Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

De leerkracht en de ELO: visie en gebruik

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 46 Ad

De leerkracht en de ELO: visie en gebruik

Download to read offline

Surveyonderzoek
 naar
 de

acceptatie 
van de ELO en de visie op de ELO, door 
de 
leerkracht 
secundair
 onderwijs in Vlaanderen. Een studie in het kader van P.hD.-onderzoek van de Hogeschool Gent en Universiteit Gent. Gepresenteerd op de Surf Onderwijsdagen in Utrecht op 10 november 2010.


Meer papers en presentaties kunnen gedownload worden via:
http://hogent.academia.edu/CindyDeSmet

Surveyonderzoek
 naar
 de

acceptatie 
van de ELO en de visie op de ELO, door 
de 
leerkracht 
secundair
 onderwijs in Vlaanderen. Een studie in het kader van P.hD.-onderzoek van de Hogeschool Gent en Universiteit Gent. Gepresenteerd op de Surf Onderwijsdagen in Utrecht op 10 november 2010.


Meer papers en presentaties kunnen gedownload worden via:
http://hogent.academia.edu/CindyDeSmet

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to De leerkracht en de ELO: visie en gebruik (20)

More from Cindy De Smet (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

De leerkracht en de ELO: visie en gebruik

 1. 1. De Smet Cindy De leerkracht en de ELO: visie en gebruik
 2. 2. @drsme'y

 3. 3. www.slideshare.net/sme/y

 4. 4. 4 Deze
presenta0e
is
 onderworpen
aan
de
 Crea0ve
Commons
 overeenkomst:

 Naamsvermelding‐ NietCommercieel‐ GelijkDelen
 5. 5. About •  Docent
(NL)
/
lector
(VL)
media
 Hogeschool
Gent,
 Lerarenopleiding
Ledeganck
 •  Ph.D.‐student
 vakgroep
onderwijskunde,

 Universiteit
Gent
 •  Dit
onderzoek
wordt
gefinancierd
 door
het
Onderzoeksfonds
van
de
 Hogeschool
Gent.


 6. 6. Onderzoek •  Studie
1:
surveyonderzoek
naar
de
 accepta0e
van
de
leerkracht
secundair
 onderwijs
op
de
ELO,
alsook
zijn
visie.
 •  Studie
2:
effectonderzoek
naar
het
 gebruik
van
leerpaden
binnen
de
ELO:
 leerwinst
bij
leerlingen
en
ervaringen
 van
de
leerkracht

 7. 7. De
ELO

 8. 8. Bron:
Delta
ini0a0ve


 9. 9. Survey
Onderzoek
 De
leerkracht
verklaart

 10. 10. n
=
376

 11. 11. Please cite as / citeer als: De Smet, C., & Schellens, T. (2009). ELO’s in het Vlaams secundair onderwijs: nieuw of alweer achterhaald. Advies & Educatie, 26, 12–14.
 12. 12. Survey
gegevens
 •  Vlaamse
leerkrachten
secundair
onderwijs.
 •  ELO:
ins0tu0onele
leeromgeving
 •  57,3%
van
de
respondenten
waren
vrouwen,
 dichtbij

61,5%
totale
popula0e.
 •  Leerkrachten
zijn
tussen
22
en
61
jaar
oud,
 gemiddeld
40
jaar.
 •  Tussen
de
1
en
42
jaar
ervaring,
met
een
 gemiddelde
van
15
jaar.

 13. 13. De
ELO

 in
Vlaanderen

 14. 14. Secundair
onderwijs
 1)  Vragenlijst
2009
 2)  Onderwijsne'en

 15. 15. Universiteit
 1)  Data:
via
de
officiële
studentenaantallen
 2009
en
de
Vlaamse
associa0es
van
 hogescholen
en
universiteiten
 2) 
“Branded”
ELO’s
gebruikelijk

 16. 16. Hogescholen

 17. 17. Buiten
de
ELO
 Secundair
onderwijs:
 •  69%
gebruikt
digitaal
leermateriaal
dat
hij/zij
 gevonden
heee
op
het
internet
(via
 KlasCement.net,
via
Google)
 •  52%
gebruikt
internetdiensten
en
 toepassingen
buiten
de
ELO
(wikispaces.com,
 weblogsoeware,
Google
documents,
 Facebook,
Netlog….)

 18. 18. De
leerkracht

 in
Vlaanderen

 19. 19. Ervaring
met
de
ELO
 Geen
ervaring
 19%
 1
jaar
 10%
 2
jaar
 24%
 3
jaar
 22%
 4
jaar
 20%
 5
jaar
of
meer
 15%

 20. 20. 19%

 21. 21. 15%

 22. 22. Blackboard:
1997
 Moodle:
1999

 23. 23. Vaardigheden
 Technisch
voldoende:
69%
 Technisch
onvoldoende:
14%
 Didac0sch
onvoldoende:
47%

 24. 24. Beleid
 
57%
heee
geen
idee
waar
hij/zij
zich
 kan
bijscholen
 
79%
krijgt
geen
duidelijke
richtlijnen
 op
school
over
hoe
de
elo
gebruikt
 kan/moet
worden

 25. 25. Func0oneren
van
de
ELO
 Tevreden:
45%
 Ontevreden:
20%
 Geen
mening:
35%

 26. 26. Vaststellingen:
 – De
ELO
is
geen
nieuwe
technologie,
maar
dat
 weerspiegelt
zich
niet
in
de
ervaring.
 – De
ELO
is
alom
aanwezig,
maar
een
deel
van
de
 leerkrachten
valt
nog
steeds
uit
de
boot.
 – De
leerkracht
heee
vertrouwen
in
zijn
technische
 vaardigheden,
maar
het

didac0sch
inze'en
van
 de
ELO
is
een
aandachtspunt.
 – De
leerkracht
weet
niet
hoe
en
waar
hij/zij
zich
 kan
bijscholen.
 – Er
is
geen
duidelijk
beleid.

 27. 27. ELO
en
gebruik

 28. 28. Survey
Onderzoek
 De
leerkracht
verklaard

 29. 29. n
=
505

 30. 30. Please cite as / citeer als: De Smet, C., Bourgonjon, J., De Wever, B., Schellens, T. & Valcke, M. (2010). “De leerkracht en de ELO: visie en gebruik”. Surf onderwijsdagen 2010. Utrecht, Nederland. 10 okt. 2010.
 31. 31. Gebruiksgemak
 (PEOU)
 Bruikbaarheid
(PU)
 Gebruik
 Technologie
Accepta0e
Model
(TAM)1
 1)  Overtuiging
 2)  Zelf‐gerapporteerd
gebruik
 3)  Verklaren:
40%

 32. 32. Gebruiksgemak
 (PEOU)
 Bruikbaarheid
(PU)
 Gebruik
 TAM:
3
voorbeelden
 1)  Leerkracht SO 2 2)  Studenten
HO
3 3)  Ingenieurs (bedrijf) 4
 33. 33. Bruikbaarheid
(PU)
 Gebruik
 Meer
ervaring

 34. 34. Gebruiksgemak
 (PEOU)
 Bruikbaarheid
(PU)
 Gebruik
 Impact
van
anderen
 Belangrijke
anderen
2

 35. 35. Gebruiksgemak
 (PEOU)
 Bruikbaarheid
(PU)
 Gebruik
 ICT
ondersteuning
 Belangrijke
anderen
 ICT
 support
2

 36. 36. http://www.flickr.com/photos/alancleaver/2381170336 by Alan Cleaver
 37. 37. Het
ene
gebruik
is
het
andere
niet
2
 A/I
 %
 Documenten
op
een
ELO
plaatsen
 A
 82%
 Aankondigingen/berichten
plaatsen
 A
 75%
 Oefeningen
opladen/publiceren
 A
 51%
 Studenten
taken
laten
indienen
 A
 51%
 Toetsenmodule
(Curios,
WinToets)
 I
 18%
 Chat
 I
 9%
 Het
leerpad
 I
 27%
 Forum
 I
 27%
 Wiki
 I
 25%
 n=505,
A=
administra0ef,
I
=
interac0ef;
n
=
292,
ervaring
≥
1
(%)

 38. 38. Gebruiksgemak
 (PEOU)
 Bruikbaarheid
(PU)
 A
 I
 Onderzoeksresultaat
2

 39. 39. Het
verschil
2
 A
 I
 TAM
(%)
 35%
 15%
 TAM
 Gebruiksgemak
(1),
 Bruikbaarheid
(2)
 Bruikbaarheid
 Innova0viteit
 Indirect
 Direct
 ICT
support
 Indirect
 Direct

 40. 40. Aandachtspunten
 •  Beginnende
ELO‐gebruikers
vinden
 gebruiksgemak
het
belangrijkste.
 •  Naarmate
men
meer
ervaring
heee
met
de
 ELO,
moet
deze
vooral
bruikbaar
(nuqg)
zijn.
 •  Ondersteuning
bij
het
gebruik
van
de
ELO
is
 voor
elke
gebruiker
belangrijk,
zowel
wat
 gebruiksgemak
als
bruikbaarheid
betree,
voor
 beginners
en
voor
meer
ervaren
gebruikers.


 41. 41. Aandachtspunten
 •  Administra0ef
gebruik
is
een
voorspeller
voor
 interac0ef
gebruik.
 •  Wanneer
men
interac0ef
gebruik
wenst,
dan
 moet
men
zeker
aandacht
besteden
aan
de
 bruikbaarheid.

 42. 42. Conclusie
 •  Het
tradi0onele
technologiemodel
verklaart
 interac0ef
gebruik
amper:
 – 
zeker
andere
variabelen
 – de
leerkracht
gebruikt
ook
andere
technologieën
 dan
de
ins0tu0onele
ELO
gebruikt
 •  Maar…
we
mogen
niet
op
ons
luie
krent(NL)/ gat(VL)
gaan
zi'en.
Verder
onderzoek
is
hier
 aangewezen!

 43. 43. http://www.flickr.com/photos/raggle/3163752268 by Rachel Carter
 44. 44. Referen0es
 Noot
1
 Davis,
F.
D.
(1989).
Perceived
usefulness,
perceived
ease
of
use,
and
user
acceptance
of
 informa0on
technology.
MIS
Quarterly,
13,
319–340.
 Venkatesh,
V.,
Morris,
M.,
Davis,
G.,
&
Davis,
F.,‐
(2003).
User
acceptance
of
 informa0on
technology:
Toward
a
unified
view.
MIS
Quarterly,
27,
425–478.

 Noot
2
 De
Smet,
C.,
Bourgonjon,
J.,
De
Wever,
B.,
Schellens,
T.
&
Valcke,
M.
(2010).
“De
 leerkracht
en
de
ELO:
visie
en
gebruik”.
Surf
onderwijsdagen
2010.
Utrecht,
 Nederland.
10
okt.
2010.
 Noot
3
 Sánchez,
R.
A.,
&
Hueros,
A.
D.
(2010).
Mo0va0onal
factors
that
influence
the
 acceptance
of
Moodle
using
TAM.
Computers
in
Human
Behavior,
26,
1632–1640.
 Noot
4
 Ong,
C.‐S.,
Lai,
J.‐Y.,
&
Wang,
Y.‐S.
(2004).
Factors
affec0ng
engineers’
acceptance
of
 asynchronous
e‐learning
systems
in
high‐tech
companies.
Informa=on
&
 Management,
41,
795–804.

 45. 45. Contact •  Mijn
profielpagina
Universiteit
Gent
 •  h'p://twi'er.com/drsme'y
 •  h'p://www.edublogs.be/
 •  h'p://www.slideshare.net/sme'y


×