Successfully reported this slideshow.

Dana Yussupova: Solvency II: vývoj interního kontrolního systému

1,096 views

Published on

Legislativní proces SII
stručný přehled právních norem – stav projektu SII v EU,
regulace a dohled trhu v ČR,
Požadavky SII na corporate governance a s tím související vnitřní kontrolní systém,
ORSA
Vliv na vnitřní kontrolní systém,
Nástroj řízení,
Nároky SII kladené na vedení společnosti,
Interní audit
Dopad SII na interní audit,
Vliv interního auditu na vnitřní kontrolní systém

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dana Yussupova: Solvency II: vývoj interního kontrolního systému

 1. 1. Solventnost II: Vývoj vnitřního kontrolního systémuDana Yussupova | 28.03.2012 | Praha | Česká pojišťovna a.s. | Odbor Interního auditu
 2. 2. Agenda  Legislativa EU ČR  SII a vnitřní kontrolní systém ORSA Management Vnitřní auditStrana 2
 3. 3. Legislativa EU ČR
 4. 4. SII a legislativa EU Úroveň Komentář Inst. Termín Level 1 •Směrnice SII EK, 31.3.2013 transpozice, 2009/138/ES ER, 1.4.2013 implementační plány, •OMNIBUS II EP 1.6.2013 schvalovací procesy, •Celkový rámec, principy 1.1.2014 - účinnost Level 2 Prováděcí opatření EK, •11/2011 konsolidovaná verze 4 části : EIOPA, prováděcích předpisů, • Ustanovení k PI, PII, PIII, EP • 5/2012 po publikaci Omnibus II • Skupiny, předpisy do schvalovacího • Třetí státy, procesu • Závěrečná ustanovení. • 11/2012 schválení EP a Radou, Leden/únor 2013 publikaceStrana 4
 5. 5. SII a legislativa EU Úroveň Komentář Inst. Termín Level 3 Závazné technické normy EIOPA, •05/2012 konzultace, Regulace EK •09/2012 EK, •03/2013 publikace prvních opatření, •Další do 2016 Level 4 Nezávazné doporučení EIOPA, Dohled EKStrana 5
 6. 6. SII a legislativa – ČR (dohled, regulace)  Příprava novely zákona č.277/2009 Sb., o pojišťovnictví  Směrnice je maximální harmonizací  MF, ČNB – stejní lidé x jiné nárokyStrana 6
 7. 7. Vnitřní kontrolní systém  ORSA  Management  Vnitřní audit
 8. 8. ORSA  Cíl: ukotvit požadavky SII v běžném chodu pojišťovny – na všech úrovních pojišťovny rozhodovat na základě znalosti podstupovaných rizik a jejich dopadů.  Soustavný& klíčový nástroj řízení a dohledu.  Článek č.45 direktivy 2009/138/ES  Stress testing  Komunikace  Pravidelnost  Kvantifikace rizik x solventnostní potřebyStrana 8
 9. 9. ORSA  Compliance culture x Risk management culture  Kapitál není jediný a nejlepší způsob zmírnění/zamezení selhání (krachu) společnosti. Hlavní důvody úpadku:  Špatné rozhodnutí managementu,  Nevhodné rozhodnutí v oblasti rizik (risk decision)  Výstupy Posouzení celkových solventnostních požadavků, Soulad s regulatorním kapitálovým požadavkem a technickými rezervami, Porovnání rizikového profilu a SCR, NE checklist, NE auditní zpráva.Strana 9
 10. 10. ORSA Rizikový profil Solventnost Corporate governance
 11. 11. ORSA1. Rizikový profil  Přehled obchodních aktivit, organizační struktura, tržní pozice => riziková expozice,  Identifikace rizik a jejich vyhodnocení,  Risk appetite a horizont plánování,2. Solventnost  Aktuální a předpokládaná úroveň solventnosti.  Stress testing a scenario analysis,  Plán řízení kapitálu,  Zajištění a další techniky snižování rizika.
 12. 12. ORSA3. Corporate governance  Vnitřní ŘÍDÍCÍ a KONTROLNÍ systém,  ERM = Enterprise Risk Management,  Rámec, struktura a postupy pro ORSA dostatečně robustní,  Řízení ORSA,  Ukotvení ORSA,  Změna interního modelu,  Rozvoj risk managementu.  Rozsah a velikost rizikové expozice průběžně kolísá X charakter se mění při změně strategie, vlivem vzniku nového rizika.
 13. 13. MANAGEMENTNároky Reakce vedení společnosti na nedostatky odhalené v ORSA/rizikového profilu:  Adekvátnost (přiměřenost, korektnost) reakce,  Efektivita reakce,  Včasnost reakce,  Úspěch reakce. Rozhoduje, sleduje a vymáhá realizaci doporučení auditu. Způsobilost&bezúhonnost:  Odborné znalosti, kvalifikace, zkušenosti a reputace, trestní rejstřík,  Postupy náboru, hodnocení a odměňování výkonu, Zajistit funkce:  Risk Management,  Vnitřní audit,  Compliance,  Aktuáři.
 14. 14. MANAGEMENT Benefity  Rychlá reakce na změny rizikového profilu, trhu,  Znalosti o využitelnosti kapitálu v budoucnu,  Zhodnotit dlouhodobou profitabilitu jednotlivých produktů,  Konkurenční výhoda:  business intelligence, MIS,  reputace, důvěra, brand známý silnou kapitálovou pozicí,  transparentní operace a procesy,  Expanze za hranice,  Optimalizace zajištění,  Rating.Strana 14
 15. 15. Vnitřní auditDopad SII na vnitřní audit Článek č.47 direktivy 2009/138/ES  Systém vnitřní kontroly, prvky řídícího a kontrolního systému:  Design,  Efektivita.  Objektivní a nezávislý na provozních funkcích:  Nestrannost,  Vlastní iniciativa provádění auditu ve všech oblastech,  Plné a neomezené právo získat informace, podklady,  Zjištění a doporučení => vedení společnosti, Rizikově založený přístup, Auditní plán založený na rizikové analýze, Výbor pro audit.
 16. 16. Vnitřní auditVliv na vnitřní kontrolní systém Snížení míry rizik, Prevence selhání lidského faktoru a výskytu rizika fraudu, Nákladová efektivita – interní, externí, Vliv/dopad dohlídek ČNB, mateřské společnosti, Včasné plnění doporučení vnitřního/externího auditu, ČNB, mateřské společnosti. Regulace trhu – zmírnění, adekvátnost.
 17. 17. Děkuji za pozornost Otázky?? ? Dana Yussupova Česká pojišťovna a.s. Na Pankráci 123/1720, 140 21 Praha 4 Telefon: +420 224 557 103 E-mail: dana.yussupova@ceskapojistovna.cz www.ceskapojistovna.czStrana 17

×