Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1Interní modelpro Solvency II28. 6. 2012 | PrahaKonference SmithNovak – Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictvíKamila Šim...
2      Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictvíInterní modely - EXEVýpočet SCR – solventnostního kapitálovéhopožadav...
3                   Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví     Rozdíl mezi interním a standardním ...
4               Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví    Interní vs. standardní model      Využ...
5          Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictvíVyužití interního modelu   Řízení          Strate...
6          Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví   Standardy a testy                    ...
7          Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví Standardy a testyValidationstandards   Pravidelný cyklus v...
8           Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví    Standardy a testy                  ...
9           Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví  Standardy a testyProfit&LossAttribution    Pravidel...
10           Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví   Standardy a testyStatistical QualityStandards Používan...
11          Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví  Datová kvalita pro interní model      architektura...
12          Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví Standardy a testy ExternalModels and  Data    Zodpověd...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kamila Šimonová: Návrh a implementace interního modelu

862 views

Published on

Koncept interního modelu pro kapitálovou přiměřenost v rámci Solvency II
Aplikační proces interního modelu
Kvalitativní standardy nutné pro použití interního modelu
Možnosti a požadavky při využití modelů externích poskytovatelů

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kamila Šimonová: Návrh a implementace interního modelu

 1. 1. 1Interní modelpro Solvency II28. 6. 2012 | PrahaKonference SmithNovak – Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictvíKamila Šimonová
 2. 2. 2 Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictvíInterní modely - EXEVýpočet SCR – solventnostního kapitálovéhopožadavkuDle Direktivy SII je možné využít standardní, úplnýnebo částečný interní modelPro používání interního modelu pro regulatorní účelyje nutné schválení dohledového orgánuPojišťovny využívají interní model pro lepšíschopnost ohodnotit vlastní rizikový profil a tedy proúsporu nákladů na kapitál
 3. 3. 3 Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví Rozdíl mezi interním a standardním modelem v Solvency II Částečný interní model = Standardní model Plný interní model Partial Internal Model Dostupný Dostupný Dostupný kapitál kapitál kapitál Rizikový Rizikový Rizikový kapitál kapitál kapitál Finanční Finanční Finanční rizika rizika rizika Kreditní Kreditní Kreditní riziko riziko riziko Pojistná Pojistná Pojistná rizika rizika rizika Operační Operační Operační Na rizika, která rizika rizika rizika společnost lépe modeluje vlastními metodami použijeDefinuje Evropská Komise, bude interní model, ostatní povinný pro společnosti, které Jednotlivé moduly dlenebudou mít interní model. Zatím společnosti si mohou standardního modelu existuje ve formě kvantitativních definovat vlastní studií QUANTITATIVE IMPACT modely STUDY (QIS)
 4. 4. 4 Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví Interní vs. standardní model Využití specifických dat společnosti k parametrizaci modelu Započtení rizik, která nejsou pokryta v rámci standardního modelu Využití simulací místo faktorů při kalkulaci rizika Zohlednění všech rizikových kategorií včetně vzájemných závislostí Rozpoznání a správné modelování všech efektů zmírňování rizika (mitigation effect) Metody výpočtu rizika Value-at-Risk, Tail VaR… Výpočet rizika na různých hladinách pravděpodobnosti pro různé účely INTERNÍ MODEL = Nástroj pro řízení rizik společnosti, který poskytuje důležité informace do rozhodovacího procesu Řešení provelké pojišťovací skupiny
 5. 5. 5 Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictvíVyužití interního modelu Řízení Strategie kapitálu řízení & rizik investic Hlavním účelem vývoje interního modelu je jeho postupné Manage zakomponování do Business ment plánování reporting rozhodovacích procesů firmy ve všech oblastech, které jsou vystaveny různým typům rizik Upisovací Vývoj proces & produktů limity a cenování ALM Business plánování Zajištění …
 6. 6. 6 Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví Standardy a testy Validation standardsPro schválení interníhomodelu je nutné naplnit Statistical řadu STANDARDŮ A Use Test Quality TESTŮ, kterými Standards pojišťovna prokáže věrohodnost Calibration Documentationmodelu, metod a dat v Standards něm použitých. External Profit&Loss Models and Attribution Data
 7. 7. 7 Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví Standardy a testyValidationstandards Pravidelný cyklus validace modelu Efektivní statistický proces, který potvrzuje výsledky výpočtu kapitálového požadavku pomocí interního modelu Testování, zda jsou zvolená pravděpodobnostní rozdělení vhodná pro příslušná rizika Analýza stability modelu & testování citlivosti výsledků na změnu klíčových předpokladů Datová kvalita
 8. 8. 8 Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví Standardy a testy Use Test Systematické používání výsledků interního modelu v řízení společnosti a rozhodovacím procesu Interní model hraje významnou roli v ohodnocení kapitálové pozice společnosti a v alokaci kapitálu Finální zodpovědnost za správné nastavení a používání interního modelu nese vedení společnosti Využití odlišného časového horizontu nebo způsobu výpočtu rizika Využití povolených aproximací v daných případech Dohled může vznést požadavek na přepočet interního model na základě daných benchmarků a s využitím daných předpokladůCalibrationStandards
 9. 9. 9 Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví Standardy a testyProfit&LossAttribution Pravidelné (nejméně jednou ročně) ověření zdrojů zisku a ztrát Analýza, jak jednotlivá rizika přispívají do výsledků společnosti Povinnost dokumentovat kompletní podobu interního modelu Detaily teorie, předpokladů a matematických podkladů používaných matematických metod Indikaci podmínek, za kterých předpoklady a parametry interního modelu nefungují dostatečně efektivně Documentation
 10. 10. 10 Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví Standardy a testyStatistical QualityStandards Používané metody jsou založeny na vhodných, aplikovatelných a relevantních aktuárských a statistických metodách Spolehlivé a reálné metody k výpočtu pravděpodobnostních rozdělení Schopnost potvrdit a ověřit předpoklady do výpočtů Interním modelem musí být pokryta všechna materiální rizika, nejméně ta, který předepisuje Direktiva pro výpočet SCR Potvrzení správného využití a nastavení diverzifikace, risk mitigation postupů Nutnost zohlednit v modelování garance, opce, manažerská rozhodnutí Požadavky na data (viz datová kvalita)
 11. 11. 11 Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví Datová kvalita pro interní model architektura interního modelu Data pro výpočet technických rezervodborné zálohy a interního modelu archivace musí být:znalosti Datová verzování Kvalita Appropriate Accurate kontrolní a řídící datový Complete slovník systém
 12. 12. 12 Řízení rizik a kapitálu v pojišťovnictví Standardy a testy ExternalModels and Data Zodpovědnost pojišťovny za výsledky a data využívané v modelech externích poskytovatelů (např. katastrofické modelování povodní, vichřic, dále modelování ekonomických scénářů) Schopnost porozumění metodám a postupům v externích modelech Zajištění validace, statistických standardů, dokumentace, kalibrace parametrů, kvalita dat Outsourcingem se pojišťovna nezbavuje povinnosti naplnit všechny požadavky vyplývající ze Solvency II

×