Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteit

1,812 views

Published on

Presentatie op het Velon-Velov congres

Meer papers en presentaties kunnen gedownload worden via:
http://hogent.academia.edu/CindyDeSmet

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteit

 1. 1. Lerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteit Cindy De Smet Lerarenopleiding Ledeganck, HoGent
 2. 2. Over de auteur: • Lector media HoGent • Ph.D. student Vakgroep Onderwijskunde UGent • Contact: cindy punt desmet apenstaart hogent punt be • Presentatie: http://www.slideshare.net/smetty
 3. 3. Aanleiding • Eindwerk: Aanzet tot een geïntegreerd ICT-beleid in de lagere school • Auteurs: Bram Bagué en Tineke Hemmeryckx • Promotor: Cindy De Smet
 4. 4. Samenwerking • Stedelijke Freinetschool De Spiegel • Lerarenopleiding Ledeganck HoGent • Vakgroep Onderwijskunde UGent
 5. 5. Opzet eindwerk: studenten lager onderwijs • Met het eindwerk kunnen de studenten hun competenties als onderzoeker en innovator ontwikkelen. • Opzet van het eindwerk is een grondige theoretische verdieping gekoppeld aan het praktisch handelen. • Het eindwerk is bij voorkeur het resultaat van groepswerk (2-4 studenten).
 6. 6. Keuze van het onderwerp • Als het eindwerk een substantiële bijdrage moet leveren tot de beroepsopleiding van de student, moet het onderwerp bij voorkeur praktisch gericht zijn; een belangrijk criterium voor de keuze van het onderwerp wordt dan de bruikbaarheid voor het werkveld. De praktische bruikbaarheid kan blijken uit een illustratie/concretisatie, een toelichting of bewijsvoering, een onderzoek, ...
 7. 7. Eindwerk De Spiegel • Vraag vanuit De Spiegel zelf om te helpen bij: – het uitstippelen van een bruikbaar ICT-beleid – implementatie van de ICT-eindtermen
 8. 8. Eindtermen • Kadert in het “beleidsplan ICT in het onderwijs 2007-2009”. • Krachtlijnen: onderwijsvernieuwing en gelijke kansen • Vanaf 1 september 2007: nieuwe vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen ICT • = minimumdoelstellingen
 9. 9. De 8 eindtermen in het basisonderwijs 1. ET1 (‘positieve houding’): De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. 2. ET2 (‘veilig en verantwoord’): De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 3. ET3 (‘zelfstandig oefenen’): De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 4. ET4 (‘zelfstandig leren’): De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 5. ET5 (‘creativiteit’): De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 6. ET6 (‘informatie verwerken’): De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. 7. ET7 (‘informatie voorstellen’): De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 8. ET8 (‘communiceren’): De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
 10. 10. Eerste analyse studenten • Communicatieprobleem ICT-coördinator en lerarenteam • Frustratie omwille van ontbreken van ICT-vaardigheden en kennis over ICT-eindtermen bij leerkrachten • Praktische infrastructuurproblemen
 11. 11. Gebruik van bruggen • Conclusie studenten: grondige analyse nodig die een normaal eindwerk overstijgt • Oplossing: meestappen in pilootproject pICTos UGent • Begeleiding: Ruben Vanderlinde, Vakgroep Onderwijskunde UGent
 12. 12. pICTos • Elektronisch hulpmiddel voor basisscholen ter ondersteuning van het opstellen van een ICT-beleidsplan • Opdrachtgever: REN-Vlaanderen • Inhoudelijke ontwikkeling: Vakgroep Onderwijskunde UGent, Prof. Johan van Braak
 13. 13. Wat is een beleidsplan? • Een beleidsplan voor ICT is een document waarin de verschillende elementen van de werking met betrekking tot de integratie van ICT zijn opgenomen. Dit houdt een inventaris in van de bestaande situatie, alsook een inzicht in de wenselijke situatie. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die worden georganiseerd rond ICT, opgesplitst in de tijd (van Braak, 2003).
 14. 14. Onderdelen pICTos • Luik voor het schoolteam: cyclisch model beleidsontwikkeling • Administratief luik voor de beheerder
 15. 15. Stappen pICTos • Onderwijsvisie • Huidige activiteiten • Prioriteiten • Nieuwe activiteiten • Actieplan
 16. 16. Wat is onze visie op onderwijs ? Welke acties moeten Welke ICT- we als school activiteiten nemen? Voorwaarden ondernemen we al? vervuld? Sporen deze Hoe kunnen we activiteiten met de onze ICT-werking eindtermen? Welke verder uitbouwen? ET zijn prioritair? Nieuwe activiteiten?
 17. 17. Analyse resultaten Deze resultaten kunnen om privacy redenen hier niet gepubliceerd worden
 18. 18. Beleidsplan • Laptops aankopen • Duidelijke afspraken maken met de ICT-coördinator • Leerlingen en leerkrachten ICT-basisvaardigheden bijbrengen
 19. 19. Uitwerking studenten • Leerlingen en leerkrachten ICT-basisvaardigheden bijbrengen – Gebruik nieuwsbrief – Gebruik van fiches: • Leerling • Leerkracht
 20. 20. Audiofragment 1 • Praktische uitwerking eindwerk: Tineke Hemmeryckx, auteur eindwerk
 21. 21. Audiofragment 2 • Betekenis eindwerk voor de school, een jaar later: Sven Onghenae, directeur basisschool De Spiegel
 22. 22. Bruggen via het eindwerk • Basisschool: aanzet naar een beleidsplan • Lerarenopleiding: brug tussen basisschool en universiteit • Universiteit: uitbreiding pilootproject • Iedereen: samenwerken
 23. 23. Meer info • Lerarenopleiding HoGent • Vakgroep Onderwijskunde • Freinetschool De Spiegel • Info over PICTos • Ren Vlaanderen • ICT-eindtermen

×