Successfully reported this slideshow.

Smart Homes Magazine - November 2009

3,572 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smart Homes Magazine - November 2009

 1. 1. v a k m a g a z i n e v o o r d o m o t i c a & s l i m w o n e n V A K M A G A Z I N E V O O R D O M O T I C A & S L I M W O N E NNummer 1 / 2009Prijs: € 9,95Beursspecial domotica & slim wonen 18 en 19 november 2009 Evoluon, Eindhoven 10.00 tot 17.00 • Lezingen • Smart Homes Award • Exposanten • Noviteiten SHARP Zonne-energie heeft de toekomst AudioQuest HDMI Demystified POLK Audio Inbouwluidsprekers AXIS IP-netwerkcamera’s Smart HomeS magazine - november 2009 1
 2. 2. sMaRt hoMEs MagaziNE iNhoUd NUMMER 1 - NovEMbER 2009 Beursspecial domotica & slim wonen Smart HomeS 7 Hager 1212 Hager is wereldwijd producent op het gebied van energieverdeling en elektrotechnisch materiaal. IrS 16 IRS speelt met woon- en zorgtechnologie een cruciale rol in het mogelijk maken van levensloopgeschikt wonen. KNX 1816 Met KNX Professionals wordt Domotica écht professioneel audIoQueSt 74 De introductie van HDMI 1.3 creëerde zowel enthousiasme als verontwaardiging in de CE-markt. Een uiteenzetting om duidelijkheid te scheppen. PolK audIo 7979 Polk Audio is al jarenlang een toonaangevende fabrikant voor inbouwluidsprekers. Een test. SHarP 82 Om energie op een duurzame milieuvriendelijke manier te winnen is zonneenergie nog altijd de meest aantrekkelijke manier. aXIS 8682 Als het om beveiligingscamera’s gaat, loopt de markt nog achter. KeF 89 Ook voor custom installation heeft KEF een uitgebreid assortiment in het omvangrijke productenpakket.86 EN vERdER SPONSORS 20 BEURS lEzINgEN 38 DOMOTICA & Slim Wonen bEDRIjFSPROFIElEN 42 18 en 19 november NOvItEItEN 7289 in het evoluon te EXPOSANtENOvERzICHt 90 eindhoven ADvERtEERDERSINDEX Smart HomeS magazine - november 2009 3
 3. 3. v a k m a g a z i n e V A K M A G A Z I N E v o o r V O O R d o m o t i c a D O M O T I C A & & s l i m S L I M w o n e n W O N E N sMaRt hoMEs MagaziNE REdactioNEElNummer 1 / 2009 NUMMER 1 - NovEMbER 2009Prijs: € 9,95Beursspecial domotica & slim wonen 18 en 19 november 2009 Evoluon, Eindhoven 10.00 tot 17.00 • Lezingen • Smart Homes Award Het blad dat u nu vasthoudt is het nieuwe Smart Homes Magazine. • Exposanten • Noviteiten Een vakmagazine boordevol informatie over trends, oplossingen SHARP Zonne-energie heeft en ontwikkelingen op het gebied van Domotica en Slim Wonen. de toekomst AudioQuest Initiatiefnemers zijn Stichting Smart Homes en AV & Domotica, experts HDMI Demystified POLK Audio als het gaat om slim, comfortabel en geautomatiseerd wonen. In het Inbouwluidsprekers AXIS magazine komen onderwerpen aan bod als: comfort, telemedicine, IP-netwerkcamera’s veiligheid, energiebesparing, infrastructuren, entertainment, audio/video- Smart HomeS magazine - november 2009 1 systemen en zorg. Kortom, een nieuwe kijk op lifestyle! Het blad zal vijf keer per jaar verschijnen.Smart Homes Magazinepowered by AV&Domotica Het eerste nummer is al een special! Waarom? Omdat er in november eeneerste jaargang, nummer 1 speciale gelegenheid plaats vindt, namelijk De Beurs Domotica & SlimSmart Homes Magazine is het vakmagazine voor Wonen. Deze beurs is inmiddels een gevestigd evenement in de wereldDomotica & Slim Wonen. van domotica. Voor de vierde keer organiseert Stichting Smart HomesUitgever deze beurs in het Evoluon te Eindhoven. Op 18 en 19 november krijgt uStichting Smart Homes i.s.m. Xingo de ultieme gelegenheid om te ‘proeven’ wat woningautomatisering voorNationaal Kenniscentrum Domotica & Slim WonenDuizelseweg 4A u kan betekenen. Voor het blad een bijzondere aftrap omdat op de beurs5521 AC Eersel ervaren kan worden hoe alles wat in het magazine beschreven staat, intelefoon +31(0)497-514 984 de praktijk werkt. Domotica komt zo pas echt tot ‘leven’.info@smarthomesmagazine.nlwww.smarthomesmagazine.nl In deze uitgave stellen we graag alle bedrijven en organisaties aan u voorVerschijningsfrequentie 5x per jaar die exposeren op de beursvloer. Dat geeft u een compleet overzicht vanHoofdredacteur het huidige aanbod op dit specifieke vakgebied.Theo Wubbolts Wij wensen u heel veel leesplezier!Stadhuisplein 3435038 TH Tilburgtelefoon +31(0)6-2244 3587 De redactieredactie@smarthomesmagazine.nlRedactieLonneke Lepelaars, Yvonne van der Ven, Theo Wubboltsenmet bijdragen van Laurens van Aggelen, Marnix BosmanAdvertentie acquisitieTimo van Leenttelefoon +31(0)497-514 984sales@smarthomesmagazine.nlJean-Pierre Joostelefoon +31(0)13-543 3713sales@smarthomesmagazine.nlLeveringsvoorwaardenOvereenkomstig regelen advertentiewezenVormgevingHarry Gijsbers BNO, Hilversum© Copyright 2009Het auteursrecht op de redactionele inhoud van ditvakmagazine wordt voorbehouden. v.l.n.r. Timo van Leent (Marketing Manager Stichting Smart Homes), Jean-Pierre JoosVermenigvuldiging en/of openbaarmaking van het blad (Directeur Xingo/www.hifi.nl), Corien van Berlo (Directeur Stichting Smart Homes),of gedeelten daarvan op welke wijze dan ook zonderschriftelijke toestemming van de directie is verboden. Karen Nijst (PR & communicatie Stichting Smart Homes), Yvonne van der VenAlhoewel de inhoud van dit vakmagazine met uiterste (Assistent Marketing Stichting Smart Homes), Theo Wubbolts (Hoofdredacteurzorgvuldigheid wordt samengesteld, is de directie niet Hifi Video Test/www.avdomotica.com) en Lonneke Lepelaars (PR & communicatieaansprakelijk voor eventuele (zet)fouten en/of schade die Stichting Smart Homes) Fotografie: Jiri Büllerdaarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn. Smart HomeS magazine - november 2009 3
 4. 4. www.draadloosschakelen.nlMoeller® Xcomfort www.eaton.nl/samenbeterDraadloos schakelenin het hele huis Profiteer nu maximaal van het 3+1 Xcomfort kennismakingspakket!* Alles in huis met Xcomfort, het draadloos schakelsysteem van Moeller! • Eindelijk de wandschakelaars op iedere gewenste plaats • Toepasbaar voor alle apparatuur en verlichting • Toepasbaar met elk merk schakelmateriaal • Zeer eenvoudig te bedienen • Eenvoudig uit te breiden en kan dus met een gezin meegroeien • Zowel binnens- als buitenshuis toepasbaar • Voor nieuw- en bestaande bouw • Geen hak- en breekwerk of andere ongemakken bij de installatie * Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.draadloosschakelen.nl Eaton Electric Benelux Postbus 2022 5300 CA Zaltbommel Tel: +31 418 57 02 00 Fax: +31 418 51 52 84 info@moeller.nl
 5. 5. WiE iS SMArt HoMES? StiCHtiNg SMArt HoMES iS HEt NAtioNAAl KENNiSCENtruM voor DoMotiCA & SliM WoNEN EN iS gEvEStigD iN EErSEl. SMArt HoMES StrEEft NAAr EEN bEtErE KWAlitEit vAN WoNEN EN lEvEN voor iEDErEEN: vAN joNg tot ouD, MEt of ZoN- DEr bEpErKiNgEN. HiErvoor WErKEN WE MEE AAN DE oNtWiKKEliNg vAN SliMME, bEgrijpElijKE EN toEgANKElijKE oploSSiNgEN EN DiENStEN iN DE pErSooNlijKE WooN- EN lEEfoMgEviNg.D it kenniscentrum zet zich al sinds voor WiE iS SMarT HoMES? 1993 in voor de ontwikkeling en Smart Homes streeft ernaar dat u, als professional, het gebruik van toepassingen van nuttige en bruikbare handreikingen aangeboden woningautomatisering. Zowel pro- krijgt voor het mede doen realiseren van eenfessionele aanbieders en dienstverleners als bouwproject.belangenbehartigers en consumenten kunnenterecht bij Smart Homes. De activiteiten vanSmart Homes zijn gericht op het opbouwen, ont- onder professionals verstaanwikkelen en verzamelen van kennis op het gebied we medewerkers van:van Domotica & Slim Wonen. Daarnaast wordt adviesbureausdoor middel van verschillende activiteiten de aannemersopgedane kennis uitgewisseld en overgedragen. architecten DE SliMSTE WoNiNg vaN NEDErlaND installateurs Comfortabel, veilig en plezierig wonen en thuisActiviteiten vAn SmArt HomeS iCt kunnen werken en leren vormen de voornaamste• De Slimste Woning van Nederland belangenvereniging behoeften van deze tijd. Stichting Smart Homes (demonstratiewoning) dienstverleners laat daarom verschillende mogelijke technische• Domotica Congressen leveranciers oplossingen zien in De Slimste Woning van Ne-• Domotica Themamiddag gemeenten & overheid derland. Dit is een unieke demonstratiewoning• Projectbegeleiding/Evaluatie woningcorporaties die op wisselende locaties in Nederland te be-• Smart Homes Magazine projectontwikkelaars zichtigen is. Momenteel staat De Slimste Woning• Europese projecten zorginstellingen. van Nederland in Eindhoven.• Beurs Domotica & Slim Wonen scholen• Partner Community onderzoekers, kennisinstituten Na een periode van 1,5 jaar in Amsterdam is de Slimste Woning verplaatst naar Eindhoven in de Smart HomeS magazine - november 2009 7
 6. 6. Smart HomeSverzamelt enontwikkelt nietalleen kenniS maarwil dit ook graagmet u delenprovincie Noord-brabant. op initiatief van ge- de ervaringen uit de onlangs opgeleverde pro- derbelicht. De door Smart Homes georganiseerdemeente Eindhoven en veldhoven en de provincie jecten. op de informatiemarkt kunt u zich verder themamiddagen kunnen daar verandering inNoord- brabant staat deze unieke demonstratie- oriënteren en uw contacten uitbreiden. brengen. Deze zijn bedoeld om aan de hand vanwoning in de ‘tuin’ van het Evoluon. Hét meest praktijkvoorbeelden kennis op te doen.markante gebouw van Eindhoven dat voor velen De congressen worden iedere keer weer druknog steeds de associatie heeft met innovatie en bezocht. Afhankelijk van het thema zijn er iedere Zo beschikt Smart Homes over de nodige ex-vernieuwing. De woning zal de komende drie keer zo’n 200 tot 250 deelnemers. Een duidelijk pertise als het gaat om: behoeften van bewo-jaren te bezoeken zijn! teken dat de onderwerpen velen aanspreken. ners, het aanleggen van de benodigde slimmebelangrijke speerpunten voor beide gemeentes, Als bezoeker kunt u zich prima oriënteren op infrastructuur en het aanbrengen van toepas-de provincie en Smart Homes zijn; diverse aspecten binnen het thema dat die dag singen op het gebied van zorg, welbevinden enZowel professionals als consumenten te info- behandeld wordt en u kunt in een informele sfeer veiligheid. tijdens de talrijke projecten die doormeren en bewust te maken van de mogelijk- van gedachte wisselen met uw collega’s maar ook Smart Homes zijn begeleid en/of geëvalueerdheden om langer zelfstandig te blijven wonen met andere betrokken uit de bouwkolom. Het op is er goed gekeken naar specifieke doelgroe-en leven. deze manier samenbrengen van vraag en aan- pen zoals ouderen, mensen met dementie ofte laten zien welke mogelijkheden er zijn met bod om gezamenlijk kennis en vooral ervaringen met een handicap. Het is uitermate belangrijkbetrekking tot duurzaam bouwen. Het ‘triggeren’ uit te wisselen, waardoor u als bezoeker directe om te weten wat domotica nu precies voor henvan jongeren aangaande techniek handvaten krijgt aangereikt voor uw (eventuele) en de zorgverleners kan betekenen. En wat zijnCreëren van een platform waarbij consument en eigen praktijkcase, wordt door de bezoekers als de ervaringen tot nu toe en de te verwachtenproducent gezamenlijk technologische oplos- zeer waardevol gewaardeerd. ontwikkelingen? Dit heeft geleid tot praktischesingen ontwikkelen; kennis die we graag met u delen in de vorm van CoNgrESSEN iN 2010 een themamiddag.DoMoTiCa CoNgrESSEN Domotica voor duurzaam, veilig en comfor-Smart Homes verzamelt en ontwikkelt niet al- tabel wonen 8 april SaMEN aaN DE Slag MET DoMoTiCaleen kennis maar wil dit ook graag met u de- Domotica voor de Zorgomgeving 24 juni Elke themamiddag wordt gestart met tweelen. vandaar dat er elk jaar diverse congressen lezingen van deskundigen. vervolgens wordtrondom domotica worden georganiseerd in het DoMoTiCa THEMaMiDDag er een discussie gevoerd door de deelnemersEvoluon te Eindhoven. per bijeenkomst wordt op dit moment is het onderwerp ‘domotica’ bij de aan de hand van stellingen en praktijkvragenéén hoofdthema belicht zoals Domotica & de initiatie van een nieuw project steeds vaker een uit het veld. De samenstelling van de groep iszorg en Domotica voor Slim Wonen, Werken en belangrijk aandachtspunt. ook in de gedrukte divers, en bestaat bijvoorbeeld uit personeelleven. tijdens de congressen staan de volgende media, radio en tv wordt het slimme wonen van installatiebedrijven, architectenbureaus,onderwerpen centraal: beleid (overheid en/of steeds vaker behandeld. Daarbij wordt vaak een adviesbureaus, aannemers, zorginstellingen,branchevereniging), regelgeving/normering, fi- (te) mooie voorstelling van zaken gegeven. De projectontwikkelaars, gemeenten en woning-nanciering, nieuwe ontwikkelingen maar vooral alledaagse praktijk blijft echter tot op heden on- corporaties. om uw beeldvorming compleet8 Smart HomeS magazine - november 2009
 7. 7. WiE iS SMArt HoMES?te maken wordt de dag besloten met een be- nen bereiken en in veel bestaande woningen van dienst te zijn. te denken valt bijvoorbeeld aanzoek aan “De Slimste Woning van Nederland”. toegepast kunnen worden. herinneringen medicijnen in te nemen wanneer mensen dit vergeten zijn, het vergemakkelijkenSMarT HoMES MagaZiNE SoPraNo van communicatie met familie en/of verzorgers,Stichting Smart Homes brengt in samenwer- Het tweede project, SoPraNo, staat voor valpreventie en valdetectie, maar misschien ookking met Av&Domotica het vakmagazine´Smart Service oriented Programmable smart en- aan het stimuleren of zelfs opbeuren van mensenHomes Magazine powered by Av&Domotica´ viroNments for older Europeans. wanneer ze zich alleen/eenzaam voelen.uit. Dit is hét vakmagazine voor alle partijen die SoprANo is eveneens een geïntegreerd projectmet Domotica & Slim Wonen´ bezig zijn. Met het binnen het Ambient Assisted living programma CoMMoNWEllvakmagazine beogen beide partijen de markt van van de Eu en is als nummer 3 geëindigd. Het Common Platform Services for ageing Wellobjectieve en onafhankelijke informatie te voor- project start per 1 jan. 2007 en eindigt 30 april in Europezien over alles wat met Domotica & Slim Wonen 2010. Het Europese project CommonWell is opgestart inte maken heeft. Een instrument bij uitstek om de oktober 2008 en heeft een looptijd van drie jaar.kennis rondom dit thema zo breed mogelijk te SoprANo beoogt het ontwerp en de ontwikkeling Het doel van het project is om de diensten rondomverspreiden. uniek bereik: + 12.500 professionals van zeer innovatieve, context-bewuste,slimme medische zorg en ouderenzorg te integreren metin Nederland en belgië. domotica technieken en diensten met natuurlijke behulp van iCt-oplossingen, zoals telemedicine en en gemakkelijke bedieningsmogelijkheden voor alarmsystemen. Het gaat vooral over zelfstandigEuroPESE ProjECTEN ouderen. Deze diensten moeten goedkoop zijn wonen gericht op ouderen met chronische aan-Dankzij subsidie van de Europese unie zijn er en tegemoet komen aan de wensen van oude- doeningen. Een pilotstudie met oudere mensendrietal projecten opgestart met als doel seni- ren, hun familie en hun zorgverleners en de tijd wordt op vier plekken in Europa uitgevoerd. Smartoren langer thuis te laten wonen met behulp waarin ouderen zelfstandig thuis kunnen wonen Homes zal de studie in Nederland begeleiden,van nieuwe techniek. Deze projecten hebben nadrukkelijk verlengen. gebruiksvriendelijkheid waar ongeveer honderd ouderen met chronischeen sterke Nederlandse inbreng. Eea is mede tot en accepteerbaarheid zijn de topprioriteiten in hartfalen participeren. Wij coördineren ook destand gekomen dankzij de langdurige en inten- dit project: gebruikers hoeven niets nieuws te analyse rondom de wetgeving en het creëren vansieve voorbereidingen van Smart Homes. leren en de bedieningstechnieken zijn nauwelijks de gebruikerscases op dit gebied. De beoogde zichtbaar in de huiselijke omgeving. om dit te resultaten zijn gericht op een uitrolplan van eennetcArity verwezenlijken maakt SoprANo gebruik van uniek geïntegreerd systeem van service, orga-NEtCAritY is het acroniem voor een NEtworked nieuwe Ervarings- en toepassings onderzoek nisatie en infrastructuur, die toegepast kunnenmultisensor system for elderly people: health methoden om de traditionele ontwikkelingspro- worden in meerdere Europese landen.CAre, safety and securitY in home environment. cessen grondig te veranderen en het ontwerpHet project is gestart per 1 februari 2007 en duurt voor iedereen mogelijk te maken. Dit moet de ParTNEr CoMMuNiTytot 1 februari 2011. stigma’s vermijden en leiden tot oplossingen die Smart Homes heeft een partner community. Een breed in de consumentenmarkt gebruikt zullen netwerk waarbij zowel de vraag- als aanbodzijdeNEtCAritY beoogt de ontwikkeling van goed- worden. Het onderzoek in dit project zal naar ver- onderlinge contacten leggen, samenwerken enkope en lichte technologische infrastructuur en wachting ook leiden tot meer globale kennis in kennis uitwisselen. Het gaat hierbij om een ex-domotica in woningen waarin ouderen verblij- semantische informatietechnologie, rfiD toepas- clusieve groep van 120 innovatieve bedrijven/ven. Deze technologie moet de ondersteuning singen, diagnostiek op afstand, gebruik van radar instellingen die streven naar een betere afstem-van dagelijkse activiteiten en het waarnemen van en integratiearchitecturen op softwaregebied. ming van vraag en aanbod op het gebied vankritieke gezondheidsproblemen garanderen. ook Domotica en Slim Wonen.moeten hiermee de sociale en psychologische CoMPaNioNaBlEbetrokkenheid van ouderen in het handhaven Het derde Europese project is CompanionAble. Er zal dus meer mét en minder tégen elkaarvan hun welzijn gegarandeerd worden, zodat CompanionAble is een acronym dat staat voor: gewerkt moeten worden!ze waardigheid en kwaliteit van leven kunnen integrated Cognitive assistive & Domoticbehouden dan wel versterken. om deze doelstel- Companion robotic Systems for ability and Een ander voordeel van de community is dat part-lingen te bereiken zullen verschillende nieuwe Security. CompanionAble zal gedurende 4 jaar ners onder andere: korting krijgen bij deelnametechnieken samen gebracht worden: alom aan- (2008-2011) een oplossing ontwikkelen die men- aan practica, congressen en de beurs Domoticawezige intelligente technologie, micro- en na- sen met een lichte geheugenbeperking in hun & Slim Wonen. Deelname aan de partnerdagennotechnologie, een genetwerkte bedrade en eigen leefomgeving zal ondersteunen om zo lang en domotica discussiebijeenkomsten is gratis.draadloze multi-sensor omgeving en slimme mogelijk op een veilige manier zelfstandig thuis te verder ontvangen partners het vakblad ‘Smartbeslistechnieken. Door deze samenvoeging moet kunnen blijven wonen. Hierbij zal CompanionAble Homes Magazine’, de digitale nieuwsbrieven eneffectieve waarneming van kritieke situaties en gebruik maken van een synergie van robotica en krijgen zij de mogelijkheid om hun organisatie opde ondersteuning van taken mogelijk gemaakt ambient intelligence technologieën. oftewel; een verschillende manieren te profileren. Het spreektworden. De bedoeling blijft vooral om goedkope gezelschapsrobot gaat slim samenwerken met voor zich dat Smart Homes haar partners daar-oplossingen te bedenken, die snel de markt kun- intelligente technologie in huis om de bewoners naast ondersteunt in hun projecten! Smart HomeS magazine - november 2009 9
 8. 8. Personenalarmtoestel HTS52Bosch zorgt voor veilige zorg! 100 euro retour bij inruil van uw oude Personenalarmtoestel? Kijk voor meer informatie op www.boschsecurity.nlPersonenalarmering helpt de levenskwaliteit teverbeteren van mensen die thuis hulp nodig hebben.Hierdoor kunnen zij ondanks hun hoge leeftijd,handicap of sociale isolement in hun eigen woningblijven wonen.Met het Bosch Personenalarmtoestel 52 kan metéén druk op de knop van de handzender of hetPersonenalarmtoestel in geval van nood om hulpgevraagd worden.
 9. 9. grootste aanBoD proDucten, Diensten en projecten tijDens De Beurs Domotica & slim Wonen 18 en 19 novemBer in Het evoluon te einDHoven! BEURS DOMOTICA Programma & Slim Wonen WoensDag 18 novemBerHET MOET ANDERS, SLIMMER, gOEDKOPER, SNELLER EN EffICIëNTER… DE SNEL VERAN- 10.00 uur - 17.00 uur: Bezoek aan de beurs 13.00 uur - 14.00 uur: Lunch (gratis)DERENDE MARKT WAARIN DE TECHNOLOgIE EEN gROEIENDE ROL VERVULT BIj HET VERBE- 11.00 uur - 17.00 uur: Presentaties en discus-TEREN VAN WELzIjN, COMfORT, VEILIgHEID EN HET BEHEERSEN VAN KOSTEN IN DE zORg, sies in diverse zalen op de beursvloerVRAAgT HIER STEEDS VAKER OM. DE DOMOTICAWERELD zIT ALLESBEHALVE STIL EN KOMT DonDerDag 19 novemBergRAAg TEgEMOET AAN DE EISEN DIE WORDEN gESTELD. EN DáT IS TE zIEN EN BELEVEN 10.00 uur - 17.00 uur: Bezoek aan de beursTIjDENS DE VIERDE BEURS DOMOTICA & SLIM WONEN 18 EN 19 NOVEMBER IN HET EVOLUON 13.00 uur - 14.00 uur: Lunch (gratisTE EINDHOVEN! DE VERWACHTINg IS DAT OOK DIT jAAR MEER DAN 3200 PROfESSIONELE 11.00 uur - 17.00 uur: Presentaties en dis- cussies in diverse zalen op de beursvloerBEzOEKERS EN RUIM 100 STANDHOUDERS zULLEN LATEN zIEN DAT DOMOTICA STAAT VOOR 17.00 uur - 19.00 uur: Afsluitende netwerkbor-EEN BETERE KWALITEIT VAN WONEN EN LEVEN, WAARBIj DE KLANT CENTRAAL STAAT. DAAR- rel voor standhoudersNAAST WORDT DIT jAAR VOOR DE TWEEDE MAAL DE SMART HOMES AWARD UITgEREIKT.Waarom De Beurs Domotica & slim Wonen? teren vervolgens hun project door middel van Ingediend door Welvaarts – standnummer: 2.08Omdat het aanbod breed is, de kwaliteit hoog en een lezing op de eerste beursdag. Uit de driede vraag van de markt behoorlijk is veranderd, genomineerden wordt vervolgens het project noviteitenrouteis het voor bijvoorbeeld woningcorporaties, pro- gekozen, waaraan de Smart Homes Award toe- Op de beursvloer treft u een breed aanbod aanjectontwikkelaars of zorginstellingen bijzonder gekend zal worden. producten en concepten. Bent u op zoek naar demoeilijk keuzes te maken. Vandaar dat De Beurs laatste trends en innovaties? Volg dan de novi-Domotica & Slim Wonen een uitstekende gele- ingeDienDe projecten teitenroute. Deze route leidt langs de stand waargenheid is om een totaalbeeld te krijgen van de genomineerDe 1: smart Homes aWarD de nieuwste, meest innovatieve producten envele – nieuwe- mogelijkheden op het gebied van Stichting Oude- diensten getoond worden.woningautomatisering en slim wonen. Bezoekers renhuisvestingkunnen op hun gemak en informele sfeer ken- Rotterdam. Het voor Wie is Deze Dag BestemD?nis maken met de verschillende spelers op de betreft hier ruim Aannemersbedrijf,installateur,adviesbureau, mi-markt. Bijzonder is dat er tijdens de beurs volop 1000 wonin- nisterie, architectenbureau, onderzoek, belan-informatie te verkrijgen is over daadwerkelijk gen die in de genvereniging, projectontwikkelaar, beveiliging,gerealiseerde projecten. Daarnaast zijn er een komende jaren levensloopgeschikt worden provincie, makelaar, onderwijs, energiebedrijf,dertigtal presentaties waar professionals het gemaakt. Het eerste project wat gerealiseerd systemintegrator, gemeente, thuiszorginstellin-publiek deelgenoot maken van hun (toekomst) is (voorjaar 2009) is Woonzorgcentrum De gen, gehandicaptenzorg, vastgoed, ICT Diensver-visie, (nieuwe) inzichten, huidige ontwikkelin- Schans in Rotterdam. lener, woningbouwcorporatie, ingenieursbureau,gen, concrete oplossingen en/of technieken. Ingediend door IRS – standnummer: 0.13 zorginstelling, elektro speciaalzaak, Revalida- genomineerDe 2: smart Homes aWarD tiecentrauitreiking smart Homes aWarD Beheerorgani-Voor het best gerealiseerde project dat bijdraagt satie domotica De Beurs Bezoeken?aan een beter Sociale Leefomgeving diensten Larishof. Voor slechts € 35,- p.p. per dag (incl. BTW) kunt u18 november in het Evoluon te Eindhoven Larishof verzorgt de beurs bezoeken. Hiermee kunt u ook gratis de het beheer en de lezingen bijwonen. Partners van Stichting SmartStichting Smart Homes reikt dit jaar voor de exploitatie van Homes, pers, en bezoekers in bezit van een rela-tweede maal de Smart Homes Award uit tijdens domotica diensten voor een 7-tal woonzorg- tiekaart kunnen gratis het evenement bijwonen.de Beurs Domotica & Slim Wonen. Doel is dat centra in de regio de Liemers en Montferland. Koffie, thee, frisdranken, borrelhapjes, de luncher meer erkenning komt voor intelligente, ef- Ingediend door Van Aarle de Laat – en parkeren is gratis.ficiënte en vooruitstrevende – gerealiseerde (!) standnummer: 3.07 Als bezoeker aan de Beurs Domotica & Slim Wo-domoticaprojecten. Daarbij gaat het nu eens niet genomineerDe 3: smart Homes aWarD nen moet u zich van tevoren aanmelden via deom de gebruikte techniek, maar wordt er met Een beeldspraak website www.beursdomoticaenslimwonen.nl Ditname gekeken naar hoe een project tot stand systeem als voorkomt langere wachttijden tijdens de beurs.is gekomen, hoe de samenwerking tussen de integraal on-partijen is verlopen en of er goed is geluisterd derdeel van eennaar de opdrachtgever. KNX domotica installatie, voorEen onafhankelijke jury zal eerst de drie beste de 55 seniorenappartementen van het Dekenprojecten nomineren. De uitverkorenen presen- Baekershof in Schijndel. Smart HomeS magazine - november 2009 11
 10. 10. hoofdsponsor beurs domotica en slim wonenIN HET HArT VAN IEDBasisinfrastructuur kan niet meer zonder domoticaEEN WONINg Of EEN bEDrIJfSpAND bOuW JE VOOr DE WENSEN VAN VANDAAg, MAArOOK VOOr DE TOEKOMST. MET NAME DIE TOEKOMST WOrDT NOg TE VAAK OVEr HETHOOfD gEZIEN. IN DE bASISINfrASTrucTuur ZIJN AANpASSINgEN, ZODrA HET gEbOuWEr EENMAAl STAAT, lASTIg uIT TE VOErEN. VANDAAr DAT HAgEr EEN VISIE ONTrOlTWAArIN DOMOTIcA EEN INTEgrAAl EN ONlOSMAKElIJK ONDErDEEl VAN DIE bASISIN-frASTrucTuur WOrDT. DOMOTIcA IS IN DIE VISIE gEEN prODucT Of ‘gADgET’, MAArEEN TOTAAlOplOSSINg VOOr cOMfOrTAbEl, VEIlIg EN ENErgIEZuINIg WONEN.A l vele jaren is domotica aan een opmars als een integraal onderdeel van de infrastructuur. belangrijkste voordeel is dat deze standaard fab- bezig. Maar een echte doorbraak blijft “Tot op heden had domotica vaak de ‘apparaat- rikantonafhankelijk is. Het is feitelijk de Esperanto uit. Dit bracht bij Hager de overtuiging status’, zoals we bijvoorbeeld ook een televisie van de domotica, maar dan wel heel breed endat zij domotica anders moest benaderen. Die zouden kopen. Maar een televisie is relatief ee- succesvol uitgerold. Dat wil zeggen dat een op-doorbraak gaat er namelijk wel komen, maar niet nvoudig te vervangen als hij niet meer voldoet, drachtgever ook de vele domoticatoepassingendoor domotica te blijven aanbieden als oplossing bijvoorbeeld omdat hij kapot gaat of omdat de van andere fabrikanten die zich aan KNX hebbenvoor probleem X of als hulpmiddel voor functie nieuwe dvd-recorder niet goed samenwerkt met geconformeerd - en dat zijn er al bijna 150 - opY. Kortom, Hager profileert domotica niet meer de tv. Maar voor domotica geldt dit niet”, zegt de basisinfrastructuur van Tebis kan aansluiten.als losstaand systeem of als een product, maar John van Vugt. “Wanneer we domotica als een Iemand die kiest voor een installatie gebaseerd apart product blijven zien, dan wordt het uiter- op KNX, kiest voor een installatie waarbij men niet mate lastig om er een toekomstvaste voorzien- afhankelijk is van één producent. Ook is de kans Alle steun voor Hager Domotica ing van te maken. En dat is wat Hager met haar veel minder groot dat de installatie onnodig duur Installateur domoticasysteem juist nastreeft.” wordt, omdat er geen marktwerking is of omdat Om ervoor te zorgen dat een Hager Domotica de producten waarvoor men had gekozen niet Installateur zijn klanten op een heldere manier Omslag in denken meer worden gemaakt. Door de enorme, brede kan voorlichten en begeleiden, heeft Hager Van product naar methode. Het klinkt eenvoudig, samenwerking van de verschillende fabrikanten een volledig pakket hulpmiddelen opgesteld. maar dit vergt een omslag in denken. Daarvan binnen de KNX-standaard zal er altijd een oploss- Dit pakket bestaat uit: is Hager zich terdege bewust. “Met de slogan ‘In ing beschikbaar blijven”, vertelt John van Vugt. het hart van ieder huis; Hager’, gaan wij de markt • Opleiding en training; zowel technisch als duidelijk maken dat wij de specialist zijn op het eenvOudig te prOgrammeren commercieel. gebied van de infrastructuur. Daarbij hoort de Het domoticasysteem Tebis van Hager kent en- • Programmeerboek TX 100 basisvoorziening en in onze optiek is een domoti- kele specifieke kenmerken. Zo is deze zowel be- • Tebis Hotline; altijd een Tebis-specialist aan casysteem daar een onderdeel van. Als een op- draad, draadloos of in een combinatie van deze de telefoon. drachtgever bij nieuwbouw tijdens het ontwerp twee toe te passen. Daarnaast, en dat is voor • Projectbegeleiding; hulp bij ontwerp, calcu- en bij de eerste aanleg van de installatie alle de vakman erg belangrijk, hanteert Hager twee latie en presentatie bij klanten. voorbereidingen treft voor een bussysteem, dan programmeermethoden: de Easy mode en de • Service op locatie; ondersteuning bij de kan hij in de jaren daarna de woning relatief ge- System mode. De twee methoden zijn bedoeld uitvoering. makkelijk met verschillende domoticatoepassin- voor installaties met een verschillende mate van • Marketing service; folders, stickers, certifi- gen uitrusten. Tebis, het domoticasysteem van complexiteit. De Easy mode kan voor zeer veel caten, bouwborden, internet, enzovoorts. Hager, is voor de opdrachtgever een garantie domoticatoepassingen worden gebruikt in de • Garantie; verlengde garantietermijn van dat hij of zij een toekomstvast domoticasys- woning en in de kleine utiliteitsbouw. Het gaat vijf jaar. teem aanschaft. Tebis is namelijk gebaseerd op dan om relatief eenvoudige installaties. Speciaal de internationale domoticastandaard KNX. Het hiervoor heeft Hager een draagbaar apparaat12 Smart HomeS magazine - november 2009
 11. 11. hoofdsponsor beurs domotica en slim wonenEr HuIS; HAgErontwikkeld, de TX 100, waarmee elke installa-teur, na een instructie van maximaal een dag Hager is wereldwijd producent op het gebieddoor Hager, bijna elke domoticatoepassing in van energieverdeling en elektrotechnischeen woning kan programmeren. Maar Tebis is materiaal. Het bedrijf behoort in haar basi-ook geschikt voor complexere installaties, bi- sactiviteiten tot de grootste 3 wereldwijd. Hetjvoorbeeld villa’s waarin de vele verschillende aanbieden van een compleet systeem voor defunctionaliteiten moeten worden geschakeld, elektrische installatie in gebouwen is daarbijof voor wat uitgebreidere utiliteitspanden, zo- het uitgangspunt.als zorgcentra en sportscholen. In dat soortprojecten heeft de vakman de uitgebreide KNX de kernwaardes zijn:programmeersoftware ETS 3 nodig die op een • het familiekarakter van het bedrijf bewaren;pc of laptop kan worden geprogrammeerd om • volledige inzet van elke werknemer om zorgvervolgens in een project te worden toegepast. te dragen dat de klanten continu zeer tevre-Ook de opleiding voor ETS 3 wordt door Hager den zijn;verzorgd. • het besef dat succes een gezamenlijke waarde installateur die domotica van Hager aanbiedt – is die alleen door mensen wordt bepaald;vOlledige Ondersteuning de Hager Domotica Installateur zullen wij deze • lokaal handelen, denken en sturen, maar een“Nu wij de keuze hebben gemaakt om domotica partner noemen – op alle denkbare manieren internationale eenheid vormen;als een integraal onderdeel aan te bieden binnen tegemoet komen”, vertelt guido geux van Hager. • kwaliteit en prestatie in alle bereiken opti-ons assortiment voor de infrastructuur van een Dit houdt niet alleen in dat hij een training of een maliseren.gebouw, zullen we de afnemers ook de passende uitgebreide opleiding krijgt om met onze pro-ondersteuning bieden. Dat wil zeggen dat we de ducten te kunnen werken. Dit gaat veel verder. Op het gebied van woningbouw heeft Hager Als de eerste drempels zijn weggehaald – en dat haar activiteiten gericht op het realiseren van betekent dat de installateur zich de nodige ken- een levensloopgeschikte woning die moeit- nis heeft eigen gemaakt – dan gaan wij hem ook eloos aan de wensen en eisen van de bewoner helpen bij het bewerken van de markt. Natuurlijk is aan te passen. Door middel van het zoge- onderkennen wij dat het moeilijk is om de visie naamde KISS systeem wil Hager haar doelstell- dat domotica een integraal onderdeel is van de ing bereiken om die flexibiliteit aan te bieden basisinfrastructuur, ook bij de opdrachtgevers aan elke bewoner. Het domoticasysteem Tebis in het hoofd te krijgen. Vanuit onze organisatie KNX speelt daarin een centrale rol. Naast een zullen wij via ons concept Home & building Solu- totaalconcept voor woningbouw is Hager tions nog maar één boodschap naar de opdracht- ook conceptaanbieder voor utiliteit: building gevers en eindgebruikers uitdragen; een modern Solutions. Dit bevat de infrastructuur, diverse gebouw kan niet zonder een basisvoorziening systeemoplossingen, applicaties en function- met geïntegreerde domotica.” aliteiten gecombineerd met een uitgebreid Van Vugt kan zich de afwachtende en wellicht dienstenapparaat. zelfs afwijzende reactie van marktpartijen voor- Hager stellen. Maar daar maakt hij zich niet druk om. Larenweg 36 “Hager heeft in het verleden bewezen al vaker 5234 KA ‘s-Hertogenbosch op essentiële gebieden een belangrijke innova- Postbus 708 tor en inspirator te zijn is geweest binnen de 5201 AS ‘s-Hertogenbosch elektrotechniek. Hager is de initiator van inno- tel. +31 (0) 73 711 02 77 vatieve verdelertechniek, zoals wij die nu allemaal fax+31 (0) 73 644 55 31 kennen en gebruiken, met Tehalit is Hager de www.hager.nl, www.homesolutions.nl grondlegger van de snelmontagetechniek, en zo www.mijninstallateur.com zijn er nog een aantal zaken. Met Tebis kunnen Smart HomeS magazine - november 2009 13
 12. 12. hoofdsponsor beurs domotica en slim wonenwe niet anders en zullen we ditzelfde doen, maardan voor de vernieuwing van de infrastructuur inwoningen en gebouwen.”vele hulpmiddelenDe klanten van Hager krijgen daarom, naast de tech-nische trainingen, ook commerciële opleidingen,zodat zij hun klanten met argumenten en passendehulpmiddelen van het nut en de noodzaak vandomotica kunnen overtuigen. “Dat is tot op hedenvaak erg lastig voor techneuten”, weet guido geux.“Daarom stellen we ook hulpmiddelen beschikbaarvoor ontwerp, calculatie, projectbegeleiding enservice. De totale ontwikkelingstrategie van Hageris erop gericht om onze afnemers een complete be-geleiding aan te bieden. Daarbij hoort ook de TebisHotline, waar dagelijks een uitgebreid serviceteammet domotica-experts paraat zit om vakmensente woord te staan. Verder stellen we de Hager Do-motica Installateur allerlei middelen ter beschikkingwaarmee hij ook kan uitstralen dat hij domoticaspe-cialist is. Denk dan aan promotiemateriaal, stickersvoor de bedrijfswagens, een certificaat, maar ookeen domoticaschetsblok waarmee hij bij klantenthuis op een zeer toegankelijke wijze duidelijk kanmaken wat domotica kan betekenen. per ruimte enper functie kun je dan op het schetsblok aangevenwaar de mogelijkheden liggen. Ook bieden we onze KNX, de Esperanto voor domotica KNX (spreek uit: kenX) is in de afgelopen jaren uit- gegroeid tot een universele, maar ook de enige wereldwijd erkende standaard voor domotica. Nadat KNX eerst tot officiële, Europese norm - de EN 50090 - was verheven, is hij kort daarna ook als wereldwijde ISO/IEc standaard erkend. Dit betekent dat deze domoticastandaard, die klanten toegankelijke internetinformatie. Zo komt andere installaties gebruik gaan maken van een als een afspraak onder toeleveranciers begon, er een centrale website waarop heel toegankelijk infrastructuur waarin domotica is geïntegreerd, dan in korte tijd is uitgegroeid tot de belangrijkste de toepassing van domotica zal worden uitgelegd. wordt het voor een opdrachtgever weer een stukje domoticastandaard ter wereld. Inmiddels zijn er bovendien gaan wij deze informatie ook aanbieden gemakkelijker om de stap naar een infrastructuur wereldwijd zo’n 150 verschillende fabrikanten en op gepersonificeerde websites van onze afnemers. met geïntegreerde domotica te zetten. Daarom zijn leveranciers van installaties en installatiecompo- Elke Tebis-specialist kan op die manier zijn of haar we in de afgelopen maanden diverse strategische nenten die hun producten compatibel maken klanten van permanent actuele informatie over samenwerkingsverbanden aangegaan met bijvoor- met KNX. Zo is het mogelijk om in één installatie domotica voorzien, op een site die zijn eigen bed- beeld een ventilatiespecialist, zodat hun ventilatie- meerdere producten van verschillende ‘KNX- rijfsuitstraling heeft, zonder dat hij die site telkens systeem met Tebis kan worden geïntegreerd. Ook fabrikanten’ door elkaar te gebruiken zijn. Hier- moet actualiseren. Want dat gebeurt centraal.” is er een concrete samenwerking met leveranciers door is een keuze voor KNX een keuze voor een van elektronische deursloten, van deurvideosys- toekomstvast systeem, waardoor men ook bij BrancheBrede samenwerking temen en toegangscontrolesystemen via Ip (het renovaties en uitbreidingen kan voortborduren “Naast alle ondersteuning die wij onze klanten, de universele Internet protocol). Ook een leverancier op bestaande systemen. Hager is één van de installateurs, bieden, werken we ook aan samen- van elektronische gordijnbediening werkt met ons partijen die bij de oprichting van KNX was be- werkingsverbanden die eveneens de toepassing samen. Al deze leveranciers kunnen hun producten trokken. Meer informatie op www.knx.nl. van domotica zullen versnellen”, zegt John van Vugt. op onze domotica-infrastructuur aansluiten. En dat “Als namelijk in een woning of een kantoorpand ook geldt natuurlijk ook voor de producten van collega-14 Smart HomeS magazine - november 2009
 13. 13. hoofdsponsor beurs domotica en slim wonen TEbIS (KNX) DOMOTIcA VAN HAgEr: DE ZEKErHEID VAN DE (ENIgE) DOMOTIcA WErElDSTANDAArD als we gaan kijken naar de aanbieders van kunnen aanbieden die perfect met elkaar gecom- domotica systemen zien we dat er talloze aan- bineerd kunnen worden. bieders zijn. wie gaan we kiezen? Al de kennis van Hager in de installatiewereld, die we in meer dan 50 jaar hebben opgebouwd, is Als we moeten kiezen voor een domotica systeem in dit KNX bussysteem meegenomen. Een groot kunnen we het beste kiezen voor een open sys- voordeel van het Hager domotica systeem Tebis is teem dat zich al bewezen heeft. We komen dan dat het zowel voor bedrade als draadloze systemenfabrikanten in de E-sector die zich aan KNX hebben automatisch uit het EIb/KNX-protocol, de enige volledig voldoet aan het KNX-protocol.geconformeerd. Als specialist voor de infrastructuur open standaard die voldoet aan de Europeseben je dat verplicht. concreet betekent dit dat wij norm EN50090 en tevens de enige internationale Een Hager Tebis KNX installatie kan op zeer eenvou-wel de basisfuncties voor een domoticasysteem wereld standaard dige wijze voor nieuwe toepassingen aangepastleveren – waarbij we behoorlijk uitgebreid zijn – ISO/IEc 14543-3 voor huis- en gebouwenauto- worden. Ook uitbreiding is geen enkel probleem.maar bijvoorbeeld niet de KNX-sturing voor aquari- matisering. Elk product dat volgens deze norm Nieuwe apparatuur (busdeelnemers) kunnen zeerumverlichting gaan ontwikkelen en op de markt werkt, is herkenbaar aan een uniek logo. Deze gemakkelijk aan een bestaande installatie gekop-brengen. Maar wanneer een collega-fabrikant dat standaard is door een aantal marktpartijen, peld worden.wel doet, en hij voldoet aan de KNX-standaard, dan waaronder Hager, ontwikkeld als gezamenlijkkunt u hem probleemloos op onze infrastructuur bussysteem. kOrt samengevat:aansluiten.” Als u kiest voor het toekomstgerichte Hager te- Inmiddels is de onafhankelijke EIb Associatie, bis domotica systeem, kiest u voor een installatie beter bekend onder de naam Konnex (KNX) waarbij u niet afhankelijk bent van één producent. wereldwijd uitgegroeid tot een organisatie met Het KNX-logo op de Tebis producten van Hager meer dan 140 fabrikanten die meer dan 7.000 garandeert ondubbelzinnig kwaliteit, continuïteit, gecertificeerde producten in diverse toepassings- compatibiliteit en keuzevrijheid voor de installateur gebieden binnen de installatie en retailwereld en eindgebruiker. Smart HomeS magazine - november 2009 15
 14. 14. hoofdsponsor beurs domotica en slim wonen“IRS SPeelt Met HaaR WOOn- en ZORGteCHnO-lOGIe een CRuCIale ROl In Het MOGelIjK MaKenVan leVenSlOOPGeSCHIKt WOnen”OP beZOeK bIj SOR ROt teRDaM, WaaR beGIn 2009 IS beGOnnen Met HetleVenSlOOPGeSCHIKt MaKen Van RuIM 1000 WOnInGeneuROPa VeRGRIjSt. OVeR enKele jaRenbeDRaaGt Het aantal 65-PluSSeRS 28%Van De beVOlKInG. De KOSten VOORDe ZORG Van De SteRK VeRGRIjZenDebeVOlKInG IS een aanDaCHtSPuntVOOR OVeRHeDen In Heel euROPa. eénManIeR OM De KOSten VOOR ZORG tebePeRKen IS Het MOGelIjK MaKen VanleVenSlanG, leVenSlOOPGeSCHIKt OfaanGePaSt WOnen. IRS (InteGRateD Re-SIDentIal SeRVICeS) SPeelt HIeR Met IRSCOMfORt & CaRe®, een CRuCIale ROl In.IRS Comfort & Care® is woon- en zorgtechnologie wil het welzijn van ouderen in en om Rotterdam ten,” aldus Dick van der Meyden, directeur Wonenoplossing die volledig op open internet stan- bevorderen door hen mogelijkheden te bieden van de SOR. De SOR heeft dan ook besloten in dedaarden (IP) gebaseerd is. De oplossing bestaat waarmee zij een woonvorm kunnen kiezen die komende 3 jaar ongeveer 1000 nieuw te bouwenuit een IRS basissysteem, waaraan vervolgens bij hun manier van leven past. Zo hebben be- en te renoveren woningen in Rotterdam en om-één of meer modules voor intelligent wonen woners de keuze tussen woningen met extra geving te voorzien van IRS woonzorgtechnologieen zorgen gekoppeld worden, zoals modules service, woonzorgcentra of verblijf in één van en -diensten. De diensten en installatie, ook welvoor huisbediening (domotica), personenalarme- de 22 verzorgingstehuizen. De stichting kijkt niet domotica genoemd, bieden ouderen zorg- enring, toegangscontrole of veiligheid (brand- en alleen naar de lichamelijke behoeften van bewo- gemaksmogelijkheden waarmee zij langer en vei-inbraakalarmering). De oplossing van IRS wordt ners, ook met sociale behoeften wordt rekening liger zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.steeds vaker toegepast in projecten voor levens- gehouden. SOR ontwikkelt bijvoorbeeld in Rot-loopgeschikt wonen. Om dit nader toe te lichten, terdam de komende jaren een seniorencomplex Intercom, vIdeofoon en personenalar-gaan we samen met Coen Kijk in de Vegt, General met ongeveer 90 appartementen waarvan er merIng als basIsInstallatIeManager van IRS, op bezoek bij Dick van der Mey- 20 tot 25 bestemd zijn voor homoseksuele en In eerste instantie worden de ruim 1000 woningenden, directeur Wonen van woningstichting SOR lesbische 55-plussers. in Rotterdam voorzien van een basisinstallatie van(Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam). Hier IRS Comfort & Care®. Deze basisinstallatie voorzietis IRS momenteel bezig met het geschikt maken “Ook wij onderkennen dat onze sterk groeiende in een bestaande behoefte: intercom, videofoon,van ruim 1000 woningen voor levenslang wonen, doelgroep steeds langer zelfstandig wil blijven wo- personenalarmering en alarm-doormelding mid-waardoor vele 55-plussers in staat gesteld worden nen. Daarnaast zien we het als onze sociale plicht dels een beeld/spraakverbinding. Coen Kijk in deom nog jaren zelfstandig te blijven wonen. als stichting om te kijken hoe we, in samenwerking Vegt, General Manager van IRS, vertelt: “In elkeDe SOR is een woningstichting gespecialiseerd in met de overheid en zorginstellingen, een bijdrage woning is gekozen voor een integraal systeem vancomfortabel wonen voor 55-plussers. De stichting kunnen leveren aan een vermindering van zorgkos- personen- en brandalarmering met doormeldfunc-16 Smart HomeS magazine - november 2009
 15. 15. hoofdsponsor beurs domotica en slim wonen aan inbraakalarmering, internet, domoticavoor- zieningen of een licentie voor het opzetten van beeld/spraakverbindingen met familie. bewoners kunnen op termijn een abonnement nemen op woondiensten, die gekoppeld worden aan het touchscreen bedieningspaneel. Zo kan de bewo- ner op eenvoudige wijze boodschappen, een taxi, een kapper of een stomerijdienst bestellen. “De modulaire opbouw is van belang om tegemoet te kunnen komen aan een veranderende zorgvraag,” aldus Coen Kijk in de Vegt. “Op eenvoudige – en kostenefficiënte wijze – kunnen in de toekomst ad- ditionele zorgoplossingen worden geïntegreerd in de woning. Denk hierbij aan dwaaldetectie, dwaal- verlichting of telemedicine-diensten. Wanneer ertie gecombineerd met een video-intercominstallatie. een beeld/spraakverbinding met de bewoner en een zorgbehoefte ontstaat hoeft de bewoner nietDe gebouwen worden verder uitgerust met een IRS worden de gegevens van desbetreffende bewoner direct te verhuizen; maar kunnen er additionele,digitaal beltableau, een paneel dat bestaat uit een direct opgeroepen. Hierdoor kan de meldkamer slimme hulpmiddelen op de bestaande technologiescherm en een draaischijf, waarmee bezoekers op meteen inspelen op de situatie van elke specifieke aangesloten worden die zelfredzaamheid langerzowel bewoners als huisnummers kunnen zoeken. bewoner.” mogelijk maken.”Bij afwezigheid van de bewoner, kunnen bewonerseen videobericht achterlaten. addItIonele voorzIenIngen voor veIlIg Voor meer informatie over de IRS woon- enAlle functies in de woningen zijn door de bewoners en comfortabel wonen en een verande- zorgtechnologie:eenvoudig te bedienen via een touchscreen bedie- rende zorgvraag IRS BVningspaneel. Voor de alarmdoormelding is gekozen De IRS woon- en zorgtechnologie, IRS Comfort Schorsweg 4voor een samenwerking met een lokale zorgcentrale & Care®, is modulair opgebouwd. Dit biedt als 8171 ME Vaassenin Rotterdam. Bewoners van een SOR-complex dat is grootste voordeel dat de bewoners op eigen tel. +31(0)578 578 600uitgerust met de IRS woonzorgtechnologie kunnen initiatief – en tegen relatief lage kosten – de ge- fax +31(0)578 578 601via de personenalarmering een beeld/spraakverbin- plaatste basisvoorziening kunnen uitbreiden met info@IRServices.nlding opzetten met een professionele meldkamer. Bij additionele voorzieningen die de woningen vooralarmering krijgt de dienstdoende centralist direct hen comfortabeler en veiliger maken. Denk hierbij Smart HomeS magazine - november 2009 17
 16. 16. sponsor beurs domotica en slim wonenMEt KNX PrOfESSiONAlS WOrDtDOMOticA écHt PrOfESSiONEEl2009 iS Hét jAAr VAN DE KNX PrOfESSiONAlS. ONDEr DEZE NAAM iS bEGiN Dit jAArDE NiEuWE NEtWErKOrGANiSAtiE VOOr iNStAllAtEurS, SyStEM iNtEGrAtOrSEN ADViSEurS VAN StArt GEGAAN. HEt GAAt OM PrOfESSiONAlS DiE AlS ErKENDSPEciAliSt MEt DE WErElDWijDE DOMOticAStANDAArD KNX KuNNEN WErKEN ENDEZE StANDAArD iN WOOrD EN DAAD ONDErStEuNEN. iN DE AfGElOPEN MAANDENiS DE OrGANiSAtiE VAN KNX PrOfESSiONAlS StEViG GEGrOEiD EN DiE GrOEi ZAl ZicHDE KOMENDE jArEN VErDEr DOOrZEttEN. VOOr OPDrAcHtGEVErS, MAAr OOK VOOrANDErE iNStAllAtEurS Of ADViSEurS, iS SAMENWErKiNG MEt DEZE VAKMENSEN EENEXtrA ZEKErHEiD VOOr PrOfESSiONElE EN tOEKOMStVAStE DOMOticA-iNStAllAtiES.Met de oprichting van de KNX Professionals dereen in de installatie- en bouwwereld ‘tussenbrengt KNX Nederland de toepassing van deze de oren’ zit. Zeker nu de groei van domotica isenige, wereldwijd erkende domoticastandaard ingezet, en er op steeds meer terreinen de hulpmet hernieuwde kracht bij professionals onder van slimme woning- en gebouwautomatiseringde aandacht. Na een kick-off bijeenkomst, eerd- wordt gevraagd, is het noodzakelijk dat deskun-er dit jaar, waarop al 100 vakmensen aanwezig dige installateurs en system integrators beschik- Elke KNX Professionals krijgt drie keer per jaar 10 ex-waren, kwamen ook op een tweede bijeenkomst baar zijn. Een KNX Professional wordt steeds van emplaren van KNX MAG, het magazine waarmee hij zijnopnieuw bijna honderd installateurs en system nieuwe hulpmiddelen en kennis voorzien zo- klanten kan voorlichten.integrators luisteren naar nieuwe inzichten en dat hij zich kan onderscheiden. Naast jaarlijksontwikkelingen op het gebied van domotica en minimaal drie bijeenkomsten om kennis uit te • Maandelijks of vaker een e-mail nieuwsbriefKNX in het bijzonder. Kennisoverdracht is dan ook wisselen en nieuwe informatie te vergaren, is er voor ledenhet speerpunt van de KNX Professionals. Door ook een magazine voor relaties en afnemers van • Diverse hulpmiddelen, zoals promotiemate-deze organisatie kan de vakman, die zich bij dit KNX Professionals. Hieronder volgt een beknopt rialen en advertentiesnetwerk aansluit, zich positief onderscheiden in overzicht van de middelen en activiteiten die • Veel aandacht voor KNX Professionals ende markt. En opdrachtgevers zijn ervan verzek- inmiddels zijn ontwikkeld en/of worden geor- KNX-projecten in de mediaerd dat zij, wanneer ze een KNX Professionals ganiseerd: • De KNX Professionals Award voor het besteinschakelen, in elk geval iemand inhuren die • Drie netwerkbijeenkomsten in 2009 en drie project uitgereikt op 19 november 2009verstand van zaken heeft en zijn kennis up to in 2010 • Presentatie van de KNX Professionals opdate houdt. • Een eigen platform op internet: www.knx- vakbeurzen Elektrotechniek 2009 en beurs professionals.nl Domotica & Slim Wonen.DeskunDigheiD beschikbaar • Online forum voor vakmensen voor vragenGezamenlijk willen de KNX Professionals binnen en informatie-uitwisseling nieuwe ontwikkelingenafzienbare tijd zorgen dat de wereldstandaard • Een eigen magazine – KNX MAG – dat drie Voor het komend jaar staan er opnieuw vol-voor woning- en gebouwautomatisering bij ie- keer per jaar verschijnt doende ontwikkelingen op stapel waarvan KNX18 Smart HomeS magazine - november 2009
 17. 17. sponsor beurs domotica en slim wonenProfessionals als eerste op de hoogte worden Op een van de bijeenkomsten zorgde oud-topkeepergesteld. Zo zal in april volgend jaar, tijdens de Hans van Breukelen dat de teamspirit onder KNXbeurs light & building in frankfurt, de nieuwe Professionals een extra dimensie kreeg.KNX-software EtS4 worden gelanceerd. Hetspreekt voor zich dat informatie over deze tool inNederland als eerste onder de KNX Professionalszal worden verspreid. Enkele KNX Professionals inNederland zijn zelfs uitverkoren om in novembervan dit jaar als eerste in Europa een ‘testritje’ metEtS4 te maken. Maar ook door extra en effec-tieve marketing- en communicatiemiddelen teverstrekken, zullen KNX Professionals permanenteen voorsprong hebben om het allerbeste uitdomotica-installaties te halen. Zowel voor op-drachtgevers als voor installateurs en systemintegrators zal uiteindelijk de KNX Professionaleen hele slimme keuze blijken.Kijk voor meer informatie opwww.knx-professionals.nl Smart HomeS magazine - november 2009 19
 18. 18. sponsor beurs domotica en slim wonenBERKER EEN EIgEN STIjlWEET u HoE u lEEfRuIMTEN coMfoRTaBEl EN INDIvIDuEEl voRM KuNT gE-vEN? BIj BERKER WoRDT DaaR al SINDS 1919 aaN gEWERKT EN WE HEBBEN ZEERINTERESSaNTE oploSSINgEN gEvoNDEN. sensoren, bedient u het licht net zo vanzelfsprekend als de verwarming of bijvoorbeeld de jaloezieën. Zo kunt u met dezelfde ‘schakelaar’ verwarming, licht en nagenoeg alle andere instal- laties in huis bedienen, gemakkelijk, duidelijk en overzichtelijk. Berker ontwikkelt KNX in combinatie met functionaliteit en Design. Berker B.IQ zet de mogelijkheden consequent en met het oog op de toekomst in. Daar- door worden intelligente woningen en kantoren gemakkelijk bedienbaar, com- fortabel en mooier. De tot het meest noodzakelijke gereduceerde vorm van B.IQ heeft reeds meerdere designprijzen gewonnen. Hoogwaardige materialen brengen dit ontwerp volledig tot uiting en maken het bedienen tot een belev-Schakelaars en systemen van Berker worden over enis. Deze techniek is nu ook toegepastde hele wereld toegepast om mensen meer veil- in de nieuwe ‘tastsensoren’, waarmee uigheid, bedieningsgemak en comfort te bieden. ook in de bekende designs van BerkerDaarbij hechten wij veel waarde aan kwaliteit, met deze techniek kunt werken. Metdesign en innovatie. Dat bevestigen talrijke inter- Berker TS-Sensor (ook met RTR) is eennationale onderscheidingen. lichte aanraking van het volledig vlakke oppervlak van een transparante glas-Berker is een toonaangevende aanbieder op het plaat, al voldoende om, afhankelijk vangebied van hoogwaardige elektro-installaties – de programmering, licht te schakelen,van tijdloos klassieke schakelaars tot intelligente rolluiken en/of jaloezieën te bedienengebouwsysteemtechniek. Elke ontwikkeling is en de verwarming te sturen.voortdurend op onze klanten afgestemd. Zijmoeten zich decennia lang vanzelfsprekend op ook voor kNX/eiB geldt: richt uhun gemak voelen met onze producten. uw leveN iN met stijl, iNdividu- aliteit eN met de laatste staNdRicht u uw leven in met stijl, individualiteit en met vaN de techNiek – met Berker, eeNde laatste stand van de techniek – met Berker, eigeN stijl.een eigen stijl. Voor meer informatieBerker kNX maakt het eeNvoudig www.berker.de/nl/nederland/Dankzij een standaard – KNX – wordt alles inhuis en kantoor comfortabeler. Berker heeft ditsysteem reeds zeer ver ontwikkeld. Met slechtséén besturingsdisplay of enkele schakelaars,20 Smart HomeS magazine - november 2009
 19. 19. sponsor beurs domotica en slim wonenBESAm NEDErlAND BrEIDt prOGrAmmADEurAutOmAtEN VErDEr uItBESAm NEDErlAND tE EDE HEEft HEt prOGrAmmA AutOmAtIScHE DrAAI-DEurAutOmAtEN VErDEr uItGEBrEID. NIEuW IN HEt prOGrAmmA IS DESW100, EEN DEurAutOmAAt DIE ZIcH kENmErkt DOOr EEN fluIStErStIllEEN VEIlIGE WErkING, EEN INtEllIGENt SluItSyStEEm EN mINImAAl ENErGIE-VErBruIk.De nieuwe deurautomaat van Besam leent zich tal van externe veiligheidsenso-onder meer voor draaideuren in zorginstellingen, ren leverbaar. Veiligheidssensorenziekenhuizen, appartementencomplexen en an- van de draaideur, kunnen door dedere omgevingen waar toegankelijkheid en com- SW100 worden bewaakt tijdens hetfort van groot belang zijn. Door de bescheiden openen en sluiten van de draaideur.hoogte van 11 cm kan de nieuwe deurautomaat Bij eventuele uitval of niet goed func-niet alleen op nieuwe maar ook op bestaande tioneren van de sensoren schakeltdeuren worden gemonteerd. de deur over van automatische naar handmatige bediening. Dankzij ditDe SW100 is een volledig elektro-mechanische ingebouwde monitoringsysteem isautomaat met koppeling en standaard elektromo- een veilige werking van de deur tetor. De automaat is daarnaast zodanig ontworpen allen tijde gegarandeerd.dat de deur met exact de benodigde hoeveelheidenergie wordt bediend. Beide kenmerken dragen De SW100 is voorzien van intelligenteraan bij dat de werking van de deurautomaat sluitsysteem dat bij gebruik vanfluisterstil is. De geïntegreerde elektronische rem elektrische sloten ervoor zorgt datzorgt ervoor dat de deurbeweging -ook bij abrupt de deur altijd in het slot valt. Indienopenduwen of door onverwachte windbelasting- de deur niet goed is gesloten, zal degecontroleerd beweegt. Onnodige slijtage aan SW100 automatisch de deur weerde automaat wordt hierdoor voorkomen. openen en laten sluiten.Opvallend aan de SW100 is het ingebouwde Ook voor dubbele deuren wordtblokkeringsmechanisme. Dit mechanisme zorgt een tweetal intelligente sluitfunctieservoor dat bij eventuele blokkering de open- of geboden. Bij dubbele deuren metsluitbeweging automatisch wordt gestopt en, overlappende sluiting zorgt Besam’s nieuwe Besam NederlaNdindien gewenst, in omgekeerde richting wordt deurautomaat ervoor dat de deuren altijd in de Besam Nederland, onderdeel van de Zweedsevoortgezet. Naast deze veiligheidsfunctie zijn juiste volgorde sluiten. Deze functie is niet alleen Assa Abloy Entrance Systems Group, is gespeci- uit oogpunt van comfort en veiligheid maar ook aliseerd in complete entree-oplossingen. Besam van brandveiligheid van belang. Voor dubbele is toonaangevend op het gebied van deuren voor deuren die tegen elkaar sluiten, is een naadloze personenverkeer en levert onder meer schuifdeu- aansluiting gegarandeerd middels een speciaal ren, draaideuren, (toegangscontrole) tourniquets, sluitingsmechanisme. luchtgordijnen en rolluiken. Besam is daarnaast servicepartner voor de totale entree en verleent Deuren die zijn uitgevoerd met de SW100 deurau- service aan het complete productengamma. tomaat kunnen gemakkelijk handmatig worden geopend. Hierdoor blijft de werking van de deur Besam Nederland ook bij stroomuitval verzekerd. De deurautomaat Postbus 8155, 6710 AD Ede, kan ook zodanig worden geprogrammeerd dat tel. 0318 – 69 89 69 deze bij stroomuitval overschakelt op stroom- E-mail: info@besam.nl, website: voorziening van een optionele noodaccu. www.besam.nl Smart HomeS magazine - november 2009 21
 20. 20. sponsor beurs domotica en slim wonenElEktromEchanica voor vEilighEid, bEvEiliging En comfortBUIlDING CONtrOlWErkEn En lEvEn in EEn vEiligE omgEvingEn als hEt évEn kan: comfortabElIN Elk GEBOUw wAAr VAAk VEEl MENSEN BIj ElkAAr kOMEN hEB jE ErMEE tE MAkEN:wIE MAG Er BINNENkOMEN, hOE kUNNEN MENSEN NAAr BUItEN BIj EEN CAlAMItEIt, hOEMAAk jE hEt EEN GEBrUIkEr Of BEzOEkEr GEMAkkElIjk? EN lOS VAN DE MENSEN: hOEBESChErM jE hEt BEStE jE (BEDrIjfS)EIGENDOMMEN? DANkzIj GEïNtEGrEErDE ElEktrO-MEChANISChE SyStEMEN zIjN DIt SOOrt kwEStIES UItStEkEND OP tE lOSSEN. VEIlIG-hEID, BEVEIlIGING EN COMfOrt: DAAr DrAAIt hEt OM. kOrtwEG: BUIlDING CONtrOl.Op elkaar afgestemde systemen het uitgeschreven bestek, en de vertaling vanEr is veel mogelijk op het gebied van Build- het bestek naar kozijn- en deurstaten. Verdering Control. Dat blijkt wel uit toepassing van verzorgt Mastermate in overleg met betrokkende nieuwste componenten en technologische partijen de werkvoorbereiding van het besteksnufjes. Micro-elektronica levert steeds meer inzake hang- en sluitwerk en domotica. U kunttoepassingen die onderling met elkaar kunnen altijd wel een recent project bezoeken om de ziensamenwerken. Uw specifieke wensen en om- wat dat in de praktijk heeft opgeleverd.standigheden bepalen wat het zwaarst weegt:persoonlijke bescherming, zorg voor uw (on)ro- ervaar het zelf. in een building COntrOlerend goed, of een iets hogere levensstandaard. experienCe Center Preventieve onderhoudscontrole, gebruikersvra-In de praktijk blijken deze drie nauw met elkaar Niets overtuigt méér dan wat u met eigen ogen gen, assistentie voor uw technische dienst bij deverweven te zijn. hebt gezien. Daarom heeft Mastermate enkele aanpassing van een systeem: Mastermate staat u zg. Building Control Experience Centers opgezet. terzijde, 24 uur per dag, 7 dagen per week.Wat heeft vOOr u priOriteit? Bedrijfs- en organisatie-omgevingen waar elek-veiligheid: werknemers hebben recht op veilige tromechanische toepassingen functioneren. Building Control is een gespecialiseerdewerkplek en op een veilige vluchtweg. Ook be- Showrooms vol technologische snufjes waar u divisie van Mastermatezoekers moeten in geval van brand of calamiteit fysiek mee kunt kennismaken. Bel gewoon hetkunnen rekenen op bescherming of zich snel uit dichtstbijzijnde Center om af te spreken wanneerde voeten kunnen maken u langs komt. Of neem contact op met uw vaste Mastermate contactpersoon.beveiliging:toepassing van elektronica levert een rijk scala hier kunt u terecht een directe buildingaan mogelijkheden om eigendommen te bes- Control experience:chermen. Diverse projecten bewijzen dat. mastermate delfgauwcomfort: importweg 3aanvankelijk bedoeld voor mensen met een beperk- tel. +31 15 270 0020ing, richt building control zich nu op gemak voor degebruiker. En op iets meer status en luxe. mastermate apeldoorn parimariboweg 99geregeld: advies, bestek en WerkvOOrbe- tel. +31 55 599 8100reidingMastermate levert u een compleet Building Profiteer van de kennis die Mastermate u te bie-Control-pakket. Als architect, opdrachtgever, aan- den heeft. Gebaseerd op bewezen technologie,nemer of installateur kunt u terecht voor advies op praktijkervaringen die de kwaliteitstoets kun-over het hang- en sluitwerk (inclusief sluitplan), nen doorstaan.22 Smart HomeS magazine - november 2009
 21. 21. sponsor beurs domotica en slim wonenLiving Space®InTEllIGEnTE HuIsBEsTurInG VOOrInDIVIDuElE lEEFruIMTEn MET BusCH-prIOnEn BusCH-COMFOrTTOuCHBusch-ComfortTouch:Iedere dag een individuele ervaringHet Busch-ComfortTouch verenigt domoticafunc-ties en functies van infotainment- en entertain-ment in een fraai gevormd meesterstuk.Via het Busch-ComfortTouch kunnen bewon-ers de verlichting aan- of uitdoen en dimmen,de jaloezieën bedienen, de kamertemperatuurregelen of alle genoemde functies combineren.Dit kan zelfs met afstandsbediening. Ook ver-hogen bewoners de veiligheid van hun woningdoor aanwezigheid te simuleren en door alarm/informatiemeldingen. Als bewoners willenweten wie er voor de woning staat, dan zetten Busch-priOn licht, blauw voor de aansturing van de zonnew-zij de buitenmonitor van de camera aan. Voor de Veelzijdigheid voorop ering, magenta voor lichtsferen en oranje voormeeste mensen is het een veilig idee om eerst het aansturen van de verwarming. Deze kleurenop deze manier polshoogte te nemen. Daarnaast Met Busch-priOn kunnen bewoners een gehele treft men ook aan in de bedieningswippen vankan men een audiospeler voor muziekbestanden ruimte sturen en bewaken. Of het nu gaat om de bedieningselementen. Kortom, Busch-priOngebruiken en een videospeler voor het beki- verlichting, het oproepen van lichtscènes, het is het innovatieve Busch-Jaeger bedienings- enjken van films. Verder kunnen bewoners zich instellen van de timer, de aansturing van jaloez- kleurconcept.laten wekken, spraak- en grafische berichten ieën of de bediening van de verwarming. Allevoor gezinsleden achterlaten, e-mails opvragen, functies worden gekozen met een draaiknop.actuele beursberichten volgen, even kijken naar Het 3,5’’-TFT-display geeft alle informatie over- Voor meer informatiehet weerbericht en checken of er filemeldingen zichtelijk weer. www.busch-jaeger.nl / www.abbconnect.nlzijn. En dat alles met een intuïtieve bediening,ondersteund door een nieuw kleurbegeleidings- Variantensysteem. Al vrij snel zullen uw klanten het Busch- Busch-priOn heeft geen afdekraam nodig enComfortTouch niet meer willen missen. wordt modulair opgebouwd. Met de bedien- ingswippen kunnen vrij programeerbare functies worden opgeroepen, zoals lichtscènes. Busch- priOn kan perfect worden afgestemd op de speci- fieke eisen en wensen van uw klanten. Er zijn vier varianten in design: hoogglans ‘wit kunststof’, ‘wit glas’, ‘zwart glas’ en ‘pure stainless steel’ met een speciale coating waardoor vingerafdrukken niet zichtbaar zijn. Kleurensysteem Kleuren dragen bij aan de veelzijdigheid van Busch-priOn. Hiervoor zorgt de duurzame led- techniek die is toegepast bij Busch-priOn. De draaiknop licht op in de kleuren van het kleuren- systeem en verschaft bewoners op die manier in- formatie over de gekozen functie. Geel staat voor Smart HomeS magazine - november 2009 23
 22. 22. sponsor beurs domotica en slim wonenFinntax CommuniCatie & innovatieBETErE CommunICaTIEEFFICIënTErE ZorgFInnTax sTaaT voor EEn InnovaTIEvE InTEgralE aanpak van vasTE En moBIElEspraak- (lEEs: TElEFonIE) En DaTaCommunICaTIE (lEEs: nETWErkEn, InTErnET, E-maIl).DoorDaT WIj mET onZE organIsaTIE allE DIsCIplInEs op spraak- En DaTaCommunI-CaTIEgEBIED aFDEkkEn, ZIjn WIj als gEEn anDEr In sTaaT om voor u HET opTImalErEnDEmEnT TE BEHalEn. u wilt een efficiëntere bereikbaarheid van uw ver- zorgenden en uw cliënten? u wilt werken vanuit één geïntegreerd systeem? u wilt optimale veiligheid voor de cliënten? u wilt meer flexibiliteit? hieruit voortkomt stelt vaak een verbetering van de u wilt meer persoonlijke aandacht kunnen geven bestaande communicatie voor. Dit vorm uiteindelijk aan uw cliënten? u wilt systemen van verschillende een sterker fundament voor de communicatie in en vestigingen koppelen? Wij bieden u oplossing op rond uw organisatie vele vragen. Het Finntax ZorgHuis is breeD inZetbaar optimale bereikbaarheid voor uw zorginstelling. Finntax werkt voor alle woon – en zorgomgevingen, Wij bouwen graag samen met u aan optimale ex- altijd rekening houdend met uw specifieke wensen terne en interne communicatie binnen uw zorgor- en mogelijkheden. We werkte o.a. voor: ganisatie. om de communicatie goed te regelen, De geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke en zoomen wij in op de volgende bouwstenen: zintuiglijke gehandicaptenzorg, verstandelijke ge- handicaptenzorg, thuiszorg, kleinschalige woon- en Dienstverlening zorgcomplexen, verpleeghuizen, verzorgingshui- voor ons is persoonlijk klantencontact het fun- zen, zorghotels en ziekenhuizen. dament voor een strategische samenwerking. We werken niet voor u, maar met u. naast technische nieuwsgierig geworden naar wat wij voor u kunnen oplossingen bieden wij u goede begeleiding en betekenen? Wij verwelkomen u graag op onze standBinnen Finntax is een speciaal team van mensen advies. (0.11) tijdens de Beurs Domotica en slim Wonen opactief die professionele aandacht en begeleiding woensdag 18 of donderdag 19 november voor eengeeft aan de specifieke veranderingen binnen de Financiën persoonlijke kennismaking.zorg. ICT wordt een steeds belangrijker hulpmiddel We wetenhoe belangrijk het is om de ontwikkelin-in de primaire processen van de zorgmarkt. Er liggen gen in de wetgeving en de verschillende conse- Wilt u voor de beurs graag meer informatieveel kansen om allerlei vormen van communicatie quenties hiervan voor uw organisatie goed in de over het Finntax Zorghuis? Kijk op www.efficiënter en gecombineerd in te zetten, en infor- gaten houden. Het financiele proces is de bouw- finntax.nl/zorghuis of stuur een e -mail naarmatie beter en sneller voor handen te hebben. steen voor een goedlopend sociaal proces. zorghuis@finntax.nl. Voor vragen kunt u ookDe technologische ontwikkelingen kunnen conse- altijd bellen naar 0800-finntax.quenties hebben voor uw organisatie. Wij helpen u Zorginnovatiegraag om hierin meer helderheid te creëren. Hoe Zorginnovatie betekent betere integratie van com-verlopen de diverse vormen van communicatie municatie tussen uw cliënten en medewerkers.in uw organisatie? En hoe kunnen we deze in de Wij stellen een plan voor u op waarin alle belangrijketoekomst optimaliseren? Hiervoor heeft Finntax communicatieonderdelen uit uw zorgorganisatiehet Zorghuis ontwikkeld. samen komen.Het Finntax Zorghuis maakt gebruik van uniekecommunicatieoplossingen die de totale commu- spraak- en Datacommunicatienicatie binnen uw zorgorganisatie in kaart bren- onze zorgspecialisten zullen samen met uwgen en losse onderdelen aan elkaar koppelen en ICT medewerker(s) een analyse maken van deintegreren. bestaande communicatiemiddelen. Het advies wat24 Smart HomeS magazine - november 2009

×