Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bezpieczna ewakuacja dzięki SMART RFID

3,081 views

Published on

Jedno z najtrudniejszych zadań, stojących przed każdym pracodawcą: zaplanowanie bezpiecznej ewakuacji w biurowcu, hali produkcyjnej czy fabryce. SMART RFID to gotowe i łatwe do wdrożenia rozwiązanie. Dzieki niemu zawsze wiadomo, ilu pracowników podlega ewakuacji oraz czy wszyscy dotarli do punktu zbiórki.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bezpieczna ewakuacja dzięki SMART RFID

 1. 1. MADE BY SMART TECHNOLOGY GROUP NIEZAWODNE NARZĘDZIE DO SPRAWNEJ I BEZPIECZNEJ EWAKUACJI
 2. 2. Obowiązki pracodawców dot. ewakuacji wyznaczane są przez akty prawne: 1. Kodeks pracy, art. 209. 2. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. „… z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby (…) osób przebywających w obiekcie” TEORIA A PRAKTYKA
 3. 3. Jak w szybki, precyzyjny i wiarygodny sposób zebrać pełną informację dotyczącą liczby: • pracowników podlegających ewakuacji • osób, które dotarły do punktu zbiorczego? Brak takiej wiedzy grozi niebezpieczeństwem dla pracowników! TEORIA A PRAKTYKA
 4. 4. Za ewakuację odpowiadają wyznaczeni koordynatorzy. Podlegają im określone strefy: pomieszczenia, hale, magazyny. W momencie ewakuacji muszą doprowadzić na miejsce zbiórki wszystkich pracowników znajdujących się w danej strefie. Skąd koordynator może znać bieżącą liczbę pracowników, znajdujących się w jego strefie? TEORIA A PRAKTYKA
 5. 5. Zarządzanie punktem zbiórki nastręcza poważnych trudności. Koordynator musi jak najszybciej porównać liczbę pracowników podlegających ewakuacji z liczbą pracowników znajdujących się w punkcie zbiórki. Czy dotarli wszyscy pracownicy? Czy brakujące osoby zostały w budynku czy są w innej strefie? Z jakich stref pochodzą dodatkowe osoby w moim punkcie zbiórki? To kluczowe pytania, decydujące o powodzeniu ewakuacji i bezpieczeństwie załogi. TEORIA A PRAKTYKA
 6. 6. Najczęściej wybierane metody to: • liczenie ręczne – bardzo niedokładne, czasochłonne i obarczone dużym ryzykiem błędu; • identyfikacja za pomocą kart zbliżeniowych- ogólny chaos i pośpiech sprawia, że łatwo zapomnieć o identyfikatorze, na dodatek w tłumie przy punkcie odczytu powstaje zamieszanie i traci się cenny czas. Rezultaty pomyłki mogą być tragiczne. Jak uniknąć takiej sytuacji? BŁĘDNE PODEJŚCIE
 7. 7. system narzędzi opartych na technologii RFID UHF Mamy rozwiązanie! łatwy w integracji elastyczny w zarządzaniu skuteczny w działaniu
 8. 8. Nasze rozwiązanie pozwala na wdrożenie dwóch systemów – odrębnie lub razem: Dwa modele identyfikacja pracowników w poszczególnych strefach na terenie zakładu/firmy identyfikacja pracowników w miejscu zbiórki
 9. 9. bezdotykowa identyfikacja nie jest wymagana żadna aktywność, aby zostać poprawnie zidentyfikowanym PROSTOTA DLA PRACOWNIKÓW Mamy rozwiązanie!
 10. 10. Jak to działa?
 11. 11. każdy pracownik zostaje wyposażony w tag-smycz smycz może być noszona na szyi lub przykryta ubraniem wierzchnim – a i tak zawsze zostanie odczytana to dzięki smyczy pracownik jest identyfikowany Jak to działa? SMART RFID dla ewakuacji
 12. 12. przy każdym wejściu do każdej strefy montowana jest antena RFID UHF wykrywa ona wchodzących i wychodzących pracowników, poprawnie identyfikując nawet 350 osób jednocześnie przechodzących przez drzwi Jak to działa? SMART RFID dla ewakuacji
 13. 13. przy każdej bramie lub przejściu pomiędzy strefami montowane są anteny wykrywają one pracowników przejeżdżających przez bramy identyfikując ich nawet w wózkach widłowych Jak to działa? SMART RFID dla ewakuacji
 14. 14. anteny są zamontowane również w punkcie zbiórki identyfikują przybywających pracowników informują, czy wszyscy przybyli do wyznaczonego miejsca Jak to działa? SMART RFID dla ewakuacji
 15. 15. Elementy systemu: SMART RFID dla ewakuacji tagi RFID w postaci smyczy czytnik RFID UHF anteny RFID UHF
 16. 16. anteny przekazują sygnał do czytnika RFID UHF, który wysyła dane do serwera w czasie rzeczywistym tworzona i aktualizowana jest baza osób znajdujących się na terenie strefy dzięki temu w wypadku ewakuacji wiadomo, którzy pracownicy muszą stawić się w punkcie zbiórki Jak to działa? SMART RFID dla ewakuacji
 17. 17. SMART RFID Jest uniwersalnym narzędziem. Sprawdzi się przy ewakuacji • hali produkcyjnej • magazynu • budynków biurowych. Wszechstronność SMART RFID
 18. 18. SMART RFID pozwala na: bezbłędną identyfikację pracowników przekazywanie aktualnych informacji nt. liczby pracowników przebywających w danej sferze pełną wiedzę dotyczącą liczby pracowników podlegających ewakuacji Koordynator ma zawsze pełną wiedzę nt. aktualnego stanu załogi – na każdym etapie ewakuacji. SMART RFID - podsumowanie
 19. 19. łatwa instalacja anten i czytników prosta integracja SMART RFID z wykorzystywanymi systemami błyskawiczny dostęp do bieżących danych PROSTOTA DLA ZARZĄDZAJĄCYCH Mamy rozwiązanie!
 20. 20. precyzyjna jednoczesna identyfikacja nawet do 350 pracowników na bieżąco aktualizowana imienna lista pracowników obecnych na terenie firmy bezdotykowa identyfikacja pracowników błyskawiczna informacja nt. pracowników meldujących się w punkcie zbiórki (liczba, imię i nazwisko) skrócenie czasu potrzebnego na wyprowadzenie pracowników z terenu firmy wygodne, lekkie tagi-smycze ZALETY SMART RFID
 21. 21. Zapraszamy do kontaktu biuro@smart-tg.pl smart-tg.pl

×