Bogusław Gębarowski: Udział pracowników i pośredników kredytowych w procesie składania wniosków

437 views

Published on

• Przygotowanie pracowników i pośredników kredytowych ( szkolenia)
• Wnioski tradycyjne a wnioski elektroniczne
• Jak podnieść poziom bezpieczeństwa w procesie składania wniosków kredytowych
• Monitoring pracowników i pośredników

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bogusław Gębarowski: Udział pracowników i pośredników kredytowych w procesie składania wniosków

 1. 1. UDZIAŁ PRACOWNIKÓW BANKÓWI POŚREDNIKÓW KREDYTOWYC HW PROCESIE SKŁADANIA WNIOSKÓWKREDYTOWYCHBOGUSŁAW GĘBAROWSKIWARSZAWA, 26 LUTEGO 20132PRZYGOTOWANIE DO PRACYSZKOLENIAŚWIADOMOŚĆ !!!!!!ODPOWIEDZIALNOŚĆ!!
 2. 2. 3PRZYKŁADOWY OPISPROCESU KREDYTOWEGOZE WSKAZANIEM POTENCJALNYCHZAGROŻEŃ.4ROLA UCZESTNIKÓW PROCESUKREDYT SAMOCHODOWY1. Klient2. Agent3. Sprzedawca4. Pracownik banku
 3. 3. 51. Nawiązanie kontaktu z KlientemAGENT2. Przedstawienie oferty produktowej*- oferta kredytowa- oferta ubezpieczeniowaAGENT3. Wstępne określenie zdolności kredytowejna podstawie kalkulatora kredytowego *AGENT* potencjalne zagożenie wystąpienia nadużycia64. Poinformowanie Klienta o wymaganych w procedurzeobsługi dokumentach:- dokumenty dochodowe*- dokumenty przedmiotu zabezpieczenia – w tym dokument zCRZ*- dokumenty zakupu pojazdu – umowa przedwstępna / fakturaproforma, kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,- dokumenty niezbędne do zawarcia ubezpieczenia ( na życie,ryzyko utraty pracy )- wydruk dla Klienta informacji “krok po kroku”AGENT* potencjalne zagrożenie wystąpienia nadużycia
 4. 4. 75. Informacja dla Klienta o Sprzedawcach pojazdu orazwskazanie miejsc gdzie można dokonać zakupu pojazdu:- dealer nowego pojazdu- komis samochodowy*- osoba prywatna*- podmiot gospodarczy sprzedający pojazd- refinansowanie kredytu z innego bankuAGENT* potencjalne zagrożenie wystąpienia nadużycia86. Zebranie przez Klienta wymaganych dokumentów wgformularza ”krok po kroku” a następnie wizyta Klienta uSprzedawcy i podpisanie umowy przedwstępnej lub fakturyproforma ze Sprzedawcą pojazdu- wpłata ewentualnego wkładu własnego *KLIENT / SPRZEDAWCA* potencjalne zagrożenie wystąpienia nadużycia
 5. 5. 97. Weryfikacja formalna dokumentów dochodowych Klienta,potwierdzenie za zgodność z oryginałem wymaganych kopiidokumentów, potwierdzenie podpisów Klienta składanych wobecności Agenta – na podstawie pełnomocnictwa udzielonegoAgentowi przez Bank, następnie sporządzenie wnioskukredytowego*:- wersja papierowa - w sytuacji kiedy Agent nie ma możliwościtechnicznych wprowadzenia danych bezpośrednio do systemuinformatycznego,- wersja elektroniczna, gdy istnieje możliwość bezpośredniegowprowadzenia wniosku do systemu informatycznegoAGENT* potencjalne zagrożenie wystąpienia nadużycia108. Weryfikacja raportu BIK, możliwe dwie sytuacje mającewpływ na dalszy proces:- Raport „pusty” – kwota kredytu ograniczona / podwyższenie% / dodatkowe zabezpieczenie- Raport „niepusty”Weryfikacja automatyczna / ANALITYK BANKU8.1. Jeżeli Raport BIK „pusty”:- wizyta w miejscu zamieszkania Klienta*- sprawdzenie (obejrzenie) i przygotowanie notatki nt.kredytowanego pojazdu*AGENT / PRACOWNIK BANKU* potencjalne zagrożenie wystąpienia nadużycia
 6. 6. 119. Po dokonaniu weryfikacji merytorycznej oraz sprawdzeniuautomatycznym w bazach danych, następuje podjęcie decyzjikredytowej .Może być ona:- negatywna – w tej sytuacji Agent powiadamia Klienta o odmowieudzielenia kredytu- warunkowa – Agent powiadamia Klienta o warunkach np. może tobyć uzupełnienie dokumentacji , wzmocnienie zabezpieczenie poprzeznp. poręczenie *. W takich przypadkach Agent dokonujeodpowiednich modyfikacji w systemie informatycznym wprowadzającdane dotyczące poręczyciela bądź dodatkowoprzedstawionych/uzupełnionych dokumentów.- pozytywna Agent informuje Klienta o takiej decyzji oraz instruuje owykonywaniu dalszych czynności.PRACOWNIK BANKU / AGENT* potencjalne zagrożenie wystąpienia nadużycia12Równolegle w Centralnym Rejestrze Zastawów następujeweryfikacja pojazdu pod kątem jego statusu prawnego ( dotyczytylko pojazdów używanych) Dokument sądowy potwierdzającybrak wpisu o zastawie w Centralnym Rejestrze Zastawów, stanowizałącznik do dokumentacji kredytowej i przekazywany jest dobanku wraz z kompletem całej dokumentacji w oryginale. *PRACOWNIK BANKU / AGENT / KLIENT* potencjalne zagrożenie wystąpienia nadużycia
 7. 7. 1310. Na podstawie Promesy kredytowej, Sprzedawca wydajeKlientowi oryginalne dokumenty pojazdu niezbędne podczasprzerejestrowania w Wydziale KomunikacjiSPRZEDAWCA / KLIENT11.Odznaczenie decyzji pozytywnej w systemie umożliwiajednocześnie podpisanie z Klientem na poziomie Agenta,Umowy przewłaszczenia,( 2 egzemplarze ) której drukijednostronnie podpisane “za Bank” znajdują się wodpowiednich ilościach w posiadaniu Agenta.( do bieżącegorozliczania ) *AGENT* potencjalne zagrożenie wystąpienia nadużycia1412.Klient podpisuje drugostronnie Umowę przewłaszczeniaa następnie, Agent wydaje Klientowi odpowiednie Pismo doWydziału Komunikacji ( Agent jest również w posiadaniu pismpodpisanych “za Bank”) * którego załączniki stanowią:- umowa przewłaszczenia ( 2 egz. )- zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON Banku- wypis z KRS BankuAGENT* potencjalne zagrożenie wystąpienia nadużycia
 8. 8. 1513.Klient dokonuje przerejestrowania pojazdu w WydzialeKomunikacji.KLIENT14. Po dokonaniu przerejestrowania, następuje:- ubezpieczenie pojazdu w zakresie AC ,- podpisanie umowy cesji praw z polisy AC- podpisanie weksla oraz deklaracji wekslowej ( jeżeliwystępuje )*- podpisanie umowy kredytowej ( jednostronnie przezKlienta) *AGENT / KLIENT* potencjalne zagrożenie wystąpienia nadużycia1615. Jednostronnie podpisana Umowa kredytowa oraz umowyprawnego zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z pełnądokumentacją kredytową, przekazywane są następnie doBanku gdzie następuje drugostronne podpisanie umowyoraz uruchomienie kredytu. *16. Umowa kredytowa wraz z umowami prawnegozabezpieczenia, drogą pocztową przekazywane są do klienta.*17. Archiwizacja dokumentacji kredytowej w banku.PRACOWNIK BANKU* potencjalne zagrożenie wystąpienia nadużycia
 9. 9. 17UWAGA:W PRZYKŁADOWYM PROCESIE ,JAKO ZABEZPIECZENIEWSKAZANO FORMĘ PRZEWŁASZCZENIA. WPRZYPADKU ZASTOSOWANIA ZASTAWUREJESTROWEGO WYSTĘPUJE DODATKOWEZAGOŻENIE W POSTACI BRAKU WPISU W DOWODZIEREJESTRACYJNYM POJAZDU O ZASTAWIE NA RZECZBANKU. WPIS TAKI MOŻE BYĆ DOKONANY DOPIERO POPOSTANOWIENIU SĄDU, CO ZWYKLE NASTĘPUJE POKILKU TYGODNIACH LUB MIESIĄCACH. MOŻE TOPOWODOWAĆ POWAŻNE NADUŻYCIA!!!!* potencjalne zagrożenie wystąpienia nadużycia18INNE ZAGROŻENIA - PRACOWNIKBANKU:PLANY SPRZEDAŻY A JAKOŚĆDOKUMENTACJI
 10. 10. 19INNE ZAGROŻENIA - AGENT:SPRZEDAŻ / PROWIZJA A JAKOŚĆDOKUMENTACJI20INNE ZAGROŻENIA - PROCESUżywanie niejasnego języka, terminologii,brak pełnej i wyczerpującej informacji okredycie i jego kosztach.
 11. 11. 21GWARANCJA WŁAŚCIWEGO ETAPUSKŁADANIA WNIOSKÓW TO:- WERYFIKACJA AGENTÓW –POŚREDNIKÓW,- ODPOWIEDNIE ZAPISY UMOWY OWSPÓŁPRACY,- PROCEDURY, INSTRUCJE, SZKOLENIA,BIEŻĄCE MONITOROWANIE PRACY –zarówno pracowników banku jak ipośredników.22Dziękuję.Bogusław Gębarowski
 12. 12. Kontakt Bogusław GębarowskiCreditreform PolskaWarszawa u. Mysłowicka 14 aTel.: 22-440-15-49email bgebarowski@creditreform.pl23

×