Smart Homes Magazine - November 2010

5,582 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,582
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
92
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smart Homes Magazine - November 2010

 1. 1. v a k m a g a z i n e v o o r d o m o t i c a & s l i m w o n e nNummer 5 / 2010Prijs: € 9,95Beursspecial domotica & slim wonen17 en 18 november 2010Evoluon, Eindhoven10.00 tot 17.00• eerdan M 120exposanten• martHomesAward S• oviteiten N• 0Lezingen 5De SmartphoneSpininhetmultimediawebKEFT-SeriesBOSEVideoWave Smart HomeS magazine - november 2009 1
 2. 2. Bruggen bouwen?Gamma InstabusAls grondlegger van EIB en Instabus richt Siemens zich op het verder uitbouwen van componenten en systemenmet een open karakter voor huis- en gebouwenautomatisering. Siemens maakt gebruik van het open busprotocolKNX, wat zorgt voor keuzevrijheid, toekomstvastheid en onafhankelijkheid. Daarbij levert Siemens diverseinterfaces zoals de koppeling tussen bedrade en draadloze systemen (868mHz), TCP/IP en klimaat (Synco Living).Siemens GAMMA-partners verzorgen de programmering, levering, installatie en ondersteuning van de SiemensInstabus-componenten. Bel voor meer informatie met 070 - 333 35 15 of mail naar vip.nl@siemens.comwww.siemens.nl/instabusAnswers for buildings.
 3. 3. sMaRt hoMEs MagaziNE iNhoUd NUMMER 5 - NovEMbER 2010 Beursspecial Domotica slim Wonen34 Smart HomeS 6 BeurS Domotica Slim Wonen 8 1718 november 2010 noviteitenroute 16 KnX-Special 19 De SmartpHone 34 Spin in het multimediaweb92 lezingen 38 BeDrijfSprofielen 42 nieuWS 87 aWarD nominatieS 89 Kef t-SerieS 92 BoSe viDeoWave 9494 advERtEERdERiNdEx AMX AScoM B.E.G. 99 4 80 ForESt GirA GpAcouSticS 10 97 100 BoSch 14 hEycop 78 BuvA-DorMA 91 lEErtouwEr 80 cEA 96 niko 18 crEStron 76 SiEMEnS 2 D2DoMoticA 78 thEBEn 87 Dopro 36 vErcoMA 32 EAton/MoEllEr 86 viErtron 82 ElBo 36 yBS 93 Smart HomeS magazine - november 2010 3
 4. 4. Vaak zijn meerder opdrachtgevers betrokken bij projecten waar wonen, zorg, comfort endiensten samenkomen. Ascom Service at Home vormt het fundament voor een levensloop-bestendige samenwerking. Projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en zorg- endienstenaanbieders focussen met dit platform gezamenlijk op specifieke woonwensen.Tijdens het Nationaal congres Domotica en Slim Wonen ervaart u in onze stand de functionelemogelijkheden en beheeraspecten van het nieuwe concept van Ascom. U bent van harte uit-genodigd voor een bezoek aan onze stand en de presentatie op 17 november om 14.00 uurin de Pollux zaal.www.ascom.nl | T (030) 240 91 00
 5. 5. v a k m a g a z i n e v o o r d o m o t i c a s l i m w o n e n sMaRt hoMEs MagaziNE REdactioNEElNummer 5 / 2010 NUMMER 5 - NovEMbER 2010Prijs: € 9,95Beursspecial domotica slim wonen17 en 18 november 2010Evoluon, Eindhoven10.00 tot 17.00 Geachte lezer• eerdan M 100exposanten• martHomesAward S• oviteiten N• ezingen LDe SmartphoneSpininhet Alweer voor het vijfde jaar vindt de vakbeurs Domotica Slim Wonen plaats.multimediawebKEF Hopelijk mogen we u als bezoeker aan onze beurs begroeten. In ieder geval isT-Series deze uitgave van Smart Homes Magazine volledig aan dit evenement gewijd.BOSEVideoWave Smart HomeS magazine - november 2009 1 Terugkijkend op de afgelopen jaren mogen we stellen dat de behoefte aan een vakbeurs alleen maar lijkt toe te nemen. Ook in deze mindere tijden blijkt de wens voor profilering groot.Smart Homes Magazine Daarnaast ook de belangstelling om voorlich-tweede jaargang, nummer 5 ting. De veronderstelling dat iedereen nu wel weet waar het over gaat is niets dan minderSmart Homes Magazine is het vakmagazine voorDomotica Slim Wonen. waar. Eerder lijkt er toename van Babyloni- sche spraakverwarringen over het onderwerpUitgeverStichting Smart homes domotica . Terwijl een groot deel van de bran-Nationaal Kenniscentrum Domotica Slim Wonen chegenoten erg hard trekken aan eenvormigeDuizelseweg 4a uitingen en samenwerking staan tegelijk nieuwe partijen op die op hun5521 ac eerseltelefoon +31(0)497-514 984 eigen manier weer iets nieuws in de markt proberen te zetten. Binnen deinfo@smarthomesmagazine.nl branche houdt dat elkaar scherp en alert. Aan de andere kant hebben wewww.smarthomesmagazine.nl ook te maken met de zogenaamde vragende partijen, opdrachtgevers enVerschijningsfrequentie 5x per jaar dienstverleners. Voor hen lijkt het soms niet gemakkelijker om in deze brei van meningen en opvattingen over wat nu wel of niet onder de noe-Hoofdredacteurtheo Wubbolts mer “Domotica en Slim Wonen” valt wegwijs te worden. Met de nadruk optelefoon +31(0)6-2244 3587 ‘lijkt’ omdat het zoals voor veel dingen geldt dat ook over Domotica enredactie@smarthomesmagazine.nl Slim Wonen de informatie up to date gehouden moet worden.Redactie Reden temeer om de Beurs Domotica Slim Wonen te bezoeken. U krijgtlonneke lepelaars, Yvonne van der Ven en theo Wubbolts daar heel helder en overzichtelijk een indruk van de diverse leveranciersmet bijdragen van Martijn Kregting en Seneca Media en de mogelijkheden die zij u kunnen bieden. Dé gelegenheid om bij teAdvertentie acquisitie blijven op dit gebied. Bovendien een uitgelezen kans om uw netwerk tetimo van leenttelefoon +31(0)497-514 984 vergoten.sales@smarthomesmagazine.nl Smart Homes probeert op haar beurt middels alle instrumenten die we ter beschikking hebben helderheid in dit interessante vakgebied te presen-LeveringsvoorwaardenOvereenkomstig regelen advertentiewezen teren. Vaak wordt gevraagd wat dan wel of niet of minder goed zou zijn. Dat blijft een lastige. Immers voor iedere vraag is een passend antwoordVormgevingharry Gijsbers BNO, hilversum qua protocol en of prijs. Wat de consequenties van bepaalde keuzes op langere termijn inhouden is van veel zaken afhankelijk. Als we toch eens© copyright 2010 over die ene glazen bol zouden kunnen beschikken die het echt doet zouhet auteursrecht op de redactionele inhoud van ditvakmagazine wordt voorbehouden. dat ons direct in een geheel andere positie plaatsen. Maar helaas ook wijVermenigvuldiging en/of openbaarmaking van het blad hebben niet ‘de’ wijsheid in deze. De enige verkeerde keuze die gemaaktof gedeelten daarvan op welke wijze dan ook zonderschriftelijke toestemming van de directie is verboden. kan worden is geen keuze maken! Intussen blijven wij organiseren, prikke-alhoewel de inhoud van dit vakmagazine met uiterste len, praten maar ook proberen we samenwerking tot stand te brengen omzorgvuldigheid wordt samengesteld, is de directie niet met elkaar de ingeslagen weg naar een betere kwaliteit van leven vooraansprakelijk voor eventuele (zet)fouten en/of schade diedaarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn. iedereen te verbreden. Corien van Berlo Aanmelden: www.beursdomoticaenslimwonen.nl SMARt HoMeS MAgAzine - november 2010 5
 6. 6. smart homes magazineWiE iS SMArT HOMES?STiCHTiNG SMArT HOMES iS HET NATiONAAl KENNiSCENTruM VOOr DOMOTiCA SliM kelingen maar vooral de ervaringen uit de onlangs opgeleverde projecten. Op de informatiemarkt kunt uWONEN EN iS GEVESTiGD iN EErSEl. SMArT HOMES STrEEfT NAAr EEN BETErE KWAliTEiT zich verder oriënteren en uw contacten uitbreiden.VAN WONEN EN lEVEN VOOr iEDErEEN. HiErVOOr WErKEN WE MEE AAN DE ONTWiKKE- De congressen worden iedere keer weer druk be- zocht. Afhankelijk van het thema zijn er iedere keerliNG VAN SliMME, BEGrijPElijKE EN TOEGANKElijKE OPlOSSiNGEN EN DiENSTEN iN DE zo’n 200 tot 250 deelnemers. Als bezoeker kunt uPErSOONlijKE WOON- EN lEEfOMGEViNG. zich prima oriënteren op diverse aspecten binnen het thema dat die dag behandeld wordt en u kuntD in een informele sfeer van gedachte wisselen met it kenniscentrum zet zich al sinds 1993 in uw collega’s maar ook met andere betrokken uit de voor de ontwikkeling en het gebruik van bouwkolom. Het op deze manier samenbrengen van toepassingen van woningautomatise- vraag en aanbod om gezamenlijk kennis en vooral ring. Zowel professionele aanbieders en ervaringen uit te wisselen, waardoor u als bezoekerdienstverleners als belangenbehartigers en consu- directe handvaten krijgt aangereikt voor uw (even-menten kunnen terecht bij Smart Homes. De activitei- tuele) eigen praktijkcase, wordt door de bezoekersten van Smart Homes zijn gericht op het opbouwen, als zeer waardevol bevonden.ontwikkelen en verzamelen van kennis op het gebiedvan Domotica Slim Wonen. Daarnaast wordt door congreSSen 2011middel van verschillende activiteiten de opgedane congres voor duurzaam, veilig enkennis uitgewisseld en overgedragen. ten van deze tijd. Stichting Smart Homes laat daarom comfortabel wonen 31 maart verschillende mogelijke technische oplossingen zien congres Domotica e-Health 23 juniactiviteiten van Smart HomeS in De Slimste Woning van Nederland. Dit is een unieke• De Slimste Woning van Nederland demonstratiewoning die op wisselende locaties in Domotica tHemamiDDag (demonstratiewoning) Nederland te bezichtigen is. Momenteel staat De Op dit moment is het onderwerp ‘domotica’ bij de• Domotica Congressen Slimste Woning van Nederland in Eindhoven. initiatie van een nieuw project steeds vaker een be-• Domotica Themamiddag Op initiatief van Gemeente Eindhoven en Veldhoven langrijk aandachtspunt. Ook in de gedrukte media,• Projectbegeleiding/Evaluatie en de provincie Noord- Brabant staat deze unieke radio en TV wordt het slimme wonen steeds vaker• Smart Homes Magazine demonstratiewoning in de ‘tuin’ van het Evoluon. Hét behandeld. Daarbij wordt vaak een (te) mooie voor-• Europese projecten meest markante gebouw van Eindhoven dat voor stelling van zaken gegeven. De alledaagse praktijk• Beurs Domotica Slim Wonen velen nog steeds de associatie heeft met innovatie blijft echter tot op heden onderbelicht. De door Smart• Partner Community en vernieuwing. Homes georganiseerde themamiddagen kunnen daar Belangrijke speerpunten voor beide gemeentes, de verandering in brengen. Deze zijn bedoeld om aan devoor wie iS Smart HomeS? provincie en Smart Homes zijn; hand van praktijkvoorbeelden kennis op te doen.Smart Homes streeft ernaar dat u, als professional, nut- • Zowel professionals als consumenten te infomeren Zo beschikt Smart Homes over de nodige expertisetige en bruikbare handreikingen aangeboden krijgt en bewust te maken van de mogelijkheden om als het gaat om: behoeften van bewoners, het aan-voor het mede doen realiseren van een bouwproject. langer zelfstandig te blijven wonen en leven. leggen van de benodigde slimme infrastructuur enOnder professionals verstaan we medewerkers van: • Te laten zien welke mogelijkheden er zijn met be- het aanbrengen van toepassingen op het gebied van trekking tot duurzaam bouwen. Het “triggeren” van zorg, welbevinden en veiligheid. Tijdens de talrijke jongeren aangaande techniek projecten die door Smart Homes zijn begeleid en/ adviesbureaus gemeenten overheid • Creëren van een platform waarbij consument en of geëvalueerd is er goed gekeken naar specifieke aannemers woningcorporaties producent gezamenlijk technologische oplossingen doelgroepen zoals ouderen, mensen met dementie of architecten projectontwikkelaars ontwikkelen; met een handicap. Het is uitermate belangrijk om te installateurs zorginstellingen. weten wat domotica nu precies voor hen en de zorg- ICT scholen Domotica congreSSen verleners kan betekenen. En wat zijn de ervaringen belangenvereniging onderzoekers, kennisinsti- Smart Homes verzamelt en ontwikkelt niet alleen tot nu toe en de te verwachten ontwikkelingen? Dit dienstverleners tuten kennis maar wil dit ook graag met u delen. Vandaar heeft geleid tot praktische kennis die we graag met leveranciers. dat er elk jaar diverse congressen rondom domotica u delen in de vorm van een Themamiddag. worden georganiseerd in het Evoluon te Eindhoven. Per bijeenkomst wordt één hoofdthema belicht. Tij- Samen aan De Slag met DomoticaDe SlimSte woning van neDerlanD dens de congressen staan de volgende onderwerpen Elke themamiddag wordt gestart met twee lezin-Comfortabel, veilig en plezierig wonen en thuis kun- centraal: beleid (Overheid en/of branchevereniging), gen van deskundigen. Vervolgens wordt er een dis-nen werken en leren vormen de voornaamste behoef- regelgeving/normering, financiering, nieuwe ontwik- cussie gevoerd door de deelnemers aan de hand6 Smart HomeS magazine - november 2010
 7. 7. van stellingen en praktijkvragen uit het veld. De SOPrANO is eveneens een geïntegreerd project bin- Een pilotstudie met oudere mensen wordt op viersamenstelling van de groep is divers, en bestaat nen het Ambient Assisted living Programma van de plekken in Europa uitgevoerd. Smart Homes zal debijvoorbeeld uit personeel van installatiebedrijven, Eu en is als nummer 3 geëindigd. studie in Nederland begeleiden, waar ongeveer hon-architectenbureaus, adviesbureaus, aannemers, SOPrANO beoogt het ontwerp en de ontwikkeling derd ouderen met chronisch hartfalen participeren.zorginstellingen, projectontwikkelaars, gemeen- van zeer innovatieve, context-bewuste,slimme dom- Wij coördineren ook de analyse rondom de wetgevingten en woningcorporaties. Om uw beeldvorming otica technieken en diensten met natuurlijke en ge- en het creëren van de gebruikerscases op dit gebied.compleet te maken wordt de dag besloten met een makkelijke bedieningsmogelijkheden voor ouderen. De beoogde resultaten zijn gericht op een uitrolplanbezoek aan “De Slimste Woning van Nederland”. Deze diensten moeten goedkoop zijn en tegemoet van een uniek geïntegreerd systeem van service, komen aan de wensen van ouderen, hun familie en organisatie en infrastructuur, die toegepast kunnenSmart HomeS magazine hun zorgverleners en de tijd waarin ouderen zelf- worden in meerdere Europese landen.Stichting Smart Homes brengt het vak- standig thuis kunnen wonen nadrukkelijk verlengen.magazine´Smart Homes uit. Dit is hét vakmagazine Gebruiksvriendelijkheid en accepteerbaarheid zijn de mobiServvoor alle partijen die met Domotica Slim Wonen´ topprioriteiten in dit project: gebruikers hoeven niets MobiServ is een Europees onderzoeksproject waaraanbezig zijn. Met het vakmagazine beogen beide par- nieuws te leren en de bedieningstechnieken zijn nau- 9 organisaties uit 7 verschillende landen deelnemen.tijen de markt van objectieve en onafhankelijke infor- welijks zichtbaar in de huiselijke omgeving. Om dit te Het project is gestart op 1 december 2009 en heeftmatie te voorzien over alles wat met Domotica Slim verwezenlijken maakt SOPrANO gebruik van nieuwe een looptijd van 36 maanden. Doel van het MobiServWonen te maken heeft. Een instrument bij uitstek Ervarings- en Toepassings Onderzoek methoden om project is het ontwikkelen en gebruiken van nieuweom de kennis rondom dit thema zo breed mogelijk de traditionele ontwikkelingsprocessen grondig te technologieën om op een intelligente en gemakke-te verspreiden. uniek bereik: + 12.500 professionals veranderen en het ontwerp voor iedereen mogelijk lijk te gebruiken manier het zelfstandig wonen vanin Nederland en België. te maken. Dit moet de stigma’s vermijden en leiden ouderen zo lang mogelijk te ondersteunen, zowel in tot oplossingen die breed in de consumentenmarkt hun eigen huis als in de verschillende vormen vaneuropeSe projecten gebruikt zullen worden. Het onderzoek in dit project zorginstellingen. Deze ondersteuning zal gericht zijnDankzij subsidie van de Europese unie zijn er vijftal zal naar verwachting ook leiden tot meer globale op dagelijkse activiteiten in huis. MobiServ zal eenprojecten opgestart met als doel senioren langer thuis kennis in semantische informatietechnologie, rfiD concept en bijhorend prototype ontwikkelen datte laten wonen met behulp van nieuwe techniek. Deze toepassingen, diagnostiek op afstand, gebruik van zal bestaan uit diverse met elkaar communicerendeprojecten hebben een sterke Nederlandse inbreng. radar en integratiearchitecturen op softwaregebied. delen, waaronder A) een intelligente zelflerende ro-Eea is mede tot stand gekomen dankzij de langdurige bot met verschillende sensoren, een aanraakscherm,en intensieve voorbereidingen van Smart Homes. companionable spraakherkenning en spraaksynthese, B) meerdere CompanionAble is een acronym dat staat voor: in- optische herkenningseenheden, C) een vest of shirtnetcarity tegrated Cognitive Assistive Domotic Compan- van intelligent textiel met ingebouwde sensoren, omNETCAriTY is het acroniem voor een NETworked ion robotic Systems for Ability and Security. Com- vitale gegevens te meten, en D) een intelligente dom-multisensor system for elderly people: health CAre, panionAble zal gedurende 4 jaar (2008-2011) een otica infrastructuur. Het prototype dat ontwikkeldsafety and securiTY in home environment. oplossing ontwikkelen die mensen met een lichte gaat worden zal open zijn, zowel in de zin van openNETCAriTY beoogt de ontwikkeling van goedkope geheugenbeperking in hun eigen leefomgeving zal standaarden als in de zin van het vermogen om teen lichte technologische infrastructuur en domo- ondersteunen om zo lang mogelijk op een veilige worden uitgebreid met nieuwe functionaliteiten.tica in woningen waarin ouderen verblijven. Deze manier zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.technologie moet de ondersteuning van dagelijkse Hierbij zal CompanionAble gebruik maken van een partner communityactiviteiten en het waarnemen van kritieke gezond- synergie van robotica en ambient intelligence tech- Smart Homes heeft een partner community. Eenheidsproblemen garanderen. Ook moeten hiermee nologieën. Oftewel; een gezelschapsrobot gaat slim netwerk waarbij zowel de vraag- als aanbodzijde on-de sociale en psychologische betrokkenheid van samenwerken met intelligente technologie in huis derlinge contacten leggen, samenwerken en kennisouderen in het handhaven van hun welzijn gega- om de bewoners van dienst te zijn. Te denken valt uitwisselen. Het gaat hierbij om een exclusieve groeprandeerd worden, zodat ze waardigheid en kwaliteit bijvoorbeeld aan herinneringen medicijnen in te van 120 innovatieve bedrijven/instellingen die stre-van leven kunnen behouden dan wel versterken. Om nemen wanneer mensen dit vergeten zijn, het ver- ven naar een betere afstemming van vraag en aanboddeze doelstellingen te bereiken zullen verschillende gemakkelijken van communicatie met familie en/of op het gebied van Domotica en Slim Wonen.nieuwe technieken samen gebracht worden: alom verzorgers, valpreventie en valdetectie, maar mis-aanwezige intelligente technologie, micro- en nano- schien ook aan het stimuleren of zelfs opbeuren van er zal DuS meer mét en minDer tégen el-technologie, een genetwerkte bedrade en draadloze mensen wanneer ze zich alleen/eenzaam voelen. kaar gewerkt moeten worDen!multi-sensor omgeving en slimme beslistechnieken. Een ander voordeel van de community is dat part-Door deze samenvoeging moet effectieve waarne- commonwell ners onder andere: korting krijgen bij deelname aanming van kritieke situaties en de ondersteuning van common platform Services for ageing well in themamiddagen, congressen en de Beurs Domoticataken mogelijk gemaakt worden. De bedoeling blijft europe Slim Wonen. Deelname aan de partnerdagen envooral om goedkope oplossingen te bedenken, die Het Europese project CommonWell is opgestart in domotica discussiebijeenkomsten is gratis. Verdersnel de markt kunnen bereiken en in veel bestaande oktober 2008 en heeft een looptijd van drie jaar. Het ontvangen partners het vakblad “Smart Homes Ma-woningen toegepast kunnen worden. doel van het project is om de diensten rondom medi- gazine”, de digitale nieuwsbrieven en krijgen zij de sche zorg en ouderenzorg te integreren met behulp mogelijkheid om hun organisatie op verschillendeSoprano van iCT-oplossingen, zoals telemedicine en alarm- manieren te profileren. Het spreekt voor zich datSOPrANO, staat voor Service Oriented Program- systemen. Het gaat vooral over zelfstandig wonen Smart Homes haar partners daarnaast ondersteuntmable smArt enviroNments for Older Europeans. gericht op ouderen met chronische aandoeningen. in hun projecten! Smart HomeS magazine - november 2010 7
 8. 8. smart homes magazine beurs Wat zijn de sleutelwoorden op de tweedaagse beurs Domotica en Slim Wonen? 17 18 november in het Evoluon te EindhovenCOmmuNICATIE, ZOrG ALArmErEN,VEILIGHEID, ENTErTAINmENT AV, COmfOrT,VErWArmEN KOELEN, TELEmEDICINE,ENErGIEmANAGEmENT, INfrASTruCTuur ENNETWErKEN, HEEL VEEL NETWErKEN. Dat zijn dé sleutelwoorden voor alweer de 5e editie van de Beurs Domotica Slim wonen 17 18 november 2010.D e Beurs Domotica Slim Wonen is in clusieve snufjes of ‘futuristische’ oplossingen draait, Op de 1e beursdag – woensdag 17 november – vijf jaar tijd uitgegroeid tot het jaarli- maar om een nieuwe leefstandaard van wonen. De wordt de inmiddels derde award overhandigd jkse trefpunt voor slimme technolo- trend is dat steeds meer krachten zich bundelen aan het meest intelligente, efficiënte en vooruit- gische toepassingen en diensten voor tot een goed geolied samenwerkingsverband. Een strevende – gerealiseerde (!) domoticaproject.de Woon-, Leef Zorgomgeving. De ringen van het goede zaak vindt Smart Homes wiens oprichters al Het gaat hierbij nu eens niet om de gebruikteEvoluon staan weer twee dagen bomvol met 130 sinds 1992 pleiten voor een goede samenwerking techniek, maar er wordt vooral gekeken naarstandhouders en meer dan 3.400 bezoekers. Ied- zodat een betere kwaliteit van wonen en leven hoe een project tot stand is gekomen, hoe deereen die van domotica zijn of haar beroep maakt, voor iedereen mogelijk wordt gemaakt. samenwerking tussen de partijen is verlopen enmag deze vakbeurs gewoonweg niet missen! of er goed geluisterd is naar de opdrachtgever. (zie pagina 88 en 89)In de ogen van initiatiefnemer en organisator Stich- ACTIVITEITENting Smart Homes (Nationaal Kenniscentrum Do- Smart HomeS award doelStelling award uitreikingmotica Wonen) is de vakbeurs bij uitstek geschikt Stichting Smart Homes reikt ook dit Er gebeurt al erg veel in Nederland op het gebiedom te laten zien dat Domotica niet alleen om ex- jaar weer de Smart Homes Award uit. van domotica slim wonen. Graag willen wij dan8 Smart HomeS magazine - november 2010
 9. 9. ook als Nationaal Kenniscentrum voor Domotica Slim Wonen de gerealiseerde projecten meer gevormd waar bedrijven en organisaties zich op dit onderwerp gezamenlijk kunnen presen- PrESENTATIESonder de aandacht brengen. Zo kunnen partijen teren. Haal meer uit uw beurSbezoek:van elkaar leren en kunnen deze handvatten volg gratiS preSentatieS!gebruiken bij het realiseren van toekomstige do- Bezoek vrijblijvend een van de veertigtal pre-moticaprojecten. De ingediende projecten zullen sentaties waar professionals het publiek deelg- enoot maken van hun (toekomst)visie, (nieuwe) inzichten, huidige ontwikkelingen, concrete oplossingen en/of technieken. Op de beursv- loer vindt u diverse zalen om presentaties bij te wonen.alle duidelijk worden gepubliceerd en in diversecommunicatiemiddelen worden verspreid onderde bezoekers van de beurs. Projecten kunnen tothalf september ingediend worden.energiepleinTijdens deze beurseditie willen wij graag meeraandacht voor het onderwerp Energie. Denk o.a.:aan slim omgaan met energie, energiebespar- noviteitenrouteing en energiemanagement. Er wordt een plein Deze route leidt langs de stands waar de nieu- wste, meest innovatieve producten en diensten getoond worden. Bezoekers kunnen zich zo nog beter oriënteren op de laatste ontwikkelingen als netwerkdiner het gaat om Domotica Slim Wonen. Heeft de standhouder u veel meer te vertellen De route is uitgestippeld op de beursplattegrond. dan de beurstijd toelaat? (Op pagina 16 en 17 vindt u de noviteiten) Voor hen hebben wij op de 1e beursdag een 3-gangendiner georganiseerd. Exposanten krijgen zelf de kans om hun relaties uit te nodigen voor dit netwerkdiner! Smart HomeS magazine - november 2010 9
 10. 10. THE LAUNCH OF THE FOREST SHUTTLE A SMALL STEP FOR FOREST RD A GIANT STEP FOR WORLDWIDE DRAPERY CUSTOMERSM E T D E S H U T T L E L A N C E E R T F O R E S T E E NN I E U W E S TA N D A A R D :ultrastil, aan te sluiten op alle verschillende Domotica systemen envoorzien van unieke, los op te bouwen modules afhankelijk van debedieningswensen. Uniek is bovendien de 10 jaar garantie op deze motor!De Forest Shuttle kan met een Z-wave ontvanger worden uitgerust.De Forest Shuttle beschikt over een vrijloopfunctie, handig bij eventuele Z-wave technologie en Forest SHUTTLE zijn beschermde handelsnamen en eigen-s t r o o m u i t v a l . D e F o r e s t S h u t t l e m e t h e t d o o r F o r e s t o n t w i k k e l d e To u c h dom van de respectievelijke ontwikkelaars en eigenaren. Uitgebreide informatieImpulse systeem, is zondermeer klaar voor de Domotica revolutie over de Forest SHUTTLE vindt u op www.gordijncomfort.nlG E M O T O R I S E E R DV O U W G O R D I J N S Y S T E E MSPECIAAL VOOR GROTERE HOOGTES EN ZWAARDERE STOFFEN PROJECT INRICHTINGNieuw van Forest is het Roman Blind ‘BCS system’, speciaal ontwikkeld WONING INRICHTINGvoor grotere hoogtes en zwaardere stoffen. De buismotor in het systeemi s 2 2 0 Vo l t s t e r k e n i s n a a r w e n s i n a n d e r e s t e r k t e s l e v e r b a a r. S t a n d a a r dw o r d t m e t e e n 8 0 Wa t t s y s t e e m m e t e e n t r e k k r a c h t v a n 1 4 k g g e w e r k t .De koordrollen maken een hoogte tot 5,5 meter mogelijk.FOREST PARTNERSHIPS Forest Group Nederland B.V. tel.: +31 (0)570-622850 fax: +31 (0)570-625284 België tel.: +32 (0)477-307487W W W . F O R E S T G R O U P . N L
 11. 11. DoelgroepDe Beurs Domotica Slim Wonen is bedoeldvoor beslissers en beïnvloeders van: Aannemersbedrijf Installateur Adviesbureau Investeringsmaatschappij Architectenbureau Onderwijs Belangenvereniging Onderzoek Beveiliging Overheid Consument Projectontwikkelaar Energiebedrijf Systemintegrator Facilitaire dienst Thuiszorginstellingen donderdag 18 november Contactgegevens Gehandicaptenzorg Vastgoed 10.00 uur - 17.00 uur: Bezoek aan de beurs Beursorganisatie voor de standhouders Ingenieursbureau Woningbouwcorporatie 13.00 uur - 14.00 uur: lunch Contactpersoon: ICT Diensverlener Zorginstelling 11.00 uur - 17.00 uur: presentaties en demon- De heer T. van Leent straties in diverse zalen op de beursvloer Contactpersoon:Kortom: een dynamisch evenement met volop 17.00 uur - 19.00 uur: afsluitende netwerkbor- Mevrouw Y. van der Vengelegenheid tot netwerken! rel voor standhouders Telefoon: +31 (0)497-514984 lunch Telefoon: +31 (0)497-514984BeurSprogramma alle bezoekers krijgen een lunch aangeboden! E-mail: t.vleent@smart-homes.nlDe invulling van het programma is voor beide Koffie, thee en frisdranken worden de gehele E-mail: y.vdven@smart-homes.nldagen nagenoeg hetzelfde. op de eerste beurs- dag aangeboden.dag worden de Smart Homes award uitgereikt. u Stichting Smart Homeskunt u de beursvloer bezoeken en presentaties Nationaal Kenniscentrum voorbijwonen. de beurS bezoeken? Domotica Slim Wonen Voor slechts € 35,- p.p. per dag (incl. BTW) kunt u de Duizelseweg 4a, 5521 AC EerselWoenSdag 17 november beurs bezoeken. Hiervoor kunt u ook de presentaties Postbus 8825, 5605 LV Eindhoven10.00 uur - 17.00 uur: Bezoek aan de beurs bijwonen. partners van Stichting Smart Homes, pers, en Website:13.00 uur - 14.00 uur: lunch bezoekers in bezit van een relatiekaart kunnen gratis www.beursdomoticaenslimwonen.nl11.00 uur - 17.00 uur: presentaties en demon- het evenement bijwonen. Koffie, thee, frisdranken, www.smart-homes.nlstraties in diverse zalen op de beursvloer borrelhapjes, de lunch én parkeren zijn inbegrepen.17.00 uur - 19.00 uur: 3 gangendiner voor aanmelden kan via www.beursdomoticaenslimwonen.nlstandhouders en bezoekers Nationaal Kenniscentrum Domotica Slim Wonen De Beurs Domotica Slim Wonen Het grootste aanbod voor professionals 17 18 november, 10.00 - 17.00 uur Evoluon Eindhoven - 5e editie BEURS • Totaal aanbod Domotica Slim Wonen DOMOTICA • 120 standhouders Slim Wonen • 3.400 bezoekers • Boeiende presentaties • Prima netwerkmogelijkheden • Talrijke innovaties • Uitreiking Smart Homes Award • Voor iedereen die van Domotica Slim Wonen zijn professie heeft gemaakt Meld u aan via de site w w w.be ur sdomoticaenslimwonen.nl Smart HomeS magazine - november 2010 11
 12. 12. smart homes magazine ingezonden mededelingNIko PRojEctS:Uw PaRtNER VooR INtEllIGENtEGEBoUwEN, VaN comfoRt tot zoRGHEt IS DE VISIE VaN NIko PRojEctS om woNINGEN DooR mIDDEl VaN aUtomatISERINGtE latEN aaNSlUItEN oP ElkE lEVENSfaSE EN PERSooNlIjkE BEHoEftE VaN DE BEwo-NERS, waaRBIj comfoRt, VEIlIGHEID EN EVENtUElE zoRG cENtRaal StaaN. GEBaSEERDoP jaRENlaNGE PRaktIjkERVaRING VooRzIEt NIko PRojEctS INtRa- EN ExtRamURa-lE zoRGcomPlExEN EN wooNcomPlExEN VaN GEBRUIkSVRIENDElIjkE GEBoUw- ENwoNINGaUtomatISERING VooR comfoRt zoRG. D eze toepassingen zijn het resultaat van de integratie van gebouw-, woon- en zorgtechnologieën als alarmering, toegangscontrole en zorgregistratie en verhogen primair de levens- kwaliteit van de bewoners. Voor bouwonderne- mingen, projectontwikkelaars en woningcorpo- raties resulteert het integreren van gebouw- en woningtechnologieën in flexibiliteit op het vlak van intelligent en levensloopgeschikt wonen alsook een verbeterde verhuur- en verkoopbaar- heid. Voor organisaties actief in de zorg bieden de toepassingen van Niko Projects in een ver- betering van de arbeidsproductiviteit en admi- nistratieve lastenverlichting. HiStorie Niko Projects BV is de nieuwe bedrijfsnaam van IRS (Integrated Residential Services BV). IRS is op- van schakelaars en stopcontacten over lichtstu- gericht in 1994 en al jarenlang de grootste leve- ringssystemen, van domotica tot serviceplat- rancier in Nederland van intelligente oplossingen forms en telegeneeskundige toepassingen. voor gebouw- en woningautomatisering voor wooncomplexen en complexen waar intra- en/ oploSSingen of extramurale zorgvoorzieningen gewenst zijn. Niko Projects voorziet intra- en extramurale zorg- Sinds 1 januari 2010 is IRS volledig geïntegreerd complexen en wooncomplexen van gebruiks- in de Niko Group. vriendelijke, robuuste, efficiëntieverhogende Niko Group is een Belgisch bedrijf dat ernaar toepassingen voor intelligent wonen en zorgen. streeft om binnen Europa toonaangevend te zijn Deze toepassingen zijn het resultaat van integra- op het vlak van het sturen en controleren van tie van gebouw-, woon- en zorgtechnologieën licht, energie, toegang en andere omgevingsfac- als alarmering, detectie, domotica, energiema- toren in de leef- en werkomgeving. Daarbij gaat nagement, toegangscontrole, verlichting en zor- een specifieke aandacht naar oplossingen voor gregistratie. De combinatie van integratie van energiebesparing en voor intra- en extramurale gebouw- en woningtechnologie gecombineerd zorg. Samen met zijn 800 werknemers ontwikkelt met ervaren projectmanagers en managed servi- en produceert Niko Group innovatieve, stijlvolle ces bieden op maat gemaakte toepassingen voor en gebruiksvriendelijke oplossingen en diensten: extramurale zorg en levensloopgeschikt wonen,12 Smart HomeS magazine - november 2010
 13. 13. voor intramurale zorg alsook voor wooncom- relaties met leveranciers van complementaireplexen waar veiligheid en comfortabel wonen producten biedt Niko Projects voor iedere ge-van belang geacht worden. wenste woon- en zorgsituatie een oplossing op maat, waarbij koppelingen met vele producten,niko projectS voor extramurale zorg en component of softwareoplossing mogelijk zijn.levenSloopgeScHikt wonen Gezamenlijk en met Niko Projects als aanspreek-De oplossing van Niko Projects voor extramurale punt worden projecten tot in de kleinste detailszorg en levensloopgeschikt wonen, genaamd 5G, keurig uitgevoerd.laat ouderen en mensen langer zelfstandig wo-nen in een veilige, comfortabele omgeving. met waarom niko projectS?5G wordt een centraal bedieningspaneel in elke Niko Projects onderscheidt zich door de meestwoning geplaatst, waaraan één of meer gebouw- gebruiksvriendelijke gebouw- en woningauto-en zorgtechnologieën gekoppeld worden, zoals matisering voor comfort zorg te bieden. Ge-een berichtenmodule, een beltableau, techno- durende de jaren heeft Niko Projects honderdenlogieën voor huisbediening (domotica), brand- intra- en extramurale zorgcomplexen en woon-alarmering, inbraakalarmering, dwaaldetectie, complexen voorzien van geïntegreerde toepas-personenalarmering, 24-uurs beeld- en spraak- singen voor slim wonen en zorgen, waaronderverbindingen met bijvoorbeeld zorgcentrales en registreren sterk vereenvoudigd. met bloom de wooncomplexen Boston, New amsterdamen familie en vrienden en een toegangssysteem kunnen zorgcentra enorme efficiencyslagen en montevideo en woonzorgcomplexen als Demet video-intercom. Deze op open standaarden maken. Doordat minder tijd aan administratie Schans in Rotterdam, de Vermeertoren in Delft(internet protocol) ontwikkelde oplossing maakt en overdracht besteed hoeft te worden, wordt en Serviceresidentie Vredenbergh in Breda. Gere-woningen niet alleen comfortabel en veilig, maar meer aandacht aan de bewoners gegeven. Voor nommeerde bedrijven als ING Vastgoed, Stichtingook levensloopgeschikt. kenmerkend voor de op- bewoners biedt bloom het comfort dat gepaard ouderenhuisvesting Rotterdam, Vesteda, Vido-lossing 5G is dat deze flexibel is opgebouwd. op gaat met huisautomatisering (domotica) en een mes en Vestia behoren tot de vaste klantenkringhet moment dat bewoners nog geen zorgbehoef- vergroot gevoel van welzijn doordat het verple- van Niko Projects. Niko Projects is onderdeel vante hebben, bestaan de gekozen technologieën gend personeel direct inzage heeft tot het EcD de Niko Group. Een solide, financieel sterke on-veelal uit een beltableau, toegang tot gebouw van de bewoner. derneming met meer dan 800 werknemers.en woning, video-intercom en het bedienings-paneel. wanneer dit noodzakelijk wordt, kunnen niko projectS voor waardevaSt onroe-de zorgtechnologieën als personenalarmering rend goeden 24-uurs alarmdoormelding eenvoudig aan Niko Projects biedt architecten, bouwonderne-hetzelfde bedieningspaneel gekoppeld worden, mingen, projectontwikkelaars en installateurszodat bewoners in staat gesteld worden om een een toekomstvaste toepassing voor comfortabeleventuele zorgbehoefte in te vullen zonder dat en veilig wonen door integratie van gebouw- Niko Projects (IRS / Integrated Residentialze hiervoor hoeven te verhuizen. technologieën als toegang, brand- en inbraak- Services BV) alarmering en video-intercom. De oplossingen Schorsweg 4niko projectS voor intramurale zorg van Niko Projects worden voor elk project op 8171 ME VaassenVoor verpleeg- en verzorgingstehuizen biedt maat gemaakt en zijn daardoor eenvoudig in tel. +31 (0)578 578 600Niko Projects krachtige en eenvoudige gebouw- te passen in elke vastgoedontwikkeling.. Door fax +31 (0)578 578 601en kamerautomatisering: ‘bloom’. Deze oplossing de flexibiliteit en de open standaarden van de info@IRServices.nlvoor intramurale zorg integreert verpleegoproep, toepassingen van Niko Projects wordt waarde- www.IRServices.nlbesturing van de technieken in de bewonerska- vast onroerend goed gecreëerd; met Niko Pro-mers als zonwering, verwarming en verlichting jects wordt een solide basis in de woning enen branddetectie in één krachtige oplossing, die het gebouw gelegd welke in de toekomst uitwordt gekoppeld aan het Elektronisch cliënten te breiden is met additionele toepassingen alsDossier (EcD). De basis van deze oplossing is een energiemanagement, personenalarmering ofcentraal bedieningspaneel, het bloom Station, (woon- en zorg)dienstenpakketten.die in elke kamer en in centrale ruimtes wordtgeplaatst. aan dit station worden de overige toegang tot een groot netwerk vangewenste gebouw- en zorgtechnologieën ge- marktleiderSkoppeld, zoals een oproepunit, het EcD en de Niko Projects is van mening dat de wereld vanafstandsbediening voor bewoners, waarmee niet vandaag de dag bestaat uit samenwerking. omalleen een verpleegoproep gedaan kan worden, deze reden kiest IRS voor een nauwe samenwer-maar ook verlichting, tV en verwarming aange- king met andere marktleiders, zowel op het ge-stuurd kunnen worden. De belangrijkste func- bied van productontwikkeling als op het gebiedtionaliteit van bloom is de volledige integratie van installatie en verkoop. Door het gebruik vanmet het EcD. Hierdoor wordt zorgen, consulteren open standaarden en zorgvuldig opgebouwde Smart HomeS magazine - november 2010 13
 14. 14. Bosch Personenalarmtoestel HTS62Klaar voor de toekomst door modulair ontwerpHet Bosch Personenalarmtoestel HTS62 beschikt over meerdere geavanceerdeinnovaties en is daardoor klaar voor de toekomst. Met behulp van het toestel Gesch ik voor IP tkan uw personenalarmeringsservice eenvoudiger, efficiënter en tegenaanzienlijk lagere kosten tot stand worden gebracht.Voordelen:· Analoge, IP- en GSM-telefonie via één toestel· Snel en eenvoudig te programmeren via o.a. SD-geheugenkaart· Modulair toestel met uitstekende spreek- en luisterkwaliteitNeem voor meer informatie contact met ons op:Per telefoon op 040-2577200 of bezoek onze website www.boschsecurity.nl
 15. 15. smart homes magazine ingezonden mededelingSERVICE AT HOME: DOMOTICA,ALARMERING EN DIENSTENOuDEREN WILLEN zO LANG MOGELIjk ALS MONDIGE buRGER VOLWAARDIG, zELfSTANDIG PerSoonlijke wenSen Dagelijkse hulp in het zelfstandig leven en wo-pARTICIpEREN EN WONEN IN DE MAATSCHAppIj. VAN GROOT bELANG HIERbIj IS DE EIGEN nen wordt met Amido volledig afgestemd op deWOONOMGEVING. TECHNOLOGIE SpEELT EEN bELANGRIjkE ONDERSTEuNENDE ROL bIj persoonlijke wensen. Daarnaast houden wij ook rekening met de werkwijze van de betrokken or-HET CREëREN VAN EEN VEILIGE WOONOMGEVING DIE HET zELfSTANDIG WONEN MOGE- ganisaties. Ú komt immers in actie zodra cliëntenLIjk MAAkT. NAAST SOCIALE ALARMERINGSMOGELIjkHEDEN HEbbEN OuDEREN STEEDS om hulp vragen. Aan de basis van Amido staat daarom een open, centrale omgeving waardoorMEER bEHOEfTE AAN SERVICES EN DIENSTEN DIE HEN ONDERSTEuNEN. alle benodigde facetten door de techniek kunnen worden ondersteund. Eventueel in samenwer-De basis van de oplossing Service at Home van en zijn individueel inzetbaar binnen elk project. king met partners wordt er vervolgens invullingAscom is het kunnen alarmeren bij noodsitua- Ascom werkt nauw samen met verzekeraars en gegeven aan de unit. Naast de vraag om hulpties of sociaal wenselijke situaties. Hiervoor is alarmcentrales. en de hulpopvolging, kunnen wij samen met ualarmeringsunit ‘Tellus’ zeer geschikt. Wanneer via Amido ook invulling geven aan onder meerer behoefte is aan uitgebreidere toepassingen, amido telemedicine diensten, boodschappen servicesdie ingezet worden voor onder meer alarmering, De nieuwste toepassing in het totaalconcept en berichten services (informatie over activiteitenintercom, de bediening van huiselijke toepas- Service at home, is de Amido. Deze oplossing en nieuws).singen, telemedicine en persoonlijke diensten, richt zich zowel op de faciliteiten bij de cliëntleveren wij ‘Amido’ en ‘Amisa’. thuis,op de gewenste dienstverlening als op de Kijk voor meer informatie op centrale ontsluiting en het beheer. Voor ouderen www.beleefascom.nl of op www.ascom.nlVoordelen is de unit een persoonlijke ‘hulp’ thuis. Alle indi-De toepassingen van Ascom voor domotica, viduele behoeften die cliënten hebben op hetsociale alarmering en services stellen de be- gebied van zorg, welzijn, comfort (domotica)hoeften van ouderen centraal. Dit resulteert in en veiligheid, worden namelijk ondergebrachtzeer gebruikersvriendelijke toepassingen. De in één toegankelijke oplossing.producten staan bovendien open voor maatwerk Smart HomeS magazine - november 2010 15
 16. 16. Paxton: beheer uw toegangs-deuren met uw iPhonePaxton is een van de voornaamste fabrikanten gespecialiseerd in elektronische toegangs-controlesystemen. toegangscontrole levert veiligheid door het geven van flexibele controleaan degene die geautoriseerd is om het gebouw of de ruimte te betreden. de systemen diewij ontwikkelen zullen uw gebouwen, werknemers en materiaal beveiligen. Vanaf één tothonderden deuren, over verschillende locaties. wij hebben een oplossing voor al uw toe-gangscontrole behoeften. het kiezen van een toegangscontrole systeem is een belangrijkefinanciële beslissing voor de meeste bedrijven. de kosten zijn uiteraard belangrijk, maarhet systeem moet eveneens aan uw eisen voldoen en 100% betrouwbaar zijn. wij zijn ge-specialiseerd in deze toegangscontroleoplossingen. ons ontwikkelingsteam focust zich ophet ontwikkelen van systemen en producten voor specifieke doeleinden. onze toewijdingresulteert in producten die een reputatie verworven hebben als zijnde betrouwbaar, zeermodern en eenvoudig in gebruik. Paxton is niet voor niets market Leading access Control. buVa-dorma toegangsControLe: Voor iedere toegang en toePassing een oPLossing moderne toegangscontrolesystemen bepalen wie waar en wanneer naar binnen mag. hierbij moet met de ver- schillende eisen op het vlak van veiligheid en organisatie rekening gehouden worden. de nieuwe buVa-dorma toegangscontrolesystemen in combinatie met buVa’s be- staande assortiment hang- en sluitwerk bieden hiervoor een totaaloplossing. met toegangscontrolesystemen van buVa-dorma kan de veiligheid en het beheer van deurenop deze beurs laten wij onze net2 plus iP deurcontroller zien en de net2 nano draadloze en toegangen van woningen, zorginstellingen, kantoor- endeurcontroller. ook zal de laatste versie van onze net2 software te zien zijn met de integratie fabrieksgebouwen gewaarborgd worden. buVa biedt oplos-van iPhone en iPad. met de iPhone en iPad applicatie is het mogelijk om uw deuren te open singen voor een toepassing met één deur, maar ook voorwaar u ook bent en is het mogelijk om via een rapporten applicatie te zien wie er op dat complexe toepassingen, zoals een centraal beheerd netwerkmoment aanwezig is of wie welke deur geopend heeft. voor deuren, poorten, liften, toegang tot parkeerplaatsentevens laten we hier een bèta versie zien van de nieuwe gsm lezer, deze lezer zet het mobiel of autorisaties om een machine te bedienen. buVa-dormatelefoonnummer om in een wiegand code waardoor je de lezer rechtsreeks op onze net2 toegangscontrolesystemen zijn beschikbaar in offline-, on-plus controller kunt aansluiten en met de net2 sofware kunt programmeren. wij geven u linevarianten en combinaties van beide.graag uitleg over de vele oplossingen die Paxton u kan bieden. graag ontmoeten wij u opéén van de beursdagen op onze stand (3.20). tot dan!www.paxton-benelux.com b.e.g. Luxomat® smarthome: de aLL-round oPLossing Voor instaLLatie Van domotiCa b.e.g. is een internationale onderneming met wereld- sing voor (her)installatie van domotica op een bid- B.E.G. Brück Electronic GmbH wijd verkoop vestigingen. het leveringsprogramma irectioneel niveau. onze smarthome producten Quadriviumlaan 8 van b.e.g. omvat bewegingsmelders, aanwezig- zorgen voor een efficiënte controle over woonhuis 2408 DE Alphen aan den Rijn heidssensoren, automatische armaturen, nood- en en kantoor. schakelen en dimmen van licht, scha- info@beg-luxomat.nl veiligheidsverlichting en netwerkproducten. kelen van apparatuur, monitoren van rookmelders, www.beg-luxomat.nl onze nieuwste ontwikkeling is b.e.g. Luxomat® aflezen van het energieverbruik en aflezen van smarthome. de individuele en flexibele oplos- verwarmingsregelsystemen.16 Smart HomeS magazine - november 2010
 17. 17. smart homes magazine noViteitendtouCh: irs:knx VisuaLisering effiCiëntere zorgVoor uw iPad / iPod / dankzij bLoom zorgoProePiPhone en –registratiesysteemnieuw op de beurs presenteren wij na belgië verovert ‘bloom’ van irs nu ook nederland. bloom is een oplossing vooru onze visualisering voor de apple de intramurale zorg die zorgoproep, elektronische zorgregistratie, besturing vaniPad / iPod / iPhone. de mogelijk- de technieken in bewonerskamers (zonwering, verlichting) en branddetectie inheden zijn o.a. het bedienen en één krachtige oplossing combineert. bloom is ontwikkeld voor gebruik in bejaar-visualiseren van alle knx functies dentehuizen, verpleeghuizen en overige zorginstellingen. bloom is eenvoudig teen audio/video apparatuur. ook is gebruiken door zowel bewoners als verzorgend personeel. door de koppeling vanhet mogelijk om iP camerabeelden bloom met bestaande software voor zorgregistratie- en administratie, kan veel tijdte integreren in de applicatie. fraai worden bespaard op de administratieve taken, waardoor meer tijd overblijft voorvormgegeven visualisering met de het verlenen van de daadwerkelijke zorg.functionaliteit die u van uw apple kom de demonstratie bekijken op de stand van irs en laat u overtuigen!producten gewent bent. de heer mediCom: iedereen wiL graag bLijVen wonen in zijn of haar Vertrouwde omgeVing dit is geen enkel probleem zolang de gesteldheid dit toelaat. om langer verantwoord thuis te wonen zullen technologische oplossingen hierin de komende jaren een belang- rijke rol vervullen. de heer medicom is al meer dan 35 jaar actief binnen de gezondheidszorg. door deze jarenlange ervaring en contacten die zijn opgebouwd kunnen wij samen met u zoeken naar een oplossing die het beste aansluit bij uw wensen en behoeften. tijdens de beurs domotica slim wonen presenteren wij diverse mogelijkheden op het gebied van domotica waarbinnen de mens centraal staat en laten wij onze nieuwste ontwikkeling zien, het vernieuwde anC iP zorgcommunicatie platform uitgerust met de zogenaamde rfid reader. middels de unieke combinatie van rfid en iP kan een medewerker met behulp van een rfid tag aangemeld worden op de kamerunit waarna direct wordt ingelogd op het centrale zorgdossier. Voordeel hiervan is dat administratieve lasten duoteCno: worden verminderd. we Creëren niet zo- maar een ConCePt…Pinora: we Creëren uweasydom, home automation; nieuwe wereLda new way to LiVe your home ook op de beurs domotica slim wonen 2010 presenteert duotecno weer vele nieuwe noviteiten. Voor velen is deof in het nederlands maar dat mag jezelf beslissen; easydom Home automation; bi-directionele bose koppeling, de gebruikersvriendelijkeeen nieuwe manier van leven in huis! Pinora advanced media Systems introduceert homemanager met plattegrond functie en de razendsnellenieuw in nederland Domotica easydom. Can bus een vertrouwd fenomeen.domotica easydom is een italiaanse onderneming, gespecialiseerd in domotica oplossingen domotica moet niet alleen betrouwbaar zijn en erg gebruiks-geïntegreerd in een windows media Center® omgeving. Voorop staat gebruikers gemak voor vriendelijk maar moet ook aan de maatschappij, die continuede eindgebruiker net zoals we dat kennen vanuit de vertrouwde media Center interface. aan verandering onderhevig is voldoen. een kleine greep uitdomotica easydom is bij uitstek geschikt om vanuit de spreekwoordelijke ‘luie stoel’ uw de nieuwe noviteiten van dit jaar zijn de knx koppelaar, hethele huis aan te sturen, of dit nu een film kijken is, of luisteren naar uw favoriete muziek en vernieuwde hoge resolutie tft touchscreen, iPad integratietevens worden de lichten gedoofd en de gordijnen gesloten, de combinatie van de media en de design schakelaars in glas.servers van Pinora advanced media systems met domotica easydom zorgt ervoor dat alles wij nodigen u graag uit op onze stand om u te verassen.met één druk op de knop geregeld kan worden. Smart HomeS magazine - november 2010 17
 18. 18. Fotografie Liesbet Goetschalckx - Bettina Luyten Nikobus, het intelligente beheersysteem Niko is expert in huisautomatisering, een vernieuwer met een eigen protocol en bijzonder innovatief. Het gebruiksgemak, het design van de bedieningen, de opbouw van de installatie en de wijze van programmeren maken Nikobus tot een bijzonder systeem. Nikobus • is modulair opgebouwd • heeft bij meervoudige bedieningen slechts één inbouwdoos nodig • kan bediend worden met elk merk schakelmateriaal • kan gekoppeld worden met Niko ledstrips (kleur, intensiteit, timing worden door de gebruiker zelf aangepast) • wordt eenvoudig geprogrammeerd door de installateur (handmatig of via pc) • geeft de status van de toepassingen weer op de bedieningen • biedt verhoogde functionaliteit en comfort voor de prijs van een conventionele installatie Nikobus software kan gratis gedownload worden van de Niko website. Voor slechts € 89,50 volg je een Nikobus opleiding. Illuminating ideas. PA-259-03Niko Nederland • Postbus 260 • 4200 AG Gorinchem • Stephensonweg 6b sales@niko.nl • tel. 0183 - 640 660 • fax 0183 - 640 680 • www.niko.nl
 19. 19. Magazine van de KNX Professionals Nederland oktober 2010 6‘Op tijd Dertien kanshebbers opreageren’:Synchronisatie KNX Professionals Award 2010van klokken via project, maar bijvoorbeeld ook om dede KNX-bus. innovatieve oplossingen, de bijzonderepagina 2 commerciële aanpak of juist de grote eenvoud die door de installateur of Visualisatie system integrator in het project zijn via Domovea toegepast. van Hager is zeer veelzijdig. Dat de installateurs de KNX Professionals Award pagina 4 als een prestigieuze prijs zien, komt vooral door- dat hij wordt toegekend door de meest kritische Op donderdagmiddag 18 november jury die denkbaar is; namelijk hun collega’s. Tij-KNX Profiel ‘KNX wordt de winnaar van de KNX dens een bijeenkomst van de KNX Professionalsbiedt voor alle Professionals Award 2010 bekend op 20 oktober konden alle indieners van een pro-partijen uitsluitend gemaakt. Voor deze prestigieuze ject in een speeddate hun inzending presenteren.voordelen’ prijs hebben in de afgelopen maanden Vervolgens mochten alle aanwezige leden van depagina 7 13 KNX Professionals een project KNX Professionals de ingediende projecten cijfers geven. De optelling van al deze cijfers bepaalt ingestuurd. Bij het winnen van deze uiteindelijk de winnaar, die op de Beurs Domotica award gaat het niet alleen om de Slim Wonen in het Evoluon in Eindhoven op Ronald omvang of de complexheid van het 18 november bekend wordt gemaakt. McDonalds Centre draait grotendeels op KNX. Europa vertrouwt al pagina 8 twintig jaar op KNX‘Misschien welde gebruiks- De domoticastandaard KNX bestaat dit jaar 20 jaarvriendelijkste en daaraan wordt wereldwijd aandacht besteed. Op 20bediening oktober (20-10-2010) werd in praktisch elk land waar KNXooit.’ actief is, een bijeenkomst georganiseerd. Een belangrijkpagina 10 thema op die dag was de introductie van de nieuwe ETS4- software, waarmee KNX Professionals de KNX-installaties programmeren. Maar ook stond men stil bij het ontstaan, de opkomst en de razendsnelle groei van KNX in met name de afgelopen jaren.KNX pakt uit op Beurs In Nederland zijn er tien fabrikanten en bijna de voorloper, EIB, werd opgericht. Begin 2000Domotica Slim Wonen. 300 KNX Professionals die zich met KNX in fuseerde EIB met de twee andere standaardenpagina 12 de markt voor woning- en gebouwautomati- EHS en Batibus tot KNX. Met KNX is het mo- sering onderscheiden. Een groot aantal van gelijk om componenten en systemen van allerlei deze partijen verzamelden zich op 20 oktober fabrikanten onderling te laten samenwerken. in Apeldoorn om zich daar op de hoogte te In de achterliggende jaren is KNX internatio- stellen van de nieuwe software. Maar ook ko- naal erkend als dé standaard voor woning- en zen zij op die bijeenkomst de winnaar van de gebouwautomatisering. Die internationale KNX Professionals Award, die op de Beurs erkenning is vastgelegd in onder meer de in- Domotica Slim Wonen in Eindhoven op ternationale standaarden ISO/IEC 14543-3, de 18 november bekend wordt gemaakt. Europese standaard EN 50090 en EN 13321-1 en KNX ontstond twee decennia geleden toen de Chinese standaard GB/Z 20965 KNX|MAG 6 oktober 2010
 20. 20. PRODuCt‘Op tijd’ reageren! De faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit in Delft kreeg na een enorme brand te maken met onverwachte nieuwbouw en renovatie. Binnen één jaar renoveerde men een groot, bestaand pand en voegde daar circa 2500 m2 nieuwbouw aan toe. Daarbij waren slimme keuzes voor onder meer de elektrotechnische infrastructuur van wezenlijk belang. Op advies van Elektrotechnisch Aannemingsbedrijf de Vest uit Delft koos men voor KNX. Een van de wensen van de opdrachtgever, die pas in ver gevorderd stadium van de bouw op tafel kwam, was de plaatsing van klokken die overal in het gebouw onderling moesten worden gesynchroniseerd. Doordat in het gebouw KNX aanwezig was, was hiervoor een eenvoudige oplossing voor handen.Een systeem met een zogenaamde moederklok vergde een beperkte uitbreidingop de reeds geplande infrastructuur. Omdat het steeds vervangen van batterijeneen doorn in het oog is van de facilitair manager, waren batterijgevoede klokkengeen optie. De specialisten van installatiebedrijf De Vest kwamen uit bij de zoge-noemde stationsklokken Osiria van Theben, die men direct op de KNX-bus konaansluiten. Dat men gebruik kon maken van de bestaande infrastructuur wasvan doorslaggevend belang. Het uitgangspunt synchronisatie is eenvoudigwegte realiseren met behulp van een KNX-tijdgever in combinatie met een DCF77antenne. Hierdoor zijn tijd en datum permanent vanaf de atoomklok in Frank-furt op de KNX-bus beschikbaar. Door te investeren in wellicht iets duurderecomponenten, bespaart men een fors bedrag op installatiekosten.www.theben.deVaria KNX is multifunctionelebedienunit voor diverse installaties De Varia KNX is het intelligente, kunnen worden opgeslagen en direct worden multifunctionele display van Theben. aangestuurd. In combinatie met diverse sen- soren, kan men deze besturing automatiseren De op klimaat georiënteerde en men kan een beveiliging inbouwen tegen bedienunit vervult de rol als centrale schade door bijvoorbeeld een opkomende bediening voor de aansturing van sterke wind. verwarming, ventilatie en klimaat- regeling, maar kan ook de verlichting Slimme functies Centrale functies en lichtscènes dragen bij en de zonwering aansturen. aan een comfortverhogende situatie. Ook hiervoor is de Varia KNX de slimme keuze. De Varia kan tot voor wel acht verschillende De gebruiker kan bijvoorbeeld op gewenste ruimten de ruimteregeling verzorgen, met momenten bij een enkele toetsdruk diverse verschillende tijd- en temperatuurprofielen. lichtpunten naar een bepaalde dimstand Naast de aansturing in de primaire ruimte brengen. Men kan de dimfunctie uiteraard vindt de aansturing van de overige zeven inzetten om ´s nachts bepaalde looproutes ruimten plaats via een separate ruimterege- te voorzien van een bepaalde basisverlich- laar die een comfort- of nachtverlagingscom- ting, waardoor onder omstandigheden het mando verzendt naar de locale regelaars. aandeel veiligheid vergroot wordt. De com- binatie van functionaliteit en design – dat in Besturen van zonwering 2009 werd bekroond met de ‘reddot design Zonwering en markiezenbesturing, zowel award’ - staat centraal bij de Varia KNX en individueel als in groepsverband, is geen is daardoor een product dat zijn centrale rol vreemde activiteit voor de Theben Varia uitermate goed kan vervullen. KNX. De gewenste posities van de zonwering www.theben.deKNX|MAG 6 oktober 2010
 21. 21. PRODuCt Compacte ruimtecontroller: meer prestaties, minimale ruimte Een kleine, compacte de gewenste temperatuur bedienunit met een weer. Via een externe KNX- duidelijk display. Dat tijdmelder kan het display ook de actuele tijd tonen. is de KNX compacteWat is er toch bij ruimtecontroller, de Vrij programmeerbaar nieuwste aanwinst van Jung.KNX veranderd? De vlakken links en rechts De unit met geïntegreerde op het display zijn voor deKNX bestaat nu 20 jaar. In het begin ontplooide buskoppeling regelt verlichting, bediening van vooraf ingestelde functies, zoalsKNX Nederland activiteiten om de markt het bijvoorbeeld comforttemperatuur, standby- temperatuur en jaloezieën vanafbelang van de wereldwijde domoticastandaard bedrijf of ventilatie aan/uit. De grote druk-te laten inzien. Maar onze rol en activiteiten zijn een centraal punt in de kamer. knoppen onderaan zijn vrij programmeerbaarsterk aan het veranderen. De circa 6000 instal- Hij biedt maximale prestaties en voor de bediening van verlichting en jaloe-latiebedrijven in ons land gaan een keuze maken neemt minimale ruimte in. zieën. Het is ook mogelijk om er lichtscènes– of hebben dat al gedaan – of zij van instal-lateur zullen doorgroeien naar totaaloplosser in vast te leggen en op te roepen. Doorvoor de technologie in een woning of gebouw. De compacte Ruimtecontroller heeft drie het monteren van een uitbreidingsmodule grote bedienoppervlakken - twee druk- kan de controller met maximaal vier extraDeze totaaloplossers willen groeien in kennis knoppen en het display zelf - om te schake- drukknoppen worden uitgebreid. De KNXen ervaring en willen van elkaar leren. Zij zijn len, tasten en dimmen of om jaloezieën te compacte ruimtecontroller is verkrijgbaar inbovenmatig geïnteresseerd in KNX-productenen -systemen, maar ook in die van vele andere sturen. Het verlichte, digitale display geeft diverse designs.leveranciers die zij in een gebouw moeten duidelijk leesbaar de ruimte-, de buiten- of www.jung.nl.integreren tot één oplossing. Daarom profileertKNX Nederland zich steeds nadrukkelijker alsplatform waarbij elke fabrikant die de KNXProfessional van producten en systemen voor-ziet voor woning- en gebouwautomatiseringzich kan aansluiten.De tien fabrikanten die nu KNX Nederlandvormen, ondersteunen al op collectieve wijzedeze installatiebedrijven. Wij bieden hen hulpbij de vele facetten van het proces; van heteerste klantcontact tot en met de nazorg dieessentieel is om klanten tevreden te houden.Maar KNX Nederland zal in toenemendemate ook informatieoverdracht organiserenwaarbij we samen met de KNX Professionalsook opdrachtgevers, zoals woningcorporaties,projectontwikkelaars, architecten en adviseursbetrekken. Daarbij willen we graag samenwer-ken met alle andere leveranciers die aanvul-lende technologie voor gebouwen leveren,zoals verwarming en ventilatie, ICT-systemen,beveiliging, audio en video.Dát is de verandering die KNX Nederlandondergaat. We ontwikkelen ons van de behar-tiger van een standaard naar hét platform ennetwerk voor woning- en gebouwautomatise-ring. Ongetwijfeld zal niet elke installateur destap naar KNX Professional zetten. Als klantmoet u rekening houden met een duidelijke Comfortabel wonen metscheiding tussen installatie- en montagebe-drijven enerzijds en kennisbedrijven die detotaaloplossing voor een woning of gebouw KNX-thermostaat met displayuitwerken anderzijds. Maar de bedrijven dieeen totaaloplossing bieden, zullen steeds vakermet KNX werken. Maar ook zullen zij voor Creëer een behaaglijk gevoel met de KNX- meersoftware vastgelegd. Maar ook later, alsspecifieke toepassingen gebruik maken van thermostaat met display van Merten. Via de woonwensen veranderen, is een flexibeleandere, fabrikantonafhankelijke standaarden als deze thermostaat is de gewenste tempe- aanpassing van de functies van de bedienings-IP, Bluetooth, Dali, BacNet en LON. Als KNX ratuur zowel automatisch als handmatig toetsen altijd mogelijk. De Merten KNX-Nederland juichen wij deze ontwikkeling toe, instelbaar. Alle functies zijn eenvoudig op te thermostaat met display is in verschillendeomdat u als marktpartij dan echt over profes-sionele totaaloplossers kunt beschikken. roepen met slechts één druk op de toets. designs en kleuren leverbaar. De functies van de bedieningstoetsen wor- Theo Mickers den tijdens de installatie met de program- www.merten.nl Voorzitter KNX Nederland KNX|MAG 6 oktober 2010
 22. 22. PROjECt KNX onmisbaar bij renovatie en uitbreiding van bedrijfspand Busch “Visualisatie met Domovea op elke Medewerkers van Busch kunnen bij de ontvangstbalie op een centraal geplaatst touch screen de installaties bedienen, maar ook op hun eigen desktop computers. Het bedrijfspand van Busch, de relaisschakelingen moesten verdwijnen. een specialist in vacuüm- en Daarom hebben wij een plan opgesteld om de elektrotechnische installatie in het totale druktechniek, in Woerden was toe pand te renoveren en hebben daarbij meteen aan een uitbreiding van zowel de de kosten van een bussysteem in beeld werkplaats als de kantoorruimte. gebracht.” Maar ook een renovatie van het Wijnand van Maanen, KNX Professional en Veel bediengemak bestaande pand was noodzakelijk. eigenaar van Van Maanen Techniek, had al Voor Wijnand van Maanen was het van het Ongeveer een jaar geleden kreeg snel in de gaten dat de bestaande installa- begin af aan duidelijk dat in dit pand een Van Maanen Techniek uit Lunteren ties zodanig verouderd waren – hoewel het bussysteem op basis van KNX veel voorde- pand pas 15 jaar oud is – dat daarmee geen len met zich mee zou brengen. “In eerste de opdracht om in die uitbreiding moderne gebouwautomatisering mogelijk instantie gaf de opdrachtgever aan dat zij alle elektrotechnische en data- was. “De bestaande installatietechniek was de verlichting op een intelligentere manier installaties aan te leggen. “Maar volledig gebaseerd op relaisschakelingen. wilde aansturen. Dat wil zeggen dat verlich- Denk dan aan systemen met drukknoppen ting niet alleen via de wandschakelaars in de Busch vroeg ons ook om één geheel die bepaalde installaties in- of uitschakelen. ruimte wordt bediend, maar bijvoorbeeld ook te creëren met de installaties En dat terwijl Busch met het gebouw juist centraal. Vervolgens kwam de vraag, terwijl in het bestaande pand. Dat kon meer gebruikersmogelijkheden en meer de w-installateur bezig was met een nieuw alleen als we ook de aanwezige regelbaarheid wilde. Dan kun je wel beslui- ventilatiesysteem, om ook deze installatie op ten om dit alleen in het nieuwe gedeelte via de centrale besturing aan te sluiten. Daarop elektrotechnische en data- moderne systemen te creëren, maar het reageerden wij meteen door om een venti- installaties zouden renoveren. Voor is dan onmogelijk om de installaties in het latiesysteem met KNX-koppeling te vragen. ons was meteen duidelijk dat KNX bestaande gebouw daar op aan te sluiten. Weer een probleem opgelost! Vervolgens We zouden er nooit één geheel van kunnen kwam in het voortraject ook de wens naar hierin een voorname rol zou spelen.” maken. Bovendien had Busch de wens om voren om een intercom bij de deur op te alle installaties te laten voldoen aan de norm hangen die men op meerdere plekken in het NEN3140 ten aanzien van elektrische veilig- gebouw zou kunnen beantwoorden. Op zo’n heid. Dat hield automatisch in dat veel van moment is het klip en klaar: een bussysteemKNX|MAG 6 oktober 2010

×