Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jana Tvrdková: Právní prostředky ochrany porušeného práva

575 views

Published on

Právní prostředky ochrany porušeného práva, volba mezi jednotlivými způsoby, časové a finanční hledisko
Nucené způsoby uspokojení pohledávky, rozdíl mezi insolvencí a exekucí, metody uspokojení pohledávek
Exekuční řízení, nařízení exekuce a její náklady, řádný průběh exekučního řízení, specifické instituty exekučního řízení

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jana Tvrdková: Právní prostředky ochrany porušeného práva

 1. 1. Právní prostředky ochrany porušeného právaPraha, 25.4.2012JUDr. Jana Tvrdková, soudní exekutor www.tvrdkova.cz
 2. 2. Motto :jaký způsob ochrany práva zvolitkam se obrátitkolik to bude stát www.tvrdkova.cz
 3. 3. Exekuční titulyvykonatelné rozhodnutí civilního souduvykonatelný rozhodčí náleznotářský, exekutorský zápis se svolením k vykonatelnostijiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny www.tvrdkova.cz
 4. 4. Rozhodnutí soudu v civilním řízení dle zák. č. 99/1963 Sb., o.s.ř.návrh (žaloba)soudní poplatek (zák. č. 549/1991 Sb.)dokazovánínáklady řízenírozhodnutí www.tvrdkova.cz
 5. 5. Zkrácené řízení – platební rozkazpodmínky vydánínáležitosti návrhuúčinkyelektronický platební rozkazsoudní poplatek www.tvrdkova.cz
 6. 6. Rozhodčí nález dle zák. č. 216/1994 Sb.rozhodčí smlouvarozhodčí řízenírozhodčí nálezzrušení rozhodčího nálezu soudemzastavení nařízeného výkonu rozhodnutípravidla o nákladech řízení www.tvrdkova.cz
 7. 7. Zápisy se svolením k vykonatelnosti dle zák. č. 358/1992 Sb. a č. 120/2001 Sb.notářský zápis (notářský řád - § 71a – 71c )exekutorský zápis (exekuční řád - § 78 a 79 )rozdílyodměna za sepsání zápisu www.tvrdkova.cz
 8. 8. Rozdíl mezi insolvencí a VR (exekucí)VR (e x e k u c e )řeší případy, kdy dlužník není ochoten plnit dobrovolně své závazky,ačkoliv jeho majetek k úhradě jeho závazků postačujeInsolvenceřeší případy, kdy dlužník není schopen plnit své závazky, jehomajetek nedostačuje k úhradě jeho dluhů www.tvrdkova.cz
 9. 9. Metoda uspokojení pohledávekV R (e x e k u c e)metoda časové přednostipřednost má (většinou) ten věřitel, v jehož prospěch byl konkrétnímajetek dlužníka postižen nejdříveInsolvencemetoda poměrného uspokojení, celý majetek dlužníka je zpeněženpohledávky všech věřitelů jsou uspokojeny poměrně www.tvrdkova.cz
 10. 10. Výkon rozhodnutí dle o.s.ř.příslušnost soudusoudní poplatekkonkrétní způsob VR www.tvrdkova.cz
 11. 11. Exekuce dle e.ř. (zák. č. 120/2001 Sb.)působnost soudního exekutorazáloha na náklady exekucegenerální inhibitorium, relativní neplatnost www.tvrdkova.cz
 12. 12. Způsoby provedení exekucesrážkami ze mzdy a jiných příjmůpřikázáním pohledávkyprodejem movitých věcí a nemovitostíprodejem podnikuzřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech www.tvrdkova.cz
 13. 13. Exekuční příkazrozhodnutí, kterým se určuje způsob provedení exekuce přiměřenostúčinky, realizacerevizespeciální inhibitoriumarrestatorium www.tvrdkova.cz
 14. 14. Náklady exekucezálohanáklady při zastavenísmlouva s oprávněným www.tvrdkova.cz
 15. 15. Děkuji Vám za pozornost JUDr. Jana Tvrdková tvrdkova@tvrdkova.cz www.tvrdkova.cz

×