Ekonomické aspekty Late CollectionsRadek Laštovička25. dubna 2012
Obsah ►  Představení ►  Odlišná stádia vývoje inkasních   procesů ►  Zohlednění finančních a dalších cílů   př...
Představení
Ernst & Young Advisory Services - Praha                      Performance              ...
Odlišná stádia vývoje inkasních procesů
„Prenatální“ organizace inkasa►  Není specializované oddělení vymáhání pohledávek►  Za inkaso zodpovídají:      ...
Profesionální inkaso►  Specializované oddělení vymáhání pohledávek (nejčastěji pod Riskem   nebo Financemi)►  Školen...
„Best practice“ inkasa Cíle            Maximální vymožení při minimálních nákladech na inkaso přestává být   ...
Zohlednění finančních a dalších cílů přivymáhání
Strategické cíle inkasa► Má  firma jasnou                          ► Zná vedení inkasa  stra...
Příklady chybných cílů inkasa►  Efektivita vytížení kapacit inkasního oddělení, které jsou zafixovány   ►  Intenzivn...
Příklady častých neefektivit v Late Collections
Neefektivní vymáhání „ztracených případů“ Jak poznat dlužníka, u kterého nebudou pokryty náklady na soudní řízení?►  Ví...
Neefektivní nastavení minimální výše dluhu         Od jaké výše se v průměru vyplatí dluh žalovat a exekuovat?►  ...
Neefektivní využívání kvalifikace právníků      Jak zajistit efektivní využití drahých kvalifikovaných pracovníků?► ...
Automatizace Late Collections
Obvyklá úroveň automatizace externíchprávníků►  Přijímání dokumentace k pohledávkám od věřitele►  Podpora tisku předža...
Pokročilá automatizace Late Collections►  Electronic Document Management/interní elektronický spis   ►  Úplná elektr...
Závěr
Závěr►  Inkasní procesy, jejich hodnocené   ukazatele a odměňování   pracovníků zodpovědných za   inkaso obvykle n...
DĚKUJI ZA POZORNOSTRadek Laštovičkaradek.lastovicka@cz.ey.com+420 731 627 103
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Radek Laštovička: Ekonomické aspekty late collections

669 views

Published on

Odlišná stádia vývoje inkasních procesů
Zohlednění finančních a dalších cílů při vymáhání
Příklady častých neefektivit v Late Collections
Přínosy automatizace a delegování

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Radek Laštovička: Ekonomické aspekty late collections

 1. 1. Ekonomické aspekty Late CollectionsRadek Laštovička25. dubna 2012
 2. 2. Obsah ► Představení ► Odlišná stádia vývoje inkasních procesů ► Zohlednění finančních a dalších cílů při vymáhání ► Příklady častých neefektivit v Late Collections ► Automatizace Late Collections ► Závěr25. dubna 2012 Strana 2 Late Collections 2012
 3. 3. Představení
 4. 4. Ernst & Young Advisory Services - Praha Performance Improvement Poradenství ►Celkem 80 konzultantů Risk IT Risk & Assurance (Internal Audit) ►Pokrytí širšího regionu (CZ, SK, HU, HR, RO, …) Financial Services Risk Management25. dubna 2012 Strana 4 Late Collections 2012
 5. 5. Odlišná stádia vývoje inkasních procesů
 6. 6. „Prenatální“ organizace inkasa► Není specializované oddělení vymáhání pohledávek► Za inkaso zodpovídají: Obchodníci Účetní (Externí) právníci ► Orientace na vztah s ► Když zrovna není ► Preference soudní cesty klientem závěrka, audit, … před mimosoudní ► Nedůslední v ► Nedůslední v stupňování ► Dražší a pomalejší než prosazování práv věřitele tlaku na dlužníka při využití důsledného mimosoudního inkasa25. dubna 2012 Strana 6 Late Collections 2012
 7. 7. Profesionální inkaso► Specializované oddělení vymáhání pohledávek (nejčastěji pod Riskem nebo Financemi)► Školení inkasní specialisté► Přesná definice okamžiku převzetí dluhu (1 DPD, 30 DPD, …)► Jasně vymezené inkasní postupy včetně využití outsourcingu► Spravované pohledávky jsou vždy a všechny ošetřeny► Automatizace (inkasní aplikace, technologie call centra, …)25. dubna 2012 Strana 7 Late Collections 2012
 8. 8. „Best practice“ inkasa Cíle Maximální vymožení při minimálních nákladech na inkaso přestává být jediným cílem (viz. dále) Motivace Inkasisté jsou odměňováni podle KPIs sladěných s cíli Skóring Různí dlužníci se v různých fázích inkasa chovají jinak Segmentace Odlišné nastavení inkasních postupů podle skóre a velikosti dluhu dlužníků Outsourcing Flexibilní reakce na výkon partnera, jeho přísná kontrola Reporting Měření dosahování cílů inkasa a individuální výkonnost Trvalé zlepšování Champion Challenging a další metody Automatizace Aktuálnost dluhu, vysoká efektivnost a možnost úprav postupů a textací (viz. dále)25. dubna 2012 Strana 8 Late Collections 2012
 9. 9. Zohlednění finančních a dalších cílů přivymáhání
 10. 10. Strategické cíle inkasa► Má firma jasnou ► Zná vedení inkasa strategii? strategii firmy a ► Formální vize a strategie dostává možnost versus reálné požadavky promítnout jí do práce s dlužníky? ► Doplňkové cíle ke zvážení: ► Udržení dlužníka jako budoucího klienta ► Dodatečné příjmy od dlužníka (úroky, pokuty, poplatky) ► Prevence proti přitahování neplatičů ► Omezení reputačního rizika spojeného s vymáháním ► Urychlení vymožení ► a další25. dubna 2012 Page 10 Late Collections 2012
 11. 11. Příklady chybných cílů inkasa► Efektivita vytížení kapacit inkasního oddělení, které jsou zafixovány ► Intenzivnější inkaso při méně inkasních případech a omezení postupů při náporu inkasních případů► Minimalizace nákladů na provize externích inkasních agentur ► Nízké provize inkasním agenturám spolu se snížením jejich úspěšnosti vymáhání► Úspory inkasních nákladů (unifikace a automatizace) i pro velké dlužníky ► Omezení individuálního a flexibilního přístupu profesionálních inkasistů snižuje vymahatelnost25. dubna 2012 Page 11 Late Collections 2012
 12. 12. Příklady častých neefektivit v Late Collections
 13. 13. Neefektivní vymáhání „ztracených případů“ Jak poznat dlužníka, u kterého nebudou pokryty náklady na soudní řízení?► Vícero již běžících řízení v rejstříku exekucí► Různé „blacklisty“► Multikriteriální skóring pravděpodobnosti vymožení25. dubna 2012 Strana 13 Late Collections 2012
 14. 14. Neefektivní nastavení minimální výše dluhu Od jaké výše se v průměru vyplatí dluh žalovat a exekuovat?► Běžně 30% - 300% aktuálně nastavených hranic► Zohlednění preventivního efektu postihu dlužníků► Segmentovaný přístup podle skóringu pravděpodobnosti vymožení25. dubna 2012 Strana 14 Late Collections 2012
 15. 15. Neefektivní využívání kvalifikace právníků Jak zajistit efektivní využití drahých kvalifikovaných pracovníků?► Automatizace (viz. dále)► Využití levné kvalifikované síly (koncipienti, studenti práv)► Využití levné nekvalifikované síly (brigádníci, středoškoláci)25. dubna 2012 Strana 15 Late Collections 2012
 16. 16. Automatizace Late Collections
 17. 17. Obvyklá úroveň automatizace externíchprávníků► Přijímání dokumentace k pohledávkám od věřitele► Podpora tisku předžalobních upomínek (interně, externě, věřitelem)► Kalkulace zákonného úroku z prodlení a nákladů na zastoupení advokátem► Monitoring insolvenčního rejstříku► Standardizovaná šablona dokumentů žaloby, přihlášky do insolvence, …► Reporting věřiteli► Předávání dokumentace k pohledávkám exekutorovi25. dubna 2012 Page 17 Late Collections 2012
 18. 18. Pokročilá automatizace Late Collections► Electronic Document Management/interní elektronický spis ► Úplná elektronická verze spisu jako primární evidence, potřebné originály dokumentů jako sekundární► Kontrola kompletace spisu a kontrola lhůt ► Při obdržení vyžádaného doplnění spisu automatizovaná kontrola, zda je spis kompletní (jen kompletní spisy postoupeny k manuálnímu zpracování) ► Při zpoždění dodání vyžádaných informací automatické upomenutí příslušného interního útvaru věřitele ► Alarm při blížící se procesní lhůtě25. dubna 2012 Page 18 Late Collections 2012
 19. 19. Závěr
 20. 20. Závěr► Inkasní procesy, jejich hodnocené ukazatele a odměňování pracovníků zodpovědných za inkaso obvykle neodpovídají strategickým cílům věřitele (např. rychlost u Late Collection)► V Late Collection dochází k převládnutí důrazu na přesnost a důslednost nad péčí o optimalizaci ekonomické efektivnosti► Automatizace Late Collection může být jednou z cest zvýšení efektivnosti25. dubna 2012 Strana 20 Late Collections 2012
 21. 21. DĚKUJI ZA POZORNOSTRadek Laštovičkaradek.lastovicka@cz.ey.com+420 731 627 103

×