SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Download to read offline
De wetenschap achter eLearning
Cindy De Smet - @drsmetty
Learning tech day – 31/05/2016
About
• Lector & onderzoeker
lerarenopleiding Hogeschool Gent
• @drsmetty
• Blogger drsmetty.be en Edublogs.be
• Podcaster Tech45.eu
www.slideshare.net/smetty
5
Deze presentatie is
onderworpen aan de
Creative Commons
overeenkomst:
Naamsvermelding-
NietCommercieel-
GelijkDelen
Deze presentatie is voornamelijk
gebaseerd op:
• Doctoraat:
Using a learning management system in secondary
education: Design and implementation characteristics of
learning paths
http://www.drsmetty.be/wp-content/uploads/2015/05/DoctoraatCindyDeSmet.pdf
• IWT-project
De Smet, C., Kujala, J., Bossuyt, L. (2016). 5 x 5 tips en tricks om nog
meer uit je leerplatform te halen. Whitepaper. Wommelgem: VAN IN.
http://www.bingelsite.be/~/media/Minisites/Bingel/Files/Acties/white_paper_tips_tricks_
online_DEF.ashx
Teacher
Student
LMS
Learning paths
Subjective
Norm
Perceived
Ease of Use
LMS use
Perceived
Usefulness
TAM CTML
theory
Cognitive
load theory
Collaborative
learning
Use
LMS
acceptance
Design
Implementation
E-capacity
framework
Eclectic theoretical base doctoraat
9
De Smet, C., Kujala, J., Bossuyt, L. (2016). 5 x 5 tips en tricks om nog meer uit je
leerplatform te halen. Whitepaper. Wommelgem: VAN IN.
http://www.bingelsite.be/~/media/Minisites/Bingel/Files/Acties/white_paper_tips_tricks_onlin
e_DEF.ashx
LMS/KMS adoptie en gebruik
LMS
• Learning Management System (LMS of ELO) is een
softwarepakket
– om onderwijsmateriaal te beheren en te ontwikkelen (leerpaden,
verzameling hyperlinks, cursusontwerp);
– om het leerproces elektronisch te ondersteunen (wiki,
toetsenmodule, feedback module);
– dat toelaat om te communiceren (aankondigingen, e-mail,
mededelingen) ;
– dat het onderwijsleerproces administratief ondersteunt
(puntenadministratie, documentenbeheer, agenda)
• Niet alle softwarepakketten op de markt verenigen
noodzakelijkerwijs al deze functionaliteiten.
• Voorbeelden: SmartSchool, Moodle (open source) en
Blackboard
11
De Smet, C., & Schellens, T. (2009). ELO’s in het Vlaams secundair
onderwijs: Nieuw of alweer achterhaald. Advies & Educatie, 26(5), 12–14.
KMS
• Knowledge Management System (KMS) is een
softwarepakket dat de kennis binnen een bedrijf zichtbaar
maakt en beheert.
• Doel (Davenport & Prusak, 1998):
– (1) to make knowledge visible and show the role of knowledge in
an organization, mainly through maps, yellow pages, and
hypertext
– (2) to develop a knowledge-intensive culture by encouraging and
aggregating behaviors such as knowledge sharing (as opposed to
hoarding) and proactively seeking and offering knowledge;
– (3) to build a knowledge infrastructure, not only a technical
system, but a web of connections among people given space,
time, tools, and encouragement to interact and collaborate.
• Veel overeenkomsten met LMS
12
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge management and
knowledge management systems: Conceptual foundations and research
issues. MIS quarterly, 107-136.
Perceived Ease of Use
(gebruiksgemak)
Perceived Usefulness
(bruikbaarheid)
Use
(intention)
Technology Acceptance Model (TAM)
1) Beliefs
2) Self-reported use (meestal)
3) Predicts 40% of a system’s use
Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the
technology acceptance model: Four longitudinal field studies.
Management science, 46(2), 186-204.
Subjective Norm
(perceived social pressure)
Personal
innovativeness
towards IT
Internal ICT
support
Experience
Perceived
ease of use
Perceived
usefulness
Subjective norm
Informational use
Communicational
use
0.09**
0.28***
0.11*
0.25***
0.31***
0.26***
0.11**
0.35***
0.06*** 0.16***
0.39***
0.38*** 46
%
27%
TAM: LMS-gebruik leerkrachten
De Smet, C., Bourgonjon, J., De Wever, B., Schellens, T., & Valcke, M. (2012).
Researching instructional use and the technology acceptation of learning management
systems by secondary school teachers. Computers & Education, 58(2), 688-696.
Impact van anderen (KMS)
• Hoe ‘dichte’ collega’s het systeem ervoeren
(subjective norm), heeft voornamelijk invloed op
personeel binnen de lagere echelons.
• Ervaringen van leidinggevenden hebben weinig
invloed op het gebruik. Het omgekeerde werd
vastgesteld: bottom-up social influence via
internalisatie (onverwacht).
• Conclusie onderzoek: “managerial efforts should be
focused on lower-level employees. Because junior
employees have significant social influence on one
another and on superiors, they constitute the prime
target for managerial interventions”.
Wang, Y., Meister, D. B., & Gray, P. H. (2013). Social Influence and
Knowledge Management Systems Use: Evidence from Panel Data. MIS
quarterly, 37(1), 299-313.
Uitrollen van een KMS
16Xu, J., & Quaddus, M. (2012). Examining a model of knowledge management systems adoption and
diffusion: A Partial Least Square approach. Knowledge-Based Systems, 27, 18-28.
Information systems success model (ISSM)
17
Delone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model
of information systems success: a ten-year update. Journal of
management information systems, 19(4), 9-30.
Management support en beloning
• Wand en Lai (2014 - ISSM):
– Bevestiging van information quality and system
quality
– Belang van management support en
‘organizational rewards’ op de intentie om een
KMS te gebruiken.
• Legris, Ingham en Collerette (2003 - TAM):
– Management support indirect effect op gebruik
– Interne training beïnvloedt de perceptie van de
bruikbaarheid
Wang, W. T., & Lai, Y. J. (2014). Examining the adoption of KMS in organizations from an integrated
perspective of technology, individual, and organization. Computers in Human Behavior, 38, 55-67.
Legris, P., Ingham, J., & Collerette, P. (2003). Why do people use information technology? A critical
review of the technology acceptance model. Information & management, 40(3), 191-204.
Designprincipes
Cognitive Theory of Multimedia Learning
Mayer, R. E. (2001). Multimedia learning. Cambridge, MA: University Press.
Designprincipes
• Het multimediaprincipe: het is beter om woorden én beelden te
gebruiken, dan enkel woorden of enkel beelden.
• Het ruimtelijk nabijheidsprincipe: woord en beeld worden bij
voorkeur ruimtelijk dicht bij elkaar gezet op het scherm (bv. de tekst
niet in een hoekje verstoppen).
• Het tijdelijk nabijheidsprincipe: beelden en corresponderende
woorden worden best simultaan weergegeven, niet opeenvolgend.
• Het coherentieprincipe: biedt geen overbodige of irrelevante (maar
misschien wel interessante) woorden, beelden of geluiden aan, om de
lerende niet af te leiden (dus geen achtergrondmuziekje dat niet nodig
is).
• Het modaliteitsprincipe: In combinatie met beeld is audio beter dan
geschreven tekst. Studenten leren dus beter wanneer ze een
gesproken tekst horen dan wanneer ze bij een beeld nog zelf een
tekst moeten lezen.
• Het overtolligheidsprincipe: het is beter om beelden met geluid aan
te bieden, dan beelden met geluid én tekst.
21
Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia
learning. Educational Psychologist, 38, 43–52.
Illustratie coherentieprincipe
22
Voorbeeld uit Valcke, M. (2007). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap: een inleiding voor
ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten. Gent: Academia Press,
Illustratie instructiefilmpjes - Bingel whitepaper
23
Miller, G. A. (1994). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for
processing information. Psychological Review, 101, 343-352.
De Smet, C., Kujala, J., Bossuyt, L. (2016). 5 x 5 tips en tricks om nog meer uit je leerplatform te halen.
Whitepaper. Wommelgem: VAN IN.
Length matters
24https://wistia.com/blog/does-length-matter-it-does-for-video-2k12-edition
Illustratie instructiefilmpjes - Bingel whitepaper
25
Spanjers, I., Leppink, J., van Merriënboer, J., van Gog, T. (2014). Waarom leren leerlingen meer van
animaties met pauzes? Geraadpleegd van
http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2014/10/30/waarom-leren-leerlingen-meer-van-animaties-met-pau/
Illustratie instructiefilmpjes - Bingel whitepaper
26
De Smet, C., Kujala, J., Bossuyt, L. (2016). 5 x 5 tips en tricks om nog
meer uit je leerplatform te halen. Whitepaper. Wommelgem: VAN IN.
Granulariteit
• Kim (2009) omschrijft 5 granulariteitslevels:
– the first level (assets) contains raw medium or some text,
– the second level (combined media) consists of text and
other media (pictures, audio, animation, etc.),
– the third level (unit) includes several combined media and
other components (a learning objective, content,
assessment with media),
– the fourth level (a lesson or module) comprises a number of
units,
– the fifth level can be made up of several modules.
• Geen wetenschappelijk bewijs dat één van de levels
superieur is:
– de laagste levels - > herbruikbaarheid,
– de hoogste levels -> meer complexe leertaken.
27
Kim, S. (2009). The Conceptualization, utilization, benefits and adoption of learning objects
(doctoral dissertation). Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA.
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-12212009-212450/
Impact van deze principes op de
leerwinst
• Computer-based instruction is (lichtjes)
superieur tov conventionele instructie. Werd
reeds bevestigd in 1983 door Kulik, Bangert
en Williams.
• Voornamelijk bij retentietesten (Christmann et
al., 1997, Lockee et al., 2004). Vermoeden
van een testing effect.
• Leermateriaal dat aangepast werd aan de
designprincipes, leidt effectief tot betere
scores (De Smet, 2015).
Zie literatuur: De Smet, C. (2015), Using a learning management system
in secondary education: Design and implementation characteristics of
learning paths.
Designprincipes zijn belangrijk, maar er is veel meer…
• Van dewaetere et al. (2011): impact van verschillende cognitieve
(voorkennis, leerstijl,…), emotionele (gemoedstoestand, self-
efficacy,…) en gedragskarakteristieken binnen learner models.
• Voorbeeld voorkeuren bij active vs reflective learners (Felder &
Soloman):
– Active learners tend to retain and understand information best by
doing something active with it, e.g. discussing or applying it or
explaining it to others. Reflective learners prefer to think about it
quietly first.
– "Let's try it out and see how it works" is an active learner's phrase;
"Let's think it through first" is the reflective learner's response.
– Active learners tend to like group work more than reflective
learners, who prefer working alone.
– Sitting through lectures without getting to do anything physical but
take notes is hard for both learning types, but particularly hard for
active learners.
Vandewaetere, M., Desmet, P., & Clarebout, G. (2011). The contribution of learner characteristics in the
development of computer-based adaptive learning environments. Computers in Human Behavior, 27(1), 118-130.
Felder, R. M., & Silverman, L. K. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Engineering
education, 78(7), 674-681.
Felder & Soloman: http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/styles.htm
4C/ID-model
Componenten Tien stappen
Leertaak 1. Ontwerp representatieve leertaken
2. Leg de volgorde van de taakklassen vast
3. Leg performance doelen vast
Ondersteunende
Informatie
4. Ontwerp ondersteunende informatie
5. Analyseer cognitieve strategieën
6. Analyseer mentale modellen
Procedurele
informatie
7. Ontwerp procedurele informatie (just-in-time)
8. Analyseer regels en procedures
9. Analyseer vereiste kennis
Deeltaakoefening 10. Ontwerp Deeltaakoefening
30
Van Merriënboer, J. J., & Kirschner, P. A. (2012). Ten steps to complex learning: A
systematic approach to four-component instructional design. London: Routledge.
Online: https://www.kuleuven-kulak.be/BlendedLearning/Blended%20learning/4c-id-model
4C/ID-model (van Merriënboer & Kirschner, 2007): ontwerpmodel voor
instructie mbt complexe vaardigheden. Holistisch model om bv fragmentatie
(verdelen in te kleine onderdelen) of de transfer paradox (wat werkt voor een
onderdeel, werkt misschien niet voor het geheel) te vermijden.
Implementatie
Samenwerkend leren
• Roschelle en Teasley (1995): zich engageren om
samen een probleem op te lossen
• Groep = cognitive load verspreid over meerdere
leden (Kirschner, Paas, Kirschner, 2009)
• Realiteit: mensen samen zetten ≠ samenwerken.
– Maatregel: scripting of scaffolding (Kollar, Fischer &
Hesse, 2006)
– Groepsgrootte: duo of maximum per drie (Dillenbourg,
1996)
– Samenwerken moet ook aangeleerd worden
Zie literatuur: De Smet, C. (2015), Using a learning management system in secondary
education: Design and implementation characteristics of learning paths.
Diversiteit binnen groepen
• Harrison en Klein (2007): onderscheiden 3 soorten
diversiteit
– separation (differences in opinion among members),
– variety (differences in knowledge and/or experience)
– disparity (differences in status and/or power)
– Alleen variety heeft een positieve impact op group
effectiveness.
• Gender variety –> gemende groepen scoren beter
(Curşue et al., 2007, 2013). Negatief effect bij
gender separation en gender disparity.
Zie literatuur: De Smet, C. (2015), Using a learning management system in secondary
education: Design and implementation characteristics of learning paths.
Gender
• Gender = aangebrand item
• Vrouwen nemen een minder actieve rol op bij
groepswerk. Ze worden vaak onderbroken en
minder gewaardeerd door mannen (Felder et
al., 1995),
• Leeftijdsafhankelijk (Voyer en Voyer, 2014).
• Cultuurafhankelijk (Curşue et al., 2007, 2013)
• Maatregel:
– zet nooit meer mannen dan vrouwen in een
groepje
– scaffold alle bijdragen
Zie literatuur: De Smet, C. (2015), Using a learning management system in secondary
education: Design and implementation characteristics of learning paths.
Sociale interactie binnen groepen
• Stimuleren via instructietechnieken:
– Jig saw
– positive interdependence: joint rewards,
divided resources and complementary roles
• Metacognitieve leerkansen binnen een
groep (De Backer et al., 2012)
• Self-directed learning in Moocs (de Waard,
Kukulska-Hulme & Sharples, 2013)
De Backer, L., Van Keer, H., & Valcke, M. (2011). Peer tutoringinteracties als stimulator van
metacognitieve regulatievaardigheden?. In Onderwijs Research Dagen (ORD-2011). Ghent University,
Department of Educational Studies.
Self-Directed Learning in Trial FutureLearn courses. de Waard, Inge; Kukulska-Hulme, Agnes and
Sharples, Mike (2015). Self-Directed Learning in Trial FutureLearn courses. In: Proceedings Papers,
EMOOCS, pp. 234–243.
De meta-analyses van Hattie
37http://visible-learning.org/hattie-ranking-influences-effect-sizes-learning-achievement/
38
39
40

More Related Content

What's hot

Trends e learning fontys 2013
Trends e learning fontys 2013Trends e learning fontys 2013
Trends e learning fontys 2013
WilfredRubens.com
 
Docenten effectiever professionaliseren dankzij ict
Docenten effectiever professionaliseren dankzij ictDocenten effectiever professionaliseren dankzij ict
Docenten effectiever professionaliseren dankzij ict
WilfredRubens.com
 

What's hot (20)

2014 05 ho-nieuw _of_anders
2014 05 ho-nieuw _of_anders2014 05 ho-nieuw _of_anders
2014 05 ho-nieuw _of_anders
 
Transitieagenda voor het hoger onderwijs - Derk Loorbach en Gijs Diercks (DRI...
Transitieagenda voor het hoger onderwijs - Derk Loorbach en Gijs Diercks (DRI...Transitieagenda voor het hoger onderwijs - Derk Loorbach en Gijs Diercks (DRI...
Transitieagenda voor het hoger onderwijs - Derk Loorbach en Gijs Diercks (DRI...
 
Sociale binding in online en blended leergemeenschappen - Jelly Zuidersma en ...
Sociale binding in online en blended leergemeenschappen - Jelly Zuidersma en ...Sociale binding in online en blended leergemeenschappen - Jelly Zuidersma en ...
Sociale binding in online en blended leergemeenschappen - Jelly Zuidersma en ...
 
Webinar e-learning trends crowdale
Webinar e-learning trends crowdaleWebinar e-learning trends crowdale
Webinar e-learning trends crowdale
 
Digitale leermaterialen, doe mee! - Stef Smits (Morgens), Bolinda Hoekstra (H...
Digitale leermaterialen, doe mee! - Stef Smits (Morgens), Bolinda Hoekstra (H...Digitale leermaterialen, doe mee! - Stef Smits (Morgens), Bolinda Hoekstra (H...
Digitale leermaterialen, doe mee! - Stef Smits (Morgens), Bolinda Hoekstra (H...
 
Weblectures Project - an introduction
Weblectures Project - an introductionWeblectures Project - an introduction
Weblectures Project - an introduction
 
Trends e learning fontys 2013
Trends e learning fontys 2013Trends e learning fontys 2013
Trends e learning fontys 2013
 
160909 (wr) v1 binding bij online en blended learning facta
160909 (wr) v1 binding bij online en blended learning facta160909 (wr) v1 binding bij online en blended learning facta
160909 (wr) v1 binding bij online en blended learning facta
 
Gebruik van leerpaden binnen een ELO
Gebruik van leerpaden binnen een ELOGebruik van leerpaden binnen een ELO
Gebruik van leerpaden binnen een ELO
 
EPortfolio 2005 - Verslag aan SenO
EPortfolio 2005 - Verslag aan SenOEPortfolio 2005 - Verslag aan SenO
EPortfolio 2005 - Verslag aan SenO
 
OpenCourseWare voor SISlink2011
OpenCourseWare voor SISlink2011OpenCourseWare voor SISlink2011
OpenCourseWare voor SISlink2011
 
20110405 TU Delft Social Media in het onderwijs voor elearningcongres
20110405 TU Delft Social Media in het onderwijs voor elearningcongres20110405 TU Delft Social Media in het onderwijs voor elearningcongres
20110405 TU Delft Social Media in het onderwijs voor elearningcongres
 
Docenten effectiever professionaliseren dankzij ict
Docenten effectiever professionaliseren dankzij ictDocenten effectiever professionaliseren dankzij ict
Docenten effectiever professionaliseren dankzij ict
 
Schaalbaar online onderwijs en de rol van de docent - Renee Filius en Kim Zun...
Schaalbaar online onderwijs en de rol van de docent - Renee Filius en Kim Zun...Schaalbaar online onderwijs en de rol van de docent - Renee Filius en Kim Zun...
Schaalbaar online onderwijs en de rol van de docent - Renee Filius en Kim Zun...
 
Open tekstboeken in het onderwijs - Michiel de Jong (TU Delft) - OWD21
Open tekstboeken in het onderwijs - Michiel de Jong (TU Delft) - OWD21Open tekstboeken in het onderwijs - Michiel de Jong (TU Delft) - OWD21
Open tekstboeken in het onderwijs - Michiel de Jong (TU Delft) - OWD21
 
Gastcollege elearning trends fce december 2021
Gastcollege elearning trends fce december 2021Gastcollege elearning trends fce december 2021
Gastcollege elearning trends fce december 2021
 
090426 (Wr) V1 E Learning Afstandsleren
090426 (Wr) V1 E Learning Afstandsleren090426 (Wr) V1 E Learning Afstandsleren
090426 (Wr) V1 E Learning Afstandsleren
 
Web 2.0 Presentatie 2009
Web 2.0 Presentatie 2009Web 2.0 Presentatie 2009
Web 2.0 Presentatie 2009
 
20110516 OpenCourseWare voor oce bijeenkomst
20110516 OpenCourseWare voor oce bijeenkomst20110516 OpenCourseWare voor oce bijeenkomst
20110516 OpenCourseWare voor oce bijeenkomst
 
141122 (wr) v1 gastcollege interactie bevorderen met behulp van internet en s...
141122 (wr) v1 gastcollege interactie bevorderen met behulp van internet en s...141122 (wr) v1 gastcollege interactie bevorderen met behulp van internet en s...
141122 (wr) v1 gastcollege interactie bevorderen met behulp van internet en s...
 

Similar to De wetenschap achter eLearning

Future of Learning in a Virtual World
Future of Learning in a Virtual WorldFuture of Learning in a Virtual World
Future of Learning in a Virtual World
WilfredRubens.com
 
E-learning 2020 trends en ontwikkelingen
E-learning 2020 trends en ontwikkelingenE-learning 2020 trends en ontwikkelingen
E-learning 2020 trends en ontwikkelingen
WilfredRubens.com
 
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
SURF Events
 

Similar to De wetenschap achter eLearning (20)

Keynote kunnen we onderwijs en opleiden verbeteren met leertechnologie radboud
Keynote kunnen we onderwijs en opleiden verbeteren met leertechnologie radboudKeynote kunnen we onderwijs en opleiden verbeteren met leertechnologie radboud
Keynote kunnen we onderwijs en opleiden verbeteren met leertechnologie radboud
 
Workshop vakschool schoonhoven blended learning gevorderd
Workshop vakschool schoonhoven blended learning gevorderdWorkshop vakschool schoonhoven blended learning gevorderd
Workshop vakschool schoonhoven blended learning gevorderd
 
Gastcollege e learning trends avans plus januari 2020
Gastcollege e learning trends avans plus januari 2020Gastcollege e learning trends avans plus januari 2020
Gastcollege e learning trends avans plus januari 2020
 
070526 (Wr) V1 Didactisch Gebruik Social Software Symposium Babylon
070526 (Wr) V1 Didactisch Gebruik Social Software Symposium Babylon070526 (Wr) V1 Didactisch Gebruik Social Software Symposium Babylon
070526 (Wr) V1 Didactisch Gebruik Social Software Symposium Babylon
 
ICT en onderwijs: de betekenis van trends voor de onderwijspraktijk
ICT en onderwijs: de betekenis van trends voor de onderwijspraktijkICT en onderwijs: de betekenis van trends voor de onderwijspraktijk
ICT en onderwijs: de betekenis van trends voor de onderwijspraktijk
 
Peter Sloep
Peter SloepPeter Sloep
Peter Sloep
 
Onderzoek een MOOC - Thieme Hennis - OWD14
Onderzoek een MOOC - Thieme Hennis - OWD14Onderzoek een MOOC - Thieme Hennis - OWD14
Onderzoek een MOOC - Thieme Hennis - OWD14
 
Masterclass technology enhanced learning
Masterclass technology enhanced learning Masterclass technology enhanced learning
Masterclass technology enhanced learning
 
080817 (Wr) Presentatie Viafrica
080817 (Wr) Presentatie Viafrica080817 (Wr) Presentatie Viafrica
080817 (Wr) Presentatie Viafrica
 
Oo hub 20130111
Oo hub 20130111Oo hub 20130111
Oo hub 20130111
 
Blended learning en MOOCs - Expertisedag HoGent
Blended learning en MOOCs - Expertisedag HoGentBlended learning en MOOCs - Expertisedag HoGent
Blended learning en MOOCs - Expertisedag HoGent
 
Gastcollege implementatie e -earning fontys maart 2017
Gastcollege implementatie e -earning fontys maart 2017Gastcollege implementatie e -earning fontys maart 2017
Gastcollege implementatie e -earning fontys maart 2017
 
Implementatie elearning fontys post hbo elearning 2015
Implementatie elearning fontys post hbo elearning 2015Implementatie elearning fontys post hbo elearning 2015
Implementatie elearning fontys post hbo elearning 2015
 
'Onderwijs verbeteren met learning analytics: resultaten van het STELA-projec...
'Onderwijs verbeteren met learning analytics: resultaten van het STELA-projec...'Onderwijs verbeteren met learning analytics: resultaten van het STELA-projec...
'Onderwijs verbeteren met learning analytics: resultaten van het STELA-projec...
 
Learning analytics tussen droom en daad: eerlijke ervaringen uit concrete imp...
Learning analytics tussen droom en daad: eerlijke ervaringen uit concrete imp...Learning analytics tussen droom en daad: eerlijke ervaringen uit concrete imp...
Learning analytics tussen droom en daad: eerlijke ervaringen uit concrete imp...
 
Visie op ICT
Visie op ICTVisie op ICT
Visie op ICT
 
Future of Learning in a Virtual World
Future of Learning in a Virtual WorldFuture of Learning in a Virtual World
Future of Learning in a Virtual World
 
E-learning 2020 trends en ontwikkelingen
E-learning 2020 trends en ontwikkelingenE-learning 2020 trends en ontwikkelingen
E-learning 2020 trends en ontwikkelingen
 
Sociale media en levenlang leren, NOCSM, Diemen
Sociale media en levenlang leren, NOCSM, DiemenSociale media en levenlang leren, NOCSM, Diemen
Sociale media en levenlang leren, NOCSM, Diemen
 
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
OWD2010 - 1 - Onderwijsontwikkeling en leerkrachtontwikkeling in het Cumulusp...
 

More from Cindy De Smet

More from Cindy De Smet (20)

Étude exploratoire sur l’intégration des jeux dans l’apprentissage des élèves...
Étude exploratoire sur l’intégration des jeux dans l’apprentissage des élèves...Étude exploratoire sur l’intégration des jeux dans l’apprentissage des élèves...
Étude exploratoire sur l’intégration des jeux dans l’apprentissage des élèves...
 
Forme scolaire et créativité : l’enseignant face aux usages créatifs du numér...
Forme scolaire et créativité : l’enseignant face aux usages créatifs du numér...Forme scolaire et créativité : l’enseignant face aux usages créatifs du numér...
Forme scolaire et créativité : l’enseignant face aux usages créatifs du numér...
 
Les classes inversées : état d'avancement et résultats de recherche
Les classes inversées : état d'avancement et résultats de rechercheLes classes inversées : état d'avancement et résultats de recherche
Les classes inversées : état d'avancement et résultats de recherche
 
Les classes inversées : résultats de recherche en collège
Les classes inversées : résultats de recherche en collège Les classes inversées : résultats de recherche en collège
Les classes inversées : résultats de recherche en collège
 
Ontwerp- en implementatiekenmerken van leerpaden binnen een Elektronische L...
Ontwerp- en implementatiekenmerken van leerpaden binnen een Elektronische L...Ontwerp- en implementatiekenmerken van leerpaden binnen een Elektronische L...
Ontwerp- en implementatiekenmerken van leerpaden binnen een Elektronische L...
 
Blended learning, LMS, learning paths.Overview of my dissertation.
Blended learning, LMS, learning paths.Overview of my dissertation.Blended learning, LMS, learning paths.Overview of my dissertation.
Blended learning, LMS, learning paths.Overview of my dissertation.
 
Hoe gebruiken leerkrachten hun ELO?
Hoe gebruiken leerkrachten hun ELO?Hoe gebruiken leerkrachten hun ELO?
Hoe gebruiken leerkrachten hun ELO?
 
Social Media. Revolution, Evolution, Solution.
Social Media. Revolution, Evolution, Solution.Social Media. Revolution, Evolution, Solution.
Social Media. Revolution, Evolution, Solution.
 
De
 ELO:
 administratief 
hulpje

 of 
leeromgeving?

De
 ELO:
 administratief 
hulpje

 of 
leeromgeving?
De
 ELO:
 administratief 
hulpje

 of 
leeromgeving?

De
 ELO:
 administratief 
hulpje

 of 
leeromgeving?

 
Technologie, wetenschap en secundair onderwijs
Technologie, wetenschap en secundair onderwijsTechnologie, wetenschap en secundair onderwijs
Technologie, wetenschap en secundair onderwijs
 
Doe het met een wiki
Doe het met een wikiDoe het met een wiki
Doe het met een wiki
 
Acceptation of the LMS by the secondary school teacher
Acceptation of the LMS by the secondary school teacherAcceptation of the LMS by the secondary school teacher
Acceptation of the LMS by the secondary school teacher
 
De leerkracht en de ELO: visie en gebruik
De leerkracht en de ELO: visie en gebruik De leerkracht en de ELO: visie en gebruik
De leerkracht en de ELO: visie en gebruik
 
Workshop: een persoonlijke leeromgeving ontwikkelen
Workshop: een persoonlijke leeromgeving ontwikkelenWorkshop: een persoonlijke leeromgeving ontwikkelen
Workshop: een persoonlijke leeromgeving ontwikkelen
 
Een persoonlijke leeromgeving ontwikkelen met web2.0 applicaties
Een persoonlijke leeromgeving ontwikkelen met web2.0 applicatiesEen persoonlijke leeromgeving ontwikkelen met web2.0 applicaties
Een persoonlijke leeromgeving ontwikkelen met web2.0 applicaties
 
Het gebruik van wiki's, ELO's en digitale didaktiek
Het gebruik van wiki's, ELO's en digitale didaktiekHet gebruik van wiki's, ELO's en digitale didaktiek
Het gebruik van wiki's, ELO's en digitale didaktiek
 
Werken met een wiki
Werken met een wikiWerken met een wiki
Werken met een wiki
 
Het gebruik van wiki's bij groepswerk
Het gebruik van wiki's bij groepswerkHet gebruik van wiki's bij groepswerk
Het gebruik van wiki's bij groepswerk
 
Lerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteit
Lerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteitLerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteit
Lerarenopleiding, brug tussen basisschool en universiteit
 
Innovatief Met Podcasting
Innovatief Met PodcastingInnovatief Met Podcasting
Innovatief Met Podcasting
 

De wetenschap achter eLearning

  • 1.
  • 2. De wetenschap achter eLearning Cindy De Smet - @drsmetty Learning tech day – 31/05/2016
  • 3. About • Lector & onderzoeker lerarenopleiding Hogeschool Gent • @drsmetty • Blogger drsmetty.be en Edublogs.be • Podcaster Tech45.eu
  • 5. 5 Deze presentatie is onderworpen aan de Creative Commons overeenkomst: Naamsvermelding- NietCommercieel- GelijkDelen
  • 6. Deze presentatie is voornamelijk gebaseerd op:
  • 7. • Doctoraat: Using a learning management system in secondary education: Design and implementation characteristics of learning paths http://www.drsmetty.be/wp-content/uploads/2015/05/DoctoraatCindyDeSmet.pdf • IWT-project De Smet, C., Kujala, J., Bossuyt, L. (2016). 5 x 5 tips en tricks om nog meer uit je leerplatform te halen. Whitepaper. Wommelgem: VAN IN. http://www.bingelsite.be/~/media/Minisites/Bingel/Files/Acties/white_paper_tips_tricks_ online_DEF.ashx
  • 8. Teacher Student LMS Learning paths Subjective Norm Perceived Ease of Use LMS use Perceived Usefulness TAM CTML theory Cognitive load theory Collaborative learning Use LMS acceptance Design Implementation E-capacity framework Eclectic theoretical base doctoraat
  • 9. 9 De Smet, C., Kujala, J., Bossuyt, L. (2016). 5 x 5 tips en tricks om nog meer uit je leerplatform te halen. Whitepaper. Wommelgem: VAN IN. http://www.bingelsite.be/~/media/Minisites/Bingel/Files/Acties/white_paper_tips_tricks_onlin e_DEF.ashx
  • 11. LMS • Learning Management System (LMS of ELO) is een softwarepakket – om onderwijsmateriaal te beheren en te ontwikkelen (leerpaden, verzameling hyperlinks, cursusontwerp); – om het leerproces elektronisch te ondersteunen (wiki, toetsenmodule, feedback module); – dat toelaat om te communiceren (aankondigingen, e-mail, mededelingen) ; – dat het onderwijsleerproces administratief ondersteunt (puntenadministratie, documentenbeheer, agenda) • Niet alle softwarepakketten op de markt verenigen noodzakelijkerwijs al deze functionaliteiten. • Voorbeelden: SmartSchool, Moodle (open source) en Blackboard 11 De Smet, C., & Schellens, T. (2009). ELO’s in het Vlaams secundair onderwijs: Nieuw of alweer achterhaald. Advies & Educatie, 26(5), 12–14.
  • 12. KMS • Knowledge Management System (KMS) is een softwarepakket dat de kennis binnen een bedrijf zichtbaar maakt en beheert. • Doel (Davenport & Prusak, 1998): – (1) to make knowledge visible and show the role of knowledge in an organization, mainly through maps, yellow pages, and hypertext – (2) to develop a knowledge-intensive culture by encouraging and aggregating behaviors such as knowledge sharing (as opposed to hoarding) and proactively seeking and offering knowledge; – (3) to build a knowledge infrastructure, not only a technical system, but a web of connections among people given space, time, tools, and encouragement to interact and collaborate. • Veel overeenkomsten met LMS 12 Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS quarterly, 107-136.
  • 13. Perceived Ease of Use (gebruiksgemak) Perceived Usefulness (bruikbaarheid) Use (intention) Technology Acceptance Model (TAM) 1) Beliefs 2) Self-reported use (meestal) 3) Predicts 40% of a system’s use Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management science, 46(2), 186-204. Subjective Norm (perceived social pressure)
  • 14. Personal innovativeness towards IT Internal ICT support Experience Perceived ease of use Perceived usefulness Subjective norm Informational use Communicational use 0.09** 0.28*** 0.11* 0.25*** 0.31*** 0.26*** 0.11** 0.35*** 0.06*** 0.16*** 0.39*** 0.38*** 46 % 27% TAM: LMS-gebruik leerkrachten De Smet, C., Bourgonjon, J., De Wever, B., Schellens, T., & Valcke, M. (2012). Researching instructional use and the technology acceptation of learning management systems by secondary school teachers. Computers & Education, 58(2), 688-696.
  • 15. Impact van anderen (KMS) • Hoe ‘dichte’ collega’s het systeem ervoeren (subjective norm), heeft voornamelijk invloed op personeel binnen de lagere echelons. • Ervaringen van leidinggevenden hebben weinig invloed op het gebruik. Het omgekeerde werd vastgesteld: bottom-up social influence via internalisatie (onverwacht). • Conclusie onderzoek: “managerial efforts should be focused on lower-level employees. Because junior employees have significant social influence on one another and on superiors, they constitute the prime target for managerial interventions”. Wang, Y., Meister, D. B., & Gray, P. H. (2013). Social Influence and Knowledge Management Systems Use: Evidence from Panel Data. MIS quarterly, 37(1), 299-313.
  • 16. Uitrollen van een KMS 16Xu, J., & Quaddus, M. (2012). Examining a model of knowledge management systems adoption and diffusion: A Partial Least Square approach. Knowledge-Based Systems, 27, 18-28.
  • 17. Information systems success model (ISSM) 17 Delone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. Journal of management information systems, 19(4), 9-30.
  • 18. Management support en beloning • Wand en Lai (2014 - ISSM): – Bevestiging van information quality and system quality – Belang van management support en ‘organizational rewards’ op de intentie om een KMS te gebruiken. • Legris, Ingham en Collerette (2003 - TAM): – Management support indirect effect op gebruik – Interne training beïnvloedt de perceptie van de bruikbaarheid Wang, W. T., & Lai, Y. J. (2014). Examining the adoption of KMS in organizations from an integrated perspective of technology, individual, and organization. Computers in Human Behavior, 38, 55-67. Legris, P., Ingham, J., & Collerette, P. (2003). Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model. Information & management, 40(3), 191-204.
  • 20. Cognitive Theory of Multimedia Learning Mayer, R. E. (2001). Multimedia learning. Cambridge, MA: University Press.
  • 21. Designprincipes • Het multimediaprincipe: het is beter om woorden én beelden te gebruiken, dan enkel woorden of enkel beelden. • Het ruimtelijk nabijheidsprincipe: woord en beeld worden bij voorkeur ruimtelijk dicht bij elkaar gezet op het scherm (bv. de tekst niet in een hoekje verstoppen). • Het tijdelijk nabijheidsprincipe: beelden en corresponderende woorden worden best simultaan weergegeven, niet opeenvolgend. • Het coherentieprincipe: biedt geen overbodige of irrelevante (maar misschien wel interessante) woorden, beelden of geluiden aan, om de lerende niet af te leiden (dus geen achtergrondmuziekje dat niet nodig is). • Het modaliteitsprincipe: In combinatie met beeld is audio beter dan geschreven tekst. Studenten leren dus beter wanneer ze een gesproken tekst horen dan wanneer ze bij een beeld nog zelf een tekst moeten lezen. • Het overtolligheidsprincipe: het is beter om beelden met geluid aan te bieden, dan beelden met geluid én tekst. 21 Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38, 43–52.
  • 22. Illustratie coherentieprincipe 22 Voorbeeld uit Valcke, M. (2007). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap: een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en voor toekomstige leerkrachten. Gent: Academia Press,
  • 23. Illustratie instructiefilmpjes - Bingel whitepaper 23 Miller, G. A. (1994). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 101, 343-352. De Smet, C., Kujala, J., Bossuyt, L. (2016). 5 x 5 tips en tricks om nog meer uit je leerplatform te halen. Whitepaper. Wommelgem: VAN IN.
  • 25. Illustratie instructiefilmpjes - Bingel whitepaper 25 Spanjers, I., Leppink, J., van Merriënboer, J., van Gog, T. (2014). Waarom leren leerlingen meer van animaties met pauzes? Geraadpleegd van http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2014/10/30/waarom-leren-leerlingen-meer-van-animaties-met-pau/
  • 26. Illustratie instructiefilmpjes - Bingel whitepaper 26 De Smet, C., Kujala, J., Bossuyt, L. (2016). 5 x 5 tips en tricks om nog meer uit je leerplatform te halen. Whitepaper. Wommelgem: VAN IN.
  • 27. Granulariteit • Kim (2009) omschrijft 5 granulariteitslevels: – the first level (assets) contains raw medium or some text, – the second level (combined media) consists of text and other media (pictures, audio, animation, etc.), – the third level (unit) includes several combined media and other components (a learning objective, content, assessment with media), – the fourth level (a lesson or module) comprises a number of units, – the fifth level can be made up of several modules. • Geen wetenschappelijk bewijs dat één van de levels superieur is: – de laagste levels - > herbruikbaarheid, – de hoogste levels -> meer complexe leertaken. 27 Kim, S. (2009). The Conceptualization, utilization, benefits and adoption of learning objects (doctoral dissertation). Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA. http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-12212009-212450/
  • 28. Impact van deze principes op de leerwinst • Computer-based instruction is (lichtjes) superieur tov conventionele instructie. Werd reeds bevestigd in 1983 door Kulik, Bangert en Williams. • Voornamelijk bij retentietesten (Christmann et al., 1997, Lockee et al., 2004). Vermoeden van een testing effect. • Leermateriaal dat aangepast werd aan de designprincipes, leidt effectief tot betere scores (De Smet, 2015). Zie literatuur: De Smet, C. (2015), Using a learning management system in secondary education: Design and implementation characteristics of learning paths.
  • 29. Designprincipes zijn belangrijk, maar er is veel meer… • Van dewaetere et al. (2011): impact van verschillende cognitieve (voorkennis, leerstijl,…), emotionele (gemoedstoestand, self- efficacy,…) en gedragskarakteristieken binnen learner models. • Voorbeeld voorkeuren bij active vs reflective learners (Felder & Soloman): – Active learners tend to retain and understand information best by doing something active with it, e.g. discussing or applying it or explaining it to others. Reflective learners prefer to think about it quietly first. – "Let's try it out and see how it works" is an active learner's phrase; "Let's think it through first" is the reflective learner's response. – Active learners tend to like group work more than reflective learners, who prefer working alone. – Sitting through lectures without getting to do anything physical but take notes is hard for both learning types, but particularly hard for active learners. Vandewaetere, M., Desmet, P., & Clarebout, G. (2011). The contribution of learner characteristics in the development of computer-based adaptive learning environments. Computers in Human Behavior, 27(1), 118-130. Felder, R. M., & Silverman, L. K. (1988). Learning and teaching styles in engineering education. Engineering education, 78(7), 674-681. Felder & Soloman: http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/styles.htm
  • 30. 4C/ID-model Componenten Tien stappen Leertaak 1. Ontwerp representatieve leertaken 2. Leg de volgorde van de taakklassen vast 3. Leg performance doelen vast Ondersteunende Informatie 4. Ontwerp ondersteunende informatie 5. Analyseer cognitieve strategieën 6. Analyseer mentale modellen Procedurele informatie 7. Ontwerp procedurele informatie (just-in-time) 8. Analyseer regels en procedures 9. Analyseer vereiste kennis Deeltaakoefening 10. Ontwerp Deeltaakoefening 30 Van Merriënboer, J. J., & Kirschner, P. A. (2012). Ten steps to complex learning: A systematic approach to four-component instructional design. London: Routledge. Online: https://www.kuleuven-kulak.be/BlendedLearning/Blended%20learning/4c-id-model 4C/ID-model (van Merriënboer & Kirschner, 2007): ontwerpmodel voor instructie mbt complexe vaardigheden. Holistisch model om bv fragmentatie (verdelen in te kleine onderdelen) of de transfer paradox (wat werkt voor een onderdeel, werkt misschien niet voor het geheel) te vermijden.
  • 32. Samenwerkend leren • Roschelle en Teasley (1995): zich engageren om samen een probleem op te lossen • Groep = cognitive load verspreid over meerdere leden (Kirschner, Paas, Kirschner, 2009) • Realiteit: mensen samen zetten ≠ samenwerken. – Maatregel: scripting of scaffolding (Kollar, Fischer & Hesse, 2006) – Groepsgrootte: duo of maximum per drie (Dillenbourg, 1996) – Samenwerken moet ook aangeleerd worden Zie literatuur: De Smet, C. (2015), Using a learning management system in secondary education: Design and implementation characteristics of learning paths.
  • 33. Diversiteit binnen groepen • Harrison en Klein (2007): onderscheiden 3 soorten diversiteit – separation (differences in opinion among members), – variety (differences in knowledge and/or experience) – disparity (differences in status and/or power) – Alleen variety heeft een positieve impact op group effectiveness. • Gender variety –> gemende groepen scoren beter (Curşue et al., 2007, 2013). Negatief effect bij gender separation en gender disparity. Zie literatuur: De Smet, C. (2015), Using a learning management system in secondary education: Design and implementation characteristics of learning paths.
  • 34. Gender • Gender = aangebrand item • Vrouwen nemen een minder actieve rol op bij groepswerk. Ze worden vaak onderbroken en minder gewaardeerd door mannen (Felder et al., 1995), • Leeftijdsafhankelijk (Voyer en Voyer, 2014). • Cultuurafhankelijk (Curşue et al., 2007, 2013) • Maatregel: – zet nooit meer mannen dan vrouwen in een groepje – scaffold alle bijdragen Zie literatuur: De Smet, C. (2015), Using a learning management system in secondary education: Design and implementation characteristics of learning paths.
  • 35. Sociale interactie binnen groepen • Stimuleren via instructietechnieken: – Jig saw – positive interdependence: joint rewards, divided resources and complementary roles • Metacognitieve leerkansen binnen een groep (De Backer et al., 2012) • Self-directed learning in Moocs (de Waard, Kukulska-Hulme & Sharples, 2013) De Backer, L., Van Keer, H., & Valcke, M. (2011). Peer tutoringinteracties als stimulator van metacognitieve regulatievaardigheden?. In Onderwijs Research Dagen (ORD-2011). Ghent University, Department of Educational Studies. Self-Directed Learning in Trial FutureLearn courses. de Waard, Inge; Kukulska-Hulme, Agnes and Sharples, Mike (2015). Self-Directed Learning in Trial FutureLearn courses. In: Proceedings Papers, EMOOCS, pp. 234–243.
  • 38. 38
  • 39. 39
  • 40. 40