Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De
 ELO:
 administratief 
hulpje

 of 
leeromgeving?


992 views

Published on

Oorspronkelijke presentatie:
http://www.slideshare.net/Smetty/de-leerkracht-en-de-elo-visie-en-gebruik

Meer papers en presentaties kunnen gedownload worden via:
http://hogent.academia.edu/CindyDeSmet

Published in: Education
 • Be the first to comment

De
 ELO:
 administratief 
hulpje

 of 
leeromgeving?


 1. 1. De
ELO:
 administra<e
hulpje

 of
leeromgeving?
 De
Smet
Cindy
Elearningday
‐
28/03/11

 2. 2. About•  Lector
media
Hogeschool
Gent,
 Lerarenopleiding
Ledeganck
•  Ph.D.‐student
Universiteit
Gent
 vakgroep
onderwijskunde,

•  Dit
onderzoek
werd
gefinancierd
door
 het
Onderzoeksfonds
van
de
 Hogeschool
Gent.


 3. 3. @drsmeRy

 4. 4. www.slideshare.net/sme/y

 5. 5. Deze
presenta<e
is
onderworpen
aan
de
Crea<ve
Commons
overeenkomst:

Naamsvermelding‐NietCommercieel‐GelijkDelen 5
 6. 6. Onderzoek•  Studie
1:
surveyonderzoek
naar
de
 accepta<e
van
de
leerkracht
secundair
 onderwijs
op
de
ELO,
alsook
zijn
visie
 op
elogebruik.
•  Studie
2:
effectonderzoek
naar
het
 gebruik
van
leerpaden
binnen
de
ELO:
 leerwinst
bij
leerlingen
en
ervaringen
 van
de
leerkracht

 7. 7. De
ELO

 8. 8. Bron:
Delta
ini<a<ve


 9. 9. Survey
Onderzoek
 De
leerkracht
verklaart

 10. 10. n
=
376

 11. 11. Please
cite
as
/
citeer
als:
De
Smet,
C.,
&
Schellens,
T.
(2009).
ELO’s
in
het
Vlaams
secundair
onderwijs:
nieuw
of
alweer
achterhaald.

Advies
&
Educa<e,
26,
12–14.

 12. 12. Survey
gegevens 
•  Vlaamse
leerkrachten
secundair
onderwijs.
•  ELO:
ins<tu<onele
leeromgeving
•  57,3%
van
de
respondenten
waren
vrouwen,
 dichtbij

61,5%
totale
popula<e.
•  Leerkrachten
zijn
tussen
22
en
61
jaar
oud,
 gemiddeld
40
jaar.
•  Tussen
de
1
en
42
jaar
ervaring,
met
een
 gemiddelde
van
15
jaar.

 13. 13. De
ELO

in
Vlaanderen

 14. 14. Secundair
onderwijs 
1)  Vragenlijst
2009
2)  OnderwijsneRen

 15. 15. Universiteit 
 1)  Data:
via
de
officiële
studentenaantallen
 2009
en
de
Vlaamse
associa<es
van
 hogescholen
en
universiteiten
 2) 
“Branded”
ELO’s
gebruikelijk

 16. 16. Hogescholen

 17. 17. Buiten
de
ELO
Secundair
onderwijs:
•  69%
gebruikt
digitaal
leermateriaal
dat
hij/zij
 gevonden
heei
op
het
internet
(via
 KlasCement.net,
via
Google)
•  52%
gebruikt
internetdiensten
en
 toepassingen
buiten
de
ELO
(wikispaces.com,
 weblogsoiware,
Google
documents,
 Facebook,
Netlog….)

 18. 18. De
leerkracht

in
Vlaanderen

 19. 19. Ervaring
met
de
ELO
Geen
ervaring
 19%
1
jaar
 10%
2
jaar
 24%
3
jaar
 22%
4
jaar
 20%
5
jaar
of
meer
 15%

 20. 20. 19%

 21. 21. 15%

 22. 22. Blackboard:
1997
Moodle:
1999

 23. 23. Vaardigheden
Technisch
voldoende:
69%
Technisch
onvoldoende:
14%
Didac<sch
onvoldoende:
47%

 24. 24. Beleid

57%
heei
geen
idee
waar
hij/zij
zich
 kan
bijscholen

79%
krijgt
geen
duidelijke
richtlijnen
 op
school
over
hoe
de
elo
gebruikt
 kan/moet
worden

 25. 25. Func<oneren
van
de
ELO
Tevreden:
45%
Ontevreden:
20%
Geen
mening:
35%

 26. 26. Vaststellingen:
 –  De
ELO
is
geen
nieuwe
technologie,
maar
dat
 weerspiegelt
zich
niet
in
de
ervaring.
 –  De
ELO
is
alom
aanwezig,
maar
een
deel
van
de
 leerkrachten
valt
nog
steeds
uit
de
boot.
 –  De
leerkracht
heei
vertrouwen
in
zijn
technische
 vaardigheden,
maar
het

didac<sch
inzeRen
van
 de
ELO
is
een
aandachtspunt.
 –  De
leerkracht
weet
niet
hoe
en
waar
hij/zij
zich
 kan
bijscholen.
 –  Er
is
geen
duidelijk
beleid.

 27. 27. ELO
en
gebruik

 28. 28. Survey
Onderzoek
 De
leerkracht
verklaard

 29. 29. n
=
505

 30. 30. Please
cite
as
/
citeer
als:
De
Smet,
C.,
Bourgonjon,
J.,
De
Wever,
B.,
Schellens,
T.
&
Valcke,
M.
Secondary
schoolteachers’
instruc<onal
use
of
learning
management
systems.

Interna<onal
technology
Educa<on
and
Development
Conference.

7th‐9th
of
March,
2011,
Valencia,
Spain.

 31. 31. Het
ene
gebruik
is
het
andere
niet
2
 A/I
 %
 Documenten
op
een
ELO
plaatsen
 A
 82%
 Aankondigingen/berichten
plaatsen
 A
 75%
 Oefeningen
opladen/publiceren
 A
 51%
 Studenten
taken
laten
indienen
 A
 51%
 Toetsenmodule
(Curios,
WinToets)
 I
 18%
 Chat
 I
 9%
 Het
leerpad
 I
 27%
 Forum
 I
 27%
 Wiki
 I
 25%
 A=
administra<ef,
I
=
interac<ef;
ervaring
≥
1
(%)

 32. 32. Technologie
Accepta<e
Model
(TAM) 
Gebruiksgemak
(PEOU)
 Gebruik
Bruikbaarheid
(PU)
 1)  Overtuiging
 2)  Zelf‐gerapporteerd
gebruik
 3)  Verklaren:
40%

 33. 33. Meer
ervaring
Bruikbaarheid
(PU)
 Gebruik

 34. 34. Impact
van
anderen
Gebruiksgemak
(PEOU)
 Gebruik
Bruikbaarheid
(PU)
 Belangrijke
anderen

 35. 35. Aandachtspunten
•  Beginnende
ELO‐gebruikers
vinden
 gebruiksgemak
het
belangrijkste.
•  Naarmate
men
meer
ervaring
heei
met
de
 ELO,
moet
deze
vooral
bruikbaar
(nuug)
zijn.
•  Ondersteuning
bij
het
gebruik
van
de
ELO
is
 voor
elke
gebruiker
belangrijk,
zowel
wat
 gebruiksgemak
als
bruikbaarheid
betrei,
voor
 beginners
en
voor
meer
ervaren
gebruikers.


 36. 36. Aandachtspunten
•  Administra<ef
gebruik
is
een
voorloper
voor
 interac<ef
gebruik.
•  Wanneer
men
interac<ef
gebruik
wenst,
dan
 moet
men
zeker
aandacht
besteden
aan
de
 bruikbaarheid.

 37. 37. Contact•  Mijn
profielpagina
Hogeschool
Gent
•  Mijn
profielpagina
Universiteit
Gent
•  hRp://twiRer.com/drsmeRy
•  hRp://www.edublogs.be/
•  hRp://www.slideshare.net/smeRy


×