agenturamusí: • Prostředky inkasované na bankovní účty agentury bez zbytečného prodlení ...
Z pohledu Etického kodexu inkasní agenturamusí: • V komunikaci s dlužníkem zřetelně oddělovat úkony, které provede sama a ...
Z pohledu Etického kodexu inkasní agenturamusí: • Jednoznačně smluvně definovat cenu za své služby pro klienta • Standarde...
Agentura Česká inkasní s.r.o.
Agentura Česká inkasní s.r.o.
Agentura Česká inkasní s.r.o.
KontaktEmail: vladimir.gazarek@aczi.cz  Mobil: +420 602 393576             Agentura Česká inkasní s.r.o.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vladimír Gazárek: Efektivní inkaso pohledávek pri zachování pozitivných zkušeností zákazníků

885 views

Published on

Etika vs. úspešnosť vymáhania

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vladimír Gazárek: Efektivní inkaso pohledávek pri zachování pozitivných zkušeností zákazníků

 1. 1. ETIKA vs. ÚSPĚŠNOST Agentura Česká inkasní s.r.o.
 2. 2. Agenda• Kdo je Asociace inkasních agentur slavíme 10. výročí• Kdo je FENCA• Kdo je Agentura Česká inkasní, s.r.o.• Proč se bavit o etice• Etický kodex• Co je a co není v souladu s etikou – příklady• Jak jste na tom VY? Agentura Česká inkasní s.r.o.
 3. 3. Představení slavíme 10. výročí• Vznik 2002• 17+1 členů a nové žádosti o členství Cíle AIA:1. Profesně sdružovat firmy v oboru správy a inkasa pohledávek2. Zvyšovat odbornou a etickou úroveň členů AIA a inkasního trhu3. Zastupovat a hájit zájmy členů AIA4. Reprezentovat na mezinárodní úrovni5. Spolupracovat s profesními sdruženími Agentura Česká inkasní s.r.o.
 4. 4. Představení• Společnost Agentura Česká inkasní, s.r.o. vznikla v roce 2008, v současné době máme portfolio otevřených nakoupených pohledávek ve výši cca. 200 milionů CZK, spolu s advokátní kanceláři spravujeme pohledávky ve výši cca. 1,5 miliardy CZK• Zaměstnáváme inkasní specialisty a manažery s dlouholetou praxí ve správě pohledávek z různých oborů, jak pro domácí tak i zahraniční subjekty. Všichni zaměstnanci mají bohaté zkušenosti s prací v mezinárodní inkasní agentuře nebo renomované právní kanceláři• Poskytujeme služby mimosoudního a soudního inkasa, odkupy pohledávek, poskytujeme konzultace při nastavení procesů správy pohledávek Agentura Česká inkasní s.r.o.
 5. 5. Představení• Vznik – 1993• 17 národních asociací inkasních agentur z evropských zemí a nové žádosti o členství Cíle FENCA:1. chránit a pečovat o zájmy národních inkasních asociací2. podporovat rozvoj evropské inkasních legislativy3. podporovat prostřednictvím národních asociací následující: – separování vyinkasovanových dluhů věřitelů od prostředků inkasních agentů – speciální pojištění inkasních agentur – kontaktní místo pro stěžovatele na činnost inkasních agentur – vzdělávání zaměstnanců inkasních agentur – vytvoření základních pravidel smluv inkasních agentur s jejich klienty Agentura Česká inkasní s.r.o.
 6. 6. Vybraná pravidla FENCA pro inkasní agenturyObecná pravidla:• Dodržování všech zákonů země a všech aplikovatelných EU direktiv• Nepoškozování pověsti inkasních služeb• Pojištění odpovědnosti za škodu• Registrace u ÚOOÚ• Jasná identifikace agentury při komunikaci se třetími stranami• Ochrana důvěrných informací klientů a dlužníků• Dostatečná kvalifikace, zkušenost a odborné znalosti• Řízení osobami s neposkvrněnou osobní pověstí a trestním rejstříkem• Podpora mimosoudního vyřešení před soudním inkasem• Nenabízí placené poradenství dlužníkům Agentura Česká inkasní s.r.o.
 7. 7. Vybraná pravidla FENCA pro inkasní agentury Pravidla ke klientům:• Písemné smlouvy s jasnými pravidly a odměnou za služby• Oddělený účet pro shromažďování vymožených částek ochráněný proti insolvenci inkasní agentury• Bezodkladný převod vymožených dluhů klientům podle jasně daných lhůt Agentura Česká inkasní s.r.o.
 8. 8. Vybraná pravidla FENCA pro inkasní agenturyPravidla k dlužníkům:• Neutiskovat a nebýt dotěrný• Nepoužívat nepřiměřený nátlak• Veřejně neponižovat• Diskrétnost při snaze kontaktovat• Nevymáhat sporné nebo doposud nesplatné pohledávky• Pokud je to v rozporu se zákonem, tak nevymáhat příslušenství• Pokud lze a je příslušenství vymáháno, jasně identifikovat jednotlivé položky dluhu• Spolupracovat se zástupci dlužníka (advokáty), pokud se je dlužník rozhodne využít Agentura Česká inkasní s.r.o.
 9. 9. CO PREFERUJE VĚŘITEL ? Méněvymožených Více peněz vymožených peněz Agentura Česká inkasní s.r.o.
 10. 10. LHÁT SE NEMÁ !!! Agentura Česká inkasní s.r.o.
 11. 11. Kde je hranice? Objem vymožených peněz Etikavymáhání ? Agentura Česká inkasní s.r.o.
 12. 12. Jak na dlužníky ? Agentura Česká inkasní s.r.o.
 13. 13. Jak na dlužníky ? Agentura Česká inkasní s.r.o.
 14. 14. Jak na dlužníky ? Agentura Česká inkasní s.r.o.
 15. 15. JAK NA DLUŽNÍKY ?? Agentura Česká inkasní s.r.o.
 16. 16. JAK NA DLUŽNÍKY ? Agentura Česká inkasní s.r.o.
 17. 17. Etický kodex AIA:1. Všechny státní a místní zákony a nařízení budou přísně dodržovány2. Osobní nedotknutelnost dlužníka bude respektována za každých podmínek.3. Obchod bude veden cestou rozvíjející a podporující respekt a důvěru v činnost inkasních agentur4. Všechny získané informace budou předmětem ochrany dat5. Případy ve správě inkasních agentur budou spravovány rychle, výkonně a profesionálně Agentura Česká inkasní s.r.o.
 18. 18. Z pohledu Etického kodexu je přípustné,vhodné a žádoucí• Zdůrazňovat odpovědnost dlužníka za vznik nesplácené pohledávky,která je vždy větší, než případná spoluzodpovědnost věřitele (napříkladz nepřesného posouzení bonity dlužníka věřitelem)• Upozornit dlužníka na hrozící nebezpečí formou oznámení o možnostizahájení soudního řízení a s tím souvisejícím nárůstem nákladů zasoud či exekuci• Upozornit dlužníka na riziko poškození jeho dobrého jména kvůlišpatné platební morálce• Inkasovat od dlužníka přiměřené náklady věřitele nebo inkasníagentury, neboť jeho platební nevůlí či neschopností vznikla na straněvěřitele prokazatelná škoda z prodlení Agentura Česká inkasní s.r.o.
 19. 19. Z pohledu Etického kodexu je přípustné,vhodné a žádoucí• Individuální či automatizované volání (call-centra) mimo pracovnídobu (max. do 22:00 hod. večerní)• Automatizované zasílání SMS zpráv či připomínek, využití všechdalších komunikačních nástrojů• Osobní návštěvy dlužníků včetně přímého inkasa dlužných částek,samozřejmě vždy proti dokladu o zaplacení• Provádění terénních inspekcí a osobních návštěv v sídle či bydlištidlužníka Agentura Česká inkasní s.r.o.
 20. 20. Z pohledu Etického kodexu je přípustné,vhodné a žádoucí• Dotazování u zaměstnavatelů nebo sousedů v aktuálním bydlištidlužníka za předpokladu zachování mlčenlivosti o důvěrnýchinformacích• Pokud je inkasní agentura sama věřitelem (například po odkupupohledávek), vyměňovat údaje o takových dlužnících v rámci registrůdlužníků• Pokud je dlužník právnickou osobou, sdělovat třetím stranám (a to iza úplatu), že je dlužníkem, pokud tím nebudou porušeny platnézákony a nařízení Agentura Česká inkasní s.r.o.
 21. 21. Z pohledu Etického kodexu je nepřípustné • Dlužníka jakkoliv osobně ponižovat • Vydávat se za exekutory, advokáty, konkurzní správce, notáře, policii nebo jiné osoby s činností jasně vymezenou zákonem nebo takový dojem vyvolávat nebo podporovat • Vstupovat do domu nebo bytu domnělých nebo skutečných dlužníků bez jejich souhlasu či dokonce přes jejich odpor • Domáhat se osobního jednání s dlužníky v době nočního klidu • Informovat spolupracovníky, sousedy či další třetí osoby, které s dluhem nemají nic společného či k jednání nebyli zmocněni jak o existenci dluhu, tak o jeho podrobnostech • Pokud je dlužník fyzickou osobou, zveřejňovat údaje o dlužníkovi či poskytovat jakékoliv další detaily týkající se dluhu třetím osobám, vylepovat či jinak oznamovat fakt, že dotyčná osoba je dlužníkem Agentura Česká inkasní s.r.o.
 22. 22. Z pohledu Etického kodexu je nepřípustné • Po úhradě částky komunikované dlužníkovi jako dluh dodatečně vymáhat další příslušenství pokud jeho výpočet (například v závislosti na datu úhrady dlužníkem) není vymezen v komunikaci k dlužníkovi. Například je nepřípustné vymáhat úroky z prodlení poté, co byl dlužník upomínán pouze o výši jistiny dluhu • Pokud bude dluh věřitelem zveřejněn v registru dlužníků do kterého nemá inkasní agentura přístup, vytvářet dojem, že sama inkasní agentura zajistí zveřejnění dluhu • Pokud bude v dalším kroku pohledávka řešena soudní cestou žalobou věřitele nebo právní kanceláře, vytvářet dojem, že sama inkasní agentura zažaluje dluh či vykoná exekuci Agentura Česká inkasní s.r.o.
 23. 23. Z pohledu Etického kodexu je nepřípustné • Uzavírat jakékoliv kartelové či podobné dohody napříč trhem • Nepodloženě pomlouvat konkurenční inkasní agentury • Jakékoli korupční jednání • Neúměrně zdržovat či uměle protahovat mimosoudní řízení • Fakturovat věřiteli náklady nebo odměnu inkasní agentury pokud na takovou možnost nebyl předem zřetelně upozorněn a částku nelze jednoznačně vypočíst ze smlouvy • V komunikaci s dlužníkem záměrně uvádět lživé informace Agentura Česká inkasní s.r.o.
 24. 24. Z pohledu Etického kodexu inkasní agenturamusí: • Prostředky inkasované na bankovní účty agentury bez zbytečného prodlení vyúčtovat a převést věřiteli, pokud tato agenda není smluvně ošetřena jinak • Nést plnou zodpovědnost za znalost a dodržování všech zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s její činností • Plnit zákonnou informační povinnost zveřejněním účetních výkazů do 1 roku od konce příslušného účetního období • Vést průhledné a pravdivé účetnictví • Dbát na své dobré obchodní jméno a vlastní pověst, hájit zájmy klientů a věřitelů a v konkurenčním prostředí a v cenové politice zachovávat principy fair play • Vést oddělené bankovní účty pro inkaso pohledávek svých klientů Agentura Česká inkasní s.r.o.
 25. 25. Z pohledu Etického kodexu inkasní agenturamusí: • V komunikaci s dlužníkem zřetelně oddělovat úkony, které provede sama a úkony, které doporučí nebo se domnívá, že provede věřitel nebo jiná třetí osoba • Být řádně nahlášena u Úřadu na ochranu osobních údajů jako zpracovatel a uchovatel osobních dat • Pokud realizuje výměnu dat o dlužnících, provádět ji vždy v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů • Vyvíjet maximální snahu o co nejrychlejší řešení pohledávek klientů • Na žádost klienta poskytnout informace o vykonaných inkasních úkonech Agentura Česká inkasní s.r.o.
 26. 26. Z pohledu Etického kodexu inkasní agenturamusí: • Jednoznačně smluvně definovat cenu za své služby pro klienta • Standardem odměňování za inkasní činnost je procento z vymožené pohledávky pro věřitele. Pokud se inkasní agentura s klientem dohodne i na jiné formě úhrady jejích služeb (například na ceně za inkasní úkon), musí být toto jednoznačně stanovené ve smlouvě písemnou formou • Dbát na řádné proškolení zaměstnanců a snažit se maximálně podporovat své klienty a věřitele • Nést plnou zodpovědnost za chování svých zaměstnanců v otázkách upravených Etickým kodexem a rovněž spoluzodpovědnost za naplňování Etického kodexu jejími subdodavateli • Bezodkladně informovat věřitele, pokud dlužník věrohodně zpochybní existenci nebo výši dluhu Agentura Česká inkasní s.r.o.
 27. 27. Agentura Česká inkasní s.r.o.
 28. 28. Agentura Česká inkasní s.r.o.
 29. 29. Agentura Česká inkasní s.r.o.
 30. 30. KontaktEmail: vladimir.gazarek@aczi.cz Mobil: +420 602 393576 Agentura Česká inkasní s.r.o.

×