Smart Homes Magazine - Januari 2011

4,057 views

Published on

Published in: Technology, Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,057
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
185
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smart Homes Magazine - Januari 2011

 1. 1. v a k m a g a z i n e v o o r d o m o t i c a & s l i m w o n e nNummer 1 / 2011Prijs: € 9,9531 maart 2011Evoluon, EindhovenCongres Domotica enEnergiemanagementSOR en Niko ProjectsStand van zaken naSmart Homes Award 2008Interview DO-iTRemco KlaassenSmart Homes Award 2010Deken Baekershof, SchijndelTestPhilips ‘Blade’LCD-monitorPartnerbijeenkomstHunter DouglasTestAtlantic TechnologyAT-1 H-PASVerslagCES 2011 Smart HomeS magazine - november 2009 1
 2. 2. Niko Home Control MADE architects - © Liesbet GoetschalckxLive it, love itNiko Home Control is de eerste elektrische installatie waarmee gezinnen actief energie kunnen besparen. Tegelijkertijd bedienen ze de installatietraditioneel of via smartphone en wonen ze comfortabeler en veiliger. Met het energiedisplay is deze installatie uniek en draagt ze bij aan budget enmilieu.De behoeften van de bewoner stonden centraal bij het ontwerp van Niko Home Control. Als projectontwikkelaar, architect en installateur hebt u metdeze installatie alles in handen om aan de wensen van de opdrachtgever te voldoen. Niko Home Control laat zich op unieke wijze snel en eenvoudiginstalleren, kan perfect afgestemd worden op de grootte van de installatie en is dankzij de modulaire opbouw altijd uitbreidbaar. Programmeren isrevolutionair eenvoudig. Niko Home Control biedt elk modern huis meerwaarde en rekent af met uit de tijd geraakte gewoonten.Interesse? Ons ervaren team van medewerkers ondersteunt u graag bij de uitwerking van uw project.www.nikohomecontrol.nl PA-271-03Niko Nederland • Stephensonweg 6-B, NL-4207 HB Gorinchem • Postbus 260, NL-4200 AG Gorinchem • sales@niko.nltel. +31 183 64 06 60 • fax +31 183 64 06 80 • www.niko.nl
 3. 3. sMaRt hoMEs MagaziNE iNhoUd NUMMER 1 - MaaRt 2011 Congres DomotiCa & energiemanagement 6 31 maart 2011, Evoluon – Eindhoven DomotiCa op afstanD 1313 DomotiCapaviljoen op Zorg & iCt 16-18 maart, Jaarbeurs – Utrecht 17 Deken Baekershof, te sChijnDel 22 Winnaar Smart Homes Award 2011 ‘BlaDe’ lCD-monitor van philips 2522 partnerBijeenkomst hunter Douglas BeDrijfsBeZoek sor 26 30 interview remCo klaassen 42 Vakgroep Do-IT26 slimme Zorg – slimme oplossingen 44 atlantiC teChnology at-1 h-pas 46 Ces 2011 5442 advERtEERdERiNdEx AMX 60 HEyCop 31 ASSA Abloy 59 lEErToUWEr 40 bEDrIJfSprofIElEn 33 nIko HoME ConTrol 2 b.E.G. 36 polk AUDIo 5344 bUVA 24 SCHnEIDEr ElECTrIC 16 CES nEDErlAnD 28 VAn TIl DoMoTICA 50 D-ToUCH 32 VErCoMA 10 Elbo 24 VnU EXHIbITIonS 4 Smart HomeS magazine - maart 2011 3
 4. 4. 16 t/m 18 maart 2011 Jaarbeurs Utrecht nl org- en-ict. r www.z oegang. Ga naa r gratis t vooHét platform voor de laatste ontwikkelingen ophet gebied van ICT in de zorg.Zorg & ICT is gelijktijdig met:Smart Homes - Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim WonenDomotica Paviljoen • Domotica & Slim Wonen Route • Elke dag 5 boeiende lezingenStandnummer 09.A078Met medewerking van:Mediapartners: Mede mogelijk gemaakt door:
 5. 5. sMaRt hoMEs MagaziNE REdactioNEEl NUMMER 1 - MaaRt 2011 Kennisoverdracht – juiste tool op het juiste moment Domotica is inmiddels een begrip waar we niet meer omheen kunnen. In menig vakbladSmart Homes Magazine verschijnen artikelen over dit onderwerp enderde jaargang, nummer 1 ook op diverse beurzen is er veel aandacht voor domoticatoepassingen. Een positieveSmart Homes Magazine is het vakmagazine voorDomotica & Slim Wonen. ontwikkeling! Je ziet domotica steeds meer terug in het dagelijkse leven.Uitgeverstichting smart homesnationaal Kenniscentrum domotica & slim Wonen Wie daadwerkelijk domotica wil toepassen in een woning, woonomge-duizelseweg 4a ving of zorgcomplex, wacht vaak een lange zoektocht naar een juiste in-5521 ac eerseltelefoon +31(0)497-514 984 vulling en krijgt te maken met verschillende partijen die uiteenlopendeinfo@smarthomesmagazine.nl eisen, wensen en belangen hebben.www.smarthomesmagazine.nl Bij ons als Kenniscentrum voor Domotica & Slim Wonen ligt een belangrijke taak omverschijningsfrequentie 5x per jaar de markt te voorzien van de juiste informatie. Smart Homes biedt diverse diensten om kennis over te dragen. Natuurlijk ook met dit vakmagazine wat u nu in handenHoofdredacteurtheo Wubbolts heeft. Wilt u domotica beleven, bezoek dan De Slimste Woning van Nederland. Benttelefoon +31(0)6-2244 3587 u als professional op zoek naar meer diepgang, kennis en ervaring? Smart Homesredactie@smarthomesmagazine.nl organiseert ook speciale congressen en themabijeenkomsten. Daarnaast kunt u de Beurs Domotica & Slim Wonen (23 & 24 november!) bezoeken. Tijdens dit evene-Redactie ment ziet u alle mogelijkheden en komt u gemakkelijk in contact met het gewenstelonneke lepelaars, Yvonne van der ven entheo Wubbolts bedrijf.met bijdragen van Kernteam slimme Zorg /provincie noord-Brabant en martijn Kregting Momenteel is energiemanagement hot! Met elkaar onderkennen we ge-Advertentie acquisitie lukkig inmiddels het belang van de mogelijkheden om energieverbruiktimo van leent te meten en terug te koppelen naar de bewoner door middel van dom-telefoon +31(0)497-514 984sales@smarthomesmagazine.nl otica. Ook de noodzaak van het sterk reduceren van energieverbruik in woningen is voor iedereen een belangrijk aandachtspunt. Het gebruikLeveringsvoorwaarden van duurzame energiebronnen en het komen tot energieproducerendeovereenkomstig regelen advertentiewezen woning zijn steeds meer in beeld. Slimme netwerken zowel binnen alsVormgeving buiten de woning zijn hierdoor onontbeerlijk!harry Gijsbers Bno, hilversum Daarom op 31 maart het congres Domotica & Energiemanagement. Mis© copyright 2011 het niet.het auteursrecht op de redactionele inhoud van ditvakmagazine wordt voorbehouden.vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van het blad Meer weten over de activiteiten die Smart Homes voor u organiseert?of gedeelten daarvan op welke wijze dan ook zonder Kijk dan op onze vernieuwde website! www.smart-homes.nlschriftelijke toestemming van de directie is verboden.alhoewel de inhoud van dit vakmagazine met uiterstezorgvuldigheid wordt samengesteld, is de directie niet Timo van Leentaansprakelijk voor eventuele (zet)fouten en/of schade diedaarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn. Marketing Manager Interessante site: www.electronichouse.com/article/3_ways_to_effortless_energy_savings?utm_ source=EHWeeklyNewsletter&utm_medium=email SMARt HoMeS MAgAzine - maart 2011 5
 6. 6. smart homes magazine congresCongres DomotiCa enenergiemanagement31 maart 2011, evoluon einDhovenin de beginjaren 90 leek domotica alleen ge- lerlei aspecten van het gebruik van domotica, het slim ongaan met licht en verlichting. Kortom,schikt om ramen automatisch te sluiten en de iCt en slimme netwerken. er wordt ingegaan op een aanrader voor diegenen die zich de komendethermostaat naar beneden te brengen, wanneer zowel lessen uit praktijkprojecten, de invoering jaren bezig willen houden met doorontwikkelingwe het huis uitgingen of de zonwering van zelf van de slimme meter en slimme netwerken, de en toepassing van domotica en iCt ten behoevenaar beneden te lieten gaan wanneer de zon integratie van W en e binnen de woningbouw als van energiemanagement in de woning.teveel scheen. maar heel lang was er nauwe-lijks of geen belangstelling voor deze relatiefdure oplossingen. nu, bijna 20 jaar later, heeft Prijs bezoekers Stichting Smart Homesde iCt zijn intrede gedaan in het managen en De kosten voor het congres bedragen € 295 nationaal Kenniscentrum vooronderhouden van Cv-ketels, warmteterugwin- per persoon. indien u meer collega’s aanmeldt, Domotica & slim Wonensystemen, betere en comfortabelere klimaatsy- dan krijgen deze € 45 korting! Partners van Duizelseweg 4a, 5521 aC eerselstemen, etc. maar ook ziet men nu eindelijk de smart homes ontvangen standaard korting: Postbus 8825, 5605 lv eindhovenmogelijkheden om energieverbruik te meten en zij betalen € 175. alle prijzen zijn per persoon www.smart-homes.nlterug te koppelen naar de bewoner. nu zien we en exclusief BtW, maar inclusief lunch, con-ook pas de noodzaak van het sterk reduceren gresmap, netwerkborrel en parkeren. u kuntvan energieverbruik door woningen, het gebruik zich aanmelden via het inschrijfformulier opvan duurzame energiebronnen en komt zelfs de de website:energieproducerende woning steeds meer in www.smart-homes.nlbeeld. om dan ook nog een naadloze symbiosemet de nabije elektrische auto mogelijk te maken, Contactgegevenszijn slimme netwerken zowel binnen als buiten Contactpersoon: de heer t. van leentde woning nodig. het verspreid over de dag ge- telefoon +31 (0)497 514 984bruiken van goedkopere duurzame energie, het t.vleent@smart-homes.nlleveren aan derden, etc. zijn nieuwe topics voor Contactpersoon: mevrouw Y. van der vende komende tijd. telefoon +31 (0)497 514 984 y.vdven@smart-homes.nlDit congres belicht de stand van zaken rond al-6 Smart HomeS magazine - maart 2011
 7. 7. Plenair oCHtend Programma triciteitsbesparing: naar schatting kan in 2020 11.30 – 12.00 uur ruim 20% bespaard worden ten opzichte van de Slimme meter en domotiCa: Stand van09.30 – 10.00 uur de business-as-usual. De maatschappelijke be- zaken en appliCatieS aCHter de meter.ontvangSt met bezoek aan de informa- reidheid lijkt hiervoor ook aanwezig. maar ook andries van der meulen en mattijs van der Weg – liandertiemarkt de ontwikkeling van iCt biedt nieuwe kansen. Wat is de stand van zaken rond de invoering van Prof. Blok geeft als voorzitter van de Werkgroep de slimme meter. Zowel netbeheerders als ener-10.00 - 10.10 uur elektriciteitsbesparing van Creatieve energie gieleveranciers zijn stakeholders bij de slimmeopening door dagvoorzitter een uitvoerig overzicht van de urgentie en de meter, maar welke toepassingen komen en zijnHarry Crijns – Crijns Consultance mogelijkheden. er eigenlijk voor de consument beschikbaar inKorte inleiding: combinatie met die slimme meter?- integratie van verschillende disciplines en ap- 10.40 – 11.10 uur De consumenteninterface en haar toepassingen.plicaties in een domotica systeem. WaarSCHuWende lampen en verleidende- voorwaarden voor succes en de toegevoerde robotS: effeCtieve beïnvloeding van 12.00 – 12.30 uurwaarde voor de gebruikers. energiebeSparend gedrag door perSua- verandering iS nodig: energietranSitie in- standaardisatie van de communicatie, intuïtieve Sive teCHnology. de gebouWde omgevingbediening en informatie verstrekking. Jaap Ham – technische universiteit eindhoven Jan terlouw – platform energietransitie gebouw-- geïntegreerde professionele ondersteuning op in deze presentatie wordt een overzicht gegeven de omgevingafstand een voorwaarde. van een onderzoeksproject dat bestudeert hoe energietransitie is onontkoombaar. in de ge-- Decentrale energie opwekking met bijbeho- energiebesparend gedrag gestimuleerd kan wor- bouwde omgeving zullen we veel energierende smart grids een serieuze katalysator voor den door robots, avatars (mensachtige gezichten moeten besparen met betere isolatie, zuinigeredomotica systemen. op een beeldscherm), lampen die van rood naar apparaten, minder energieverspillend gedrag groen veranderen en andere persuasive techno- en veel duurzame energieopwekking. maar het10.10 – 10.40 uur logy. Dit project wordt uitgevoerd door de tech- kan, en we gaan het in gang zetten!elektriCiteitSbeSparing: urgent aCtion nische universiteit eindhoven, smart homes enrequired de universiteit van tilburg. Dit onderzoek maakt 12.30 – 12.40 uurkornelis blok – ecofys, hoogleraar duurzame gebruik van een combinatie van technieken uit afSluiting dagvoorzitter met aankondi-energie universiteit utrecht de kunstmatige intelligentie (agent-technologie) ging parallelSeSSieShet totale elektriciteitsgebruik in nederlandse en inzichten uit de sociale psychologie.huishoudens blijft maar stijgen, gemiddeld 12.40 – 13.30 uurongeveer 1,6 % per jaar. er moet dus echt wat 11.10 – 11.30 uur lunCH met bezoek aan de informatie-veranderen. er is een groot potentieel voor elek- pauze marktHarry Crijns, uw dagvoorzitter Parallelsessie 1, thema: Smart gridsmijn professionele loopbaan kent eenconstante en wel: energiebesparing ingebouwen. 13.30 – 13.40 uurDeze constante is in de loop der jaren, inleiding door de voorzitter Harrymaatschappelijk gezien, alleen maar CriJnS – CriJnS ConSultanCebelangrijker geworden. in het beginwas het vooral de techniek; hoe kun- 13.40 – 14.10 uurnen we onderdelen efficiënter maken. Smart gridS, tHe enabler of tHe energysnel werd al duidelijk dat het niet om tranSitionde onderdelen ging maar om het hele frits verheij – kemasysteem en dat het systeem ook niet te smart grids (of smart energy) is een essentieeleng moet worden ingekapseld. Door onderdeel van onze toekomstige energievoor-deze kennis, opgedaan eind jaren 80, ziening. het maakt de grootschalige inpassingis communicatie en niet techniek, de van duurzame energiebronnen mogelijk, zorgteerst prioriteit geworden. open communicatie systemen tussen de verschillende applicaties in het voor een betrouwbaar en betaalbaar gebruikgebouw, maakt het verschil, ook in de energiewereld. hiermee ben ik dan ook een groot deel van mijn van nieuwe technologische toepassingen zoalsprofessionele leven mee bezig geweest, in de industrie als wel in normalisatie en wettelijke regelge- de elektrische auto, en creëert mogelijkhedenving. als we het gebied energiebesparing en gebouwen nu overzien staat communicatie nog steeds voor het aanbieden van nieuwe diensten aanop nummer één. eindgebruikers en aan andere partijen in een ‘smart energy omgeving’. in de presentatie wor-Dit congres is daar een duidelijk voorbeeld van. iedere lezing gaat het om keuzes, keuzes die niet den enkele recente ontwikkelingen en ervaringeneenduidig zijn maar wel belangrijk voor de volgende kleine en of grote stap naar waar we heen willen gedeeld met de aanwezigen.met energiebesparing in gebouwen; een goed en aangenaam binnenklimaat verkregen met duurzameenergie, en voor zo laag mogelijke kosten. Smart HomeS magazine -maart 2011 7
 8. 8. 14.10 – 14.40 uur Parallelsessie 2, thema: aert swaens, waarin een toelichting zal wordenSmart gridS en Smart HomeS: tWee kan- lessen uit 0-woningen gegeven hoe dit kan worden bereikt en welketen van dezelfde medaille praktische ervaringen hiermee zijn opgedaan.Joris knigge – enexis 13.30 – 13.40 uurontwikkelingen in de energievoorziening leidden inleiding door de voorzitter erik bek – eb 14.40 – 15.00 uurtot behoefte aan meer flexibiliteit. Waar deze beHeer pauze met bezoek aan de informatie-flexibiliteit in het systeem toe te voegen of te markt – mogeliJkHeid voor tranSfervinden? in de techniek? Bij de consument? of een 13.40 – 14.10 uurcombinatie van beide? over deze onderwerpen nulWoning Wordt pluSWoning 15.00 – 15.30 uurzal Joris Knigge vanuit het perspectief van een ronald Serné – nulwoning.nl de Weg naar betaalbaar energieneu-regionale netbeheerder zijn presentatie houden een nulwoning hoeft niet autonoom te zijn: ’s traal bouWenen toekomstbeelden schetsen. zomers kan bijvoorbeeld de hoeveelheid energie ad van rijsewijk – dubotechniek bedrijven teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet Dat we niet meer om duurzaamheid heen kunnen14.40 – 15.00 uur die ’s winters daaruit verbruikt wordt. in 2007 is een feit. De overheid wil naar energieneutraalpauze met bezoek aan de informatie- begon ronald serné met de bouw van zijn eigen bouwen in 2020. De ePC-eisen worden steedsmarkt – mogeliJkHeid voor tranSfer nulwoning. inmiddels is hij zo ver dat de nulwo- strenger. De eerste energieneutrale projecten ning een pluswoning wordt: de woning levert zijn al gerealiseerd. ad van rijsewijk zal een15.00 – 15.30 uur ook de energie om een auto 48.000 km/jaar te toelichting geven op het door DubotechniekCloud poWer: de implementatie van klein- laten rijden. ronald serné vertelt welke keuzes gerealiseerde project ‘De goede aarde’ te Boxtel.SCHalige energiebedriJven hij maakte om tot dit resultaat te komen. De doelstelling van Dubotechniek is betaalbaarHans vrinds – Capgemini energieneutraal bouwen.het concept van smart grids bestrijkt een breed 14.10 – 14.40 uurgebied met betrokken partijen uit alle sectoren de Stekker eruit? – energyHouSe plan de 15.30 – 16.00 uurvan de energie-industrie: producenten, netbe- mirre veldHoven duurzaam bouWen… Hoe doe Je dat?heerders, leveringsbedrijven en consumenten. ruud van Splunder – Woningstichting aert Swaens gerard van der duim – vdm WoningenDe kosten en baten van smart grids zijn echter er wordt een presentatie gehouden over een vanaf de jaren negentig houdt vDm zich bezigniet gelijkmatig verdeeld over de betrokkenen proef. energyhouse B.v., Woningstichting aert met energiezuinig bouwen. in de loop der jarenzodat het proces van implementatie langdurig swaens en de gemeente veldhoven streven er- heeft het bedrijf projecten gerealiseerd van ePCis en de uitkomst voor de diverse partijen on- naar om een huis los van het bestaande gas- en 0,8 tot - 0,12. Daarnaast heeft men ervaring metzeker. het Cloud Power concept verschilt van elektranet in zijn eigen energiebehoefte te laten de eerste passiefhuizen tot de eerste Cradle tosmart grids in de zin dat het sterk gericht is op voorzien. een presentatie door woningstichting Cradle wijk. in roosendaal wordt een duurzaamde consumenten. Cloud Power streeft naar hetrealiseren van de voordelen van smart grids voorconsumenten op de korte termijn. Cloud Power15.30 – 16.00 uur mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een duurzame energievoor-Slimme netten in brabant ziening voor huishoudens zijn tot op heden beperkt. Dit komt door hogeJan roggeband – brainport development kosten en/of lange terugverdientijden voor investeringen. Capgemini ont-(spreker nog niet bekend) – provincie noord-bra- wikkelt in samenwerking met texel energie, de gemeente texel en allianderbant het Cloud Power model voor ‘energy communities’. Deze communitiesvanuit een ambitie bij betrokken gemeenten maken het mogelijk individuele en gemeenschappelijke doelstellingen open woningbouwcorporaties zet de regio breed het gebied van duurzaamheid te realiseren tegen elektriciteitsprijzen diein op energiebesparing en verduurzaming van overeenkomen met de huidige markt. De community maakt gebruik vanenergiegebruik. het uitgangspunt is de ener- individuele en gemeenschappelijke duurzame opwekcapaciteit waarbijgiebehoefte, de gewoonten en gebruiken van opgewekte energie binnen de community wordt uitgewisseld.individuele burgers en consumenten. verder streeft de community naar een verbruikspatroon dat zo nauw mogelijk aansluit bij de beschikbaarheid van energie uit16.00 – 16.15 uur eigen duurzame bronnen.afSluitende diSCuSSie het concept van Cloud Power onderscheidt zich op diverse manieren van soortgelijke initiatieven: deelname is vrijwillig16.15 – 17.30 uur terwijl deelnemers zelf invulling kunnen geven aan hun bijdragenetWerkborrel op de informatiemarkt op basis van economische en/of ecologische drijfveren. De operationele kosten van Cloud Power zijn laag terwijl de vaste kosten worden beperkt door ze over verschillende com- munities te verdelen. het Cloud Power model leent zich naast gebruik bij huishoudens ook voor andersoortige gemeenschap- pen zoals woningbouwverenigingen, gemeentes en afnemers met meerdere aansluitingen.8 Smart HomeS magazine - maart 2011
 9. 9. renovatie project van 134 woningen uitgevoerd,waarbij een woning in 5 dagen van g-label naara++ wordt gerenoveerd en de bewoners in dewoning kunnen blijven wonen. De presentatiegeeft daardoor ook een kijk in de praktijk vanduurzaam bouwen.16.00 – 16.15 uurafSluitende diSCuSSie16.15 – 17.30 uurnetWerkborrel op de informatiemarktParallelsessie 3, thema domotica: markt – mogeliJkHeid voor tranSfer de W installaties in de moderne hedendaagsekoppeling e&W 15.00 – 15.30 uur gebouwen. integratie van duurzame energieSySte- men in de Huidige inStallatieS 16.00 – 16.15 uur13.30 – 13.40 uur Wim van der valk – ingenieursbureau Wv nieuwe afSluitende diSCuSSieinleiding door de voorzitter laurenS energietimmerS – breiJer groep De lezing gaat over de inpassing (integratie) van 16.15 – 17.30 uur duurzame energiesystemen in de werktuigbouw- netWerkborrel op de informatiemarkt13.40 – 14.10 uur kundige en elektrotechnische installaties voorSmart living geeft meerWaarde aan zowel de woningbouw, de utiliteit, de zorg, als deWoonComfort industrie. Door een goede inpassing c.q. afstem-Jan-dirk van de laar – mansveld projecten & Services ming van de duurzame energiesystemen met Parallelsessie 4, thema:het koppelen van installaties gaat verder dan de werktuigbouwkundige en elektrotechnischehet verbinden van systemen. laten we de ge- installaties kunnen de investerings- en exploita- Slim omgaan met lichtbruiker van de installatie niet vergeten. Per slot tiekosten worden verlaagd, de energie efficiëntievan rekening is hij/zij diegene die het gemak worden verhoogd en het beheer van de diverse 13.30 – 13.40 uurgaat ervaren. logische functionele bruikbare systemen worden verbeterd. een goed beheer van inleiding door de voorzitter baS gooS-koppelingen bieden een meerwaarde aan woon- duurzame installatie is verder in de praktijk van Sen – StiCHting Smart HomeScomfort. een gebruiker is leidend als het gaat om belang om de vooraf afgegeven systeempresta-de koppelingen en niet de techniek. op deze ties in de praktijk te verwezenlijken. verder zijn 13.40 - 14.10 uurmanier geeft de installatie een positieve impuls naast de technische aspecten ook de voorlichting, energiebeSparing met beter liCHt – tipS enaan het wooncomfort. de contractuele en financiële aspecten belangrijk valkuilen voor een succesvol duurzaam project. goede peter d’Herdt – Wetenschappelijk en technische14.10 – 14.40 uur overeenkomsten (over en weer) en de juiste (ener- Centrum voor het bouwbedrijfintelligente zonliCHtregulering voor gie) tarieven zijn mede bepalend. De verlichting vormt een belangrijk aandeel in hetComfort èn energiebeSparing energieverbruik van gebouwen. De druk vanuit deWouter beck – Hunter douglas europe 15.30 – 16.00 uur milieu- en energieproblematiek om dit verbruikhet slim gebruik in de gebouwde omgeving van Samen Werken, Samen SCoren verder te beperken, stijgt. anderzijds worden dezonne-energie in haar puurste vorm – als licht en robert Hendriks – volt elektro groep & de heer comforteisen voor verlichting steeds groter: ‘well-warmte, reduceert de hoeveelheid energie die menno richardson – van til domotica being’, sfeer en gezondheid worden steeds belang-nodig is voor verwarmen, koelen en verlichten. Zoveel mogelijkheden maar ook valkuilen. gaat rijker en daarbij speelt verlichting een cruciale rol.Dit kan door zonwering in combinatie met ver- u zelf de wensen van uw opdrachtgever invul- Deze presentatie gaat in op nieuwe lichtbronnenwarming, koeling en verlichting intelligent aan len of een offerte uitbrengen naar aanleiding van (leD’s), aangepaste externe optieken, intelligentete sturen. Dat de kwaliteit van het binnenklimaat een bestek? Probeert u alle valkuilen te omzeilen? sturing en optimaal gebruik maken van daglicht.daar niet onder hoeft te lijden en sterker nog maakt u door samenwerking met een ervaren col-prima hand in hand kan gaan met deze besparin- lega de wensen van uw opdrachtgever waar, houdt 14.10 – 14.40 uurgen, zal in deze presentatie worden toegelicht. u er ook nog een belegde boterham aan over? Hoe domotiCa Het liCHt in onS leven ver- volt elektro groep en van til Domotica tonen u de andert14.40 – 15.00 uur meerwaarde van een succesvolle samenwerking Wesly boom – Welvaarts elektro bvpauze met bezoek aan de informatie- op het gebied van koppelingen tussen de e en De gloeilamp heeft indertijd ons leven aanzienlijk Smart HomeS magazine -maart 2011 9
 10. 10. Deurcommunicatie 2.0Met het Golmar TCP/IP-deurvideosysteem optimaliseert u vandaagal de woning van morgen. Bij de entree zorgt de V-Touch voorzowel bewoners, bezoekers als beheerders voor ongekend veelmogelijkheden. Bewoners communiceren via de strak vormgegevenmonitor van Golmar.Nagenoeg alle nieuwe gebouwen zijn voorzien van TCP/IP-techniek. Golmar heeftdaarvoor een toekomstproof deurvideosysteem ontwikkeld. Gebruikers die hogeeisen stellen aan gemak en veiligheid worden hun wenken bediend:- berichtenservice- beeldgeheugen- basis domotica-applicatiesDit systeem maakt gebruik van het (aanwezige) breedband netwerk. Een separateinfrastructuur is dus niet nodig. Monitoren en panelen worden PoE gevoed.P2P communicatie tussen de units. Ultieme vorm van prestige en gebruiksgemak De V-Touch is design uit eigen huis en kan daardoor in vele uitvoeringen op maat geproduceerd worden. De grafische en technische mogelijkheden zijn haast onbeperkt. Bijvoorbeeld lettertoevoeging in geval van optoppen of splitsen van woningen, het op afstand muteren via internetV-Touch/IP of de gratis MPEG-4 berichtenservice voor bewoners. FuturistischeTCP/IP-monitoren in toepassingen,minimalistisch design toegankelijkKlaar voor de toekomst metde nieuwe PoE monitoren van voor de M200 M201Golmar. De strak vormgegeven woningmarktmonitoren hebben standaard een tft-kleurenbeeldscherm,berichtenservice en beeldgeheugen. Ook zijn er domotica-applicaties beschikbaar. Alle communicatie gaat volgens hetTCP/IP-protocol, met alle voordelen van dien: het systeemmaakt gebruik van het (bestaande) breedband netwerk ofbijvoorbeeld een GSO-LAN kabel. Daarnaast is het ongekendflexibel: de uitbreidingsmogelijkheden zijn onbeperkt.De uitgebreide productspecificaties leest u op vercoma.nl.Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies. Wij zijn bereikbaar optelefoonnummer 075 – 621 76 28. De mogelijkheden zijn vaak verrassendinnovatief binnen de gestelde budgettaire en technische kaders. vercoma.nl …thinks outside the box!
 11. 11. verbeterd. Dezelfde revolutie staat ons nu te wachten 15.30 – 16.00 uur 16.00 – 16.15 uurmet domotica & licht. Wesly Boom informeert u over ligHt management SyStemen zijn ….. afSluitende diScuSSiede laatste ontwikkelingen op het gebied van licht- rene driessen – osramsturingen met domotica. Hij heeft het niet meer over Het juiste licht – in de juiste hoeveelheid op de 16.15 – 17.30 uurhet inschakelen van een lamp maar over het afroepen juiste plaats – op het juiste moment netwerkborrel oP de informatiemarktvan sferen die onze gemoedsrust doen verbeterenen daarbij ook nog eens energie besparen.14.40 – 15.00 uur Gezond licht op de werkplek en tegelijk energie besparen?Pauze met bezoek aan de informatie- Onderzoek heeft bewezen dat mensen, die voornamelijk op hunmarkt – mogelijkHeid voor tranSfer werkplek met daglicht werken minder stress gevoelig zijn, alerter reageren en kwalitatief beter werk verrichten.15.00 – 15.30 uur Daarnaast is gebleken dat onder de geschetste werkomstandighedenenergie beSParen met licHt? – tegenStel- mensen met 50% daglicht, betere prestaties leveren als met 100%ling of fictie? verlichting gebaseerd op fluorescentieverlichting. Genoemd onder-meutzner – mld/mlo en bestuurder fitlicht.nl zoek is gedaan door Dr. Witting van het bekende lichtlaboratoriumEnergie efficiënt en duurzaam licht is een van de BBL te Aldrans. Daglicht is een lichtmedium dat tot een gezondemogelijkheden om binnen de bebouwde om- werksituatie leidt en de arbeidsproductiviteit verhoogt. De standaardgeving fossiele energie te besparen. Is dat een ramen laten geen UV-licht door; we worden immers niet bruin achterfictie of een realistisch uitgangspunt? Daglicht het glas. Er bestaat in bijzondere gevallen wel de mogelijkheidbestuurt bij de mens de biologische klok en zorgt UV-doorlatend glas (bacteriën dodend) in onze gevelstructurendat o.a. de vitamine-D-productie in het lichaam te integreren. Daglicht is voor de utiliteitsbouw een zeer interessant medium, het is ‘gratis’ verkrijgbaar.op gang blijft. Door moderne domotica kunnen Daglicht is nodig voor het functioneren van het menselijk bioritme, verlicht onze werkomgeving enwe binnen onze huis- en werkomgeving syste- bespaart fossiele energie. Om ook de ongemakken, verblindingen en warmteontwikkeling van het da-men toepassen die ervoor zorg dragen dat zo veel glicht te kunnen beheersen, zijn domotica systemen ontwikkeld welke door bestuurbare regeling vanmogelijk ‘goede’ energie efficiënte verlichting de helderheid en retro reflectie techniek ervoor zorg dragen dat er een aangenaam werkklimaat wordtaanwezig is en werknemers functioneel gebruik gewaarborgd. Door de inzet van daglicht systemen kan in de utiliteit meer dan 70% aan fossiele energiekunnen maken van het ‘gezonde’ licht. worden bespaard. Smart HomeS magazine -maart 2011 11
 12. 12. De slimme meter en domotica: stand van Energyhouse ‘de Mirre’ Veldhoven Hoe kijkt E&B, Engineering enzaken en applicaties achter de meter. Bouwbegeleiding, aan tegen een Energyhouse (www.energy-house.nl) is een aut-In Nederland is de voorbereiding voor kleinschali- arkisch energieconcept voor woningen, waarbij duurzame toekomst?ge uitrol in volle gang. Nederlandse netbeheerders deze los van zowel het gas- als elektriciteitsnet inhebben in verschillende pilots in de achterlig- hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Na De installatie- en bouwbranche is begonnen aangende jaren meer dan honderdduizend wonin- de ontwikkeling van de proof-of-principle van dit een veranderingsslag die zijn weerga niet kent.gen van slimme meters voorzien. Op Europese concept bracht Energyhouse B.V. samen met wo- De wereldbevolking kan niet doorgaan fossieleschaal voorziet het 3rd energy package in een ningstichting Aert Swaens (www.aertswaens.nl) brandstoffen te verspillen voor het verwarmenuitrol, waarbij 80% van de Europese huishoudens en Gemeente Veldhoven (www.veldhoven.nl) de van slecht geïsoleerde woningen. Naar verwach-in 2020 van een slimme meter voorzien zal zijn. middelen bijeen om een woning op ware schaal- ting zullen onze fossiele brandstoffen over eenVoor energieleveranciers en netbeheerders ko- grootte te realiseren. In nauwe samenwerking aantal decennia zijn uitgeput. De tijd dat oliemen nieuwe mogelijkheden binnen bereik. Zo met een aantal uitvoerende partijen werd het niet meer de belangrijkste bron van energie is,kan de leverancier energie aanbieden tegen een project in het voorjaar van 2010 opgeleverd. komt snel in zicht. Daarom is het nu tijd om deprijs die afhankelijk is van het aanbod, tijdens Sindsdien wordt er praktijkervaring opgedaan toekomst onder handen te nemen.We zullen metpiekmomenten een hogere prijs dan wanneer er met het decentraal opwekken, opslaan en om- elkaar duurzaamheid centraal moeten stellenoverschot is. Door de energievraag slimmer en zetten van energie uit zonlicht en aardwarmte. om de doelstellingen te gaan behalen. Duur-gelijkmatiger over de dag te verdelen hoeven de Allereerst is de woning heel goed geïsoleerd zaamheid is een begrip dat in onze samenlevingelektriciteit- en gasnetten van de netbeheerders én geventileerd en daarnaast voorzien van o.a. niet meer is weg te denken. Het besef groeit datminder snel verzwaard te worden. Zonder dat daar zonnepanelen, accu’s, een zonneboiler en een we zuinig moeten zijn met onze aarde. Er wordteen meteropnemer voor nodig is, wordt straks warmtepomp. Getest wordt of de woning 365 van ons allen verwacht dat wij als maatschappijzesmaal per jaar een overzicht van energieverbruik dagen los van het gas- en elektranet in de eigen invulling geven aan het begrip duurzaamheid.aan de consument verzorgd. energiebehoefte zou kunnen voorzien. De eerste Duurzaamheid is een kwestie van doen. De ‘knop’Maar waar zitten nu echt de voordelen voor de zes maanden zijn de energiesystemen ingeregeld moet om. We hebben al lang genoeg gepraat inconsument, welke nieuwe toepassingen mag de en getest. Vanaf het najaar 2010 worden de re- termen van problemen, faalkosten, opwarmingconsument verwachten? Zal de consumenten- sultaten ook objectief gemeten. van de aarde en nog vele andere zaken als hetinterface van de slimme meter de consument Inmiddels werkt Energyhouse aan de opscha- gaat om ons milieu, maar nu is het tijd voor oplos-helpen energie te besparen en de toepassing van ling van duurzame energieconcepten voor de singen. Hoe dan? Door gezamenlijk de handendomotica te faciliteren? woningbouw, onder meer in projecten in Cuijk ineen te slaan en verantwoordelijkheid te nemen.Displays die het verbruik op heldere wijze inzich- en Eindhoven. Ook mettelijk maken, mogelijk gecombineerd of als ver- Aert Swaens wordt geke- E&B: “De tijden van hobbyen en extra kostenvanging van de conventionele CV thermostaat. ken om gezamenlijk tot op de koop toe nemen zijn voorbij. DuurzameBesparingstips gebaseerd op het daadwerkelijke een opschaling te kunnen energie is rendabel.”gebruik van de consument, een energiecontract komen. Oplossing: We zullen met elkaar moeten zor-speciaal afgestemd op persoonlijk energiever- gen voor een professionele samenwerking. Ditbruik. Elektrische apparaten als wasdroger die door projectma-starten op het moment dat tig, integraal enenergie goedkoop is. conceptmatig teWe vertellen er graag meer gaan samenwer-over op 31 maart tijdens het ken over alle dis-congres Domotica. ciplines heen.Andries van der Meulenen Matthijs van der Weg –Lliander. Domotica en Smart Grids – Frits Verheij (KEMA) Duurzame energie staat al een aantal jaren op de agenda van overheden. Van oudsher in ‘Brussel’ en – in mindere mate – in ‘Den Haag’. Opvallend is echter het aantal lokale en regionale initiatieven in de laatste 1-2 jaar. Niet alleen gemeenten en provincies, maar ook kleine bedrijven, instellingen, coöperaties en individuen hebben dit onderwerp opgepakt en een breed scala aan projecten opgezet. ‘Small is beautifull’ uit 1973 van de Engelse econoom E.F. Schumacher lijkt wel helemaal terug van weggeweest. In de transitie naar een duurzame energievoorziening spelen de energiegebruikers een belangrijke rol, en niet alleen huis- bewoners maar ook beheerders van bedrijventerreinen, kantoren, etc. Een pro-actieve bijdrage aan bijvoorbeeld de eigen energievoorziening wordt niet alleen als een trend, maar ook als een noodzaak gezien. En Smart Grids – ik noem dit zelf liever Smart Energy – heeft daarin een faciliterende rol. Hiermee zal bijvoorbeeld de eindgebruiker in staat zijn om de regie te voeren over zijn eigen energiehuishouding. Domotica past in dit beeld.12 Smart HomeS magazine - maart 2011
 13. 13. smart homes magazine martijn KregtingDOMOTICA OP AFSTAND:BRANCHE BEPERKT ZICHZELFDOMOTICA OP AFSTAND IS NIET NIEUW: ZORG OP AFSTAND, HET OP LOCATIES BUITENSHUIS BEDIENEN VAN DOMOTICA-APPARATUUR. DESNELLE OPKOMST VAN MOBIEL INTERNET EN DE ExPLOSIEVE GROEI VAN HET GEBRUIK VAN SMARTPHONES BIEDEN ECHTER VEEL NIEUWEMOGELIjKHEDEN OM DE MARKT VOOR DOMOTICA VERDER TE ONTGINNEN. VOORWAARDE IS WEL DAT DEZE MARKT VOLWASSEN WORDTIN DE BENADERING VAN KLANTEN. Vraag naar oVeral toegang Kortom: de doorbraak van snel vast en mobiel breedband en de nieuwe generatie ‘connected’ domoticaproducten (voor verbinding met IP) maken het steeds eenvoudiger om apparatuur in huis vanaf elke locatie te bedienen. De vraag ernaar groeit ook, want de gebruiker wil overal ‘in control’ zijn: vanaf kantoor, onderweg, op vakantie. Smartphones, mobiele websites en mobiele apps bieden die mogelijkheid. Ruim 10 procent van de Nederlandse bevolking heeft inmiddels een data-abonnement voor de smartphone – los van mobiel internet voor de laptop. Voor deze gebruikers, of het nu een smart- phone (iPhone, Android-toestel, Blackberry, HTC et cetera) of een tablet-pc is: het doel dat zij los operatorS: geen belangStellingIT en domotica komen steeds verder samen. Domotica kan online via een website bediend worden, of via Operators lijken zich nog niet te interesserenspeciale apps. voor het aanbieden van domotica-dienstenH op basis van hun netwerk, of om hiervoor et locatie ongebonden bedienen apparatuur in huis te activeren en te bedienen, of samen te werken. KPN laat kort weten niets van domotica-apparatuur in huis of om videobeelden van (beveiligings)camera’s te met domotica te doen. Kabelaanbieder Ziggo kantoor, biedt grote voordelen. Het bekijken. Vast breedband internet biedt snelheden reageert uitgebreider. concept van domotica zelf verandert tot 120Mbps (kabel-Docsis 3.0) en glasvezel nog “Wij zelf doen niets op het gebied van dom-niet. Wat verandert is waar en hoe de bediening meer (tot 200Mbps). Zelfs met koper (xDSL) zijn otica op afstand en gaan dat ook niet doen.plaatsvindt. De tweede generatie domotica is al snelheden tot 40Mbps te bereiken. Het bedienen van slimme apparatuur in huisbijna standaard voorzien van een ethernetaanslui- Mobiel breedband internet staat aan de vooravond is primair iets van de gebruiker”, stelt Gradusting. Audio/video, verwarming-, airco-, alarm- en van de ‘volgende generatie’ netwerken. Zijn nu Vos, woordvoerder van Ziggo. “Wij leverenandere systemen kunnen worden gekoppeld met UMTS en HSPA (met snelheden tot 7,2Mbps) de bandbreedte en deze is zo groot dat het be-internet. Zo kan men onderweg of op kantoor het standaard in Nederland, in 2010 zijn en in 2011 dienen van apparatuur waar vandaan ookdomoticasysteem beheren via pc, smartphone worden licenties voor draadloos spectrum ver- geen enkel probleem is.”of tablet, camerabeelden volgen of een aanwe- kocht waarmee technologie mogelijk is zoals Bandbreedte is in Nederland volgens Vos nietzigheidssimulatie opstarten, zodat het lijkt alsof HSPA+, LTE en WiMax. Onder meer KPN en Tele2 de remmende factor in de ontwikkeling vanmen thuis is. hebben 2,6GHz-licenties verworven en zijn gaan domotica. Veel meer is dat de complexiteit proefdraaien met LTE, dat al tot 100Mbps biedt. In van deze apparatuur. “Het vergt kennis vantecHnologie faciliteert veel verstedelijkte gebieden, of op drukke locaties netwerken, routers, et cetera. Daarnaast is deDe technologie maakt ook steeds meer mogelijk (luchthavens, horeca), is het bovendien steeds domotica-standaard die ervoor zorgt dat allesvoor domotica op afstand. Snelheid en capaciteit vaker mogelijk om WiFi te gebruiken als alternatief met elkaar samenwerkt nog niet zo oud.”vormen geen belemmering meer om op afstand voor mobiel internet. Smart HomeS magazine -maart 2011 13
 14. 14. groeiende aandacht voor en gebruik van domo- tica op afstand. Leertouwer zelf leverde vier jaar geleden al een eerste zakelijk project uit en twee jaar terug de eerste particuliere toepassingen. Toch is mobiele technologie niet allesbepalend voor de verdere ontwikkeling van het gebruik van domotica. Functionaliteit en gebruiksgemak zijn belangrijker, benadrukt van der Boon. “Zo wil je bij een mobiele interface dezelfde look en feel als in het gebruik thuis. Nog belangrijker is de functionaliteit. je kunt je bad nu ook onderweg vol laten lopen. Alles is mogelijk, maar is het ook nuttig? Zaken zoals het bedienen van de klimaat- regeling, de verlichting, beveiligingssystemen of AV- en multimedia-apparatuur vallen daar wel onder. Voor de rest kunnen leveranciers en ontwik- kelaars leuke apps bedenken, maar meer dan eenDomotica op afstand: mobiele technologie en mobiele devices maken het mogelijk overal vandaan hype is dat niet.”domotica-apparatuur te bedienen meer partijenoveral toegang tot alles hebben. Tot informatie, vanuit Tokio bekijken wie er bij hem thuis voor De opkomst van de smartphone en bijbehorendetot muziek en video (content) – of tot domotica- de deur staat en bepalen of die persoon naar bin- apps zorgt voor een drempelverlaging in het ge-toepassingen. Een praktijkvoorbeeld is een ap- nen mag. Binnen de utiliteitsomgeving wordt bruik van domotica. Doordat apparatuur nu vanuitplicatie van UPC waarmee iPhone-gebruikers ook al gebruik gemaakt van communicatie via elke locatie te bedienen is, neemt het gebruiksge-hun hard-disc recorder kunnen programmeren. geïntegreerde simkaarten, machine-to-machine- mak toe. Datzelfde geldt voor het aantal partijen opSnelheid, capaciteit en ‘overal toegang tot alles’ communicatie, om zo zonder fysieke tussenkomst de markt. je ziet volgens René van Loon, directeurkomen zo bij elkaar. brandmeldsystemen te koppelen aan het centrale van domotica-specialist Entron, zelfs dat applica- gebouwbeheerssysteem.” tieontwikkelaars zoeken naar domoticasystemennieuwe toepaSSingen als afzetmarkt.Er bestaan al jaren zakelijke en particuliere moge- tecHnologie niet alleSbepalend Dat betekent wel dat bij integrale oplossingenlijkheden voor domotica op afstand – IP-security De explosieve ontwikkeling van mobiele tech- geen enkele partij meer alles in huis heeft om deis een veelgenoemd voorbeeld. De snelle ont- nologie en het gebruik van apps zorgt voor een gewenste oplossing te leveren. Van Loon: “ICT-wikkeling van mobiele technologie maakt veelnieuwe toepassingen mogelijk, stelt Maarten vander Boon, hoofd communicatie Leertouwer en NIEUWE OPLOSSINGENvoorzitter van de UNETO-VNI vakgroep Do-IT, diezich met domotica tussen installatiebranche en IT- de upc-applicatie Voor de ipHone/ipadsector bezighoudt. Van der Boon houdt zich zowel Opnemen op afstand is in een maand tijd 40.000 keer gedownload. Op 17 december 2010 lanceerde UPCvoor de branche als bij Leertouwer bezig met dom- de eerste versie, de tweede versie is er ook al. Met de app kunnen UPC-klanten met een abonnement opotica. Hij benadrukt dat nieuwe technologie – snel digitale televisie opnames op hun UPC Mediabox op afstand instellen. Zowel via een website als via eenmobiel internet – én nieuwe toestellen – smartp- iPhone/iPad app kan een gebruiker zijn mediabox met DVR op afstand programmeren via de EPG.hones zoals de iPhone en Android-toestellen en nuook tablet-pc’s –van invloed zijn op hoe domotica Netwerkleverancier netgear is onder meer actief op de (Amerikaanse) markt voor home security.ontwikkeld en verkocht wordt. Op de elektronicabeurs CES in Las Vegas in januari 2010 presenteerde Netgear zijn nieuwe IP-security“Nieuwe mobiele technologie betekent meer dan portfolio, voor consumenten en kleine bedrijven. Voornaamste USP is de mogelijkheid om alles viaalleen op elke locatie je verlichting, beveiliging internet vanaf elke locatie en met elk device te bedienen. Netgear mikt ook op service providers, dieof klimaatsysteem kunnen bedienen. Met name er nieuwe diensten mee kunnen ontwikkelen. Monitoring en alarmering op afstand biedt volgens deapps zorgen er voor dat mensen veel eenvoudiger producent veel voordelen. Dat is niet mogelijk via het oude dial-up netwerk waar een home securitybepaalde zaken kunnen aansturen in huis. Apps systeem tot nu toe vaak in hangt.zijn lichter in het laden op je smartphone daneen online interface, zodat de snelheid van het Hdi heeft op de IFA-beurs in september 2010 de Dune Pro aangekondigd, een high-end mediaspelergebruik hoger ligt. Video blijft zwaar in gebruik, met de nodige domotica-functies. Zo zou de Dune Pro opnames van beveilingscamera’s kunnen op-maar de capaciteit van netwerken wordt ook slaan en streamen. Via de Connected Home Services-interface kan domotica-apparatuur aangestuurdsteeds hoger.” worden, waaronder verlichting, airconditioning, het vergrendelen van deuren en ramen, het regelenMobiele technologie biedt dus een belangrijke van de verwarming. De Connected Home Services kunnen ook via een mobieltje aangestuurd kunnenaanvulling op het gebruik van domotica. Van der worden, terwijl systeem- en alarmmeldingen via sms verstuurd kunnen worden.Boon: “Zo kan, een praktijkvoorbeeld, iemand14 Smart HomeS magazine - maart 2011
 15. 15. app is of online, of je nu IP als protocol gebruikt of ZORG OP AFSTAND KNx, voor de gebruiker geldt: het moet zo makkelijk domotica – telematica in Het HuiSHou- mogelijk werken en het moet overal op werken, den – rukt op in de zorgSector met dezelfde interface. Veel producenten werken Naar verwachting zal integratie van woon- en nog met gesloten systemen. Via IP en KNx hebben zorgtechnologie domotica goedkoper maken. we in 2010 de apparatuur van het met gesloten De komende jaren willen aanbieders zaken re- standaarden werkende Bang&Olufsen opgenomen aliseren zoals aansluitingen op het elektronisch in onze domotica-oplossing. Destijds uniek, nu patiëntendossier en telemonitoring, (zoals het niet meer. Dat is de belangrijkste nieuwe rol van op afstand meten van de bloeddruk). In de domotica-aanbieders: systemen, standaarden en zorg duiken er steeds meer toepassingen op. diensten integreren en dat afstemmen op de wens Een bedrijf als NGenius biedt al de mogelijkheid om De vergrijzing rukt op en er zijn straks minder van de klant.” zijn domotica-beheersoplossing te gebruiken via handen voor een groeiende groep ouderen. smartphones en tablets. Dankzij IP-technologie is integratie mogelijk grootSte drempel van zorgtechnologie, zoals het verpleegroep- Mobiele technologie neemt volgens Van Loon en systeem en val- en dwaaldetectie, en huis- of van der Boon de grootste drempel voor een ver- zijn te weinig professionele aanbieders met men- gebouwautomatisering (communicatie, bevei- dere groei van domotica in ieder geval niet weg, sen die zich echt inleven in gebruikersbehoeften liging en toegangscontrole). hoewel die de functionaliteit van domotica dichter in plaats van techniek, die kijken naar waarom bij een groter publiek brengt en de bediening iemand domotica wil toepassen thuis of op kan- integratie vereenvoudigt. Hoewel domotica qua concept toor. Er is een groeiende diversiteit in producten Een recente ontwikkeling is een touchscreen- hetzelfde blijft, neemt de complexiteit toe. Van en aanbieders, maar te weinig dienstverleners. bedieningsscherm dat draadloos (met WiFi) kan Loon hierover: “Niet de simpele apps die je samen Mobiele technologie biedt nog meer mogelijk- communiceren en is uitgerust met beeld-tot- met een ontvanger zelf kunt installeren om dan op heden, maar daar heb je weinig aan zonder de beeld telefonie, maar ook andere domotica- afstand je verlichting te bedienen. Dat zijn gadgets. juiste specialisten. Zo werken wij steeds meer toepassingen kan omvatten, op maat voor Maar kijk je naar gebieden zoals beveiliging en zorg samen met installateurs die bij ons het vraagstuk elke gebruiker. Daarnaast zijn voorbereidingen op afstand, daar zie je wel de groeiende complexi- neerleggen van welke infrastructuur past bij welke getroffen voor aansluiting op het EPD (elektro- teit die komt kijken bij de opkomst in domotica gebruikersbehoefte.” nisch patiëntendossier). Een volgende stap is van ICT en internet, datanetwerken en mobiele Van der Boon stelt dat nieuwkomers op de domoti- het aansluiten van apparatuur voor het meten technologie, online of app-interfaces.” camarkt, zoals ICT-bedrijven of webdesigners, niet van bijvoorbeeld bloeddruk, gewicht en ‘sui- alleen als concurrenten moeten worden gezien. ker’. Zorgverleners kunnen deze gegevens op meer partijen “Het gaat om de juiste integratie van complemen- afstand uitlezen (telemonitoring). Domotica op afstand maakt het aantal partijen ook taire aanbieders. Ik denk niet dat straks nieuwe groter. Behalve installateurs, system integrators en partijen de strijd gaan winnen. De IT-wereld heeft varianten daartussen, domotica-dienstverleners en de kennis van de juiste marketingaanpak en eenaanbieders zien domotica als mooie nieuwe afzet- IT-aanbieders, komen nu ook ontwikkelaars van focus op diensten, de installatiebranche heeft demarkt, maar staan voor het kennisvraagstuk van applicaties en websites erbij voor de bedienings- kennis om gebruikerswensen om te zetten naar dewat gebruikers op domotica-gebied aan wensen interfaces. Weinig partijen hebben verstand van implementatie van de geïntegreerde technieken,hebben. Installateurs hebben kennis van de tech- alles, dus is het noodzakelijk om zeker bij meer software-ontwikkelaars kunnen de juiste interfacesniek, maar hebben moeite dat te vertalen naar wat complexe oplossingen samen te werken. maken. je hebt elkaars kennis nodig om de besteeen klant wil. Steeds meer installateurs groeien Van Loon: “Dat gebeurt al, maar nog te weinig. Er domotica-oplossing te blijven bieden.”wel door naar de dienstverlenende hoek of zoe-ken samenwerking met een specialist, waarbijmen ook aan system integrating doet en zelfs Voor wie kan domotica op afStand een intereSSante afzetmarkt betekenen?advies geeft over welke totaaloplossingen het • Ontwikkelaars van applicatiesbeste passen bij de wensen van een zakelijke of • Ontwikkelaars van (beheers-)oplossingenparticuliere gebruiker.” • Producenten en leveranciers van de hardware die devices verbindt met internet: netwerkap- paratuur zoals WiFi, routers/modems, simkaarteninStallatiebrancHe zoekende • Producenten van smartphones en tabletsDe installatiebranche is nog zoekende naar hoe • Producenten van domotica-apparatuur (met mogelijkheden voor connectie met internet, viaontwikkelingen op gebieden als ICT en mobiele WiFi of een simkaart)technologie in te passen in hun bestaande domo- • Netwerkoperators en internet service providers die bovenop hun netwerken ook domotica-tica-portfolio. Van der Boon: “Het gaat bij domotica diensten kunnen aanbiedenniet langer om installeren van techniek, maar om • ICT-aanbieders die geïntegreerde oplossingen kunnen aanbieden die hardware, software eneen optimale integratie van techniek en diensten. diensten verenigenDe vraag die centraal staat, is hoe je wensen van • Installateurs die zich op het snijvlak van ouderwets installatiewerk en ICT durven te begeven.gebruikers het beste vertaalt naar de meest toe-gankelijke beheerssystemen. Of dat nu via een Smart HomeS magazine -maart 2011 15
 16. 16. 100% LAGERE ENERGIEKOSTEN 60% LAGERE ENERGIEKOSTEN30% LAGEREENERGIEKOSTEN Bekijk zelf hoe hoog de energiebesparing is Probleemloos zonne-energieproducten in woningen en kleine gebouwen installeren die zowel de energiekosten als de CO2-uitstoot reduceren Wereldwijde partner voor zonne-energie De energiekosten stijgen voortdurend. Het is daarom niet verwonderlijk dat steeds meer mensen kijken naar zonne-energie als betaalbaar alternatief voor traditionele energiebronnen. Hoeveel nieuwe klanten zou u kunnen winnen met een fotovoltaïsch 2 pakket (PV), dat snel en gemakkelijk te installeren is — een pakket dat 1 de energiekosten voor bestaande gebouwen met wel 30, 50 of zelfs 100 procent kan verlagen? Een efficiënt zonne-energiepakket voor woonhuizen Een hypermodern pakket voor woonhuizen PV-pakketten van Schneider Electric™ zijn kwalitatief hoogwaardig, zeer en kleine gebouwen, inclusief: efficiënt en overal verkrijgbaar. Dit garandeert een betrouwbare service en een concurrentievoordeel. 1 Geruisloos, transformatorloze omvormers met een Dankzij onze complete oplossingen, kunt u uw klanten hypermoderne groot aantal verschillende communicatiemogelijkheden; technologie bieden, met een omvormer, lastscheiders, overspannings- de SunEzy™ PV omvormer biedt een uitstekend beveiliging en innovatieve bewakings-, bedienings- en ontwerpsoftware. rendement en maximale energiebeveiliging. Productie van zonne-energie optimaliseren 2 Alle SunEzy DC- en AC-behuizingen zijn Lagere energiekosten; een lagere carbon footprint — Schneider Electric probleemloos te installeren en uitgevoerd voor de ontwikkelt innovatieve zonne-energiepakketten waarmee u beide doelen kunt beveiliging van uw installatie volgens de normen. bereiken. Lees meer over onze oplossingen voor zonne-energie! Download vandaag onze GRATIS zonne-energiegids en maak kans op een Lenovo® all-in-one touch screen PC! Ga naar SEreply.com Actiecode: 84620t ©2011 Schneider Electric. Alle rechten voorbehouden. De merken Schneider Electric, Xantrex and Make the most of your energy zijn eigendom van Schneider Electric Industries SAS of de aan haar gelieerde ondernemingen. Alle overige merken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaren. 6UG • 998-3234_NL
 17. 17. smart homes magazineDOmOTICaPavIlJOEn OP ZOrG & ICT 2011ZOrG & ICT, 16 – 18 maarT2011, JaarbEUrs UTrEChTTIJDEns DE bEUrs ZOrG & ICT Zal smarT hOmEs ZICh PrEsEnTErEn mET EEn sPECIaal dere op domotica voor zorg-en welzijnsdiensten, toegangscontrole en hoe een domoticaproject‘DOmOTICa PavIlJOEn’. hIErmEE WIl smarT hOmEs hET OnDErWErP DOmOTICa TIJ- aan te pakken.DEns DEZE bEUrs ExTra bEnaDrUkkEn. hET PavIlJOEn fUnGEErT als EEn aansPrEEk- vanaf het Domotica Paviljoen kunt u een spe-PUnT vOOr allE bEZOEkErs DIE mEEr WIllEn WETEn van DOmOTICa. DOOr mIDDEl ciale route lopen, die u naar diverse domoticavan DIvErsE lEZInGEn OP DEZE sTanD WOrDEn vErsChIllEnDE ThEma’s bElIChT. leveranciers leidt.De beurs Het paviljoenDe beurs Zorg & ICT is uitgegroeid tot het jaarlijks Op het Domotica Paviljoen vindt u alles over Zorg & ICT 2011ijkpunt voor ICT en innovatie binnen de zorg. De de ontwikkeling van slimme, begrijpelijke en Jaarbeurs Utrecht, hal 8 en 9vakbeurs Zorg & ICT richt zich op ICT toepassin- toegankelijke (meestal technologische) oplos- 10.00 - 17.00 uurgen en diensten in de zorgsector. Op de beurs singen en diensten in de persoonlijke woon- en woensdag 16 maart en donderdag 17zijn onder andere noviteiten en innovaties op het leefomgeving. Wat zijn bijvoorbeeld de moge- maart 2011gebied van ICT hardware, netwerken, infrastruc- lijkheden? En wat betekent dit voor de zorg? Op 10.00 - 16.00 uurtuur, beveiliging, opslag, beheer, outsourcing, het paviljoen vindt dagelijks een aantal lezingen vrijdag 18 maart 2011alarmsystemen en domotica te vinden. Gelijktij- plaats, die ingaan op de achtergronden van dom- Domoticapaviljoen Hal 9 stand A078dig vindt in hal 9 t/m 12 van Jaarbeurs Utrecht otica en waar u al uw vragen aan experts kunt www.zorg-en-ict.nlde vakbeurs ‘Zorgtotaal’ plaats. stellen. De presentaties richten zich onder an- smart Homes magazine -maart 2011 3
 18. 18. MEErDAN uW Huis vAN DE toEKoMst rEAlitEit Door EENvouDig bEDiENbArE Huis- AutoMAtisEriNgAuPiNg Als EErstE bEDDENProDuCENtvollEDig CrADlE to CrADlEFocuS op duurzaamHeid: ces wordt namelijk steeds groter, onder anderebedden voor vandaag en morgen door toenemende schaarste aan grondstoffenKoninklijke Auping bv kiest ervoor zijn bedrijfs- en materialen,” zegt Frank Auer, CEo van Auping.processen volledig in te richten volgens het “Auping kiest ervoor een stap verder te gaan en‘Cradle to Cradle’-principe (C2C). De Nederlandse volledig duurzaam te produceren. Niet omdat ‘Meerdan’ maakt uw leven makkelijker, veil-beddenfabrikant is daarmee de eerste binnen we denken dat anderen dat willen, maar omdat iger en efficiënter door eenvoudig bedienbarede beddenbranche die produceert binnen een we zelf vinden dat het moet. We willen bedden huisautomatisering die prachtig is vormge-gesloten cyclus. Het doel is om alle producten maken voor vandaag en morgen.” geven.de komende jaren 100% recyclebaar te maken stel u voor: u komt ’s avonds thuis, u houdten tegelijkertijd nog duurzamer en kwalitatief grondlegger uw tag voor de kaartlezer bij de voordeur, enhoogstaander te produceren. voor de implementatie van het C2C-principe automatisch gaat de deur van het slot, het werkt Auping samen met een van de grondleg- alarm schakelt uit, de sfeerverlichting gaatbedden voor vandaag en morgen gers hiervan, Michael braungart en zijn instituut aan, de muziek gaat aan en de open haardDe C2C-gedachte past bij de duurzame produc- Environmental Protection and Encouragement gaat branden. Meerdan huisautomatiseringten die Auping maakt. Auping investeert al langer Agency (EPEA). “voor de komende tijd hebben vervangt uw dagelijkse schakelrituelen doorin maatschappelijk verantwoord ondernemen. we een aantal concrete mijlpalen benoemd om voorgeprogrammeerde scènes. Maar metZo maakt de Nederlandse beddenfabrikant bij de filosofie onderdeel te maken van het DNA van Meerdan kunt u ook met één druk op de knophet vervaardigen van zijn producten gebruik onze organisatie,” zegt Auer. “Naast de nieuw- al uw camera’s bekijken, of de veiligheidssitu-van watergedragen lak, CFK-vrij schuim en bouw, zijn we bijvoorbeeld ook bezig met het atie in uw hele huis zien.PEFC-hout. “Het mes snijdt aan twee kanten. De ontwikkelen van een programma om gebruiktenoodzaak voor een verantwoord bedrijfspro- matrassen in te zamelen voor recycling.” Jorus Everaerd, directeur: “We krijgen ontzettend enthousiaste reacties op Meer- dan huisautomatisering, omdat ons systeem het mooiste en meest complete is dat menVoor meer informatie heeft gezien. Maar zeker zo belangrijk vindtwww.cradletocradle.nl/ men de gebruiksvriendelijkheid. Met Meerdanhome/513_cradle-to- kunt u alle elektrische installaties en apparatencradle.htm in uw huis centraal besturen en beheren. op een begrijpelijke manier. u bestuurt uw huis met (afstand)bediening, touchscreen, mobiele telefoon, (locale) PC of het vertrouwde wand- schakelmateriaal. Meerdan is een innovatie op bestaande zogenaamde domoticasystemen die maakt het leven makkelijker, veiliger en efficiënter maakt.” Voor meer informatie www.meerdan.nl18 Smart HomeS magazine - maart 2011
 19. 19. NIEUWS Smart homES magazINEvEElZiJDigE rotEErbAAr touCH-PANEliN toPDEsigN vAN CrEstroNuFo-4Er van Crestron, veelzijdige roteerbare dat gebruikt kan wordentouchpanels in een topdesign, bieden een onge- als tabletop toestel of alskende range van mogelijkheden. ontdek de toe- ingebouwde dockingkomst in touchpanel-technologie. Dit slimme toe- in de muur. uFo-4Er isstel kan gebruikt worden zowel in portrait als in programeerbaar via sy-landscape, in beide gevallen niet-inboetend aan stembuilder van Cres-topkwaliteit op de 4,3” actieve, met aanraking- tron, simpl Windows ofbediende kleurendisplay. u bedient niet enkel al Adagio Composer vanuw slim-wonen-toepassingen met het ufo-4Er Crestron.zoals klimaatcontrole, beveiliging en verlichting,het uFo-touchpanel kan ook gebruikt worden als Voor meer‘afstandsbediening’ voor het bekijken van film in informatieHD-kwaliteit of het beluisteren van uw favoriete www.crestron.commuziek. De graphics de uFo kunnen naar smaakgepersonaliseerd worden. u kan uw uFo-4Eropladen via het bijgeleverde dockingstation, bEDiEN uW CrEstroN-systEEM MEt uW APPlE iPHoNE oF APPlE iPAD Je woning in de gaten houden, was nooit zo het iP-adres van uw systeem in en bevestig met op en gordijnen dicht… met Crestron een aan- eenvoudig als met Crestron-technologie. Naast uw paswoord ter beveiliging. Er kunnen in één raking op het touch-panel verwijderd. de ‘gebruikelijke’ slim-wonentoepassingen zo- enkele iPhone verschillende locaties ingegeven P-idock-pad zoals het dockingstation noemt, is als verwarming, verlichting, energiebesparing worden en dus ook bediend worden. van zodra een stijlvol, glossy wit tablet op docking-stati- en het beheren van je home-entertainment- de ‘Connections-pagina’ op uw iPhone afgeslo- on dat uw iPad omtovert in een gemakkelijk systeem, biedt Crestron nu ook de mogelijkheid ten is, kan u aan de slag met dit fantastische hanteerbaar touchpanel. terwijl uw iPad in de om dankzij een gratis op itunes downloadbare stukje software. updates gebeuren automatisch P-idock-pad bevestigd is, laadt het op en kan applicatie, je woning vanop afstand te bedienen indien nodig, wanneer de ‘Crestron Control App’ u al uw multimedia-toepassingen en andere met de iPad of de iPhone van Apple. gestart werd. slim-wonen applicaties bedienen. indien u bijvoorbeeld tegen de avond zou mer- De ‘Crestron Control App’ kan gebruikt worden origineel is de P-idock-pad een nieuw ‘acces- ken dat het onbehaaglijk koud zou zijn voor de op de originele iPhone, iPhone 3g, de iPad en soire’ bij het innoverende Prodigy-systeem, tijd van het jaar, kan u via de ‘Crestron Control de iPod touch. maar uiteraard kan u dankzij de iPad al uw App’ via uw iPad of iPhone de verwarming op Crestron is al meer dan 30 jaar de wereldwijde Crestron-gestuurde slim-wonen-toepassingen afstand instellen. En passant ontsteekt u de referentie op het gebied van domotica. Cres- besturen. Klaar om te vertrekken? in één hand- lichten en sluit u de gordijnen een beetje zodat tron stelt de technologie tot uw beschikking: beweging glijdt uw iPad uit de P-idock-pad en een warme, huiselijke sfeer u toelacht wanneer verlichting, veiligheid, communicatie, klimaat, u bent weg. u thuiskomt. Deze applicatie werd ontworpen internet en zoveel meer. bedien de wereld met met de goedkeuring van Apple, deze applicatie een simpele aanraking van uw scherm Crestron- inbouw-dockingStation om uw ipad is dan ook gratis te downloaden via alle itunes- keywords: eenvoud, comfort, toekomstgericht- naadlooS één te laten worden met de stores wereldwijd. heid, veiligheid, besparing, sfeer, ontspannen, muur klimaatbeheersing en zelfstandigheid. indien u uw iPad liever op een discretere manier eenvoudig te inStalleren aanwezig laat zijn in uw woning, kan u tevens Download de ‘Crestron Control App’ van de creStron lanceert Het eerSte docking- opteren voor het “in Wall Dock for iPad” van itunes-store. lanceer de App met een simpele Station voor de ipad Prodigy, een handige frame waarin uw iPad, druk op het touchscreen van uw iPhone om Crestron staat al meer dan 40 jaar voor vooruitstre- net zoals bij de P-idock-pad oplaadt en als zo een link te leggen tussen uw iPhone en vende technologie en innovaties op het hoogst- basis kan dienen voor uw home-automation- uw Crestron Controle systeem in uw woning. mogelijke technische niveau. Zoals u weet, kan systemen. benoem simpelweg de naam van de locatie van u alle in uw woning aanwezige technologie via uw Crestron Controle systeem (bijvoorbeeld Crestron-processors besturen via uw iPhone of Voor meer informatie www.crestron.com thuis, appartement, werk, kantoor…), geef iPad. Filmpje starten, lichten dimmen, verwarming Smart HomeS magazine -maart 2011 19
 20. 20. House of tomorrow today eerste active House in nederlandENErgiElEvErENDE WoNiNg MEt CoMFortAbElEN HoogWAArDig biNNENKliMAAt tele gebouw worden gevraagd mee te werken aan het onderzoek, zodat er snel inzicht is in de ervaringen van de bewoners en de gasten onder verschillende omstandigheden. Flexibele inricHting met Slimbouwen slimbouwen richt zich vooral op de processen rond een woning. Denk hierbij aan de voorbe- reiding, de bouw en het gebruik van de woning.in sterksel (gemeente Heeze-leende), nabij Eind- of de vochtigheidsgraad in de wasruimte te hoog Flexibiliteit is hierbij een sleutelbegrip. Daaromhoven, wordt de eerste energiezuinige woning in oploopt. of dakramen sluiten als het begint te worden de installaties losgekoppeld van bouw-Nederland met een hoog leefbaarheidniveau ge- regenen. kundige delen. Hierdoor loopt het bouwpro-bouwd. Het experimentele huis draagt de naam ces meer gestroomlijnd en zijn waterleidingen,House of tomorrow today (Hott). De ambitie van Hoge mate leeFbaarHeid stopcontactpunten en ventilatieroosters achterafHott is scherp: een energieleverende woning Dat het comfort van de gebruikers om meer dan eenvoudig te verleggen om aan veranderendeneerzetten zonder concessies aan wooncomfort. het binnenklimaat draait, bleek onder andere wensen van bewoners te voldoen. ook nieuweDe flexibiliteit van het project biedt de mogelijk- tijdens het eerste Active House experiment uit bewoners hoeven niet te beginnen aan ingrijpen-heid om in te spelen op verschillende omstandig- het Model Home 2020 project van de vEluX de verbouwingen om het huis van hun wensen teheden van de omgeving, die de ervaringen van groep. Daarom zijn de belangrijkste uitkomsten krijgen. Dat maakt de woning ook waardevaster.bewoners beïnvloeden. De woning zal voorjaar uit Home for life in Aarhus, Denemarken mee- bovendien zorgt deze manier van bouwen door2011 worden opgeleverd. genomen in het ontwerp van het Hott. Zo is minder gebruik van steeds schaarser wordende daglichtopbrengst aan de voorkant van het pand bouwmaterialen.in energiezuinige woningconcepten bleek een regelbaar in verband met privacy. Het is immersgrote energiebesparing soms ten koste te gaan niet prettig als voorbijgangers direct de keuken over Hottvan het binnenklimaat. Dergelijke woningen ge- of de woonkamer inkijken. op de bovenste ver- Hott is een initiatief van Prof. dr. ir. Jos lichten-bruiken weinig energie, maar er is ook gebrek aan dieping van de woning is met dakramen gekozen berg, hoogleraar productontwikkeling aan de tudaglicht en frisse lucht. Dit terwijl mensen tot voor maximale daglichttoetreding. Deze plekken Eindhoven, bedenker en voorzitter van de stich-wel 90 procent van hun leven binnen gebouwen zijn prima toegankelijk voor zonlicht, maar niet ting slimbouwen en mede-eigenaar van inno-door brengen, terwijl één op de drie gebouwen voor indringende blikken. De regelbaarheid van Experts dat innovatieve en duurzame ambitieseen slecht binnenklimaat heeft. Dit kan leiden ramen en rolluiken is ook belangrijk. Zo dragen van klanten omzet in projecten. Hij werkt hierbijtot allergieën, depressies en een verminderd daglichtopeningen ’s winters overdag bij aan samen met verschillende partijen, waarondervermogen om te leren. Daarom is het belangrijk energieopwekking, maar ’s avonds juist niet. Alle WvttK Architecten en vEluX Nederland, aan ditdat de gebruikers al tijdens het ontwerp centraal door sensoren aangestuurde systemen zijn door project. Het Hott combineert de uitgangspuntenstaan. de bewoners echter zelf te beheersen en hand- van Active House en slimbouwen. De bouw van matig bij te stellen. de woning zal begin 2011 starten en ongeveergebruiker centraal met Active House drie maanden in beslag nemen.Een dynamische schil van een gebouw kan hier Hott is naast een woonhuis ook een bed andeen belangrijke bijdrage aan leveren. sensoren breakfast. Na de ingebruikname van de woning Voor meer informatiemonitoren de binnen- en buitenkant van het worden de energieprestaties en leefbaarheid www.slimbouwen.nl /Hott. Als het nodig is openen ramen geleidelijk van de woning in de praktijk onderzocht. ook de www.actiefbouwen.eu /en traploos als de hoeveelheid Co2 in de kamer gasten die een tijdje verblijven in het experimen- www.wvttkarchitecten.nl20 Smart HomeS magazine - maart 2011

×