Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

So i grafia

5,095 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

So i grafia

 1. 1. SO I GRAFIA
 2. 2. ELS SONS <ul><li>Són el resultat de les vibracions que es produeixen quan funciona l’aparell de fonació </li></ul>
 3. 3. LES GRAFIES <ul><li>Són els signes que fem servir per representar els sons, és a dir, les lletres . </li></ul>
 4. 4. PERÒ, CAL TENIR EN COMPTE: <ul><li>No sempre a una mateixa grafia li correspon un mateix so: </li></ul><ul><li>hi ha la g de gat </li></ul>
 5. 5. CAL TENIR EN COMPTE: <ul><li>i la g de gerro </li></ul>
 6. 6. PENSA UNA MICA! <ul><li>Me’n podeu dir algun altre exemple? </li></ul>
 7. 7. CAL TENIR EN COMPTE: <ul><li>A un mateix so no li correspon sempre la mateixa grafia: </li></ul><ul><li>hi ha la c de cigró </li></ul><ul><li>i la s de sabata </li></ul>
 8. 8. CAL TENIR EN COMPTE: <ul><li>També hi ha lletres mudes, que no representen cap so: </li></ul><ul><li>la h de home </li></ul>
 9. 9. CAL TENIR EN COMPTE: <ul><li>O la p de camp </li></ul>
 10. 10. ELS DÍGRAFS
 11. 11. EL DÍGRAF: <ul><li>És un grup de dues lletres que representen un únic so. </li></ul><ul><li>Hi ha dígrafs que se separen a final de ratlla i d’altres que no. </li></ul>
 12. 12. DÍGRAFS QUE SE SEPAREN: <ul><li>ss: pas-sa rr: car-ro </li></ul><ul><li>ix: cai-xa tx: flet-xa </li></ul><ul><li>tg: fet-ge tj: plat-ja </li></ul><ul><li>dj: ad-jec-tiu tz: dot-ze </li></ul><ul><li>l·l: no-vel-la sc: pis-ci-na </li></ul>
 13. 13. DÍGRAFS QUE NO SE SEPAREN: <ul><li>gu: guer-ra </li></ul><ul><li>qu: per-què </li></ul><ul><li>ny: ca-nya </li></ul><ul><li>ll: pa-lla </li></ul><ul><li>ig: ba-teig </li></ul>

×