Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smart Homes Magazine - Juni 2011

2,619 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smart Homes Magazine - Juni 2011

 1. 1. v a k m a g a z i n e v o o r d o m o t i c a & s l i m w o n e nNummer 3 / 2011Prijs: € 9,95ThemanummerStreaming MediaSerious GamingSeriuosEuropees Project ‘LEAGE’PartnerdagEntronTestMediaplayersB&W inbouwKEF T-SeriesUp-dateDe Slimste Woningvan NederlandReportage MieleInspirience CentreNieuws uit binnen-en buitenland enachtergronden Smart HomeS magazine - november 2009 1
 2. 2. Niko Home Control MADE architects - © Liesbet GoetschalckxLive it, love itNiko Home Control is de eerste elektrische installatie waarmee gezinnen actief energie kunnen besparen. Tegelijkertijd bedienen ze de installatietraditioneel of via smartphone en wonen ze comfortabeler en veiliger. Met het energiedisplay is deze installatie uniek en draagt ze bij aan budget enmilieu.De behoeften van de bewoner stonden centraal bij het ontwerp van Niko Home Control. Als projectontwikkelaar, architect en installateur hebt u metdeze installatie alles in handen om aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen. Niko Home Control laat zich op unieke wijze snel en eenvoudiginstalleren, kan perfect afgestemd worden op de grootte van de installatie en is dankzij de modulaire opbouw altijd uitbreidbaar. Programmeren isrevolutionair eenvoudig. Niko Home Control biedt elk modern huis meerwaarde en rekent af met uit de tijd geraakte gewoonten.Interesse? Ons ervaren team van medewerkers ondersteunt u graag bij de uitwerking van uw project.www.nikohomecontrol.nl PA-271-03Niko Nederland • Stephensonweg 6-B, NL-4207 HB Gorinchem • Postbus 260, NL-4200 AG Gorinchem • sales@niko.nltel. +31 183 64 06 60 • fax +31 183 64 06 80 • www.niko.nl
 3. 3. smart homes magazine inhoud nUmmer 3 - jUni 2011 Dossier: streaming auDio ‘Het scHijfje voorbij?’ 6 nieuws 1220 serious gaming: een up-Date door henk herman nap 20 smart Homes partnerDag bij entron 25 even voorstellen: 26 nieuwe partners van smart Homes25 aDviesbureau beelDzorgaDvies: 30 ‘tecHniek moet gewoon werken’ test: vier meDiaplayers 32 buitenlanDs nieuws 3832 De slimste woning van neDerlanD, een up-Date 40 beDrijfsbezoek bij miele’s ‘inspirience centre’ 42 voorbescHouwing ifa 46 opening paulus elektro te ermelo 51 test b&w ccm663 inbouwluiDsprekers 52 vooraankonDiging van 5440 De beurs Domotica & slim wonen 2011 test kef t-series 56 adverteerderindex AMX 4 GirA 942 Bedrijfsprofielen 29 leertouwer 44 B.e.G. 24 niko nederlAnd 2 BuvA 50 pro-id 24 d-touch 10 vercoMA 60 elBo 10 Smart HomeS magazine - juni 2011 3
 4. 4. * * * * ** * * * * * * ** De techniek in uw huis * Overal. AMX maakt het eenvoudig om alle techniek in uw woning met elkaar te verbinden. Verlichting, Climate Control verduistering, verwarming, airconditioning, audio, video, beveiliging en meer – stelt u zich eens voor Lighting Automation deze technieken met elkaar te verbinden en ze vervolgens aan te sturen middels een gebruiksvriendelijk Security Access touch screen. AMX vereenvoudigt uw lifestyle, uw wereld. Home Theater * HDMI. Bijvoorbeeld onze oplossing om uw HDMI signalen afkomstig van uw DVD- en harddiskspelers Multi-room Audio & Video middels een matrix switch naar 8 verschillende displays in uw woning te distribueren. Hierbij kan elke Intercom & Telephone Systems kabelrun 100 meter lang zijn en wordt over deze enkele CAT kabel uw display voorzien van maximaal 1080P HDTV (PC resolutie tot 1920 x 1200). Naast HDMI video en audio kan ook de besturing voor uw Shade Control display over deze enkele kabel worden meegestuurd. Energy Management Onderscheiden voor design, engineering en gebruiksgemak door consumentenelektronica fabrikanten en vooraanstaande organisaties uit technische vakgebieden. Gevormd door 27 jaar innovatie, kwaliteit en klantondersteuning. AMX is de leider op het gebied van residentiële besturingsoplossingen die op klantwens kunnen worden aangepast om ze zo te laten aansluiten bij specifieke gebruikerswensen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met verkoop@amxeurope.com www.amx.com/eu © 2010 AMX
 5. 5. v a k m a g a z i n e v o o r d o m o t i c a & s l i m w o n e n smart homes magazine redactioneel NUMMER 3 - jUNi 2011Nummer 3 / 2011Prijs: € 9,95ThemanummerStreaming MediaSerious GamingSeriuosEuropees Project ‘LEAGE’PartnerdagEntronTestMediaplayers SMArT rEGIOB&W inbouwKEF T-SeriesUp-dateDe Slimste Woningvan NederlandReportage MieleInspirience CentreNieuws uit binnen-en buitenland enachtergronden Smart HomeS magazine - november 2009 1 De Brainport regio is uitgeroepen tot slim-Smart Homes Magazine ste regio van de wereld. De AmerikaanseISSN: 2211-8659 denktank ‘Intelligent Community Forum’ had Brainport al drie jaar achter elkaar genoemdderde jaargang, nummer 3 in de top-7 slimste plekken. De regio wordtSmart Homes Magazine is het vakmagazine voor vooral geroemd vanwege de samenwerkingDomotica & Slim Wonen. en nieuwe technologische ontwikkelingenUitgever tussen bedrijven en wetenschappers. Daar werken bedrijven en weten-Stichting Smart Homes schappers samen aan nieuwe technologische ontwikkelingen.Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim WonenDuizelseweg 4A “Ze vinden het heel slim dat wij erin zijn geslaagd om een nieuwe tech-5521 AC Eersel nologische economie op te zetten met heel veel verschillende bedrijfjes”,telefoon +31(0)497-514 984info@smarthomesmagazine.nl zegt burgemeester Van Gijzel van Eindhoven. “Ze hebben ons voor vol-www.smarthomesmagazine.nl gend jaar als voorbeeld uitgekozen voor de hele wereld over hoe bedrij- ven, overheid en kennisinstellingen met elkaar samen moeten werken.”Verschijningsfrequentie 5x per jaar (Bron: nos.nl)HoofdredacteurTheo Wubboltstelefoon +31(0)6-2244 3587 Nu maak ik allerminst deel uit van dat ‘Intelligent Community Forum’ –redactie@smarthomesmagazine.nl bewaar me zeg, dat zou nogal aanmatigend zijn – maar ik heb dat toch al een tijdje door, dat de regio rondom Eindhoven zo’n slimme regio is.RedactieLonneke Lepelaars, Yvonne van der Ven en Ik werk namelijk al bijna twee jaar als hoofdredacteur van Smart HomesTheo Wubbolts Magazine met de Stichting Smart Homes samen – ik reken gemakshalvemet bijdragen van Laurens van Aggelen, Thomas Vanden Bossche, Marnix Bosman, Marc Brekelmans, Henk Eersel maar even tot de regio Eindhoven – en dan kom je daar vanzelfHerman Nap en Zorgadvies achter… Als nu alle bedrijven waar de burgemeester van Eindhoven het over heeftAdvertentie acquisitieTimo van Leent op de ingeslagen weg door blijven gaan en er voor zorgen dat deze be-telefoon +31(0)497-514 984 gerenswaardige positie gehandhaafd kan blijven, leer ik ook de komendesales@smarthomesmagazine.nl jaren nog heel veel bij. Dat is goed voor het Magazine en voor u!LeveringsvoorwaardenOvereenkomstig regelen advertentiewezen Deze uitgave van Smart Homes Magazine geeft u inzicht in de wereld vanVormgeving streaming van audio en video, waar niet alleen op de achtergrond ervanHarry Gijsbers BNO, Hilversum wordt ingegaan maar ook enkele producten worden getest. Daarnaast© Copyright 2011 treft u artikelen aan met betrekking tot projecten van Smart Homes, nieu-Het auteursrecht op de redactionele inhoud van dit we partners, reportages en nieuws. Genoeg om de zomermaanden meevakmagazine wordt voorbehouden. door te komen. Veel leesplezier gewenst.Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van het bladof gedeelten daarvan op welke wijze dan ook zonderschriftelijke toestemming van de directie is verboden. Theo WubboltsAlhoewel de inhoud van dit vakmagazine met uiterstezorgvuldigheid wordt samengesteld, is de directie nietaansprakelijk voor eventuele (zet)fouten en/of schade diedaarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn.© Foto cover: Sooloos SMART HoMES MAgAziNE - juni 2011 5
 6. 6. smart homes magazine thema streaming audio Thomas Van den BosscheHET SCHijfjE VOOrbij?STrEAMing AuDiO iS EEn TECHniEk DiE OOrSprOnkELijk uiT DE COMpuTErWErELD AfkOMSTig iS, MAAr DiE nu in EEn SnELTrEin-VAArT DE WOOnkAMEr VErOVErT En in één MOEiTE DOOr OOk METEEn DE rEST VAn DE WOning… L aten we beginnen met te kijken waar de van streaming, omdat de computer het bestand term ‘streaming audio’ vandaan komt. in dit geval gewoon afspeelt en het door zijn Dit wil eigenlijk zeggen dat het audio- ingebouwde D/A-converters stuurt, waarna het bestand – als je een stuk muziek op een analoge signaal dan naar de geluidsinstallatie harde schijf opslaat, spreek je over een ‘bestand’ gaat. De computer gedraagt zich dan eigenlijk – als het ware ‘stroomt’ van de ene plaats (waar niet wezenlijk anders als welke andere geluids- het bestand opgeslagen zit) naar de andere (waar bron. Het pluspunt van deze benadering is dat het bestand wordt weergegeven). Het begin van je op een zeer goedkope – zeker als je al een het bestand – het muziekstuk – kan dus al worden computer hebt – en eenvoudige manier kunt weergegeven, terwijl de rest op dat moment nog genieten van het gemak van (psuedo)streaming doorgestuurd moet worden. Dit in tegenstelling audio. Het nadeel is dat je zo’n systeem slechts tot een andere computertechniek, waarbij je in één ruimte kunt gebruiken – geen multiroom gewoon een bestand in één keer volledig door- toepassingen – en dat niet iedereen een compu- stuurt en dat bestand pas kan worden geopend ter in de buurt van zijn geluidsinstallatie wil of als het in zijn geheel op de plaats van bestem- kan plaatsen. Daar komt bij dat een computer ming is. Een muziekstuknummer downloaden nogal lawaaierig is en dat de geluidskwaliteit vanuit een online muziekwinkel zoals de iTunes niet bepaald denderend is. Store is dus geen streaming – het bestand moet immers eerst in zijn geheel worden geïnstalleerd De voorDelen op de computer voor je met afspelen kan begin- Waarom zou je eigenlijk de moeite doen om nen, luisteren naar internet radiostations is dan een streaming audio netwerk op te zetten? Het weer wél streaming. is een flink stuk ingewikkelder dan gewoon een CD-speler te gebruiken en als je werkt met mp3 Streaming audio houdt in dat je muziek bewaart bestanden klinkt het nog minder goed ook. Dat op een harde schijf. Op de plaats waar je naar je eerste is zonder meer correct. Dat tweede ook, muziek wil luisteren, heb je een netwerkmuziek- maar er is niemand die zegt dat je mp3 bestanden speler nodig. Maar dat werkt natuurlijk alleen moet gebruiken. Er zijn genoeg andere soorten maar als er communicatie is tussen de harde bestanden die minstens even goed klinken als schijf en de netwerkspeler. Die communicatie CD. Sommige klinken zelfs duidelijk beter. En gebeurt over een – al dan niet draadloos – com- natuurlijk is dit maar de helft van het verhaal. puternetwerk. We bekijken verderop in detail de Want waarom zou streaming audio anders zo verschillende stappen die nodig zijn om een vol- populair aan het worden zijn? waardig streaming audio systeem op te bouwen. Voor de volledigheid geven we nog even mee multiroom dat je natuurlijk ook gewoon je pc of laptop via Wat streaming audio zo bijzonder – en zo aantrek- een lijnuitgang – gewoonlijk in stereo mini-jack kelijk – maakt, is de manier waarop je het systeem formaat – aan je geluidsinstallatie kan koppelen. gebruikt. Die is namelijk radicaal verschillend van Technisch gezien valt dit niet onder de noemer de manier waarop je bijvoorbeeld met een CD-6 Smart HomeS magazine - juni 2011
 7. 7. speler omgaat. Om te beginnen moet je opstaan je ook meteen een album of een track op naam Een normale audio-CD bevat zo’n 650Mb aan data.en een andere CD in de speler leggen, iedere keer opzoeken. Om het dan – als je dat wenst – met- Als je bijvoorbeeld een ipod Classic van 160gbals je naar een ander album wil luisteren. Dat een af te spelen. in veel gevallen kan je zelfs met dergelijke ongecomprimeerde audio vult,is in een streaming audio systeem niet nodig. door je collectie ‘bladeren’ met behulp van een dan kan je daar maximaal 252 CD’s op opslaan.je hebt toegang tot je complete muziekbiblio- kleurenscherm op je afstandsbediening, waarbij niet echt weinig, maar heel wat mensen hebbentheek vanuit je luie stoel. En aangezien je hele je de covers van je albums ziet voorbijkomen. een collectie die méér dan 252 CD’s telt.muziekcollectie – tienduizenden tracks, als het Een andere interessante eigenschap van bovendien is het weinig zinvol om ongecompri-moet – is opgeslagen op een harde schijf, is het streaming audio systemen, is de mogelijkheid om meerde audio bestandsformaten te gebruiken,ook niet langer nodig om een kasten vol met met afspeellijsten te werken. Zo’n afspeellijst is aangezien ‘lossless’ audio bestanden een evenCD’s in de woonkamer neer te zetten. Verder een door de gebruiker samengestelde opeenvol- goede geluidskwaliteit bieden – en dat werkelijkzijn bijna alle streaming audiosystemen klaar ging van muziekstukken. Enigszins vergelijkbaar voor de volle 100% – en tegelijk veel mindervoor multiroomtoepassingen. Meestal volstaat met het samenstellen van een cassettebandje schijfruimte opeisen. De meest bekende losslesshet om in elke bijkomende ruimte waar je van je van weleer, maar dan oneindig veel flexibeler. audioformaten zijn fLAC en Apple Lossless. Dezemuziekcollectie wil kunnen genieten een extra Overigens kan je soms ook afspeellijsten op een bieden beide een compressiefactor van ongeveernetwerkspeler toe te voegen en je bent klaar. geautomatiseerde manier samenstellen, bijvoor- 2:1. Dat wil dus zeggen dat we nu 500 CD’s opAls het mogelijk is om de speler op die locatie beeld op basis van het muziekgenre. onze ipod Classic van 160gb kwijt kunnen, inte verbinden met je computernetwerk, tenmin- plaats van 252. En dat met het behoud van deste. Het is op die manier perfect mogelijk om BeStanDSformaten volle geluidskwaliteit.een eenvoudig – maar bijzonder functioneel en Als je een muziekstuk wil bewaren in een com- fLAC is het meest verspreide formaat, maar hetprettig – multiroomsysteem samen te stellen puteromgeving, dan dien je daartoe een bepaald wordt niet ondersteund door Apple productenvoor acht ruimtes en méér. bovendien kan zo’n bestandsformaat te kiezen. En dat is best een zoals de ipod. Andersom kunnen Apple produc-systeem ook meerdere streams tegelijkertijd ge- belangrijke keuze, aangezien de geluidskwaliteit ten dan weer niet overweg met fLAC. Met anderenereren. Dat wil zeggen dat je in de ene ruimte hier sterk afhankelijk van is. bovendien kan niet woorden, als je geen Apple gebruiker bent, dan isbijvoorbeeld naar Marco borsato luistert, terwijl elke netwerkspeler zomaar elk type bestandsfor- fLAC sowieso de beste oplossing. in het andereeen ander gezinslid in een andere kamer geniet maat lezen – vervelend, maar het is niet anders –, geval dien je een afweging te maken tussen fLACvan de nieuwe André rieu. en tenslotte is het ook zo dat de keuze voor een en Apple Lossless. Het is in ieder geval nood- bepaald bestandsformaat een flinke invloed heeft zakelijk om eerst grondig uit te zoeken welkeHerontDek je muziekcollectie op de hoeveelheid schijfruimte die je muziek in bestandsformaten een bepaalde netwerkspelerOok het snuffelen door je muziekcollectie neemt beslag neemt. ondersteunt, voor je hierin een keuze maakt. jeheel nieuwe vormen aan op een streaming audio De bestandsformaten voor audio kan je opdelen wil immers vermijden dat je hele bibliotheek insysteem. in feite wordt alle informatie met betrek- in drie categorieën: niet gecomprimeerde forma- formaat ‘x’ is opgebouwd, terwijl de netwerkspe-king tot je muziekcollectie – denk aan namen ten (uncompressed formats), gecomprimeerde ler alleen met formaat ‘y’ overweg kan.van tracks, artiesten en albums – verzameld en formaten zonder dataverlies (lossless) en gecom-opgeslagen in een soort database. in veel geval- primeerde formaten met dataverlies (lossy). loSSylen kan je met de afstandsbediening in die hand Ongecomprimeerde audio bestandsformaten Tenslotte zijn er dan ook nog lossy audiofor-vrijelijk informatie opzoeken in die database. bieden een uitstekende geluidskwaliteit, maar maten. De bekendste zijn mp3, WMA en AAC.Zo vindt je bijvoorbeeld in een wip alle albums nemen erg veel schijfruimte in beslag. De be- Deze gebruiken nog minder opslagruimte dan devan Michael jackson in je collectie terug en kan kendste hiervan zijn WAV en Aiff. gecomprimeerde losless bestanden, maar hier " Smart HomeS magazine - juni 2011 7
 8. 8. smart homes magazine thema streaming audiokomt dan wel enig verlies in geluidskwaliteit bijkijken. Men gaat namelijk een flink gedeelte vande oorspronkelijke data weggooien, zodat hetbestand sterk wordt verkleind. bij dat weggooienmaakt men gebruik van het maskeereffect. Dathoudt in, dat wanneer er tegelijk een zacht en eenharder geluid wordt weergegeven, het menselijkgehoor niet in staat zou zijn om dat zacht geluidnog te horen. En dus wordt die geluidsinforma-tie weggegooid. De vraag is natuurlijk of je datweggooien kunt horen of niet. Het ligt eraan. rekening mee dat lang niet alle netwerkspelers werkspeler nodig hebt. En een computernetwerkZo wordt er bij het ene lossy bestandsformaat al met dergelijke hoogwaardige bestandsformaten om de twee met elkaar te laten communiceren.meer weggegooid dan het andere. Verder hangt kunnen omgaan. Toch is dat niet altijd het geval. Er bestaan name-één en ander af van de geluidskwaliteit van de set lijk alles-in-één oplossingen, waarbij de hardewaarop het bestand wordt weergegeven – is dat rippen schijf en de netwerkspeler in hetzelfde toesteleen hoogwaardige hifi-installatie of een doorde- De werkwijze waarbij je je eigen muziek CD’tjes zit. Een netwerk is dan uiteraard niet nodig,weeks autoradiootje? –, en of het om een al dan in de computer stopt, om de muziek ervan over tenzij voor internetradio en om metadata op teniet getrainde luisteraar gaat. Een mp3 bestand te zetten naar je harde schijf, noemen we ‘rippen’. vragen via het internet. Dat laatste is zelfs nietmet een sampling frequentie van 192kbps – ze Eén van de meest populaire programma’s om dat altijd nodig, omdat veel van die toestellen eenbestaan ook in grotere en kleinere sampling fre- te doen is iTunes van Apple. En dat zoals bekend on-board database hebben waarin de informatiequenties – heeft een compressieverhouding van net zo goed op een pc als op een Apple computer van vele duizenden CD’s opgeslagen zit. Maarongeveer 7:1. Dat wil zeggen dat we hiermee zijn ding doet. bijzonder handig is dat het pro- hoe nieuwer het CD’tje, hoe minder kans dat demeer dan 1.700 full CD’s (!) kunnen opslaan op gramma meteen ook automatisch de metadata metadata ervan op de database zit. Dergelijkeonze ipod Classic van 160gb. van je muziek op het internet gaat opzoeken en alles-in-één oplossingen zijn vooral interessant deze toevoegt aan je bestanden. Zo hoef je zelf voor wie geen computer in huis heeft. Ze zijnauDioBronnen niet meer de namen van de artiesten, albums en doorgaans wel een stuk duurder dan de systemenAls we audio willen streamen, moeten we om te muziekstukken in te geven. Als alles goed gaat – met losse netwerkspelers.beginnen ergens muziek vandaan halen. En dat niet altijd, dus – weet iTunes ook de albumcoverkan op verschillende manieren. Zo kan je muziek te vinden op het net en wordt deze automatisch naSdownloaden – al dan niet legaal – maar je kan toegevoegd aan je bestanden. goed, we hebben dus een harde schijf nodig.ook je eigen CD-collectie ‘rippen’. En tenslotte En aangezien er in een pc/Mac een harde schijflaten heel wat netwerkspelers je toe om ook naar internet raDio zit en je een computer bovendien perfect aaninternet radiostations te luisteren. We gebruiken de term ‘internet radio’ als we het een netwerk kunt koppelen – tenzij het om een over radio uitzendingen hebben die via het inter- hoogbejaard toestel gaat – kan deze perfectDownloaDen net verspreid worden. Het gaat hierbij zowel om functioneren als opslagmedium/bron van eenVroeger kon je muziek alleen maar downloaden radiostations die we ook gewoon via fM kunnen streaming audiosysteem. Wel moet je computerop een illegale manier, maar die tijd ligt geluk- ontvangen, als om stations die exclusief op het dan uiteraard aan staan en dat vreet nogal watkig achter ons. Het is vandaag perfect mogelijk internet aanwezig zijn of die te ver weg liggen stroom. Een interessant alternatief is een nAS,om muziek op een eerlijke, legale manier aan te om ze via fM te kunnen ontvangen. Het aantal wat staat voor network Attached Storage. Zo’nkopen via het internet. prettig is dat je in prin- stations – meer dan 15.000! – dat je kunt ontvan- nAS is in feite een kastje met één of meer hardecipe niet het hele album van een artiest hoeft te gen is fenomenaal. Daar zijn heel wat stations bij schijven erin dat je aan een netwerk kunt kop-kopen, maar dat je net zo goed individuele num- die gespecialiseerd zijn in heel specifieke mu- pelen. Wel is een nAS niet geschikt om muziekmers kunt aanschaffen. Zodoende betaal je niet ziekgenres, zoals acid jazz, bebop of hard rock. te rippen en te ordenen, enzovoort. Dat karweivoor nummers waar je toch nooit naar luistert. Daardoor is het dus heel makkelijk om een aantal voer je eerst uit op een pc. Maar daarna kun jeje dient er wel op te letten in welk bestandsfor- zenders te vinden die perfect aansluiten bij je je collectie – of de nieuwe albums die je aan jemaat je tracks op het internet aankoopt. Als dat eigen muzieksmaak. De uitdaging zit hem erin collectie wil toevoegen – via het netwerk danbestandsformaat immers niet compatibel is met om de juiste stations te vinden. Zoeken tussen overzetten op een nAS. Het voordeel van eenje netwerkspeler, heb je een probleem. Hoe dan 15.000 radiostations is namelijk wel even wat nAS is het lagere stroomverbruik. Daarbij kanook bestaat het overgrote merendeel van het anders dan even vlug de fM band doorlopen. een nAS vaak meerdere harde schijven bevat-on-line muziekaanbod uit lossy bestandsforma- Maar aangezien je in de meeste systemen kunt ten, waardoor de opslagcapaciteit nog verderten. jammer, maar het is niet anders. Wel is er zoeken op muziekgenre en op land van herkomst, toeneemt en/of de veiligheid verhoogt.een aantal audiofiele on-line winkels die net de valt dat in de praktijk allemaal wel mee.tegenovergestelde toer opgaan en die muziek netwerkSpelerSaanbieden in zeer hoogwaardige bestands- SySteem netwerkspelers zijn er in verschillende soortenformaten. Het gaat om labels zoals Deutsche We vertelden eerder al dat je in een streaming en maten. Er zijn modellen die enkel voor muziekgrammophon, 2L, Chesky, pentaTone Classics, audio systeem je muziek dient op te slaan op een geschikt zijn, maar met andere kun je net zoMusic giants, Linn records enzovoort. Hou er wel harde schijf en dat je aan de andere kant een net- goed ook foto’s en videobestanden doorsturen.8 Smart HomeS magazine - juni 2011
 9. 9. Sommige toestellen dien je op een versterker in je stereo versterker – maar veelal gaat het om op het moment van het schrijven nog niet zoveel,aan te sluiten, wil je er geluid uit krijgen, maar een ‘dedicated’ D/A-omzetter. Zo’n kastje krijgt maar er komen er steeds meer. bovendien kunandere komen meteen al met een ingebouwde dan aan de ene kant het digitale signaal van de je dan met je ipod Touch/iphone/ipad je iTunesversterker. Er zijn zelfs toestellen die ook nog over netwerkspeler binnen en stuurt aan de andere bibliotheek van a tot z aansturen.ingebouwde luidsprekers beschikken. Tenslotte kant een analoog signaal naar buiten, zodat jeworden ook de duurdere tv’s, blu-ray spelers en het kunt aansluiten op je versterker. BeDieningAV-receivers steeds meer voorzien van streaming Tot slot nog enkele woorden over de bedieningfuncties. iapparaten van de netwerkspeler. Die varieert van een klas- De bekende ipod van Apple – en dan vooral de sieke infrarood afstandsbediening – je moet danZoals gezegd is een streaming audio systeem Classic met z’n 160gb opslagmogelijkheid – kan op het display van de speler kijken om te navige-in staat om een geluidskwaliteit neer te zetten prima dienst doen als geluidsbron in een mo- ren – tot aanraakschermen die via Wi-fi functio-die beter is dan wat we gewend zijn van de CD. dern muzieksysteem. De ipod heeft één groot neren. Dat het met die laatste een stuk prettigerMaar dat kan alleen als je lossless of niet ge- nadeel: de kwaliteit van de D/A-omzetting is werken is dan met die eerste, mag duidelijk zijn.comprimeerde bestandsformaten gebruikt – zie erg zwak. Maar gelukkig komen er steeds meer Of dat soort remotes nog lang gaan overleven ishogerop voor meer uitleg – en als ook aan de oplossingen op de markt die je in staat stellen niet zeker, want fabrikanten staan door de tabetsafspeelkant – de netwerkspeler, dus – alles in om digitaal geluid uit de ipod te halen, zodat je als de ipad – die vaak amper meer kosten en véélorde is. Het zwakke punt van een netwerkspe- de D/A-conversie door een extern apparaat kunt meer mogelijkheden bieden – sterk onder druk.ler – de duurdere, audiofiele modellen laten we laten uitvoeren. Een nadeel aan de ipod is dat je Het is dan ook prettig dat steeds meer fabrikantenvoor het gemak even buiten beschouwing – is er sowieso maar in één ruimte tegelijk muziek een ‘App’ op de markt brengen voor de iphone/de D/A-conversie. Daar kan je omheen fietsen mee kan maken. Als je echter iTunes op je pc/ ipad/ipod Touch, zodat je de speler ook met diedoor een netwerkspeler te kiezen met een di- mac hebt staan en de nieuwe Airplay functie toestellen kunt bedienen. Het feit dat zo’n Appgitale audio-uitgang – coaxiaal en/of optisch activeert, dan kan je computer verschillende meestal gratis is, maakt de zaken er alleen maar– zodat je de D/A-conversie kunt overlaten aan streams tegelijk uitsturen over je netwerk. Die aantrekkelijker op…een extern apparaat. Dat kan de D/A-sectie zijn kunnen dan worden opgepikt door apparaten diein je AV-receiver – of in een uitzonderlijk geval compatibel zijn met deze technologie. Dat zijn er Flexibel en met netwerkfunctionaliteit Deurcommunicatie met de Gira DCS-IP-gateway De Gira DCS-IP-gateway maakt bediening van de deurcommunicatie nog gemakkelijker en flexibeler. Met één apparaat kan het Gira deurcommunicatiesysteem via het netwerk aan de Gira Control Clients en de computer worden gekoppeld. Daarnaast biedt het de mogelijkheid externe IP-cameras in het systeem te integreren. Zo kunnen deurstations ook achteraf van videofunctionaliteit worden voorzien en meerdere zones vanaf één huisstation worden bekeken. Meer informatie via: www.gira.nl/dcs-ip-gateway Afbeelding links: Gira Control 9 Client, glas zwart/aluminium, afbeelding rechts: Gira deurcommunicatie op een laptop 13976_Anz_TKS-IP_Gateway_220x140_NL.indd 1 16.05.11 14:19 Smart HomeS magazine - juni 2011 9
 10. 10. Twee draden, ontelbare oplossingen2Voice,2-draads deurcommunicatie Twee draden die woongebouwen en villa’s snel en simpel tot leven brengen. Twee draden die alles met elkaar verbinden. De installateur doet fluitend zijn werk, ook bij de meest complexe systemen tot 4.096 toestellen. De gebruiker geniet van de variëteit aan mogelijkheden, het comfort, de stijlvolle binnentoestellen en entree- panelen. Veel standaard functies zoals intercom tussen appartementen onderling, open-deur-detectie en camerabewaking vanuit de woningen. Programmering via dip-switch en bluetooth smartphone, onderhoud kan eenvoudig worden uitgevoerd terwijl het systeem normaal online is. 2Voice is een zeer betrouw- baar, slim product met oplossingen voor iedere vraag. Kijk op www.elbotechnology.nl wat deze twee draden u nog meer te bieden hebben!Compleet in communicatie, comfort en beveiliging
 11. 11. Achtergrond SmArt homeS mAgAzine tHeo WubboltSPOWEr COnSuMPTIOn TrEnDS InDIGITAL TVS PrODuCED SInCE 2003MET HET rAPPOrT, DAT In OPDrACHT VAn DE COnSuMEr ELECTrOnICS ASSOCIATIOn(CEA) WErD uITGEVOErD DOOr TIAX LLC (TIAX rEfErEnCE nO. D0543), KOMT Er WELLICHTEEn EInDE AAn DE VrAGEn OMTrEnT HET VErBruIK VAn HET VLAKKE BEELDSCHErM – Ofnu LCD Of PLASMA – En nAAr DE MISVErSTAnDEn DIE rOnDOM DIT THEMA HArDnEK-KIG DE rOnDE DOEn.De studie omvat een onderzoek naar het ener- ‘organic led’s’ ofwel OLED’s – buiten beschou-gieverbruik in de actieve en in de stand-by posi- wing gelaten.tie over een periode van 2003 tot 2010 en betreft De overige ‘features’ die nu geboden wordenmodellen in 13 tot 65 inch beelddiagonaal van zijn:lcd-schermen en in 42 tot 65 inch van plasma’s Hogere resolutie: 1920x1080 / Superieure ‘scan-en bij fabrikaten van wereldwijde herkomst. ning’: progressive in plaats van interlaced, voorDe gegevens werden verzameld gedurende de minder ‘schudding’ / Hogere beeldverversing: ‘edge’) en led’s gegroepeerd achter het scherm.metingen in Active Mode (IEC 62087) en Stand- 120 en 240Hz (voor Europa 100 resp. 200) of Voordelen die hierdoor optreden zijn een hogerby (Energy Star® Test Method). nog hoger / Hogere verversingsnelheid van het contrast (‘beter zwart’) en de mogelijkheid de beeld / Hoger contrast, groter dynamisch bereik led’s te ‘adresseren’ (daar gebruiken waar hetVerbruikscijfers over de genoemde periode laten / Digitale kam-filters / Meertalige menu’s / Beeld ‘plaatje’ nodig is).een duidelijke trend naar sterke vermindering in beeld / Vrijwel elke aansluitingsmogelijkheid Verlies van energie treedt sowieso op door dezien in zowel de actieve als de stand-by positie. / Geheugenkaart toegang / Analoge en digitale conversie van wisselstroom naar gelijkstroomBij lcd-schermen daalde het verbruik van 0,35 (optisch) audio uitgang / En als laatste in deze en door het verder voeren van de stroom in hetwatt/inch2 in 2003 naar 0,13 watt/inch2 in 2010, opsomming wellicht de meest opzienbarende circuit. Slimme schakelingen, toepassing vanhetgeen een daling is van 63%. In de stand-by ‘feature’: 3D-kijk mogelijkheid. nog intelligentere chips en algoritmes hebbenmode was de daling zelfs 87%: van 6,1 mW/in2 er ook toe bij gedragen dat het energieverbruik(2004!) naar 0,77 mW/in2 in 2010. tot Slot drastisch is afgenomen de laatste tijd. Kortom,Bij plasma waren de cijfers even spectaculair: Aangezien de consument gevoelig is voor het vlakke beeldscherm wordt niet meer zoin actieve stand van 0,22 watt/inch2 in 2008 (!) ‘groen’, oftewel graag een energiezuinig dan warm als enkele jaren geleden…naar 0,13 watt/inch2 – een daling van 41% – en wel -bewust levenspatroon aanhangt, hebbenin stand-by van 0,46 mW/in2 naar 0,07 mW/in2 de fabrikanten hierop ingespeeld en zit in de (Vertaling en samenvatting:zelfs 85% daling, gemeten over dezelfde peri- meeste televisies met Energy Star logo de ‘Ver- Theo Wubbolts)ode. Opmerkelijk is het vrijwel wegvallen van sion 4.1’ (modellen vanaf mei 2010 en Versionhet verschil tussen lcd en plasma, daar waar het 5.3 komt in september dit jaar).misverstand hieromtrent persisteert. Plasma heeft traditioneel meer verbruik te zien gegeven – mede ook omdat er in dit type grotereTelevisies bevatten vandaag de dag een groot beeldmaten werden gekocht – maar door ver-aantal nieuwe en innovatieve technieken, die beterde technologieën, zoals kleinere leemteseen paar jaar geleden er nog niet waren. Tegen- tussen de pixels en optimalisatie van de xenon/woordig zijn vlakke beeldschermen bijna zonder neon gasmix, is dit omlaag gebracht terwijl deuitzondering HD, oftewel high definition. Bij lcd beeldkwaliteit (nog) meer winst liet zien.verdwijnt zoetjesaan de tl-verlichting om voor Lcd blijft in lichtopbrengst nog altijd in het na-led’s plaats te maken. Voordelen hierbij zijn een deel omdat het niet zoals bij plasma zelf lichttoename in de helderheid en het contrast, terwijl genereert maar afhankelijk is van het wel ofhet energieverbruik afneemt. In het onderzoek niet doorlaten van datzelfde licht. In energie-zijn overigens beide type lcd-schermen (de feite- verbruik is het type dat led’s toepast duidelijk inlijke verzamelnaam voor het type beeldscherm) het voordeel en waarbij onderscheid gemaaktmee genomen en de modernste vormen – zoals kan worden tussen led’s aan de zijkanten (zgn. Smart HomeS magazine - juni 2011 11
 12. 12. smart homes magazine nieUWsSTOPCONTACT VOLDOENDE OM HD-VIDEO EN INTErNET TE STrEAMEN NAAr DE T VWD® LIVEWIrE™ POWErLINE AV NETWOrK KIT VOOr EEN SUPEr-SNELLE NETWErKVErBINDINg VAN 200MBPS OVErAL IN HUISWD® (NYSE: WDC), wereldleider op het gebiedvan externe opslagoplossingen, heeft de nieuweWD Livewire™ Powerline AV Network Kit aange-kondigd. De met HomePlug® AV compatibeleoplossing biedt een snelle en betrouwbareinternetverbinding via het stopcontact.De WD Livewire Powerline AV Network Kit is eenaanvulling op de mediaspelers uit de WD TV®-lijn en maakt het voor de consument mogelijkom op een eenvoudige en betaalbare manierHD-video te streamen, grote bestanden uit tewisselen en multiplayer-games online te spelen.En dat allemaal zonder netwerkkabels te trekkenin huis. Elk van de twee adapters waaruit de WDLivewire Powerline AV Network Kit bestaat, heeftvier poorten. Behalve een router kunnen er dusnog zeven apparaten worden aangesloten ophet snelle netwerk.Onderzoek van Parks Associates heeft aange-toond dat steeds meer consumenten apparatenaansluiten op internet, zoals een HD-televisie, Blu-ray-speler, gameconsole of digitale mediaspeler,bijvoorbeeld de WD TV Live Plus HD-mediaspeler(Home Networks for Consumer Electronics 2009).Parks Associates verwacht dat voor het eindevan 2010 er al 111 miljoen dergelijke apparaten niet met internet willen verbinden, vindt dat de WD TV-mediaspeler of ander DLNA®-compatibelin gebruik zullen zijn bij consumenten. In de router te ver van het apparaat afstaat of dat het apparaat ergens in huis.Verenigde Staten alleen al gaat het om 37 miljoen instellen te moeilijk is, of beide (Digital Mediaapparaten die op internet aangesloten kunnen Evolution II 2010). “Consumenten vergaren steeds meer appara-worden. Echter kan het tot stand brengen van De WD Livewire Powerline AV Network Kit bevat tuur die een internetverbinding aankan, zoalsdie verbinding een lastige en dure aangelegen- HomePlug AV-technologie en biedt snelheden een tv, gameconsole of mediaspeler. Op dieheid zijn. Uit een onlangs gehouden enquête tot 200 megabit per seconde (Mbps). Dit maakt manier hebben ze toegang tot allerlei online-door Parks Associates, blijkt dat 42 procent van een vlekkeloze weergave van video in Full HD content, bijvoorbeeld op YouTube”, aldus Dalede respondenten die WD® Livewire™ Powerline 1080p mogelijk op zeven apparaten. De con- Pistilli, vice-president Marketing van de BrandedAV Network Kit voor een supersnelle netwerk- figuratie is simpel: gewoon in het stopcontact Products group van WD. “Draadloze netwerkenverbinding van 200 Mbps overal in huis hun tv steken. Consumenten hoeven hun huis niet meer zijn wel populair, maar ze bieden vaak nog niet open te breken om allerlei kabels te trekken van de betrouwbare, snelle verbindingen die nodig kamer naar kamer. Sluit eenvoudig een van de zijn voor het streamen van HD-video. Netwerk- twee adapters uit de kit aan op de router en kabels trekken is dan een oplossing, maar wel steek die in het stopcontact. De andere adapter een oplossing die tijd, energie en kabels kost. gaat in het stopcontact in de kamer waar een De WD Livewire Powerline AV Network Kit gaat netwerkaansluiting gewenst is. De gebruikers gewoon in het stopcontact. Hiermee is het in kunnen vervolgens video streamen naar vier één keer mogelijk om HD-materiaal te streamen apparaten in de thuisbioscoop. Door de router en al die nieuwe apparaten toegang te geven komen er drie netwerkpoorten bij. tot internet.” Voor een geïntegreerde entertainmentoplossing kunnen de gebruikers hun digitale media opslaan De WD Livewire Powerline AV Network Kit heeft op een WD My Book® World Edition-netwerksta- één jaar beperkte garantie en is verkrijgbaar in de tion en via de WD Livewire Powerline AV Network detailhandel en online op wdstore.com. Kit foto’s, muziek en HD-video streamen naar een De adviesverkoopprijs is € 129.12 Smart HomeS magazine - juni 2011
 13. 13. nieUWs smart homes magazinegrOOT MArKT-AANDEEL VOOr LOYTEC ExPANDS WOrLDWIDEKNx IN grOEIENDE ‘COMPETENCE PArTNEr’ NETWOrKMArKT VOOr BUS- INCrEASED ExPOSUrE ON THrEE CONTINENTSTECHNOLOgIE Austria’s LOYTEC electronics, supplier of auto- ving management mation solutions and network infrastructure of buildings andDe kansen en mogelijkheden voor bustechnolo- products for innovative building automation connected realgie zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. systems, intensifies cooperation with local, estate can be inte-Uit internationaal onderzoek blijkt dat in vijf independent system houses and system spe- grated in the bestjaar tijd het aantal personen dat een grote cialists in Europe, Asia and the US. Strategic methods. The newtoekomst voorspelt voor bustechnologie in alliances for networked building automation ‘Competence Part-woning- en gebouwautomatisering bijna is ver- systems could be reached with Hörburger Con- ners’ receive prefe-dubbeld. in 2005 gaf 47 procent van vakmensen trol Systems and Heger Building Automation rential treatmenten gebruikers aan dat zij in bustechnologie in germany, Persy Control Services in the Ne- regarding technical support and informationgeloofden. in 2010 was dit aantal gestegen naar therlands, the russian Arktika group, Japan’s sharing. “We are proud, that we were able to87 procent. Bovendien blijkt KnX verreweg de Network Corporation, Controls Unlimited and gain these renowned and highly professionalmeest gebruikte bustechnologie. MPBAS Building Automation, two companies system houses around the world as ‘Competence based in the US. Partners’ within a short time. We are very pleasedHet onderzoek is uitgevoerd door de Duitse These agreements allow the newly certificated about this wide acceptance of our recently esta-South Westphalia University of Applied Sciences ‘Competence Partners’ to establish building blished ‘Competence Partner Program’. Withoutonder de bezoekers van de beurs Light+Building automation solutions based on LOYTEC’s auto- exception these are all companies with excel-eerder dit jaar in Frankfurt. De ondervraagden mation solutions in their markets. Participation lent reputation and well recognized expertisezijn zowel installateurs als opdrachtgevers van in regular programs held by LOYTEC provides in integrated building automation solutions onde installatiesector uit zowel Duitsland als andere the necessary knowledge for adequate and the highest level and according to most modernEuropese landen. Ook in 2005, 2006 en 2008 on- appropriate usage of LOYTEC products. It’s standards. Close cooperation with these excel-dervroeg men de bezoekers van deze vakbeurs the intent of the training to also achieve the lent system specialists will prove very inspiringover dezelfde onderwerpen. Daardoor is er nu exchange of expert knowledge and experience for both parties,” states Hans-Jörg Schweinzer,een duidelijk beeld te schetsen van de groei en concerning functions and applications in buil- LOYTEC president. “We start the new year withde populariteit van woning- en gebouwautoma- ding automation between LOYTEC and the joint forces and successful true partnerships.”tisering en de gebruikte bussystemen daarbij. ‘Competence Partners’ as well as among the Further expansion of the LOYTEC ‘CompetenceVolgens de ondervraagde personen biedt bus- ‘Competence Partners’ themselves. This way Partner’ network is planned in 2011.technologie heel veel voordelen. De meest ge- the requirements of efficient and energy sa- www.loytec.comnoemde is een toename van comfort en luxe,maar ook de kansen voor energiemanagementen energiebesparing, meer flexibiliteit en grotere daarvoor werd nog niet gevraagd naar de meest zo blijkt uit het onderzoek, ligt nog altijd in demogelijkheden voor woning- en gebouwbevei- toegepaste bustechnologie. utiliteitsbouw. Ongeveer 75 procent van de on-liging worden veel genoemd. Het onderzoek maakt duidelijk dat ongeveer dervraagden past bustechnologie in dat seg-Bij de ondervraagde bezoekers was een zeer driekwart van de ondervraagde personen al ment toe. Maar de woningbouw blijkt wel eenbrede consensus over de standaard die men van bustechnologie gebruik maakt. Nog eens groeimarkt. In 2005 noemde 50 procent van devoor woning- en gebouwautomatisering ge- 18 procent zegt bustechnologie binnenkort te ondervraagden KNx als mogelijke technologie inbruikt. Bijna 80 procent van de bezoekers kiest gaan toepassen. De meest gebruikte toepassing de woningbouw. In 2010 is dat aantal al gegroeidoverduidelijk voor KNx. Op de tweede plaats (84 procent) van bustechnologie is het besturen naar 72 procent.staan fabrikantspecifieke standaarden met zo’n van verlichting, gevolgd door zonwering. Sterk in Meer informatie over het onderzoek is te6 procent. Voor Lon, Profibus, Bacnet of IP kiezen opkomst is de besturing van verwarming, airco vinden opslechts 1 tot 3 procent van de ondervraagden. en ventilatie. In 2005 zei ruim 50 procent dat zij www.knx.org/news-press/news/.De South Westphalia University benadrukt dat bustechnologie ook voor W-installaties gebrui-het een productneutrale onderzoeksmethode ken. Inmiddels is dit gestegen naar 69 procent.was die via de methode van live interviews is De helft van de ondervraagden gebruikt hetafgenomen. bussysteem ook als medium voor beveiliging KnX is verrewegHet onderzoek toont aan dat 78 procent van de en alarminstallaties. Voor de toekomst ziet men het meest toegepasteondervraagden bekend is met KNx. Op de vraag vooral de besturing van AV-installaties en andere bussysteem.welke technologie zij in praktijk toepassen, ant- innovatieve elektronicatoepassingen als groei-woordt 76 procent met KNx. Dit is een toename markt voor bustechnologie.met 9 procent, ten opzichte van 2008. In de jaren De belangrijkste markt voor bustechnologie, Smart HomeS magazine -juni 2011 13
 14. 14. smart homes magazine nieUWsNUVO UNVEILS INNOVATIONS ON CEDIA and selectable ohm rating (4-8 ohm stable). The 4 x 60 watt amplifier will also satisfy homeownersHOME TECHNOLOgY EVENT with ecological concerns, as it offers an excep- tionally high operational efficiency rating and keeps energy consumption below one watt innuVo technologies, the value leader in whole Both the MPS4 and new MPS4-E cater for up to 4 its idle state.home audio, will support the presence of its simultaneous sources, pooling a home’s PC-basedexclusive UK distributor Habitech at this year’s audio content, whether in Windows Media PlayerCeDia Home technology event, showcasing or iTunes formats, into a comprehensive andkey innovations from its market-leading port- easily accessed library, while also allowing forfolio of products. streaming audio from a variety of online services. The MPS4 incorporates a 320 gb hard drive, while the Elite offers 640 gb of internal storage on top of network storage access. Also on display will be the D460 Digital PowerTaking the stage will be renovia, the revolutiona- Amplifier - a lightweight device that delivers in-ry whole home audio system based on powerline stallation versatility in its slim, single rack designtechnology which is already making a big impres-sion on Habitech’s customers since its release inMarch 2010. Another significant highlight will bethe new Music Port Elite (MPS4-E) content ag- SIEMENS EN OSrAM TOONDEN INTELLIgENT gEBOUWBEHEEr ENgregator and streaming device, NuVo’s powerful INNOVATIEVE LED-VErLICHTINg:D460 amplifier, the NuVo App for iPhone, iPodtouch, and iPad devices, as well as the company’s BUILDINg KNOWLEDgE TOUr 2011Single Point In-Wall Stereo Speaker.NuVo’s renovia system is a high-quality, easy-to- Siemens Building Technologies en Osram or- van energie-efficiëntie voor ‘groene gebouwen’.install and easy-to-use whole home audio system ganiseerden de‘Building KnowLEDge tour 2011’. Vandaag de dag wordt spectaculaire vooruitgangwhich uses a home’s existing electrical wiring as Op dit gratis evenement konden elektriciens, geboekt met name op de relatief jonge gebiedenthe cabling infrastructure to deliver audio and installateurs, lichtplanners, groothandelaren van LED en OLED-technologie.metadata from multiple sources to multiple en architecten zich uitgebreid laten informerenrooms. Based on HomePlug power line carrier over wat perfecte combinaties van intelligent(PLC) technology, renovia is a solution with many gebouwbeheer (domotica/immotica) en inno-advantages over traditional systems for installing vatieve LED-technologie kunnen zijn. Huis- eninto solid-wall construction. Utilising a single, gebouwautomatisering en LED-toepassingencentralised hub and then a 50-watt independent voor winkel, kantoor en hospitality-sector vo-zone amplifier for each intended listening area, erden de boventoon op het evenement.the system is perfect for homes where cuttinginto walls would be difficult or impossible. The Duurzame samenwerkingsystem’s modular approach to controllers and De tour maakte deel uit van de nauwe samen-sources makes it incredibly flexible and fully cus- werking tussen de twee bedrijven. De belan-tomisable to meet any specific needs. grijkste focus ligt op het ontwikkelen vanOn show in the UK for the first time will be the Mu- oplossingen voor duurzaam bouwen met be- De ‘Building KnowLeDge tour 2011’ van siemens ensic Port Elite (MPS4-E). Like NuVo’s earlier Music hulp van energiebesparende componenten. osram doet 13 europese landen aan.Port (MPS4), this unit can consolidate, organise, Toepassingsgerichte verlichting en gebouw- een bijzondere highlight is de walk-in LeD-cube.store and distribute PC-based audio content, beheer worden beschouwd als de sleutel totwhile also streaming a variety of Internet radio de ‘green building’. Daarom omvat de samen-audio services. The MPS4-E brings important werking alle sectoren in het totale concept - vanextra functionality. This includes ‘cloud synchroni- gebouwautomatisering tot verwarming, maarsation’, allowing users to access libraries of audio ook van ventilatie en airconditioning tot licht-content from multiple locations. Content can management. Een uitgebreide energie-auditalso be streamed directly from network-attached van Osram en Siemens kan besparingen totstorage, creating infinite capacity. Dealers will wel 70% identificeren.also welcome the addition of IP control protocolthat enables pre-built Crestron, AMx, and UrC Focus op de toekomstcontrol integration and the ability to place the Toepassingsgerichte verlichting en bouw De ‘Building KnowLeDge tour 2011’ van siemenssystem on a schedule for use as an alarm clock. worden beschouwd als de sleutel tot het vol- en osram toont intelligent gebouwbeheer en in- doen aan de strenge criteria op het gebied novatieve LeD-verlichting.14 Smart HomeS magazine - juni 2011
 15. 15. nieUWs smart homes magazineSUPErSAFE ONT WIKKELT OVErSPANNINgSBEVEILIgINg VOOr BESTUrINg- EN BEVEILIgINgINSTALLATIESBETAALBArE DATABUSBEVEILIgINg ONDErVANgT SPANNINgS-WISSELINgENSuperSafe heeft een compacte en zeer betaalbare staan er in toenemende mate spanningswisselin- Databus Protector. Met het inbouwen van dezebeveiligingsmodule ontwikkeld, de SuperSafe gen die in besturingsystemen – die vaak met lage beveiliging zullen installateurs en eigenaren vanDatabus Protector (SDBP). Deze module kan op spanningen werken – problemen veroorzaken. installaties veel storingen kunnen voorkomen.eenvoudige wijze worden geïnstalleerd in data- Hierdoor neemt de kans toe dat bijvoorbeeld Alle producten van SuperSafe worden naar denetwerksystemen tot 45 Vdc. De ontwikkeling KNx-installaties in hun functie worden gestoord laatste inzichten met ambachtelijke precisievan deze module komt voort uit de behoefte of zelfs beschadigd raken. Als deze besturing- of geproduceerd. Door de ruime ervaring met over-naar een betrouwbare overspanningbeveiliging beveiligingsystemen installaties aansturen die spanningen in veel verschillende vakgebiedenvoor besturings- en beveiligingsinstallaties zoals het menselijk welzijn bevorderen, kan zo’n storing bezit het bedrijf over veel kennis over vaak on-KNx-installaties. zelfs dramatische gevolgen hebben. voorspelbare zaken als bliksem, potentiaalver-Met de komst van veel nieuwe elektronica ont- SuperSafe ontwikkelt en verkoopt al jaren overs- schillen, schakelverschijnselen, enzovoorts. panningbeveiligingen die aan de hoogste eisen Voor meer informatie voldoen. Dit geldt ook voor de nieuwe SuperSafe www.supersafeovp.nl NEDErLANDErS LAKS MET ENErgIEBESPArINg stallatie zelf een minimum aan energie.” Niko Home Control is vanaf augustus 2011 verkrijg- baar op de Nederlandse markt. energieverspilling niko Home Control bespaart energie met In 40 procent van de gevallen laten mensen één druk op de knop onnodig lampen branden in vertrekken. In 35 procent worden ruimtes in huis verwarmd waar Bijna 90% van de Nederlandse huizenbezit- op dat moment niemand is. “Niko Home Control ters verwacht energie te kunnen besparen geeft de gebruiker op ieder moment feedback door extra isolatie, meer gebruik van spaar- over het elektriciteits-, gas- en waterverbruik in ADrESWIJZIgINg lampen, bewuster omgaan met verlichting of het verlagen van de thermostaat. Toch schiet de woning”, legt Watteeuw uit. Zo kunnen ze tot 15% op hun energiefactuur besparen. Bewoners bij 40 procent van hen deze besparing er bij kunnen de installatie vervolgens via het touchs- oud adres in, ondanks dat deze vrij eenvoudig door creen of met hun smartphone bedienen. Om de Huygen installatie adviseurs bv te voeren is. Dat blijkt uit onderzoek onder besparing te starten, hoeft de gebruiker alleen T.a.v. de heer A. Truijen ruim 500 Nederlandse huizenbezitters dat maar op de eco-toets te drukken en het systeem De Tichelarij 20 Multiscope uitvoerde in opdracht van Niko, regelt de rest. 5913 gS Venlo dat gespecialiseerd is in huisautomatisering. Wie is niko? nieuw adres Met de installatie van Niko Home Control, met Niko, een Belgisch bedrijf met vestigingen in 7 Huygen installatie adviseurs bv een ecodisplay dat op ieder gewenst moment Europese landen, is gespecialiseerd in oplossin- T.a.v. dhr. A. Truijen laat zien hoeveel elektriciteit, water en gas gen voor schakelmateriaal, deurtelefonie, licht- Postbus 521 gebruikt wordt, kunnen bewoners actief tot regeling en huisautomatisering. Niko zet volop 6200 AM Maastricht 15 procent op hun energieverbruik besparen. in op doordacht design en een milieuvriendelijke Bezoekadres: “Bewoners krijgen met deze installatie een aanpak. Het investeert daartoe sterk in onderzoek grote Looiersstraat 24 maximum aan gebruiksvriendelijkheid en en ontwikkeling. 6211 JJ Maastricht flexibiliteit”, zegt Peter Watteeuw, Managing Tel: 043-3511530 Director van Niko. “Bovendien verbruikt de in- Voor meer informatie www.niko.eu I: www.huygen.net Smart HomeS magazine -juni 2011 15
 16. 16. smart homes magazine nieUWsLEErTOUWEr gENOMINEErD: ‘BESTE LEErBEDrIJF 2011’Het Barneveldse installatiebedrijf Leertouwer b.v. medewerkers. De winnaar ontvangt een fraaie Bedrijfsprofielis genomineerd voor de titel ‘Beste Leerbedrijf award en een geldbedrag van 2.500 euro. Di- Leertouwer b.v. biedt als installateur oplossingen2011’. Naast Leertouwer zijn twee andere bed- recteur rené van der Boon is bijzonder trots: “De en diensten aan in de zakelijke sector die meerrijven genomineerd in de categorie bedrijven nominatie alleen al vinden wij een erkenning voor comfort, veiligheid, efficiëntie en rendement bie-met meer dan 25 werknemers. Deze erkenning alle inspanningen die wij doen rondom opleiding den. Door het koppelen van elektrotechnischewordt uitgegeven door het kenniscentrum Ken- en begeleiding.” systemen en het toepassen van bestaandeteq in samenwerking met de Stichting ir. Maas technieken in `nieuwe` vakgebieden ontstaangeesteranus Fonds. Aan de nominatieronde na- De erkenning beste leerbedrijf past bij Leertou- er innovatieve oplossingen. Leertouwer heeftmen ongeveer 30 bedrijven uit Noord Nederland wer. “Wij willen ons onderscheiden ten opzichte alles in huis om zulke doordachte oplossingen tedeel. De winnaar wordt in oktober van dit jaar van onze collega’s. Zowel richting onze klanten realiseren. Expertise en ervaring. Innovatief den-bekend gemaakt. als medewerkers. Deze nominatie geeft een extra ken. Kennisontwikkeling. Het bedrijf is gevestigd lading aan onze ambitie om meer dan installateur in Barneveld en werkt nationaal.Ieder jaar wordt een bedrijf dat voldoet aan de te zijn” aldus Van der Boon. Voor meer informatie www.leertouwer.nlcriteria voor de beroepspraktijkvorming uitgero-epen tot Beste Leerbedrijf. Dit is een bedrijf datzich positief onderscheidt door het opleidingskli- INSTALLATIEBrANCHE EN ALZHEIMErmaat op een aantrekkelijke manier in te vullenen zich extra inspant voor eigen leerlingen en NEDErLAND WErKEN SAMEN AAN PASSENDE EN VEILIgE MODELWONINg VOOr DEMENTIEPATIëNT Op 17 mei tekenden het Opleidings- en ont- verdere ontwikkeling en verschillende expert- wikkelingsfonds voor het Technisch Installa- meetings met het veld. tieBedrijf (OTIB) en Alzheimer Nederland een tweejarig samenwerkingsovereenkomst met installateur, bewoner, leerling als doel een passende en veilige modelwoning Na realisatie van de woning zal deze beschik- te ontwikkelen voor de dementiepatiënt. Het baar zijn voor verschillende doelgroepen. Zo persoonlijk welzijn en de zelfstandigheid van wordt de dementiewoning onderdeel van de mensen met dementie staan hierbij voorop. buitenschoolse lessen die zeer regelmatig wor- De modelwoning wordt getest en beoordeeld den gehouden, maar ook worden betrokken bij door dementiepatiënten, hun mantelzorgers, activiteiten van de technische installatiebranche.DE 100% ELEKTrI- zorgverleners en andere relevante deskundi- gen op gebruikersvriendelijkheid, veiligheid Vanzelfsprekend zal het zorgveld nadrukkelijk worden geïnformeerd over de woning en uit-SCHE AUTO VAN en comfort. Met deze ervaringen worden toekomstige voorzieningen aangescherpt en genodigd voor een bezoek, evenals woningcor- poraties, verzekeraars en belangenorganisaties.LEErTOUWEr nog nadrukkelijker naar de doelgroep door- Alzheimer Nederland en OTIB zien voor hen bei- ontwikkeld. den hierin een rol.Het voertuig – voor de autokenners een Het aantal mensen met dementie in NederlandMitsubishi ImieV – is 100% elektrisch. De zal naar verwachting verdubbelen naar onge- Vertrouwd, veilig en comfortabelelektrische energie wordt door Leertouwer zelf veer een half miljoen in 2050. Mensen willen Het project Technologie Thuis Nu is geïnitieerdtoegeleverd. Van der Boon: “Het dak van ons echter in toenemende mate langer zelfstandig door OTIB en enkele partners in de branche. Hetbedrijfspand – ruim 400m2 zonnepanelen – thuis blijven wonen als zij ouder worden. Naast heeft als doel het langer zelfstandig thuis wonenlevert meer dan voldoende elektrische energie het persoonlijke welzijn is deze inzet ook van door praktijkgericht onderzoek te koppelen aanom ook deze auto van ‘brandstof’ te voorzien.” belang gezien de stijgende zorgkosten alsmede betrouwbare technische oplossingen. Op dezeDe aandacht voor alternatieve energieopwek- de personeelstekorten in de zorg. OTIB en Alz- wijze kunnen zorgbehoevenden en ouderen opking neemt sterk toe. Van der Boon: “De zon heimer Nederland hebben vanuit deze urgen- een zeer comfortabele, vertrouwde en veilige ma-is onze enige non-stop energiebron. Daarin tie de handen in elkaar geslagen en besloten nier langer zelfstandig wonen. Een miniwoonwijkinvesteren, is investeren in de toekomst. Bij kennis, kunde en netwerk te delen. Binnen met modelwoningen in het opleidingsgebouwLeertouwer staat deze auto hiervoor symbool het project Technologie Thuis Nu bundelen zij van OTIB in Woerden toont waar technische op-en is duidelijk herkenbaar in het straatbeeld. de krachten om een dementiemodelwoning lossingen voor langer zelfstandig thuis wonenHet is investeren in de toekomst van onszelf en te realiseren. Na realisatie wordt de woning kunnen worden toegepast.volgende generaties.” uitgebreid getest door direct betrokkenen. Voor meer informatieVoor meer informatie www.leertouwer.nl De resultaten hiervan dienen als input voor www.technologiethuis.nu / www.otib.nl16 Smart HomeS magazine - juni 2011
 17. 17. nieUWs smart homes magazineASCOM-PrODUCTEN VOLDOEN AAN EUrOPESE rICHTLIJNVOOr MEDISCHE APPArATUUr EN AAN FDA-rEgELS IN VSAscom, specialist in bedrijfskritische communica- We verwachten meer regels op de gezondheidszorg. De Cardiomax-oplossingtie, voldoet met twee van zijn producten voor de het vlak van mobiele medische integreert met een groot aantal op standaardenEuropese en Amerikaanse markt aan richtlijnen apparatuur en zullen daar pro- gebaseerde en eigen patiëntmonitoringsyste-voor medische apparatuur. Hiermee komt het actief op inspelen. Patiëntenvei- men, waaronder Space Lab, Nihon Kohden enbedrijf een stap dichter bij zijn streven om in ligheid is tenslotte voor ons van Mindray Patient Monitoring Solutions. Verificatie2013 internationaal marktleider te zijn in com- het grootste belang.” en validatie voor andere monitoringsystemenmunicatieapparatuur voor de gezondheidszorg. zijn in ontwikkeling.De Ascom Mobile Monitoring gateway (MMg) De Ascom Mobile Monitoring gateway is samen Voor meer informatie www.ascom.nlontving de Medical Device Directive-goedkeu- met de gezondheidszorgdivisie van general Elec-ring voor Europa (Medical Device Directive 93/42/ tric (gE) ontwikkeld. De oplossing biedt een inter-EEC) van het Swedish Medical Products Agency. face tussen het CArESCAPE-netwerk van generalEerder was de Ascom Cardiomax het eerste me- Electric en de Unite Professional Messaging- endische apparaat van Ascom, dat voldoet aan de Alarm-productreeks van Ascom. Ziekenhuizenregels van het Center for Devices and radiolo- kunnen met de gateway alarmmeldingen opgical Health (CDrH) van de United States Food maat maken, filteren en opnieuw versturen omand Drug Administration (FDA). Beide producten personeel te informeren over medische meldin-bieden dezelfde functie voor ziekenhuiscliënten. gen op het gE Healthcare CArESCAPE-netwerk. De melding wordt verzonden naar handsets of“Er is onder klanten steeds meer bewustwording andere apparatuur van Ascom, zoals piepers,over richtlijnen en regelgeving voor medische mobiele apparaten of led-verlichting.apparaten. Er zijn dan ook strengere eisen aanproducten die aan ziekenhuizen en andere ge- Begin 2010 startte Ascom met de ontwikkeling BLACK IS BEAUTI-zondheidszorginstellingen worden geleverd”,zegt Fritz Mumenthaler, CEO van Ascom. “Ascom van Ascom Cardiomax voor de Amerikaanse gezondheidszorgmarkt. Doelstelling was de FUL: MULTIFUNC-richt zich op de levering en verbetering van be- ontwikkeling van een product dat voldeed aan TIONELE DISPLAYdrijfskritische draadloze oplossingen waarmeeinstellingen hun zorg aan patiënten verbeteren. de regelgeving en/of voorgestelde regels van de FDA voor implementatie van apparatuur binnen VArIA 826 KNx IN HET ZWArTNIEUWE ABB I-BUS® De VArIA valt niet alleen op door zijn edel uiterlijk – met de grote tekstdisplay kunnen de verwar-ABB brengt een nieuwe generatie ABB i-bus® Voor extra over- ming, airconditioning en ventilatie in kantoorge-KNx-bedieningselementen op de markt. De solo® zicht en bedienge- bouwen, hotels of ook in woningen comfortabelsensoren van Busch-Jaeger kunnen o.a. worden mak kunnen de en naar wens worden geregeld.toegepast voor het schakelen en dimmen van druktoetsen wor-verlichting, het bedienen van rolluiken en het ac- den voorzien van Overzicht van de functies van de VArIA 826tiveren van lichtscènes. De bedieningselementen een pictogram of *Individuele ruimteregeling voor max. 8 ruimtes:zijn geschikt voor woon- en kantooromgevingen. individuele tekst. Centraal stuurt u maar liefst zeven andere indi-De multifunctionele solo® elementen worden De pictogram- viduele ruimteregelaars (rAMSES 713S KNx) ingeleverd met één, twee of vier druktoetsen, die men worden meegeleverd op een transparant, diverse ruimtes, waar u telkens de temperatuurvrij programmeerbaar zijn. De bedieningsele- beschrijfbaar blad en symboliseren de meest (met behulp van tijds- en temperatuurprofielen)menten kunnen zo worden ingesteld dat elke voorkomende toepassingen in de domotica. aan uw individuele wensen kunt aanpassen.kant van een druktoets een afzonderlijke functie De één-, twee- en viervoudige standaarduitvoer- *Jaloezie- en zonweringsregeling: In combinatieheeft. Op die manier kunnen acht functies met ing van de nieuwe ABB i-bus KNx-sensoren solo® met het KNx-weerstation regelt u handmatigéén element worden uitgevoerd. wordt geleverd met bijbehorende busaankop- (individuele en groepsregeling) jaloezieën enElke druktoets is voorzien van twee led’s die de pelaar. Daarnaast zijn de bedieningselementen zonwering op max. drie gevels en dat wind-,status van de aangesloten verbruiker weergeven. voorzien van anti-diefstalbeveiliging. regen- en temperatuurafhankelijk.De led’s zijn gebaseerd op het Busch-Jaeger kleur- De ABB i-bus® KNx-bedieningselementen uit de *Centrale functies, lichtscènes en dimfunctie: Metenconcept. Verschillende functies hebben aparte solo®-serie kunnen worden gecombineerd met een druk op de knop regelt u de verlichting inkleuren en dat maakt een intuïtieve bediening de schakelaarseries carat®, pure edelstaal, solo®, meerdere ruimtes: met gedefinieerde lichtscènesmogelijk: geel voor verlichting, blauw voor ja- Busch-axcent® en future® linear. zoals ‘Lezen’ worden zo de gewenste lampenloeziebediening, paars voor lichtscènes en oranje in- of uitgeschakeld resp. gedimd.voor temperatuurregeling. Meer informatie: www.abb.nl Voor meer informatie www.theben.de Smart HomeS magazine -juni 2011 17
 18. 18. smart homes magazine nieUWsNIEUWE gENErATIE AgL-PrOJECTBESLAg:MINDEr MONTAgETIJD, MEEr ESTHETISCHE UITSTrALINgDeurkrukspecialist FSB presenteert een ver- garnituur meegeleverde, sleutel noodzakelijk.nieuwd AgL-projectbeslag. De nieuwe garni- Het montageproces verloopt daardoor aanzien-turen zijn vastdraaibaar en hebben een stalen lijk sneller en kan zelfs binnen tien secondenconstructie. Het vernieuwde beslag kan gemon- gerealiseerd worden.teerd worden dankzij een ingenieus kliksysteemwaardoor montage in minder dan tien seconden materialenplaatsvindt. De nieuwe AgL-serie zal bovendien oudere seriesVanwege toenemende strakke budgetten, tijd- compleet vervangen. Bestaande garnituren kun-druk en scherpe berekeningen heeft FSB het con- nen eenvoudig uitgewisseld worden voor hetcept van beslagen voor de projectbouw opnieuw nieuwe garnituur. Het geheel vernieuwde AgL-geëvalueerd en het AgL-projectbeslag volledig beslag is daarnaast leverbaar in alle uitvoeringenherontwikkeld. Net als het oude AgL-beslag zijn in zowel aluminium als roestvaststaal en in eende nieuwe garnituren vastdraaibaar en beschik- groot deel van de FSB deurkrukmodellen. De prijs Plaatsen. Draaien. Vast. De montage van een agL-ken ze over een stalen onderconstructie. Daar- van het AgL-beslag blijft ongewijzigd. garnituur kan binnen tien seconden gerealiseerdnaast is het garnituur voorzien van een AgL-ring Voor meer informatie www.fsb.de worden.(Ausgleichslagerung). Deze flexibele ring kantoleranties opvangen wanneer bijvoorbeeldde gaten niet helemaal recht geboord zijn ofwanneer het slot niet geheel recht in de deurgeplaatst is. PrOJECTIONDESIgN NATIVE PrOJECTOrSnelle montage Meer pixels, meer lichtopbrengst,In de nieuwe AgL-serie beschikt het garnituur hogere resolutie en een beeldfor-ook over een geveerde zijde waardoor de kruk maat zoals een filmmaker het be-altijd in de 0-stand terugkomt. Uniek is de mo- doeld heeft. Dat is in ieder gevalgelijkheid tot snelmontage. Deze montage werkt wat de Avielo Optix SuperWide235door middel van een ingenieus kliksysteem dat van projectiondesign belooft ener voor zorgt dat de bevestigingsbouten zich waarmaakt.eenvoudig vastklikken in het tegenrozet. Voor De Optix SuperWide235 maakt ge-deze montage is enkel een, door FSB met ieder bruik van een gloednieuwe high- resolution DLP chip, ontwikkeld door de engineers van projection-montage van de agL garnituren werkt door middel design in samenwerking met Texas-van een ingenieus kliksysteem dat er voor zorgt dat Instruments(TI). Deze chip maakt het mogelijk gebruik te maken van toonaangevende videode bevestigingsbouten zich eenvoudig vastklikken in een beeldresolutie van 2538x1080 te creëren processoren, creëert de Avielo Optix SuperWidehet tegenrozet. zonder gebruik te maken van speciale optische een verbluffende 2538x1080 resolutie. De com- voorzet lenzen. binatie van toevoegen van pixels en gebruik te Tot nu was het in thuisbioscoop alleen mogelijk maken van de volledige hoogte van het beeld om een film echt in 2.35:1 widescreen formaat resulteert in een verbazingwekkende impact ten te kijken als je een kostbare voorzetlens voor opzichte van een standaard projector. Ter verge- de lens voor je projector plaatste, maar dat gaat lijking: de Avielo gebruikt 78% meer pixels voor toch een beetje ten koste van de beeldkwali- beeldweergave ten opzichte van een standaard teit en lichtopbrengst. Met de komst van deze 1080p projector. nieuwe projectiondesign Avielo projector is dat De gloednieuwe lenzen en optics in deze projec- verleden tijd. tor worden speciaal gemaakt om de best moge- De waarde van het kijken naar een film in the lijke kwaliteit met deze 2538x1080 resolutie te oorspronkelijke beeldverhouding (2.35:1) is vol- garanderen. Met de Avielo Optix SuperWide235 gens Anders Lokke, marketing manager bij pro- kunnen filmliefhebbers eindelijk genieten van jectiondesign, erg hoog omdat Blu-ray voor de echte bioscoopervaring met dezelfde impact, meesten het standaard formaat is voor echt HD maar dan thuis. hometheater. Hoewel de Blu-ray’s gebaseerd zijn op een 1.78:1 beeldverhouding, zijn de meeste Voor meer informatie www.clofis.com / films opgenomen in een 2.35:1 formaat. Door www.projectiondesign.com18 Smart HomeS magazine - juni 2011
 19. 19. nieUWs smart homes magazinegEEF UW OrEN DE KOST IN DE BADKAMErVILLErOY & BOCH PrESENTEErT gELUIDSSYSTEEM +SOUNDgenieten van een ontspannen bad of een ver- Draadloos & Boch vandaag de dag een Europees lifestyle-kwikkende douche onder het genot van uw +Sound is een geluidssysteem dat is opgebouwd merk, actief in 125 landen.favoriete muziek. met +Sound, het nieuwe rondom een digitale sound processor met inpremium geluidssysteem voor de badkamer, totaal zes luidsprekers in een drie-wegsysteem. Voor meer informatie:tovert u uw badkamer om in een akoestisch +Sound levert 2 x 25 watt en het volledige sy- www.villeroy-boch.comparadijs. steem is onzichtbaar geïntegreerd in de badka- merspiegel. Het geluid en de bediening wordenDe badkamer wordt van een praktische ruimte draadloos geregeld via Bluetooth®, dus u kuntsteeds meer een verblijfsruimte in het huis, waar probleemloos uw iPhone, iPad en alle anderewe veel tijd doorbrengen. De vraag was dus niet MP3-spelers of telefoons met een Bluetooth®-óf, maar wannéér geluidssystemen van hoge functie gebruiken.kwaliteit ook in de badkamer zouden opduiken.Villeroy & Boch zet met +Sound een nieuwe stan- gemakkelijk en veiligdaard neer op het gebied van geluidskwaliteit +Sound is verbonden met de lampen in de spiegelen ontwerp. en installatie is erg gemakkelijk. Uiteraard voldoet het systeem aan de CE- en IP44-veiligheidseisen. Vanaf augustus is +Sound verkrijgbaar voor de verlichte spiegels uit de Memento-collectie vanBUVA EN rIVUSOL 60, 80 en 120 centimeter breed en voor de More to see-spiegelserie met ingebouwde verlichtingSLAAN DE HANDEN van 60 tot 160 centimeter.INEEN over Villeroy & Boch Villeroy & Boch - met hoofdkantoor in Mettlach,BUVA rationele bouwproducten heeft rivusol Duitsland - heeft productiefabrieken in Europeseovergenomen. Het bedrijf uit Barendrecht heeft landen, Mexico en Thailand. Het assortiment vandaarmee een belangrijke stap gezet met de uit- Villeroy & Boch bestaat uit artikelen van de driebreiding van haar energiebesparende productas- divisies Badkamer & Wellness, Tafelcultuur ensortiment. Het Eindhovense rivusol wordt een Tegels. Met 260 jaar aan bedrijfshistorie is Villeroyvolle dochteronderneming van BUVA.rivusol is producent van zonthermische pro-ducten. Dankzij hun unieke en hoogwaardigevacuümbuiscollectoren in combinatie met dezonneboiler wordt een oplossing gecreëerdwaarbij zelfs bij koud weer en een bewolkte he- BrINK’Smel warmte opgewekt wordt. Deze warmte is te Onlangs bepaalde Stichting Nationaal Centrumgebruiken voor bijvoorbeeld het opwarmen van voor Preventie (NCP) dat Brink’s Alarmcentraletapwater, ondersteuning van de verwarmings- voldoet aan de eisen die aan BOrg certificeringinstallatie en de verwarming van zwembaden. worden gesteld. Hiermee wordt het kwaliteits-BUVA is erg content met de overname. Directeur niveau van particuliere alarmcentrales objectiefrien Wisse: “De zonneboilers van rivusol sluiten vastgesteld. Op basis hiervan heeft het Ministeriegoed aan bij het leveringsprogramma van BUVA, van Justitie de vergunning voor het in stand hou-zeker daar waar het om ventilatie en energie gaat. den van de Brink’s Alarmcentrale verleend. OpWe vullen elkaar dus goed aan. Door expertise donderdagmiddag 28 april j.l. vond de officiëlevan elkaar te benutten kunnen wij grote stap- uitreiking van het certificaat op de Brink’s vesti-pen maken in de ontwikkeling van innovatieve, ging in Best plaats. Voormalig Manager Certifice- Dhr. h.L.J. in ‘t Veld (nCP) overhandigt het Borgenergiebesparende oplossingen.” ringen van NCP, dhr. H.L.J. in ‘t Veld overhandigde Certificaat aan ran ancho, algemeen Directeur vanrivusol verkoopt haar zonthermische oplos- het document aan dhr. ran Ancho, Algemeen Brink’s nederland b.v. (links)singen in Nederland, België en Duitsland. De Directeur van Brink’s Nederland b.v.onderneming telt negen medewerkers. “De BOrg certificering van Brink’s Alarmcen- een totaalpakket van kwalitatief hoogwaardige trale is voor ons van groot belang, omdat we diensten voor het high risk-segment beschikt,”Voor meer informatie www.buva.nl daarmee onze klanten laten zien dat Brink’s over benadrukte ran Ancho. Smart HomeS magazine -juni 2011 19

×