Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ekonomické aspekty Late CollectionsRadek Laštovička25. dubna 2012
Obsah ►  Představení ►  Odlišná stádia vývoje inkasních   procesů ►  Zohlednění finančních a dalších cílů   př...
Představení
Ernst & Young Advisory Services - Praha                      Performance              ...
Odlišná stádia vývoje inkasních procesů
„Prenatální“ organizace inkasa►  Není specializované oddělení vymáhání pohledávek►  Za inkaso zodpovídají:      ...
Profesionální inkaso►  Specializované oddělení vymáhání pohledávek (nejčastěji pod Riskem   nebo Financemi)►  Školen...
„Best practice“ inkasa Cíle            Maximální vymožení při minimálních nákladech na inkaso přestává být   ...
Zohlednění finančních a dalších cílů přivymáhání
Strategické cíle inkasa► Má  firma jasnou                          ► Zná vedení inkasa  stra...
Příklady chybných cílů inkasa►  Efektivita vytížení kapacit inkasního oddělení, které jsou zafixovány   ►  Intenzivn...
Příklady častých neefektivit v Late Collections
Neefektivní vymáhání „ztracených případů“ Jak poznat dlužníka, u kterého nebudou pokryty náklady na soudní řízení?►  Ví...
Neefektivní nastavení minimální výše dluhu         Od jaké výše se v průměru vyplatí dluh žalovat a exekuovat?►  ...
Neefektivní využívání kvalifikace právníků      Jak zajistit efektivní využití drahých kvalifikovaných pracovníků?► ...
Automatizace Late Collections
Obvyklá úroveň automatizace externíchprávníků►  Přijímání dokumentace k pohledávkám od věřitele►  Podpora tisku předža...
Pokročilá automatizace Late Collections►  Electronic Document Management/interní elektronický spis   ►  Úplná elektr...
Závěr
Závěr►  Inkasní procesy, jejich hodnocené   ukazatele a odměňování   pracovníků zodpovědných za   inkaso obvykle n...
DĚKUJI ZA POZORNOSTRadek Laštovičkaradek.lastovicka@cz.ey.com+420 731 627 103
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Radek Laštovička: Ekonomické aspekty late collections

689 views

Published on

Odlišná stádia vývoje inkasních procesů
Zohlednění finančních a dalších cílů při vymáhání
Příklady častých neefektivit v Late Collections
Přínosy automatizace a delegování

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Radek Laštovička: Ekonomické aspekty late collections

 1. 1. Ekonomické aspekty Late CollectionsRadek Laštovička25. dubna 2012
 2. 2. Obsah ► Představení ► Odlišná stádia vývoje inkasních procesů ► Zohlednění finančních a dalších cílů při vymáhání ► Příklady častých neefektivit v Late Collections ► Automatizace Late Collections ► Závěr25. dubna 2012 Strana 2 Late Collections 2012
 3. 3. Představení
 4. 4. Ernst & Young Advisory Services - Praha Performance Improvement Poradenství ►Celkem 80 konzultantů Risk IT Risk & Assurance (Internal Audit) ►Pokrytí širšího regionu (CZ, SK, HU, HR, RO, …) Financial Services Risk Management25. dubna 2012 Strana 4 Late Collections 2012
 5. 5. Odlišná stádia vývoje inkasních procesů
 6. 6. „Prenatální“ organizace inkasa► Není specializované oddělení vymáhání pohledávek► Za inkaso zodpovídají: Obchodníci Účetní (Externí) právníci ► Orientace na vztah s ► Když zrovna není ► Preference soudní cesty klientem závěrka, audit, … před mimosoudní ► Nedůslední v ► Nedůslední v stupňování ► Dražší a pomalejší než prosazování práv věřitele tlaku na dlužníka při využití důsledného mimosoudního inkasa25. dubna 2012 Strana 6 Late Collections 2012
 7. 7. Profesionální inkaso► Specializované oddělení vymáhání pohledávek (nejčastěji pod Riskem nebo Financemi)► Školení inkasní specialisté► Přesná definice okamžiku převzetí dluhu (1 DPD, 30 DPD, …)► Jasně vymezené inkasní postupy včetně využití outsourcingu► Spravované pohledávky jsou vždy a všechny ošetřeny► Automatizace (inkasní aplikace, technologie call centra, …)25. dubna 2012 Strana 7 Late Collections 2012
 8. 8. „Best practice“ inkasa Cíle Maximální vymožení při minimálních nákladech na inkaso přestává být jediným cílem (viz. dále) Motivace Inkasisté jsou odměňováni podle KPIs sladěných s cíli Skóring Různí dlužníci se v různých fázích inkasa chovají jinak Segmentace Odlišné nastavení inkasních postupů podle skóre a velikosti dluhu dlužníků Outsourcing Flexibilní reakce na výkon partnera, jeho přísná kontrola Reporting Měření dosahování cílů inkasa a individuální výkonnost Trvalé zlepšování Champion Challenging a další metody Automatizace Aktuálnost dluhu, vysoká efektivnost a možnost úprav postupů a textací (viz. dále)25. dubna 2012 Strana 8 Late Collections 2012
 9. 9. Zohlednění finančních a dalších cílů přivymáhání
 10. 10. Strategické cíle inkasa► Má firma jasnou ► Zná vedení inkasa strategii? strategii firmy a ► Formální vize a strategie dostává možnost versus reálné požadavky promítnout jí do práce s dlužníky? ► Doplňkové cíle ke zvážení: ► Udržení dlužníka jako budoucího klienta ► Dodatečné příjmy od dlužníka (úroky, pokuty, poplatky) ► Prevence proti přitahování neplatičů ► Omezení reputačního rizika spojeného s vymáháním ► Urychlení vymožení ► a další25. dubna 2012 Page 10 Late Collections 2012
 11. 11. Příklady chybných cílů inkasa► Efektivita vytížení kapacit inkasního oddělení, které jsou zafixovány ► Intenzivnější inkaso při méně inkasních případech a omezení postupů při náporu inkasních případů► Minimalizace nákladů na provize externích inkasních agentur ► Nízké provize inkasním agenturám spolu se snížením jejich úspěšnosti vymáhání► Úspory inkasních nákladů (unifikace a automatizace) i pro velké dlužníky ► Omezení individuálního a flexibilního přístupu profesionálních inkasistů snižuje vymahatelnost25. dubna 2012 Page 11 Late Collections 2012
 12. 12. Příklady častých neefektivit v Late Collections
 13. 13. Neefektivní vymáhání „ztracených případů“ Jak poznat dlužníka, u kterého nebudou pokryty náklady na soudní řízení?► Vícero již běžících řízení v rejstříku exekucí► Různé „blacklisty“► Multikriteriální skóring pravděpodobnosti vymožení25. dubna 2012 Strana 13 Late Collections 2012
 14. 14. Neefektivní nastavení minimální výše dluhu Od jaké výše se v průměru vyplatí dluh žalovat a exekuovat?► Běžně 30% - 300% aktuálně nastavených hranic► Zohlednění preventivního efektu postihu dlužníků► Segmentovaný přístup podle skóringu pravděpodobnosti vymožení25. dubna 2012 Strana 14 Late Collections 2012
 15. 15. Neefektivní využívání kvalifikace právníků Jak zajistit efektivní využití drahých kvalifikovaných pracovníků?► Automatizace (viz. dále)► Využití levné kvalifikované síly (koncipienti, studenti práv)► Využití levné nekvalifikované síly (brigádníci, středoškoláci)25. dubna 2012 Strana 15 Late Collections 2012
 16. 16. Automatizace Late Collections
 17. 17. Obvyklá úroveň automatizace externíchprávníků► Přijímání dokumentace k pohledávkám od věřitele► Podpora tisku předžalobních upomínek (interně, externě, věřitelem)► Kalkulace zákonného úroku z prodlení a nákladů na zastoupení advokátem► Monitoring insolvenčního rejstříku► Standardizovaná šablona dokumentů žaloby, přihlášky do insolvence, …► Reporting věřiteli► Předávání dokumentace k pohledávkám exekutorovi25. dubna 2012 Page 17 Late Collections 2012
 18. 18. Pokročilá automatizace Late Collections► Electronic Document Management/interní elektronický spis ► Úplná elektronická verze spisu jako primární evidence, potřebné originály dokumentů jako sekundární► Kontrola kompletace spisu a kontrola lhůt ► Při obdržení vyžádaného doplnění spisu automatizovaná kontrola, zda je spis kompletní (jen kompletní spisy postoupeny k manuálnímu zpracování) ► Při zpoždění dodání vyžádaných informací automatické upomenutí příslušného interního útvaru věřitele ► Alarm při blížící se procesní lhůtě25. dubna 2012 Page 18 Late Collections 2012
 19. 19. Závěr
 20. 20. Závěr► Inkasní procesy, jejich hodnocené ukazatele a odměňování pracovníků zodpovědných za inkaso obvykle neodpovídají strategickým cílům věřitele (např. rychlost u Late Collection)► V Late Collection dochází k převládnutí důrazu na přesnost a důslednost nad péčí o optimalizaci ekonomické efektivnosti► Automatizace Late Collection může být jednou z cest zvýšení efektivnosti25. dubna 2012 Strana 20 Late Collections 2012
 21. 21. DĚKUJI ZA POZORNOSTRadek Laštovičkaradek.lastovicka@cz.ey.com+420 731 627 103

×