Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Radosław Kusznir: Narzędzia i strategie w procesie windykacji sme: od etapu wczesnego do egzekucji sądowej

1,002 views

Published on

• Windykacja – jak to zobrazować ?
• Początek procesu windykacji zaczyna się zanim zostaną przekazane sprawy.
• Monitoring wierzytelności.
• Windykacja polubowna.
• Windykacja sądowo-egzekucyjna

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Radosław Kusznir: Narzędzia i strategie w procesie windykacji sme: od etapu wczesnego do egzekucji sądowej

 1. 1. Profesjonalne zarządzaniewierzytelnościami w obszarze SMEWrocław, październik 2012 r.
 2. 2. Agenda1. Windykacja – jak to zobrazować?2. Początek procesu windykacji zaczyna się zanim zostanąprzekazane sprawy.3. Monitoring wierzytelności.4. Windykacja polubowna.5. Windykacja sądowo-egzekucyjna.
 3. 3. 1. Grupa Casus Finanse.W SKŁAD GRUPY WCHODZĄ TRZY ŚCIŚLEWSPÓŁPRACUJĄCE I POWIĄZANE KAPITAŁOWO SPÓŁKI: DZIAŁANIA PREWENCYJNE SCORING MONITORING NALEŻNOŚCI WINDYKACJA POLUBOWNA WINDYKACJA TERENOWA ZAKUP WIERZYTELNOŚCI WINDYKACJA PRZEDSĄDOWA WINDYKACJA SĄDOWO -EGZEKUCYJNA BIEŻĄCA OBSŁUGA I DORADZTWOPRAWNE AUDYTY PRAWNE I INWESTYCJE USŁUGI Z ZAKRESU WYWIADUGOSPODARCZEGO RAPORTY DETEKTYWISTYCZNE USTALENIA TERENOWEKOMPLEMENTARNOŚD USŁUG GRUPY CASUS TO GWARANCJA KOMPLEKSOWEJ I PROFESJONALNEJOFERTY ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI DLA NASZYCH KLIENTÓW
 4. 4. 2. Windykacja – jak to zobrazować?2303386
 5. 5. Skuteczność – kwota odzyskana.Koszty – nakłady ponoszone przezfirmę windykacyjną, kancelarię narealizację procesu windykacji.Punkt optymalny – miejsce dlaktórego wzrost skuteczności wiążesię z ponoszeniem nakładówniewspółmiernych do efektu.Jeśli Zleceniodawca iZleceniobiorca posługują się tymisamymi wartościami (wykresem) tosytuacja jest stabilna. Gorzej gdynastępuje przeszacowanie lubniedoszacowanie.3. Początek procesu windykacji zaczyna się zanim zostanąprzekazane sprawy - wspólny cel.skutecznośćko s z t y w c z a s i ep u n k t o p t y m a l ny
 6. 6. Informacje rachunek id – numerreferencyjny, unikalny,identyfikujący każdąwierzytelnośćbazowe: nazwa dłużnika numer regon numer NIP numer pesel4. Zakres danych wykorzystywany w kooperacji.Informacje miasto ulica nr budynku nr mieszkaniateleadresowe: kod pocztowy telefon e-mail faxInformacje dot. nr rachunku/umowykredytowej nazwa produktu waluta data uruchomieniakredytu data zapadalnościzadłużenia data wypowiedzeniaumowy kapitał wymagalny kapitał niewymagalny odsetki wymagalne odsetki niewymagalne koszty dodatkoweInformacje dot. typ zabezpieczenia wartośćustanowionegozabezpieczenia data ostatniegozabezpieczeńoszacowania jegowartości inne parametryzabezpieczeniawierzytelnościIlość oraz jakość danych przekazanych przez Bank na temat Klienta i zadłużenia możew znaczący sposób przyspieszyć i uskutecznić proces odzyskania wierzytelności.
 7. 7. 5. Współpraca buduje wspólny sukces.2303386
 8. 8. Monity(5-7 DPD) Wezwania do zapłatyWywiad majątkowy,selekcja spraw.Pozyskanie dodatkowychzabezpieczeń wierzytelności– zwrot do banku celemrestrukturyzacjiSkipPrzypisanie spraw dodedykowanego zespołupracownikówSMS-y tekstowe i głosowe6. Schemat obsługi na etapie monitoringu – od 1 do 60 DPD.Kontakt telefoniczny
 9. 9. Skip pogłębionyIndywidualne podejście dowyodrębnionych grupdłużników, w szczególności zwarunkowym wypowiedzeniemKontakty telefoniczne,SMS-y tekstowe i głosowe Proces zawierania ugódMonitoring ugódWsparcie procesu przez windykację bezpośrednią oraz usługi detektywistyczne.Uzupełnienie informacji o sytuacji majątkowej i osobistej dłużnika.Wezwania do zapłaty7. Schemat procesu windykacji polubownej – od 61 do 120 DPD.Zmiana zespołuobsługującego sprawy Windykacja terenowa
 10. 10.  Szybkie dotarcie do dłużnika: telefon, mail, SMS, pismo. Umiejętność obsługi wkrótkim czasie dużej ilości spraw – zasoby, technologia. Budowa w świadomości dłużnika najwyższego priorytetu windykowanej przez naswierzytelności. Poznanie sytuacji majątkowej dłużnika – dłużnicy w większym stopniu wykazująwolę współpracy na początku procesu windykacji – pierwsze szczere rozmowy.Przynętą jest tu restrukturyzacja. Pozyskanie oświadczenia dłużnika o woli kontynuacji umowy poparteprzedstawieniem dodatkowych zabezpieczeń dla wierzyciela (dalsze czynnościpodejmuje bank). Wierzytelność zabezpieczona staje się dla dłużnika priorytetowa. Windykacja terenowa dla wyselekcjonowanych spraw. Konsekwencja w działaniu (banku i firmy windykacyjnej). Realizacja zapowiadanychsankcji (zły policjant). Propozycja ugody (dobry policjant)8. Strategia na etapie monitoringu i windykacji.
 11. 11. Przedsądowe wezwaniedo zapłatyNadanie wniosku o klauzulę naBTE, ew. pozew na podstawiewyciągu z ksiąg bankowychPrzekazanie akt sprawyProces zawieraniaugódKontakt z dłużnikiem,propozycja ostatniej szansyRealizacja spraw przez zespół prawników. Kluczowe dla procesu przekazanieinformacji z wcześniejszych etapów windykacji.9. Schemat procesu na etapie przedsądowym i sądowym.
 12. 12. Skip majątkowy.Informacje detektywistyczne.Zawarcie ugodySporządzenie wniosku o wszczęciepostępowania egzekucyjnego.Wykorzystanie informacjimajątkowych pozyskanych nawcześniejszych etapach.Złożenie wniosku o wszczęciepostępowania egzekucyjnegodo najlepszych komornikówwspółpracujących z kancelariąEgzekucjabezskuteczna. Zwrotsprawy do bankuWspółpraca z komornikiem.Monitoring postępowania10. Schemat procesu na etapie egzekucyjnym.
 13. 13.  Rozmowy z dłużnikami prowadzone w oparciu o wcześniej pozyskane informacje naetapie windykacji. Sporządzanie przy indywidualnym podejściu dla każdej sprawy wniosków egzekucyjnych. Rankingowanie komorników – współpraca z najlepszymi. Komornicy realizujący tysiącespraw dla obszaru masowego nie zawsze są skuteczni przy indywidualnym podejście dospraw gospodarczych. Ciągły monitoring komorników i relacje. Ponad standardowa obsługa sprawakierowanych przez duże kancelarie prawne. Korzystanie z usług spółki detektywistycznej. Strategia ugód (nęcenie ryb). Pisma wysłane do dłużników z zawartą propozycja ugodywedług naszych analiz powodują zwiększenie o 34 % kontaktu zwrotnego ze stronydłużników w porównaniu do „zwykłych” wezwań do zapłaty.11. Strategia sądowo – egzekucyjna.
 14. 14. BezskutecznośćII licytacji12. Segmentacja na etapie windykacji sądowo – egzekucyjnej.WYPOWIEDZENIEUMOWYSpłata całościzobowiązaniaEgzekucjakomornicza- bezskutecznaBankruciosoby popadające wspiralę długuZawód dłużniknie pierwszy i nie ostatnidług, któregonie spłaciliSpłata ratalna– bez ugodyRyzykanciwyznają filozofię „jakośto będzie”Egzekucjakomornicza- skutecznaSpłata ratalna- ugoda
 15. 15. Casus Zarzycka & WspólnicyKancelaria Prawna sp. k.ul. Kleczkowska 4350-227 WrocławKontakt:kom.: +48 604 562 962radoslaw.kusznir@casus.com.plDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!Radosław KusznirDyrektor Zarządzający

×