Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hva tenker Difi om Smidig?
Smidigkonferansen
03.06.2014
PROSJEKTLEDELSE OG LEVERANSER
Direktoratet for forvaltning og IKT
Prosjektets prosjektstyring
Leveranseproduksjon
Opplærin...
DIFIS ERFARINGER FRA BRUK AV SMIDIG
! Difi er positiv til bruk av Smidig utviklingsmetodikk
!  Legger til rette for et bed...
PROSJEKTLEDERENS VERDEN
Direktoratet for forvaltning og IKT
Styringsgruppe
Prosjektgruppe
Budsjett Styringsdokumenter
Inte...
PROSJEKTVEIVISEREN OG SMIDIG UTVIKLING
Vår erfaring fra offentlig sektor er at
!  Prosjektet ønsker klargjøring av behoven...
PROSJEKTETS RAMME: FAST AVTALE
Tid Kost
Produkt /
omfang
Ekstern «fast-pris» avtale
- evt. en «rigid» intern oppdragsgiver...
PROSJEKTETS RAMME: T&M
Tid Kost
Produkt /
omfang
Ekstern «tid-og-materiell» avtale
- evt. en fleksibel intern oppdragsgive...
HVA PROSJEKTVEIVISEREN ER OG IKKE ER
Direktoratet for forvaltning og IKT
!  Fokus på prosjekteierstyring, overordnet
prosj...
PROSJEKTVEIVISEREN
ILLUSTRERT FOR BRUK AV SMIDIG
Kon-­‐
sept	
  	
  
Plan-­‐
legge	
  
	
  	
  
Av-­‐
slu-e	
  
Realisere	...
PROSJEKTVEIVISEREN
ILLUSTRERT FOR ETTEREVALUERING AV KONSEPTVALG
Kon-­‐
sept	
  	
  
Plan-­‐
legge	
  
	
  	
  
Av-­‐
slu-...
PROSJEKTVEIVISEREN
ILLUSTRERT FOR GEVINSTREALISERING
	
  	
   	
   	
  	
  
•  Gevinstrealiseringen starter etter hvert so...
TIL INFORMASJON
•  Digitaliseringskonferansen 5.- 6. juni 2014
•  Etats- og virksomhetsledere
•  http://www.difi.no/digita...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hva tenker difi om smidig?

841 views

Published on

Published in: Software
 • Very nice tips on this. In case you need help on any kind of academic writing visit website ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and place your order
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hva tenker difi om smidig?

 1. 1. Hva tenker Difi om Smidig? Smidigkonferansen 03.06.2014
 2. 2. PROSJEKTLEDELSE OG LEVERANSER Direktoratet for forvaltning og IKT Prosjektets prosjektstyring Leveranseproduksjon Opplæring AnskaffelserProgramvare-utvikling OU / prosesser ?????? Prosjekteierstyring Prosjekt Delprosjekter? Prosjektveiviseren
 3. 3. DIFIS ERFARINGER FRA BRUK AV SMIDIG ! Difi er positiv til bruk av Smidig utviklingsmetodikk !  Legger til rette for et bedre/riktigere produkt !  Fornøyde mottakere – og større gevinst ? !  Gode erfaringer også hos Difis samarbeidspartnere i England og Danmark !  Bruk av Smidig metodikk (Scrum) innenfor rammen av Prince2 anbefales av internasjonale kompetansemiljøer !  DSDM er et godt eksempel ! http://www.axelos.com/gempdf/ Agile_project_management_Integrating_DSDM_into_an_Existing_PRINCE2_Environment.pdf Direktoratet for forvaltning og IKT
 4. 4. PROSJEKTLEDERENS VERDEN Direktoratet for forvaltning og IKT Styringsgruppe Prosjektgruppe Budsjett Styringsdokumenter Interessenter Gevinster Rapportering Beslutningspunkter Prosjektrammer Usikkerhetsanalyse Prosjektmandat Nytte/kost analyse Kravspesifikasjon Design Brukerhistorier Testing Feilrate Koding Løsningsarkitektur Akseptansekriterier Aktiviteter Funksjonalitet Prosjektleder Scrum- master? à i et prosjekt med programvareutvikling innen prosjektet
 5. 5. PROSJEKTVEIVISEREN OG SMIDIG UTVIKLING Vår erfaring fra offentlig sektor er at !  Prosjektet ønsker klargjøring av behovene og kravbildet underveis - i dialog med oppdragsgiver !  Prosjektets eier ønsker forutsigbarhet og trygghet !  Detaljerte «gode» kontrakter !  Er smidig virksomhetsstyring / prosjekteierstyring mulig? !  Utvikling basert på at alt skal spesifiseres og designes først, og så alt kodes etterpå, har aldri fungert tilfredsstillende Direktoratet for forvaltning og IKT
 6. 6. PROSJEKTETS RAMME: FAST AVTALE Tid Kost Produkt / omfang Ekstern «fast-pris» avtale - evt. en «rigid» intern oppdragsgiver ! Kontraktsbestemt !  Omfang !  Tid !  Kostnad Handlingsrom for Smidig utvikling: !  Minimal fleksibilitet ift omfang, men kan gi mer effektiv utvikling !  Prosjektets ansvar/risiko + godkjente endringsanmodninger SSA-U ?
 7. 7. PROSJEKTETS RAMME: T&M Tid Kost Produkt / omfang Ekstern «tid-og-materiell» avtale - evt. en fleksibel intern oppdragsgiver Eksempel: !  Beskrevet behov !  Skissert funksjonalitet !  Estimert omfang !  Timefakturering Handlingsrom for Smidig utvikling: !  Kravspesifisering og avklaring i dialog med oppdragsgiver !  Finner veien sammen underveis à Fornøyd oppdragsgiver à Fornøyd leverandør Forutsetter gjensidig tillit…. og «edruelighet»!
 8. 8. HVA PROSJEKTVEIVISEREN ER OG IKKE ER Direktoratet for forvaltning og IKT !  Fokus på prosjekteierstyring, overordnet prosjektstyring og gevinstrealisering !  Dekker ikke alt prosjektlederens trenger rundt praktisk prosjektgjennomføring !  Er ikke en utviklingsmodell !  Planleggingsfasen er ikke en designfase!
 9. 9. PROSJEKTVEIVISEREN ILLUSTRERT FOR BRUK AV SMIDIG Kon-­‐ sept     Plan-­‐ legge       Av-­‐ slu-e   Realisere   gevinster     G j e n n o m f ø r e Styringsdokumentasjon - Prosjektmål, rammebetingelser, organisering - Prosjekttilnærming (strategi for gjennomføring/anskaffelse/etc.) - Overordnet prosjektplan og budsjett -  Total prosjektramme - Overordnet leveranseplan Faseplan - Resultater og erfaringer fra forrige fase - Leveranser i neste fase - Aktivitetsplan for neste fase Prosjektforslag - Behovskartlegging - Forventede gevinster - Nytte/kost-analyse - Samfunnsøk. analyse - Konseptvalg Sprinter Produktkø
 10. 10. PROSJEKTVEIVISEREN ILLUSTRERT FOR ETTEREVALUERING AV KONSEPTVALG Kon-­‐ sept     Plan-­‐ legge       Av-­‐ slu-e   Realisere   gevinster     G j e n n o m f ø r e •  Konsept og Realisere tilhører «linjen» Velger konsept ut fra antatt gevinst Ble gevinstene realisert som antatt? Erfaringslæring Leveranser
 11. 11. PROSJEKTVEIVISEREN ILLUSTRERT FOR GEVINSTREALISERING           •  Gevinstrealiseringen starter etter hvert som produktene leveres fra prosjektet •  Gevinstene akkumuleres i løpet av produktets totale levetid Leveranser Gevinstrealisering Gevinst Tid 1 år 2 år 3 år
 12. 12. TIL INFORMASJON •  Digitaliseringskonferansen 5.- 6. juni 2014 •  Etats- og virksomhetsledere •  http://www.difi.no/digitaliseringskonferansen •  Prosjektveiviseren videreutvikles kontinuerlig •  Oppdatert versjon hvert kvartal •  Endringer iht prioriteringer i produktkø •  www.prosjektveiviseren.no •  SSA-S (Smidig) •  Ny standard i år •  Tidlig og tett kontakt kunde-leverandør •  Basert på behovsbeskrivelse – ikke fastlåste krav •  Ikke avgrenset til T&M •  http://www.difi.no/artikkel/2014/02/ny-avtale-for-smidig- programvareutvikling-ssa-s

×