Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aktuální otázky obchodního zákoníkuBřezen 2012
Obsah• Judikatura k § 196a• Souběh funkcí• Rozhodování jediného akcionáře• Omezení odpovědnosti za škodu• Další změny2  A...
Judikatura k § 196a• Společnost (AS nebo SRO) nabývá / převádí majetek• Úplatně v rámci koncernu (od/na zakladatele, akcio...
Judikatura k § 196a• Konstantní judikatura• Splnění podmínek - podmínka platnosti – porušení – absolutní (nezhojitelná) n...
Judikatura k § 196a• Specifické okolnosti – obecné závěry?• Časové hledisko• Pozice – ochrana - druhé strany• Jiné postupy...
Souběh funkcí• Do 31/12/2011 – nelze• Od 1/1/2012 – nový § 66d – „pověření obchodním vedením“• Statutární orgán může obcho...
Souběh funkcí• Určení mzdy orgánem rozhodujícím o odměňování (zpravidla VH)• V oblasti pojištění (ZP, SP) - sjednocení pos...
Rozhodování jediného akcionáře / společníka• Rozhodnutí NS 29 Cdo 1193/2007, 29 Odo 882/2002• Novela 2012 - § 190/1, § 132...
Omezení odpovědnosti za škodu• Novela 2012 – lze se dohodou vzdát práva na náhradu škody či toto právo omezit• Před poruš...
Další změny• Rejstříkové řízení• Sídlo• Zánik funkce10  Aktuální otázky obchodního zákoníku  © 2012 Deloitte Legal s.r.o...
Děkuji za pozornost!
Kontakt                      Jiří Markvart                      advokát     ...
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche     Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s. je advokátní kancelářT...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jiří Markvart: Aktuální otázky obchodního zákoníku

644 views

Published on

Omezení odpovědnosti za škodu
Judikatura k § 196a
Souběh funkcí
Rozhodování jediného akcionáře

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jiří Markvart: Aktuální otázky obchodního zákoníku

 1. 1. Aktuální otázky obchodního zákoníkuBřezen 2012
 2. 2. Obsah• Judikatura k § 196a• Souběh funkcí• Rozhodování jediného akcionáře• Omezení odpovědnosti za škodu• Další změny2 Aktuální otázky obchodního zákoníku © 2012 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář / Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.
 3. 3. Judikatura k § 196a• Společnost (AS nebo SRO) nabývá / převádí majetek• Úplatně v rámci koncernu (od/na zakladatele, akcionáře …)• Hodnota majetku > 10 % ZK• Hodnota (= cena) – stanovena soudem jmenovaným znalcem• Do tří let od vzniku společnosti - + souhlas VH (podmínka účinnosti)• Výjimky (běžný obchodní styk, burza)• Novela 2012 – další zcizení – přiměřeně dobrá víra jako u KS; zrušení aplikace ustanovení na ručení3 Aktuální otázky obchodního zákoníku © 2012 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář / Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.
 4. 4. Judikatura k § 196a• Konstantní judikatura• Splnění podmínek - podmínka platnosti – porušení – absolutní (nezhojitelná) neplatnost• Zásadní změna - 31 Cdo 3986/2009 ze dne 8. února 2012• Sjednána cena tržní (tj. v daném místě a čase obvyklá) nebo pro společnost výhodnější –• Ne neplatnost jen proto, že nesplněn požadavek § 196a (cena dle posudku znalce)• Nově – účel ustanovení – zajistit, aby společnost nebyla poškozena4 Aktuální otázky obchodního zákoníku © 2012 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář / Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.
 5. 5. Judikatura k § 196a• Specifické okolnosti – obecné závěry?• Časové hledisko• Pozice – ochrana - druhé strany• Jiné postupy v praxi (dodatečné určení ceny, …)?5 Aktuální otázky obchodního zákoníku © 2012 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář / Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.
 6. 6. Souběh funkcí• Do 31/12/2011 – nelze• Od 1/1/2012 – nový § 66d – „pověření obchodním vedením“• Statutární orgán může obchodním vedením pověřit jiného• I zaměstnance v pracovněprávním vztahu• Ten může být současně statutárním orgánem nebo jeho členem• Výjimky, čím nelze pověřit• Odpovědnost nedotčena – odpovědnost dle obchodního zákoníku6 Aktuální otázky obchodního zákoníku © 2012 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář / Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.
 7. 7. Souběh funkcí• Určení mzdy orgánem rozhodujícím o odměňování (zpravidla VH)• V oblasti pojištění (ZP, SP) - sjednocení postavení statutárních orgánů a jejich členů se zaměstnanci• Daňová uznatelnost odměn členů statutárních orgánů• Lze jen nově založit, nová úprava nekonvaliduje předchozí stav7 Aktuální otázky obchodního zákoníku © 2012 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář / Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.
 8. 8. Rozhodování jediného akcionáře / společníka• Rozhodnutí NS 29 Cdo 1193/2007, 29 Odo 882/2002• Novela 2012 - § 190/1, § 132/1 – “Rozhodnutí … musí mít formu notářského zápisu o právním úkonu …”• Výklad – judikát NS je překonán – rozhodnutí JS/JA je právní úkon8 Aktuální otázky obchodního zákoníku © 2012 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář / Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.
 9. 9. Omezení odpovědnosti za škodu• Novela 2012 – lze se dohodou vzdát práva na náhradu škody či toto právo omezit• Před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout• Nelze - náhrada škody způsobené úmyslně9 Aktuální otázky obchodního zákoníku © 2012 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář / Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.
 10. 10. Další změny• Rejstříkové řízení• Sídlo• Zánik funkce10 Aktuální otázky obchodního zákoníku © 2012 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář / Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.
 11. 11. Děkuji za pozornost!
 12. 12. Kontakt Jiří Markvart advokát Tel.: +420 246 042 950 E-mail: jmarkvart@deloitteCE.com12 Aktuální otázky obchodního zákoníku © 2012 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář / Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s.
 13. 13. Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s. je advokátní kancelářTohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením spolupracující s advokátní kanceláří Deloitte Legal. Díky vysokémuomezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem standardu poskytovaných právních služeb apředstavuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis expertnímu, jazykovému, personálnímu i technologickémuprávní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a zázemí, patří mezi nejprestižnější advokátní kanceláře v Českéjejích členských firem je uveden na adrese republice. Kancelář má své pobočky v Praze, Brně a Ostravě a vwww.deloitte.com/cz/onas. současné době zastupuje množství klientů z České republiky i zahraničí.© 2012 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář © 2012 Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s. Aktuální otázky obchodního zákoníku

×