Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marek Rechcinski: Czy, do kogo i kiedy zwrócić się po pomoc?

344 views

Published on

• Cel, modele, narzędzia, dostępne informacje
• Co można zrobić samemu wewnątrz firmy i jakich potrzeba w tym celu nakładów (ludzie, narzędzia)
• Kiedy szukać pomocy u innych i jakie są opcje: komornik, detektyw, prawnik itd.?

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marek Rechcinski: Czy, do kogo i kiedy zwrócić się po pomoc?

 1. 1. SKIP TRACINGSKIP TRACINGModele, źródła, narzędziaWarszawa, 25 lipca 2012 r.Marek Rechciński
 2. 2. 2ModeleModeleŹródłaŹródła
 3. 3. 3Modele i źródła Wewnętrzny Dokumentacja kredytowa (najczęściej Oddział, jednostki biznesowe) Korespondencja listowna, mail Aktywność telefoniczna, SMS (Oddział, call center, inne jednostki) Wizyta osobista (Odział, inne jednostki np. windykacyjna)
 4. 4. 4Modele i źródła Zagrożenia i potencjały Brak CRM Brak spójności danych, różne systemy, jednostki wewnętrzne (business, callcenter, retencja, oddziały itd. Niedostateczna funkcjonalność systemu transakcyjnego, operacyjnego, Outcourcing usług archiwizacji = duże koszty jednostkowe Brak strategii Brak analizy potrzeb istnienia Zespołu ds. Skip Tracing Brak raportów, analiz, trendów Brak inicjatyw cross - searching Brak wyspecjalizowanej jednostki, osoby odpowiedzialnej Potencjalnie niski koszt jednostkowy i łatwy dostęp do danych Duża wola dłużnika w zakresie ujawnienia danych Możliwość dokonywania champion challengers, analizy trendów
 5. 5. 5Modele i źródła Zewnętrzny Dokumentacja sądowo – egzekucyjna (pisma procesowe, ZUS, US, KW,Rejestr Gruntów, informacje zgromadzone przez Komornika, wyjawieniemajątku, Dostępne informacje szeroko dostępne o charakterze otwartym,publicznym (internet wyszukiwarki, portale, książki telefoniczne itp.) Dane rejestrowe i urzędowe (rejestry, ewidencje, KW itd.) BIK, BIG
 6. 6. 6Modele i źródła Zagrożenia i potencjały Brak spójności danych, różne systemy, jednostki wewnętrzne (business, callcenter, retencja, oddziały itd. Niedostateczna funkcjonalność systemu transakcyjnego, operacyjnego, Outcourcing usług archiwizacji = duże koszty jednostkowe Brak strategii Brak analizy potrzeb istnienia Zespołu ds. Skip Tracing Brak raportów, analiz, trendów Brak inicjatyw cross - searching Brak wyspecjalizowanej jednostki, osoby odpowiedzialnej Wyższy koszt jednostkowy Brak woli dłużnika w zakresie ujawnienia danych Możliwość dokonywania champion challengers, analizy trendów
 7. 7. 7Modele i źródła In house Ulokowany w różnych jednostkach w zależności od etapu sprawy Wyspecjalizowana jednostka skip - tracing
 8. 8. 8Modele i źródła Zagrożenia i potencjały Brak możliwości porównania procesów (firma zewnętrzna, banch mark) Stałe koszty osobowe Konieczność rozwijania narzędzi na koszt własny Brak specjalistycznych szkoleń, własne know how Ryzyko reputacyjne, ujawnienia tajemnicy bankowej, naruszenia dóbrosobistych, roszczeń odszkodowawczych z uwagi na naruszenie przepisów Ścisła kontrola metod, narzędzi, monitoring działań (odsłuchy rozmów,analiza procesu itd.) System motywacyjny wspierający skuteczność
 9. 9. 9Modele i źródła Outcourcing Usługa wyodrębniona jako oddzielny proces (częściej występuje przyposzukiwaniu majątku) Model mieszany (sprawy bez kontaktu zlecane do obsługi zewnętrznej zoczekiwanie wdrożenia działań skip tracing)
 10. 10. 10Modele i źródła Zagrożenia i potencjały Brak możliwości porównania procesów zewnętrznych i ich przydatności,efektywności Ryzyko reputacyjne, ujawnienia tajemnicy bankowej, naruszenia dóbrosobistych, roszczeń odszkodowawczych z uwagi na naruszenie przepisów,korzystanie ze źródeł własnych, Brak ścisłej kontroli metod, narzędzi, monitoring działań (odsłuchy rozmów,analiza procesu itd.) System motywacyjny wspierający skuteczność o ile jest realny nie dajepewności przełożenia na skuteczność i wnikliwe poszukiwania Koszty zmienne, możliwe do zredukowania Rozwój narzędzi na koszt wykonawcy
 11. 11. 11Modele i źródła Bierny Standardowy proces Brak inicjatyw, zachęt dla dłużnika Działania odtwórcze Aktywny System zachęt dla poszukiwanego Innowacyjność, oryginalne koncepcje Każdy etap posiada model aktualizacji danych = stały procesniezależnie od etapu sprawy
 12. 12. 12NarzędziaNarzędziaPrzykładyPrzykłady
 13. 13. 13Narzędzia Rodzaje Akta, dane systemowe Internet, książki telefoniczne, przeglądarki, spisy, artykuły, Rejestry, Urzędy, Ewidencje BIK, BIG – zbiorcze raporty, raporty handlowe Windykacja terenowa Detektyw Organy egzekucyjne Outcourcing
 14. 14. 14Przykłady rozwiązań Zdefiniowane czynności na każdym etapie Kryteria kolejnych czynności w zależności od wskaźników Testy, analizy efektywności, cost benefits – rozwojowy kierunek  Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne Wyspecjalizowane jednostki z własnym systemem wynagrodzenia (tylkokontakt/jeśli kontakt dalsze działania jako konsekwencja) Brak strategii – każdy szuka na własną rękę Brak analiz, trendów, porównań Best practise jako stały element, sformalizowane zestawienia metod,narzędzi – podręcznik
 15. 15. 15Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

×