Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doe het met een wiki

1,229 views

Published on

Hoewel wiki’s binnen de meeste elektronische leeromgevingen standaard beschikbaar zijn voor elke leerkracht, lector of docent, wordt er vooralsnog weinig gebruik van gemaakt. Door de hoge beschikbaarheid en het lage gebruik kunnen we afleiden dat niet het technische aspect van de wiki de Vlaamse leerkracht ervan weerhoudt om wiki’s te gebruiken, maar eerder een gebrek aan informatie over het didactische gebruik van een wiki.

Meer papers en presentaties over wiki's kunnen gedownload worden via:
http://hogent.academia.edu/CindyDeSmet

Published in: Education
 • Be the first to comment

Doe het met een wiki

 1. 1. Doe het met een wikiCindy De Smet - 24/03/2011Bedrijfsmanagement Mercator
 2. 2. Meer info•  Deze
presenta,e
is
gebaseerd
 op
het
ar,kel:
 De
Smet,
Cindy;

De
Wever,
Bram.
 Didac,sch
gebruik
van
wiki’s.
 ICT
en
Onderwijsvernieuwing
(2009)
•  Te
verkrijgen
bij
de
auteur

 (mail
of
dm
me)

 3. 3. Technologie adoptie Gebruiksgemak Gebruik Bruikbaarheid Belangrijke anderen
 4. 4. Wat is een wiki?•  Een wiki is een toepassing op het internet waarbij gebruikers de mogelijkheid hebben om via een webbrowser zelf inhoud toe te voegen, aan te passen of te verwijderen.•  Nodig: een computer, een browser en een actieve internetverbinding.4
 5. 5. Functies•  Bewerken•  Geschiedenis•  Overleg•  Zoeken•  Statistieken (Chamilo)5
 6. 6. 6
 7. 7. Didactisch samengevat:•  Kennisconstructie: bewerken + linken•  Ondersteuning kennisconstructie: overleg•  Samenwerken: bewerkingsgeschiedenis
 8. 8. Een wiki…•  is volledig doorzoekbaar,•  heeft een eenvoudige opmaak,•  is gekend via het populaire Wikipedia,•  biedt multimediale mogelijkheden,•  is voor iedereen beschikbaar,•  laat toe dat studenten of externen participeren,•  laat geavanceerd documentbeheer toe.8
 9. 9. Naslagwerk•  Een wiki leent zich om feitelijke informatie te verwerken.•  De wiki als syllabus,•  als woordenboek,•  als encyclopedie (Wikipedia),•  Het voorbeeld: http://japanesestudies.arts.kuleuven.be/9
 10. 10. Kladblok•  De wiki als kladblok beoogt geen afgewerkt geheel zoals het naslagwerk, maar gebruikt de wiki als een actieve werkomgeving bij het voorbereiden van papers, artikels, verslagen, agenda, het schoolwerkplan, individueel kladblok, gedeelde lesnotas of discussies.10
 11. 11. Groepsopdracht•  Een wiki leent zich uitstekend voor groepsopdrachten. Het biedt studenten bijvoorbeeld de mogelijkheid om te leren omgaan met schrijfvaardigheden: structureren, een inleiding schrijven, bronnen vermelden en omgaan met voetnoten.•  Vb: mijn wiki cursus 2008-200911
 12. 12. De eerste stapjes •  Gebruik de wiki binnen de ELO. •  Zorg dat je de basisvaarigheden in de vingers hebt en werk out-of-the-box’ •  Begin met een kleine en eenvoudige oefening. •  Bespreek je oefening en/of vragen met je eigen collegas of met anderen (dit kan ook via fora, KlasCement.net, weblogs etc.).12 Open of gesloten? • 
 13. 13. Grotere stappen•  Studenten gebruiken Wikipedia, maar hebben geen hands-on-ervaring.•  Voor het technische aspect is de mate van begeleiding niet afhankelijk van de leeftijd van de student, maar wel van de opgebouwde wiki-ervaring.•  Een wiki-opdracht is tijdsintensief voor student en leerkracht. Een wiki is nooit af!13
 14. 14. Grotere stappen•  Een wiki als groepswerk houdt in dat studenten willen afspreken. Beslis vooraf of je een neerslag van deze samenkomsten wenst. Dit kan via een logboek of een forum gebeuren, maar ook een chat binnen een leeromgeving•  Denk op voorhand goed na over hoeveel sturing en begeleiding de studenten zullen nodig hebben.14
 15. 15. Evaluatie •  Bepaal vooraf op welke criteria je zal scoren: de verwachte inhouden, de omvang, het formaat, de te raadplegen bronnen, de relevantie voor de gekozen doelgroep, de verbanden die gelegd werden, de lay-out, de deadline, de mate van samenwerking etc. •  Maak afspraken rond de puntenverdeling (iedereen hetzelfde punt, dan wel15 differentiëren naar inzet).
 16. 16. Evaluatie•  Vraag studenten om een logboek bij te houden. Dit kan op papier, maar evengoed op een forum of op een aparte wikipagina. Bovendien is het voor de medestudenten via een logboek gemakkelijk om in grote lijnen te volgen hoe de wiki zich ontwikkelt.16
 17. 17. Contact•  Mijn
profielpagina
op
Hogent
Pure
•  hRp://twiRer.com/drsmeRy
•  hRp://www.edublogs.be/
•  hRp://www.slideshare.net/smeRy


×