Smart Homes Magazine - April 2011

5,196 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,196
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
74
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Smart Homes Magazine - April 2011

 1. 1. v a k m a g a z i n e v o o r d o m o t i c a & s l i m w o n e nNummer 2 / 2011Prijs: € 9,9523 juni 2011Evoluon, EindhovenCongres Domotica ene-HealthProject MobiServMultidisciplinair teamKNX ProfessionalsKansrijke ontwikkelingenBang & OlufsenBeosound 8ReportageB&B Home ConceptTest Packard BellMaestro + StudioNieuws, verslagenen achtergronden Smart HomeS magazine - november 2009 1
 2. 2. KNX innovatie Nieuwe generatie ABB i-bus® KNX sensoren Kan KNX gebouwsysteemtechniek nog beter? Jazeker! ABB heeft tips en suggesties van gebruikers wereldwijd ter harte genomen en het design én de functionaliteit van de meeste ABB i-bus ® KNX sensoren verder verbeterd. De nieuwe sensoren, ofwel bedieningselementen, zijn nog slimmer geworden. Dit betekent meer eenvoud en gemak voor gebruikers, installateurs en groothandels. Voor meer informatie neem contact met ons op via onderstaande gegevens of kijk op www.abb.nl/connectABB b.v.InstallatiemateriaalFrankeneng 156716 AA EdeTel.: 0318 66 92 25, Fax: 0318 63 17 18
 3. 3. sMaRt hoMEs MagaziNE iNhoUd NUMMER 2 - MEi 2011 Congres DomotiCa & e-HealtH 6 23 juni 2011, Evoluon – Eindhoven UnifieD Control van amX 1414 KnX Professionals 18 BollenmoDel nieUwBoUwProjeCt ‘witloX van Den Boomen 22 test: BeosoUnD 8 van Bang & olUfsen 2418 test: PaCKarD Bell maestro leD HD en stUDio HD 42 BeDrijfsBezoeK B&B Home 44 agenDa 562224 advERtEERdERiNdEx AMX 60 Goelst 59 ABB 2 leertouwer 13 AscoM 17 niko 60 Bedrijfsprofielen 57 pro-id 51 BAsAlte 21 schneider electric 3744 BuvA 31 snoek 23 d-touch 48 tunstAll 13 de heer MedicoM 4 verkerk 56 elBo 48 Smart HomeS magazine - mei 2011 3
 4. 4. wij bieden zorg met een handig touchscreen Bij nieuwe trends lopen wij graag voorop. Sterker nog: wij zorgen vooreen extra impuls door de ontwikkeling ANC Touchvan een nieuwe ANC applicatie op een zorgcommunicatiesysteem panel pc: de ANC Touch. Speciaal met touchscreen ontwikkeld als zorgcommunicatie- systeem voor kleinschalige woon- voorzieningen waarbij bediengemak en overzichtelijkheid voorop staat. De Heer Medicom Mens | Zorg | Veiligheid t +31 (0)46 489 25 50 e info@deheermedicom.nl i www.deheermedicom.nl
 5. 5. v a k m a g a z i n e v o o r d o m o t i c a & s l i m w o n e n sMaRt hoMEs MagaziNE REdactioNEElNummer 2 / 2011 NUMMER 2 - MEi 2011Prijs: € 9,9523 juni 2011Evoluon, EindhovenCongres Domotica ene-HealthProject MobiServMultidisciplinair teamKNX ProfessionalsKansrijke ontwikkelingen COGNiTiEVE ERGONOMiEBang & OlufsenBeosound 8ReportageB&B Home ConceptTest Packard BellMaestro + StudioNieuws, verslagenen achtergronden Smart HomeS magazine - november 2009 1 Sinds 1 februari werk ik met plezier als pro- jectleider bij Stichting Smart Homes. HetSmart Homes Magazine team is kundig, creatief, hardwerkend en zeer prettig om mee samen te werken. Voordat ikderde jaargang, nummer 2 hier aan de slag ging, heb ik cognitieve ergo-Smart Homes Magazine is het vakmagazine voor nomie gestudeerd en ben gepromoveerd aanDomotica & Slim Wonen. de Technische Universiteit Eindhoven op hetUitgever onderwerp stress bij senioren tijdens compu-Stichting Smart Homes tergebruik. Hierna heb ik als postdoc onderzoeker gewerkt voor het GameNationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen Experience Lab met een specifieke focus op ‘senior gamers’. Senioren zijnDuizelseweg 4A5521 AC Eersel een gebruikersgroep die extra aandacht verdienen binnen technologietelefoon +31(0)497-514 984 ontwikkeling – ofwel geron-technologie. Hier wil ik mij in de komendeinfo@smarthomesmagazine.nlwww.smarthomesmagazine.nl jaren ook graag voor blijven inzetten.Verschijningsfrequentie 5x per jaar Kennis uit de geron-technologie is goed toe te passen binnen de domo-Hoofdredacteur tica. Uit onderzoek weten we bijvoorbeeld dat senioren bereidwillig zijnTheo Wubbolts om tijd en energie te steken in nieuwe technologieën mits de voordelentelefoon +31(0)6-2244 3587redactie@smarthomesmagazine.nl en het nut duidelijk zijn. Door met senioren te praten, maar vooral door te luisteren naar hun ervaringen en wensen, komt naar voren wat voor henRedactie bruikbare technologieën zijn. Noodzakelijk is wel dat de technologie toe-Lonneke Lepelaars, Yvonne van der Ven enTheo Wubbolts gankelijk is en heel belangrijk: doet wat ze moet doen. Verder moet hetmet bijdragen van Ad van Berlo en Rob van Mil prettig zijn om er mee te interageren en er mag zeker aandacht besteedAdvertentie acquisitie worden aan een esthetisch en duurzaam ontwerp, in het bijzonder omdatTimo van Leent het een deel zal uitmaken van het dagelijkse leven.telefoon +31(0)497-514 984 Het blijft noodzakelijk dat de gebruiker controle kan hebben over tech-sales@smarthomesmagazine.nl niek en dat er een alternatief wordt geboden mocht het falen. Technolo-Leveringsvoorwaarden gie dat de verlichting automatisch aandoet bij beweging en uitdoet alsOvereenkomstig regelen advertentiewezen er geen beweging wordt gedetecteerd, doet wat ze moet doen voor deVormgeving actieve en mobiele mens. Een persoon die graag stilletjes zijn krant leest,Harry Gijsbers BNO, Hilversum heeft hier minder profijt van en zou wel eens behoefte kunnen hebben© Copyright 2011 aan verlichting welke zelf aan en uit gezet kan worden. Ik verwacht danHet auteursrecht op de redactionele inhoud van dit ook dat in de komende jaren personalisatie een nog relevantere rol zalvakmagazine wordt voorbehouden.Vermenigvuldiging en/of openbaarmaking van het blad spelen binnen het ontwerp en gebruik van domotica.of gedeelten daarvan op welke wijze dan ook zonderschriftelijke toestemming van de directie is verboden. Henk Herman NapAlhoewel de inhoud van dit vakmagazine met uiterstezorgvuldigheid wordt samengesteld, is de directie nietaansprakelijk voor eventuele (zet)fouten en/of schade diedaarvan direct of indirect het gevolg zou kunnen zijn.© Foto cover: Lutron SMARt HoMeS MAgAziNe - mei 2011 5
 6. 6. smart homes magazine interviewKOMPAï HOuDT EEN OOgJE IN HET ZEIlSAMENWERKINg TuSSEN EEN SlIMME WOONOMgEVINg EN ROBOT OM OuDEREN TE ON-DERSTEuNEN IN HuN DAgElIJKSE lEVEN MET EEN fOCuS OP gEZONDHEID EN VOEDINg.MOBISERV is een Europees onderzoeksproject ter voorkoming van ondervoeding, het moni-waarin 9 organisaties uit 7 verschillende landen toren van de gezondheid en veiligheid, alsooksamenwerken, waaronder Stichting Smart Homes het promoten van fysieke activiteit en socialeen Ananz wonen-welzijn-zorg in Nederland. Het contacten. Eindgebruikers en hun verzorgersconsortium bestaat uit een multidisciplinair team zullen gedurende het project een aantal keermet brede expertise van mens-machine interac- hun licht laten schijnen over de ontwikkeldetie, gerontologie, elektrotechnologie, robotica en oplossingen.”informatie- en communicatietechnologie. SHM: Hoe is die samenwerking met de partijen inHerjan van den Heuvel, onderzoeker bij Smart de verschillende landen? Zijn er bijvoorbeeld cul-Homes: “Doel van het project is de ontwikkeling tuurverschillen met betrekking tot de acceptatievan nieuwe technologieën die op een intelligente van robots?en gemakkelijke manier het zelfstandig wonen Vivian Vergouwen: “Je ziet inderdaad cultuurver-van ouderen zo lang mogelijk te ondersteunen.” schillen, niet alleen in de wijze waarop en waarBijzonder hierbij is dat de behoefte en acceptatie zorg geleverd wordt, maar ook in de financiering.van de gebruikers leidend is voor de ontwikke- De Noord-Europese landen beschikken over in-ling van de techniek en niet andersom. Vivian stellingen waar ouderen verblijven, terwijl inVergouwen van Ananz: “Technologiebedrijven veel Zuid-Europese landen de ouderen nog thuishebben heel veel kennis en bieden (technische) wonen bij familie en kinderen. Ook merk je datoplossingen. De verbinding met de zorg en de zorgtechnologie in de Noord-Europese landen Vivian Vergouwen: “Zorgtechnologie heeft devaak maatwerk oplossingen die genomen moe- al wat meer gemeengoed is, terwijl dat in het toekomst en kan onze medewerkers onder-ten worden, kosten veel tijd, energie en geld. Pro- zuiden wat minder is. Ook de rol van de overheid steunen. Het kan absoluut een toegevoegdeducten in het bedrijfsleven op de markt brengen, verschilt heel sterk, waardoor faciliteiten voor waarde hebben. Vanuit Ananz is de visie wel datis eenvoudiger dan binnen de gezondheidszorg. ouderen anders ingericht worden.” technologie ondersteunend moet zijn aan deMOBISERV brengt ontwikkelaars, technici, ken- zorgprocessen en het werk van het personeel,nismedewerkers en zorgbedrijven bij elkaar en Door de betrokkenheid van een grote groep veiligheid van de cliënt en het vergroten van deer wordt vanuit uiteenlopende perspectieven eindgebruikers en verzorgers met nadrukkelijke vrijheid van de cliënt. Daar ligt wat ons betreftsamengewerkt. Dus niet alleen vanuit aanbod focus op de acceptatie en interactie maakt dit de focus op. Een ICT-oplossing vervangt nooitkant, maar ook vanuit de vraagkant. Het feit dat project een veelbelovende stap in de richting het personeel maar kan wel ondersteunend zijnhet om een Europees project gaat, maakt dat je van zelfstandig blijven wonen en actief ouder aan de zorgprocessen.”ook beter zicht hebt op ontwikkelingen, o.a. in worden. Herjan van den Heuvel: “De eerste eind- MOBISERV wordt deels gefinancierd door dede zorg, binnen de verschillende landen.” gebruikers hebben begin dit jaar in de Slimste Europese Commissie. Het project is gestart in Woning van Nederland kennisgemaakt met de december 2009 en duurt 3 jaar.SHM: Wat zijn de verwachtingen voor de komende robot Kompaï en hun ervaringen met ons ge- Voor meer informatie:jaren Mobiserv? deeld.” Een participant laat ons weten: “Het geeft www.smart-homes.nl of www.mobiserv.euVivian Vergouwen: “Het project heeft als doel om me een goed en veilig gevoel dat de robot eeneen platform te ontwikkelen waaruit zorgtech- oogje in het zeil houdt.” Een andere enthousiastenologie aangeboden kan worden. Door middel deelnemer denkt met ons mee en zegt: “Het zou ananzvan de slimme omgeving en de robot ben je in mooi zijn als je gewoon kunt zeggen, ‘Kom eens ot Ananz behoren de woonzorgcentra Akert,staat om een interactie tussen mens en ‘machine’ even hier’ als je in de keuken bent. Kan ik hem Berkenheuvel en Josephinehof in geldropte creëren, die daarnaast ook mobiel in te zetten ook vragen de gordijnen in de woonkamer voor en woonzorgcentrum Nicasius in Heeze.is in de woning.” me te openen?” Ananz levert een breed pakket aan ver-Herjan van den Heuvel: “Binnen MOBISERV Herjan van den Heuvel vervolgt: “Het is enorm pleeg-, verzorgingshuis- en thuiszorg. Hetworden concepten en prototypes ontwikkeld leerzaam om te horen en zien hoe mensen reage- brede verzorgingsgebied van Ananz bestaatvan een interactieve en zelflerende robot, kle- ren op de robot en op de nieuwe functionaliteiten primair uit de gemeenten geldrop-Mierlo,ding van intelligent textiel om vitale gegevens in de Slimste Woning. Alleen door eindgebruikers Heeze-leende, Eindhoven Zuid, Asten, Nue-te meten en een slimme domotica-omgeving. en mensen die dicht om hen heen staan intensief nen, Someren en Cranendonk en is verdeeldDeze combinatie biedt allerlei mogelijkheden te betrekken in het ontwerp kunnen we waarde- in drie zorgzones.zoals de ondersteuning van voedingspatronen volle oplossingen ontwikkelen.”6 Smart HomeS magazine - mei 2011
 7. 7. smart homes magazine interviewAMBIENT ASSISTED LIVINGEéN VAN DE SESSIES TIJDENS HET CONGrES HEEfT ALS THEMA AMBIENT ASSISTED LIVING.HIEr EEN INTErVIEW MET VOOrZITTEr VAN DEZE SESSIE GEJA LANGErVELD – ZON MWWie is Geja Langerveld? maken, afzonderlijke toepassingen te integrerenGL is sinds 2001 werkzaam bij ZonMw als pro- in een systeem (bijvoorbeeld bewaking, detectiegrammasecretaris. Eerst op het gebied van Consu- en dagelijkse ondersteuning van mensen met de-menteninformatie & transparantie over kwaliteit mentie), nieuwe diensten te ontwikkelen en toevan zorginstellingen. Sinds 2007 programme- te voegen etc. In de loop van het traject wordenmanager in Nederland voor het Ambient Assisted de oplossingen vaak meerdere keren getest enLiving Joint Programme (AALJP). verbeterd om optimaal aan de eisen van oudere gebruikers te voldoen. De bedoeling is dat de worden, deels omdat ouderen en hun sociale net-Wat doet ZonMW? AAL-oplossingen binnen max. 2-3 jaar na afloop werk veel meer zelf gaan doen en regelen, deelsZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en op de markt beschikbaar komen, dus als ze niet omdat veel zaken efficiënter gedaan kunnen wor-zorginnovatie door projecten op dit terrein te bruikbaar of aantrekkelijk gevonden worden, is den. Het zal grote veranderingen meebrengenfinancieren. Daarnaast stimuleert ZonMw het er weinig kans dat het wordt aangeschaft. Een voor alle betrokkenen, dat is wennen en het isgebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee realistisch businessplan is ook een van de op- belangrijk om goed in de gaten te houden watde zorg en gezondheid te verbeteren. brengsten van een project. verbeteringen zijn en wat verslechtert. En voor wie? Bij toepassing van steeds geavanceerdereWat is AAL? Inmiddels zijn er 3 calls for proposals geweest, ICT zoals telemonitoring, bewaking op afstand,Het AAL JP is een samenwerkingsprogramma er lopen nu ruim 50 projecten (call 1 en 2) waar- alarmering, videocommunicatie etc. is het be-23 Europese landen (eigenlijk 22 + Israël) en de van 13 met NL partners. Projecten uit de 3e call langrijk om aandacht te besteden aan privacy,Europese Commissie. Doel van het programma (ca. 30, waarvan 6 met NL partners) starten de gegevensbescherming, waardigheid van oude-is met behulp van ICT en slimme technologie, komende maanden. ren, maar ook bijvoorbeeld het effect dat zulkeoplossingen te ontwikkelen om de gevolgen * thema call 1: preventie en management nieuwe technologische mogelijkheden hebbenvan de vergrijzing in Europa het hoofd te bieden. van chronische aandoeningen 23 projec- op onderlinge relaties en verantwoordelijkheden.Belangrijkste doelstelling is het verbeteren van ten, waarvan 5 met nL partners) Wat te doen als een dementerende moeder, diede kwaliteit van leven van ouderen – op allerlei * thema call 2: bevorderen van sociale in- dankzij de beschikbare technologie niet naarlevensdomeinen en hen, en hun netwerk – te teractie ca. 30 projecten waarvan 8 met een verpleeghuis hoeft, 40 keer per dag via dieondersteunen zodat zij zo lang mogelijk onaf- nL partners handige videoverbinding contact opneemt methankelijk en zelfstandig kunnen wonen en leven * thema call 3: bevorderen onafhankelijk- haar dochter, die daar vervolgens hoorndol vanzoals ze dat zelf graag willen. We doen dit door heid en deelname aan de ‘self-serve so- wordt? In zo’n situatie zullen ook de belangenkennis en geld van 23 landen te bundelen en ciety’ ca. 30 projecten waarvan 6 met nL en behoeften van mantelzorgers meegenomenhet bedrijfsleven in Europa te stimuleren om nu partners (starten komende maanden) moeten worden in de ontwikkeling.te gaan investeren in producten, diensten en * thema call 4 (net opengesteld, deadline Of technologie uiteindelijk ook tot kostenbespa-systemen die tegemoet komen aan de wensen en 30 juni 2011) bevorderen van mobiliteit. ringen leidt, zal nog moeten worden aangetoond,behoeften van ouderen. De komende decennia maar er zullen ongetwijfeld verschuivingenwordt dit een enorme groeimarkt. Wat is uw visie op domotica/AAL? plaatsvinden. Ik ben er van overtuigd dat domotica en AAL-AAL stimuleert dat projecten een zgn. ‘user driven oplossingen, maar ook bijvoorbeeld eHealth,approach’ hanteren. In consortia van bedrijven, een enorm grote bijdrage kunnen leveren aan devooral MKB, gebruikers- en onderzoeksorganisa- kwaliteit van leven, de autonomie van (oudere)ties wordt onderzoek gedaan en samengewerkt mensen, de sociale contacten en een leuke, inte-met ouderen en andere gebruikers(organisaties). ressante en zinvolle (vrije)tijdsbesteding. Het kanOp basis van wensen en behoeften van gebrui- het leven op een aantal punten heel wat makkelij-kers worden oplossingen ontwikkeld; dit kan ker maken. Verder verwacht ik dat taakverlichtingdoor bestaande ICT toepassingen uit te breiden en arbeidsbesparing voor de professionele zorgof aan te passen, interfaces gebruiksvriendelijker en ondersteuning zeker gerealiseerd kunnen Smart HomeS magazine -mei 2011 7
 8. 8. smart homes magazine ad van berloCONGrESDOMOtICa EN E-HEaltHDOMOtICa VOOr klEINSCHalIG WONEN MEt DEMENtIE –SlIMME ZOrG prOjECtEN NOOrD-BraBaNt – tHuISGEVENprOjECtEN GElDErlaND – SErIOuS GaMING & SOCIalNEtWOrkING – aMBIENt aSSIStED lIVING IN NEDErlaNDDONDErDaG 23 juNI, 10.00 – 17.00 uur, EVOluON tE EINDHOVENaanleiding congreS patiënten thuis te verzamelen en in databases verschillende projectpartners voor een gedeelteBinnen Nederland, maar ook in internationaal te koppelen. subsidie voor projectvoorstellen rondom langersamenwerkingsverband, worden flinke stappen zelfstandig thuis wonen en e-health. Maar nietgezet in de ontwikkeling van nieuwe techno- Smart Homes, het nationaal kenniscentrum alleen het geld bleek essentieel: ook het vanlogie op het gebied van domotica en e-health. voor domotica en slim wonen, organiseert dit elkaar leren en gezamenlijk de business case zoe-Enerzijds is er de gestage ontwikkeling van tra- op zorgtoepassingen georiënteerde congres nu ken, waren belangrijke succesfactoren. Dankzijditionele woningautomatiseringstechnologie voor de 8e maal. Vanaf 2003 is in Nederland de de uitrol op grotere schaal kwamen problemenen -producten, waarbij steeds meer zaken ge- derde week van juni steeds het ankerpunt om van implementatie, integratie en onderhoudintegreerd worden, anderzijds zijn er snel elkaar weer eens diepgaand het gebied van domotica boven water, die anders op laboratoriumschaalopvolgende ontwikkelingen op het terrein van voor zorg en welzijn in het licht te brengen. Ook onzichtbaar blijven. In Noord-Brabant verplichtteconsumentenelektronica en telecommunicatie. in 2011 is er weer een zeer gevarieerd programma de provincie de projectpartners bij de indieningWat die integratie betreft zien we onder andere samengesteld, waarin naast belangrijke overzicht- van de subsidieaanvragen goed na te denkende opkomst van systemen waarbij toepassin- spresentaties vooral ervaringen uit de praktijkgen voor de zorg en voor energiemanagement aan bod komen.gecombineerd worden. De consument zietvooral smartphones en touchscreens op de inHoud praktijklezingen tijdenS congreS Angela Scholten,markt komen. In de e-health zien we met name Binnen Nederland blijkt op dit moment vooral clustermanagerzorg-op-afstand doorbreken, terwijl anderzijds de provinciale aanpak heel succesvol. Zo hebben Oost Gelresteeds meer initiatieven genomen worden om o.a. de provincies Gelderland en Noord-Brabant De Lichtenvoorderegionaal dan wel gebiedsgewijs gegevens van meerjaren programma’s opgezet. Hierin kregen De Lichten- voorde ActiZ De zelfstandig- de inzet van technologie in de zorg kan de toekomstige uitdagingen heid optimaal benutten is binnen De lich- van een vergrijzende bevolking en een krappere arbeidsmarkt het tenvoorde een belangrijk speerpunt. Eind hoofd bieden. anderzijds is technologie ook een middel om cliënten 2010 hebben wij daar al onze medewer- langer in staat te stellen om de eigen regie te behouden. kers voor uitgedaagd en een techniekdag actiZ ondersteunt sinds 2005 het programma ‘Zorg op afstand’, tot 2010 georganiseerd met als titel ‘Het beste idee onderdeel van het transitieprogramma langdurende Zorg. Vanaf eind 2010 van De lichtenvoorde’. Medewerkers heb- heeft actiZ Zorg op afstand opgenomen in haar reguliere takenpakket ben ons laten zien hoe creatief ze zijn en onder de noemer zorg en technologie, waaronder ook andere technolo- hoeveel ideeën met toegevoegde waarde Aad Koster, gische toepassingen als domotica, robotica en het elektronisch cliënten er zijn. De ontwikkeling van het Digitale directeur ActiZ dossier vallen. In breder verband werkt actiZ samen met Nationaal ICt planbord en agenda is daar een voorbeeld Instituut in de Zorg (Nictiz), Nederlandse patiënten Consumenten Federatie (NpCF), eHealthNu, van. Deze laatste ontwikkeling wordt samen uneto-VNI en lOC Zeggenschap in zorg aan projecten om technologie in de zorg te stimuleren. met de Nedap Groenlo, Saxion Hogeschool Meer over de activiteiten van ActiZ op gebied van zorg en technologie programma en softwarebedrijf auger opgepakt. De eer- leest u op http://www.kcwz.nl/dossiers/zorg_en_technologie. ste resultaten zijn zeer positief.8 Smart HomeS magazine - mei 2011
 9. 9. over de permanente exploitatie van de nieuwe ontmoeten en nieuwe samenwerkingsverban- en uitvoering van hun project. De focus van detechnologie en diensten na het subsidietraject. den aangaan. geselecteerde projecten ligt daarbij op aanschaf,Dit had in elk geval het effect dat projecten niet inrichting en exploitatie van innovatieve produc-louter om subsidieverwerving ingediend werden, domoticaprojecten ten en diensten, om hiermee vooral de zorgpro-maar juist een basis kregen voor permanente Een belangrijk thema op dit congres vormen de cessen goed te ondersteunen. Ook hier gold datdoorontwikkeling na de pilot fase. Daarnaast tussentijdse resultaten van het VWS programma de opzet van de domoticaprojecten niet was hetzorgde actieve communicatie rond deze projec- kleinschalig Wonen met Domotica voor Demente- verkrijgen van een subsidie voor een pilot project.ten voor sterke communityvorming met allerlei renden. projectdeelnemers krijgen professionele Niet beginners, maar instellingen die al aantoon-ondernemende organisaties, die elkaar vaker begeleiding bij diverse fasen in de ontwikkeling baar bezig waren met innovaties, konden aan- Henk Langes Marie-Jose Brandel | projectleider BrabantConnect Programma- al jaren werkzaam bij de Surplus Groep West-Brabant, een organisatie adviseur Wonen en die verantwoordelijk is voor de Zorg, Welzijn, kinderopvang en Comfort Domotica in de kleine kernen van West-Brabant. Sinds begin 2010 directeur ke- Provincie Gelderland tenzorg en productontwikkeling om bij Surplus de keten Wonen, Zorg en Welzijn mede te organiseren. Deed studies als personeel en arbeid Domotica, en arbeidsmarktpolitiek en haalde haar MBa Health. we zullen wel Frans Stravers | partner BrabantConnect. moeten Is ruim 10 jaar bezig met de vraag hoe ICt zorg en preventie kan on- de provincie gelderland kent al een lange dersteunen. afgestudeerd op ‘informatisering van zorgorganisaties’ en traditie op het gebied van domotica. Van pionier op dit gebied. Met zijn sociologische achtergrond beweegt hij 2002 tot medio 2003 stond de Slimste zich op het snijpunt van mens en techniek. Stond mede aan de basis van Woning van Smart Homes in gelderland. het virtuele verpleeghuis en is nu commercieel directeur van Mextal, de Vanuit de integrale benadering van wo- ontwikkelaar van VieDome. Nauw betrokken bij innovatieprojecten als nen, welzijn en zorg werd mede hierdoor de woonservice gemeente Geldrop-Mierlo, BrabantConnect en trans- domotica binnen de programma’s ‘ont- muraliseringsprojecten in de langdurige zorg. groening en Vergrijzing’ en later ‘thuis- geven’ een belangrijk thema. luxe en bittere noodzaak Subsidies werden ingezet om domotica- Een consult met een huisarts gaat op dezelfde manier als een gesprekje ontwikkelingen door corporaties en zorg- met de adviseur van de bank. Via BrabantConnect zijn straks meer dan 1000 huishoudens in West- partijen inhoud te geven en te stimuleren, en Midden Brabant aangesloten op een digitaal netwerk dat niet alleen zorg biedt, maar ook zodat mensen zolang mogelijk zelfstandig andere diensten. Ouderen kunnen via BrabantConnect videocontact hebben met hun kinderen, te kunnen blijven wonen. de plaatselijke kerkdienst volgen, gamen, contacten leggen en veel meer. En camera’s maken het Gaandeweg veranderde de richting van mogelijk om mee te kijken in de woning van de ouderen. Maar alleen als zij dat willen. de domotica meer naar vraaggericht. Zo heeft de provincie de domoticatoets ont- Hoofdlijnen Brabantconnect wikkeld. Op deze manier kreeg domotica Essentie van het project: BrabantConnect voorziet ouderen en chronisch zieken van digitale dien- meer gezicht. Daarnaast kunnen profes- sten. Via dit dienstensysteem kan de verpleegkundige vanuit de zorgcentrale bijvoorbeeld direct sionals en ook de ouderen zelf hun vragen zien hoe de cliënt er aan toe is. Dit bespaart zowel de zorg als de zorgvrager veel consultatieritjes. stellen over probleemsituaties met mogelijk Ook bepaalt de zorgvrager zelf het moment waarop hij geholpen wordt. thuistechnologische oplossingen via www. De projectpartners streven in eerste instantie naar het aansluiten van 1000 vitale ouderen, chronisch woontechniekhulp.nl zieken en ouderen die zelfstandig wonen, maar wel zorgbehoevend zijn. Voor de langere termijn De bestaande woningvoorraad wordt steeds ligt het target op 25.000 aansluitingen. belangrijker. Immers veel ouderen willen kracht van dit project: er is een goed evenwicht tussen maatschappelijk resultaat en bedrijfsmatige zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen aanpak. Ook is er veel aandacht voor de ervaringen en belevingen van de deelnemers. Deelne- in hun eigen woning. Het is van belang om mende cliënten en hun mantelzorgers bespreken en delen hun ervaringen gedurende het project te zien dat naast het bouwkundig geschikter meerdere malen met de zorgaanbieder. Ook de ervaringen van de hulpverleners zelf zijn nodig maken van woningen de thuistechnologie om het project verder te ontwikkelen. Zij leren ook via een train de trainer-methode om te gaan ook hier aan terrein wint. De vier Gelderse met de nieuwe manier van dienstverlening. projecten weerspiegelen duidelijk dat Dom- Door de digitale diensten ligt de timing van de zorg in handen van de zorgvragers en de verpleeg- otica niet meer is weg te denken in de pro- kundigen. Dit verhoogt de effectiviteit. vincie Gelderland. Meer informatie: www.brabantconnect.nl Smart HomeS magazine -mei 2011 9
 10. 10. CONGrES DOMOtICa EN E-HEaltHDOMOtICa VOOr klEINSCHalIG WONEN MEt DEMENtIE – SlIMME ZOrG prOjECtEN NO haken. Doel was om na afloop structureel verder om volgende stappen te maken, maar hier betreft Vier oVerzicHtSlezingen in de ocHtend te kunnen werken. Gebleken is dat het aangaan het vooral internationale samenwerking, waarbij Dit congres belicht uitgebreid de ontwikkelingen van langdurige samenwerkingsrelaties vaak een ook verschillen in cultuur, levering van zorg en op het gebied van technologie ten behoeve van zeer grote uitdaging is. Voor het implementeren vergoedingen door overheid/zorgverzekeraars zorg en welzijn. Zowel vanuit een visie voor de en gebruiken van domoticaoplossingen moet er een grote uitdaging vormen. tijdens het congres toekomst als op basis van praktijkvoorbeelden. In draagvlak zijn binnen en buiten de zorgorganisatie. worden opgedane kennis en ervaringen breed de ochtend begint het programma met de visie In deze projecten wordt ook gestreefd naar zoveel uitgemeten, omdat voor de Europese Commissie van actiz op dit thema. actiz bepleit juist dat haar mogelijk kennis delen en ervaringen uitwisselen. informatieverspreiding een belangrijk aandachts- tijdens dit congres belicht een viertal projecten punt is. zijn succesfactoren en knelpunten. “Van technische naar sociale SeriouS gaming innovatie” amBient aSSiSted liVing Er zijn daarnaast nog nieuwe ontwikkelingen, die de essentie aal (ambient assisted living) zou men de Eu- meer dan de moeite waard zijn. Zo zien we steeds van het living ropese term voor domotica + e-health kunnen meer de kracht van serious gaming, waarbij de lab is dat ict/ noemen. De term is pas een 5-tal jaren in gebruik spelvorm gebruikt wordt om gedragsverande- technologie en duidt precies het gebied aan, waarin ICt voor ring of bewustwording tot stand te brengen. En wordt ingezet zorg en welzijn, met name voor langer zelfstandig met de nieuwe media blijkt dat in de zorg ook ter onder- wonen, ingezet wordt. De Europese Commissie belangrijke voordelen gehaald worden in com- steuning van financiert op dit moment een groot aantal on- munity vorming en de versterking van sociale de behoeften derzoeksprojecten op dit terrein. Hier betreft het contacten. Bekend is dat het spelen van games van mensen nog wel projecten die pas op langere termijn tot via Internet enorm populair is bij jong en oud. Met en hun sociale concrete producten en diensten kunnen leiden. serious gaming wordt getracht om via de spel- gemeenschap, op het vlak van gezond- De sterke opkomst van het aantal gehonoreerde vorm gebruikers kennis bij te brengen, bepaalde heid, ontmoeting en veiligheid. projecten met Nederlandse inbreng, getuigt ervan oefeningen te doen, die belangrijk zijn bij het Het project living lab e-Health Eindho- dat in Nederland ambient assisted living beteke- in stand houden van lichamelijke en geestelijke ven is in oktober vorig jaar als pilot gestart nis krijgt. Wederom is samenwerking van belang condities, dan wel te prikkelen tot veranderingen in de Eindhovense wijk Doornakkers, waar in leefstijl (meer bewegen, minder eten, etc.). (veelal turkse) bewoners in hun thuissitu- tijdens het congres worden interessante resul- atie technologie testen die de kwaliteit Directoraat Information Society taten getoond. van hun leven kan verbeteren. Gebruikte and Media van de Europese toepassingen: een beeld/spraakverbin- ding, een aansluiting op een zorgcentrale, Commissie Serious Gaming een beweegprogramma (een activity Mo- prof. Don Bouw- nitor met feedback via de pC, in combina- huis, hier in ge- Sinds 2009 orga- tie met een sportcoach die de deelnemers sprek met de niseert Stichting lesgeeft via een webcam, en op locatie in huisrobot Nao, toekomstbeeld groepsverband); een digitale weegschaal onderzoekt het der techniek en bloeddrukmeter. Het programma is cognitief functio- een toekomst- inclusief medische screening. De eerste neren van oude- verkenning op resultaten van het programma zijn na drie ren, dat in brede het gebied van maanden al veelbelovend: deelnemers zin de waarne- serious gaming. blijken het programma trouw te volgen, ming – visueel Een deel van de hun lichaamsgewicht onder controle te en auditief – het geheugen, de reactiesnel- verkenning spitst hebben, hun conditie te hebben verbe- heid en het leren omvat. Hij is een van de zich toe op de vraag welke kansen gaming terd en 45 procent minder risico te lopen oprichters van de International Society of zou kunnen bieden bij het bevorderen van op een cardiovasculaire aandoening. Ook Gerontechnology, redacteur van het we- een gezonde leefstijl van de volgende ge- de sociale aspecten worden hoog gewaar- tenschappelijk tijdschrift Gerontechnology neratie senioren. We onderzoeken welke deerd. Deze worden verder uitgebouwd en is lid van de groep Monitoronderzoekers, combinaties van gametechnologieën en in de vorm van bijvoorbeeld een digitaal die beleidsmaatregelen ontwikkelt voor de spelprincipes kunnen bijdragen mentale, (buurt-)platform in de wijken De Bennekel invoering van telezorg in Nederland. Hij is fysieke en sociale fitheid. Experts uit uit- en rapenland. verder actief in ‘ICt for inclusion’ van het eenlopende vakgebieden participeerden Directoraat Information Society and Media in de studie en deelden hun visie op de Peter Soethoudt, procescoördinator Living Lab van de Europese Commissie. mogelijkheden én de beperkingen van e-Health Eindhoven, i.s.m. Trudy van der Wielen, Don Bouwhuis, deze vorm van serious gaming. namens de gemeente Eindhoven en Sadiye Technische Universiteit Eindhoven Jacco van Uden, STT Ustuner, projectmedewerkster 10 Smart HomeS magazine - mei 2011
 11. 11. OOrD-BraBaNt – tHuISGEVEN prOjECtEN GElDErlaND – SErIOuS GaMING & SOCIal leden flink gaan investeren in technologie omdat belang hiervan onmiskenbaar zijn voor de nabije een overzicht van de knelpunten gegeven. Hierbij domotica en zorg op afstand inmiddels uit de pi- toekomst. Daarna volgt een belangrijke presentatie zal blijken dat het roepen van “alles kan toch over lot fasen gekomen zijn en de voordelen en het over de nabije toekomst op het gebied van robo- Ip” veel te kort door de bocht is. tica. In tal van onderzoeksprojecten wordt gewerkt kortom: Heeft u een project met domotica voor aan zelfstandig in huis navigerende systemen, handen of bent u zich aan het oriënteren op dit Domoticazorg waarmee de oudere alleenwonende bewoner niet specifieke vakgebied? Mis dit congres dan niet! Domoticazorg alleen een ‘maatje in huis’ krijgt, maar waar door Het biedt een uitstekende gelegenheid om kennis van ZZG zorg- het systeem ook op welzijn en veiligheid toegezien op te bouwen en te netwerken met specialisten groep richt wordt. Vervolgens geeft een verzekeraar aan wat en andere personen die domotica en e-health tot zich op het zijn rol op het gebied van domotica kan zijn. De hun professie gemaakt hebben. ontwikkelen visie hierbij is dat een verzekeraar er actief aan en uitvoeren kan bijdragen dat men thuis betere voorzienin- van projecten gen aanschaft/aanbrengt, die er toe leiden dat er Zorg- zelfstandig wonen met gemak waarbij tech- minder schadeaanvragen zijn en dat men langer in 2008 startte de provincie noord-Bra- nologie wordt uit de betaalde zorg blijft. bant het project geïntegreerd in tenslotte wordt in het ochtendprogramma nog ‘Slimme zorg’. de zorgverlening Het doel is om cliënten eens stil gestaan bij het belang van interoperabi- met als doel en potentiële cliënten in staat te stellen liteit van technische systemen. Het blijkt dat alle om de toepas- langer veilig en zelfstandig thuis of in een nieuwe technologie bepaald niet naadloos op sing van ict- zelf gekozen omgeving te wonen. Door elkaar aansluit en moeiteloos uitgewisseld kan diensten op het inzet van technologische toepassingen worden. Ook is het niet zo simpel om afspraken gebied van zorg, worden zelfmanagement, preventie en te maken om dezelfde technische taal te spreken gemak en com- autonomie van de cliënt mede bevorderd. of gegevens gemakkelijk van het ene naar het fort in huis te Domoticazorg ondersteunt ook projecten andere systeem te laten stromen. Dit belemmert stimuleren. als op het gebied van welzijn. in belangrijke mate de doorbraak van domotica en kans voor ouderen en chronisch zieken Esther Jacobs, ZZG Groep e-health toepassingen. In deze presentatie wordt om zelfstandig thuis te blijven wonen en mee te doen aan de samenleving. omdat zij dat graag willen én omdat het nood- Sociale netwerken voor man- Domotica… vanzelfsprekend! zakelijk is gelet op de toenemende druk telzorg: een kans of een bedrei- technologie is op de zorg. ging? en wordt in toe- nemende mate Er bestaan in Brabant al verschillende Social networking heeft de laatste jaren een dienstbaar aan producten, diensten en systemen, gericht grote ontwikkeling doorgemaakt in de niet- kwaliteit van le- op zorg, gemak, comfort en veiligheid bij professionele setting. In toenemende mate ven en werken, mensen thuis. Met het project Slimme Zorg worden technieken uit social networking voor iedereen in brengt de provincie diverse partijen bij el- ook gebruikt in een professionele setting. onze samenle- kaar en stimuleert zo kennisuitwisseling Social networking wordt bijvoorbeeld door ving. Voor jong en netwerkvorming rondom Slimme Zorg. softwareontwikkelaars gebruikt om beter en oud, voor stu- Zodat de innovaties ook werkelijk toepas- op de hoogte zijn van de voortgang van derenden, werkenden en gepensioneerden. sing vinden in het dagelijks leven bij mensen activiteiten en de beschikbaarheid van Voor mensen met en/of zonder een zorg- thuis. De provincie ondersteunt 16 projecten teamleden. Social networking biedt veel vraag, voor mensen die kwaliteit van leven verspreid over Brabant, waarin per project kansen voor de mantelzorg, denk aan com- nastreven. Dus waar wachten we op? De een commerciële partij, een kennisinsti- municatie, coördinatie en het op-de-hoogte- kennis en kunde is aanwezig, er zijn onder- tuut en een zorg- of welzijnsorganisatie of blijven. Vanuit zijn ervaring als onderzoeker nemers die durven en kunnen produceren, woningcorporatie intensief samenwerken. naar de ontwikkeling van nieuwe diensten Europa verstrekt vele miljoenen euro’s om Deze projecten delen onderling hun kennis voor de zorg zal Martijn Vastenburg ingaan de ontwikkeling en productie van domo- en ervaringen rondom Slimme Zorg en bren- op kansen en uitdagingen. tica respectievelijk intelligente technologie gen die ook in op nationaal en internationaal “Zorg is een groepsproces – huidige com- mogelijk te maken. En waarom duurt het zo niveau. Zo ook op 23 juni tijdens het Smart municatiemiddelen spelen hier vaak on- lang, voordat het in de schappen ligt van Homes congres Domotica & E-health. voldoende op in. Sociale netwerken zullen doe het zelf winkels? Voor meer informatie over Slimme Zorg, met leiden tot een nieuwe vorm van samenwer- De regie van de potentiële gebruiker ont- o.a. filmpjes over de projecten, zie www. king in de zorg.” breekt! brabant.nl/slimmezorg. Martijn H. Vastenburg, Faculteit Industrieel Ton Muurling, Marjo Drent, projectleider Slimme Zorg, Provin- Ontwerpen, Technische Universiteit Delft Adviesbureau Muurling & Partners cie Noord-Brabant Smart HomeS magazine -mei 2011 11
 12. 12. CONGrES DOMOtICa EN E-HEaltHNEt WOrkING – aMBIENt aSSIStED lIVING IN NEDErlaND – DOMOtICa VOOr klEIN- Het congreS Biedt u: * Visies en diverse praktijkverhalen; “Stadlander aanmelden BezoekerS * Met 24 lezingen een compleet beeld van een draagt zorg De kosten voor het congres bedragen € 295 per persoon. sterk ontwikkelend vakgebied; voor de rand- Indien u meer collega’s aanmeldt, dan krijgen deze € 45 * Inhoudelijke lezingen en geen commerciële voorwaarden korting! partners van Smart Homes ontvangen standaard verhalen; en realiseert korting: zij betalen € 175. alle prijzen zijn per persoon * Ervaringen van pioniers met do’s en don’ts de basis- en exclusief BtW, maar inclusief lunch, congresmap, * Een platform met 200 professionals in domotica s t r u c t u u r. netwerkborrel en parkeren. u kunt zich aanmelden via & e-health; Stadtlander het inschrijfformulier op www.smart-homes.nl * kleine informatiemarkt met verschillende le- stimuleert veranciers; en faciliteert Contactgegevens * Een brede opzet met diepgaande informatie; de juiste aanbieders bij het promoten Contactpersoon: de heer T. van Leent van hun diensten. Maar de bewoners Telefoon +31 (0)497 514 984 Voor wie zijn deze congressen bestemd? kiezen toch voortdurend het digitale t.vleent@smart-homes.nl Zorgorganisaties in de V&V sector, Eerste lijns- platform dat het beste bij hun past. Net Contactpersoon: mevrouw Y. van der Ven zorg, Woningbouwcorporaties, projectontwik- als dat het geval is bij Hyves, Facebook Telefoon +31 (0)497 514 984 kelaars, Overheden, architecten, adviesbureaus, en twitter.” y.vdven@smart-homes.nl aannemers, Installateurs, Systeem integrators, Jenneke van Campenhout, Stadtlander Belangenverenigingen, toeleveranciers ICt, Ge- Stichting Smart Homes bouweigenaren, Gebouwbeheerders, Investeer- Nationaal Kenniscentrum voor ders, Bouwondernemers, Beveiligingsmanagers, Domotica & Slim Wonen Onderzoeksinstellingen, kennisinstellingen, iedereen die van Domotica & Slim Wonen zijn/ Duizelseweg 4a, 5521 AC Eersel Zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, GGD, haar professie heeft gemaakt. Postbus 8825, 5605 LV Eindhoven Welzijnsinstellingen, revalidatiecentra, én voor www.smart-homes.nl smart homes magazine nieUWs NIEuW: SHuttErS BEDIENEN MEt uW IpHONE DE OpEra EN jaSNO INtrODuCErEN DOMOtICa SHuttErS De houten binnenluiken van jaSNO zijn nu, dank- van De Opera Domotica, hem aan. “als er ‘s avonds zij de innovatieve samenwerking met De Opera, niemand thuis is, kan ingesteld worden dat de met domotica te bedienen. jaSNO is de eerste shutters automatisch dichtgaan en de verlichting leverancier in Europa die shutters via domotica en het alarm aangaat. je kiest op de touchscreen bedienbaar op de markt brengt. voor ‘avond’ en that’s it.” Domotica is het op afstand sturen van elektri- sche toepassingen in huis, zoals de verlichting, karakteristieke shutters airco en home cinema set. De Opera, specialist De moderne domotica shutters hebben hun in domotica, heeft samen met jaSNO, marktlei- sfeervolle uitstraling niet verloren. Integendeel. der in shutters, de krachten gebundeld met als Door de verschillende mogelijkheden in kleur, resultaat de eerste domotica shutters in Europa. paneelverdeling en lamelbreedtes kunnen tal van Nooit eerder was het mogelijk de lamellen van woonstijlen worden gecreëerd. Ook voor speciale de shutters via bijvoorbeeld de ipad of iphone ramen – zoals ronde, schuine of zelfs dakramen te openen of sluiten. Er komt géén batterij of – zijn domotica shutters in de meeste gevallen solar-aansluiting bij kijken omdat er gewerkt gewoon toepasbaar. Maatwerk is de standaard. wordt met een vaste voeding. Domotica shutters doen wat u zegt én bieden Efficiënt wooncomfort Bram raaijmakers, Sales tevens extra sfeer in het interieur. Manager bij jaSNO: “als je volledige privacy wilt of juist heerlijk de zon naar binnen wilt laten Geïnteresseerd in domotica shutters? Neem dan touchscreen of ipad/iphone? Neem dan contact schijnen, met slechts één druk op de knop is contact op met Bram raaijmakers van jaSNO. op met De Opera Domotica. dat nu mogelijk.”“Desgewenst op afstand vanuit Voor het realiseren van een domotica systeem Voor meer informatie www.jasno.nl / www. bijvoorbeeld de auto,” vult jacco troost, directeur waarbij de shutters bestuurd worden via een deoperadomotica.nl 12 Smart HomeS magazine - mei 2011
 13. 13. Méér dan installateurWerken aan doordachte oplossingen Vanuit onze disciplines Elektrotechniek, Procesbesturing, Telematica, Beveiliging enDankzij een vergaande integratie is er in de elektrotechniek steeds meer onze discipline Domotica kunnen we steeds vaker binnen één projectteam opereren enmogelijk. Systemen worden gekoppeld, bestaande technieken in ‘nieuwe’ vakgebieden dat heeft een duidelijke meerwaarde. U hoeft uw verhaal maar één keer te vertellen.toegepast. Met als resultaat meer comfort, veiligheid, efficiëntie en rendement. Maar U kunt op één adres terecht. En u bent verzekerd van een totaaloplossing op maat.zulke doordachte oplossingen ontstaan niet zomaar. Daar is een basis voor nodig. Waar ons brede portfolio tekort schiet, schakelen we graag externe specialisten voor uExpertise en ervaring. Innovatief denken. Kennisontwikkeling. En vooral: de grenzen in. Ook wanneer het gaat om een aanverwant vakgebied als werktuigbouwkunde.tussen disciplines overschrijden. Precies waar Leertouwer zich op richt• Elektrotechniek • Procesbesturing • Telematica • BeveiligingLeertouwer b.v. Albert Plesmanstraat 38 Barneveld Telefoon: 0342 42 51 51 www.leertouwer.nl Smart HomeS magazine -mei 2011 13
 14. 14. smart homes magazine ingezonden mededelingUNIFIED CONTROL VAN AMXPER 1 jANUARI j.L. bESChIKT hET AMERIKAANSE AMX IN NEDERLAND OVER EEN EIgENKANTOOR. EEN KANTOOR WAAR SPECIALISTEN, CONSULTANTS MAAR zEKER OOK EINDgE-bRUIKERS KUNNEN WORDEN gEïNFORMEERD OVER UNIFIED CONTROL & DIgITAL MEDIA.TEVENS KAN MEN DEzE CONTROL- EN MEDIAOPLOSSINgEN KOMEN bELEVEN. ‘bELEVEN’,OMDAT ER VEEL OPLOSSINgEN IN DE MARKT zIjN DIE NOgAL VERSChILLEN EN MOgELIjKWORDEN TOEgEPAST OP LOCATIES WAAR DE EINDgEbRUIKER EEN ANDER IDEE hAD VANhET IN bEgINSEL VOORgESTELDE CONCEPT. DOOR OPLOSSINgEN TE DEMONSTRERENKUNNEN WE PRECIES AANgEVEN WAT DE MOgELIjKhEDEN VAN AMX zIjN EN WELKE AMX-DEALERS KUNNEN ONDERSTEUNEN VANWEgE SPECIFIEKE EXPERTISE.Kijken we naar de hedendaagse markt dan volgen wel en niet in gebruik is en apparatuur online reageren op de RFiD tag die iemand meebrengtverschillende technische ontwikkelingen zich in of offline gaat. Maar ook wanneer apparatuur de ruimte in. Apparatuur kan dan op gebruikers-razendsnel tempo op. Disciplines als toegangs- wordt losgekoppeld of wanneer verbruiksarti- wensen automatisch inschakelen. Daarnaast kancontrole, brandbeveiliging, klimaatbeheersing, kelen (lamp, filter van bijvoorbeeld projector) onze RFid oplossing roerende goederen tracerenverlichting, audio, video, besturing en beveiliging moeten worden vervangen. Per sms of email waardoor bijvoorbeeld in een ziekenhuis eenzijn niet meer weg te denken. Om te zorgen dat kunnen we hierover worden geïnformeerd. Ook endoscopiekart snel is gevonden vanwege zijndeze op zichzelf staande disciplines synergie koppelingen met gebouwgebonden systemen geplaatste Tag.kunnen bieden, is het belangrijk hier in het pro- zoals KNX en LON kunnen worden gemaakt.gramma van eisen rekening mee te houden. Er Met RMS heeft men een zeer professionele tool Verschillende waar-moet worden gezorgd voor een modulair plan in handen om gebouwen te beheren en bij ca- des uit RMS kunnenwaarbij de gekozen disciplines met elkaar kun- lamiteiten hulp op afstand te bieden waardoor worden weergege-nen communiceren en elkaar kunnen aanvullen, bedieningsfouten in de kiem kunnen worden ven in rapportageswaarbij de gebruiker op de hoogte is van de gesmoord. Wanneer de gebruiker ook kiest om maar ook publiekelijkactuele status van deze disciplines. Resource zijn ruimtes te gaan inplannen kan welkomin- worden getoond viaManagement Suite® is zo’n AMX oplossing die formatie bij de deur worden weergegeven en de Digital Signage. Denkhiervoor kan worden ingezet. ruimte bij binnenkomst op gebruikerswens zijn hierbij aan plannings- ingeschakeld. Op het welkompaneel kan hij ook informatie van ruimtes, het energieverbruik vanrmS ad-hoc een nieuwe meeting inplannen die dan het gebouw en de individuele ruimtes maar ookWereldwijd worden in zakelijke en campusomge- in de planningssoftware (bijv. Outlook®, Planon® bijvoorbeeld de bezettingsgraad. In Europa wordtvingen AMX besturingssystemen gekoppeld met etc.) kan worden vastgelegd. Tevens zijn we door de Digital Signage oplossing van AMX al gere-Resource Management Suite® (RMS) waarmee onze RFiD oplossing in staat een ruimte te laten geld gebruikt als ‘groene’ monitor om bezoekersmen gebouwen en ruimtes en de daarin aanwe-zige elektronische apparatuur kan monitoren,beheren en plannen. Een RMS gebruiker kanpro-actief optreden omdat hij door RMS, realtime wordt geïnformeerd over de status van zijnomgeving.Systeem- en apparatuurwaarschuwingen worden gemeld wanneer ze ontstaan en niet en medewerkers in deze gebouwen bewust te op het moment maken van het energie verbruik gedurende de dat een gebruiker dag met de bijbehorende CO² uitstoot. Er wor- ze ontdekt. We den vergelijkingen gemaakt met het landelijk kunnen dus de- gemiddelde en er verschijnen tips die iedereen tecteren wanneer gelijk zou kunnen toepassen. Denk hierbij aan ruimtes en de aan- regelmatig uitschakelen van verlichting en de wezige apparatuur computer sneller in een energy-save-modus14 Smart HomeS magazine - mei 2011
 15. 15. laten overgaan. gevolgen van deze acties zijn ontstaat een zeer dynamische presentatie met ringstechniek waarbij aan de AMX hardware ookdan weer op korte termijn weer te geven aan zeer actuele informatie. Koppel je dit met bij- zorg gerelateerde oplossingen kunnen wordende medewerkers. voorbeeld Photobucket, Picasa, Flickr, Twitter gekoppeld. De wens om zolang mogelijk in een en XML data bronnen dan zijn we in staat nog eigen woning te kunnen blijven wonen kunnenDigital Signage interactiever de aandacht te trekken waarbij we we hiermee goed invullen.Als fabrikant van Digital Signage zien we de inzet vanzelfsprekend de huisstijl van de gebruikervan Digital Signage oplossingen verschuiven. volledig blijven respecteren. Natuurlijk valt enTegenwoordig wenst men steeds vaker speci- staat deze oplossing met de gebruiksvriende-fieke content op het signage scherm te moeten lijkheid van de invoer van de informatie. In dekunnen activeren op basis van een bediening AMX showroom in zevenaar kunnen we dit de- AMX is 28 jaar wereldwijd actief op de markt. Ditinterface. Wil je Digital Signage over de omge- monstreren en zijn er verschillende gebruikers heeft geleid tot een grote groep gebruikers. Weving, de producten, het bedrijf, de aanbiedingen, trainingen te volgen. zien nu ook dat de gebruikers van het eerste uurde route, het weer en de files etc. dan moet dit maar ook nieuwe gebruikers kijken naar onzeeenvoudig te kiezen zijn. het treinstation van St. Portfolio Vision2 oplossing waarmee we full motion videoPancras in London is zo’n voorbeeld waar zuilen AMX biedt een portfolio aan oplossingen die de over een TCP/IP netwerk kunnen distribueren.zijn geplaatst met daarin AMX Digital Signage. manier waarop wij mensen omgaan met techniek Dit kan als live video of als Video on demand.Naast reisinformatie van trein en metro kunnen vereenvoudigen en zorgen voor een zo efficiënt hierbij wordt ‘live’ toegepast in collegezalen oplokale ondernemers hun producten promoten. mogelijk energieverbruik met daarbij een mini- universiteiten waarbij in meerdere ruimtes ofTevens is er een signage-scherm c.q. bediening- malisering van de CO² uitstoot. Deze oplossingen op meerdere locaties een specifieke presentatiescherm aanwezig waarop men categorieën kan zijn betrouwbare en modulaire systemen die op door verschillende mensen kan worden gevolgd.kiezen als bezienswaardigheden, restaurants etc. basis van touchscreens, remotes en keypads een- Vision2 voorziet ook in archiverings mogelijkhe- voudig zijn te besturen en via het netwerk zijn te den waarmee de gebruiker opgenomen video beheren. zoals eerder al gemeld, streeft AMX naar materiaal op elk gewenst moment kan bekij- duurzame ‘groene’ initiatieven die in de markt tot ken. We zijn in staat om te werken met MPEg4 de meest energie efficiënte behoren. (h.264), MPEg2, WMV en flash en kunnen dit in verschillende bite rates distribueren. Dit afhan- SlimSte Woning kelijk van de gewenste kwaliteit op het eindpunt, AMX participeert in de Slimste Woning van de bandbreedte en computer eisen op locatie. Smart homes in Eindhoven. In de verschillende Naast opname en weergave zijn we in staat TV ka- vertrekken zijn deze touchscreens, remotes en nalen toe te voegen en keypads opgenomen die de verlichting, tempera- de gebruiker zijn eigen tuur, verduistering, audio en video besturen. De TV kanaal of kanalen touchpanelen onderling kunnen met elkaar com- te laten samenstellen municeren waardoor er tussen de ruimtes een vanuit het archief of de spraakverbinding kan worden gemaakt. Ook de binnenkomende live buitendeurpost en de telefoon kunnen op het pa- feeds. De player dieuit de nabije omgeving. Wanneer eenmaal een neel binnenkomen. Spraakmakend zijn de scenes het opgevraagde filmcategorie is gekozen, geeft de Digital Signage die kunnen worden geactiveerd. Met één druk op materiaal weergeeftoplossing specifieke informatie van die categorie. de knop kan de ruimte in een partystand, nacht- kan ook hier weer opDenk bijvoorbeeld aan een routekaart om er of vakantiestand worden geschakeld. zie dit niet de wensen van de ge-heen te lopen. altijd puur als luxe maar ook als een betrouwbare bruiker worden afge- aanvulling op de ouder wordende mens die moei- stemd.Doordat de Digital Signage content heel dy- lijk ter been is en hulpmiddelen nodig heeft om innamisch kan worden vormgegeven en Digital de huidige woning te kunnen blijven wonen. graag ontvangen we u in onze nieuwe show-Signage de gebruiker de mogelijkheid biedt ver- room in zevenaar en bedenken we samen eenschillende RSS en Atom Feeds, weer- en nieuws- Een groep AMX dealers is gespecialiseerd in het passende oplossing voor uw vraagstuk. Ookinformatie en kalenderinformatie op te nemen, inrichten van woonhuizen met onze AMX bestu- onze dealers zijn meer dan bereid u verder te helpen en wij brengen u graag met onze ge- certificeerde AMX dealers in contact. Voor een showroom bezoek vragen we u eerst even een afspraak te maken. Bezoek voor meer gedetailleerde informa- tie www.amx.com Smart HomeS magazine -mei 2011 15
 16. 16. smart homes magazineCI INDUSTRY HEADS TO HOMETECHNOLOGY EVENTTHE CEDIA HOME TECHNOLOGY EVENT(EXCEL LONDON, EXHIBITION: 28-30 JUNE;TRAINING 27-30 JUNE) IS MOST DEFINI-TELY THE PLACE TO BE FOR RESIDENTIALCUSTOM INSTALLERS FOR TECHNOLOGYUPDATES, EDUCATION AND NETWORKING.“For European custom installers a visit to the CEDIAHome Technology Event is an absolute must” saysShow Manager, Cheryl Carroll from Upper StreetEvents – the organisers of the show. “They canexplore the very real business opportunities at theevent, see the big brands, get to grips with all themajor products and integration technologies, take sessions throughout the event’s duration. The Home Technology Event also features a com-industry and product-specific training and build Dedicated Room Sets also on the show floor will prehensive education programme. Last year’srelationships with suppliers. The venue is also enable companies to showcase and demonstrate show provided over 100 hours of quality trainingconveniently located just minutes from London’s their latest products in action in front of visitors in for delegates on and off the show floor. This con-City Airport for visiting travelling from Europe.” real-world settings. Finally, the Hub Seminar Theatre tent was supplemented by a substantial amountThe Home Technology Event is the only annual is likely to prove a major attraction, with big name of free training courses provided by Trade Sup-trade show and education event in Europe which is speakers set to pull in audiences from across the pliers at the event.100% dedicated to the design, installation and in- industry, including dedicated sessions which settegration of home electronic systems, including the the residential CI industry in the broader context of For further information and to register forinstallation, integration, control and concealment property development, interior and lighting design, the event, visitof multi-room audio and TV distribution systems, architecture and future opportunities for in CI. www.hometechnologyevent.co.uk.home cinema, lighting, HVAC and security control,data networks and other electronic sub-systems.Over 170 CI brands supported last year’s Home A SMART HOME EDUCATIONTechnology Event also held at ExCeL London. the CeDia education programme is the indus- we invest a great deal of time and resource intoExhibitors taking part this year include ACA try’s richest source of learning and those wan- improving our education offering and making itApex, Aldous Systems, Alltrade, Amina Tech- ting to access the wealth of information and accessible to all. The CEDIA Passport to Educationnologies, Asheridge Communications, AWE Eu- expertise on offer should start their journey for the Home Technology Event means that it hasrope, Bespoke Telecoms BPT Security, Brother UK by getting a CeDia Passport to education for now never been easier, or most cost-effective,Carlo Gavazzi, Control FX, Digibox, DPL Electrical, this year’s Home technology event 2011. to book multiple courses at what is the premierDymo, EuroNetwork, FS Cables, Future Automa- technology and education showcase for the UKtion, Futureshop, Genesis Technologies, Gira A cost effective initiative for both individuals and residential custom installation sector”, explainsGiersiepen, Global Cellular, Habitech, Invision companies, the Passport to Education allows the Peter Aylett, Director of Professional Develop-UK, LED Lights, Legrand, NEOD, Promax Electro- holder to book as many CEDIA courses as they like, ment for CEDIA Region 1.nics, Rako Controls, RGB, Redline Sound Soluti- over the four day education event, and all for as With over 120 hours of CEDIA training, theons, Sensible Heat, Smart-E, Sonos, TDI Tremiver, little as £400+VAT! Furthermore, companies who four-day education programme (running fromTechnoloje, Unicam, Vantage and Zennio. book three passports at a time, will be entitled to 27th-30th June) embraces all career paths toNew this year will be feature zones and interac- a fourth, absolutely FREE! In addition, CEDIA mem- offer something for everyone. From entry le-tive elements which will create a fresh, exciting bers can also book a Business Strategy Passport, al- vel technical courses for new installers wantingfeel to the show. These include show floor Work- lowing delegates to book all the business strategy to get a foot in the door, to high-level businessshops so that manufacturers and distributors series of courses for the fixed price of £125. workshop classes for company owners looking tocan host practical dealer training and demo “At CEDIA we are passionate about education and keep their business on the right track; the CEDIA16 Smart HomeS magazine - mei 2011
 17. 17. • Business Survivability Panel • Opportunities in Assisted Living and Tele He- • New Technologies Panel alth Care • Implementing PDA and Tablet Based Control Project managers, system designers, techni- cians and managers are likely to benefit from CEDIA will also be offering Certification oppor- the following sessions: tunities as part of the education programme. • Project Management for Profitability Delegates will have the chance to attend a Cer-Home Technology Event seminar programme • The Art of Project Documentation tification and Education Overview session everypromises to be an educational highlight in the • VLANS and Network Segmentation day of the event to find out which career pathindustry calendar. • Securing Your IP Networks is best for them. Those wishing to become EST2The varied and exciting education programme • Hands On with High Bandwidth TP Cable Sy- Certified or Designer 1 Certified can also takewill give invaluable insight, across multiple tracks; stems their examination at the show.with a wealth of new courses on offer. • Hands On with High Bandwidth Fiber Optic Systems CEDIA Passports to Education are nonFor those running their own business, courses • HDMI Troubleshooting transferable and not valid for courses run-available include: • Choosing and Using Control Systems ning simultaneously or for CEDIA Certifica-• Maintenance and Aftercare Contracts Strategy • Delivering 2.35:1 tion. For full details of the CEDIA edu- Panel • Delivering 3D cation programme on offer at the Home• Commoditisation, From Threat to Opportu- • Home Cinema Design Workshop Technology Event, visit www.cedia.co.uk. nity • Acoustic Isolation and Noise Control• Selling Design & Engineering Services Panel: • Designing HDMI Distribution Stop Working for Free • Designing Ethernet Networks• Cash Flow Strategies to Boost your Bottom • Audio and Video Set Up and Calibration Line • Designing and Building the Perfect Rack met zorg verbonden op zorg & ICt Ascom heeft velen van u mogen verwelkomen tijdens Zorg & ICT. Bedankt voor de interesse die u heeft getoond in onze oplossingen, waaronder ook de nieuwste toepassingen om langer thuis te wonen. nieuw: c-center communicatieplatform De reacties op de noviteiten waren zeer positief. Veel aandacht was er voor C-center, het communicatieplatform voor de thuiszorg. Alarmen worden hiermee eenvoudig afgehandeld via een web-meldcentrale. films van Demonstraties Wilt u C-center en onze andere oplossingen (nogmaals) beleven? terugblikken op de beurs? Bekijk op www.ascom.nl/zorg-en-ict de video’s van de bezoekers- op www.ascom.nl/zorg-en-ict reacties en productdemonstraties. Deze pagina geeft ook toegang tot bekijkt u onze films het complete documentatie-overzicht van Ascom. Ascom (Nederland) B.V. Postbus 40242, 3504 AA, Utrecht | T (030) 240 91 00 | F (030) 241 19 46 | info@ascom.nl | www.ascom.nl Smart HomeS magazine - mei 2011 17
 18. 18. smart homes magazine KnX nieuws rob van milKNX ProfESSIoNAlS oP DE EErSTE rIJVoor KANSrIJKE oNTwIKKElINGENEr lIGGEN VEEl KANSEN EN UITDAGINGEN Voor KNX ProfESSIoNAlS, zoNDEr DAT zIJ oP EEN oPlEVING VAN DE NIEUwBoUw HoEVENTE wAcHTEN. DAT wAS DE BElANGrIJKSTE coNclUSIE VAN DE THEMABIJEENKoMST IN UTrEcHT oP 17 MAArT. HET wAS GEEN PrEEKVoor EIGEN PArocHIE, MAAr DE coNclUSIE GETroKKEN Door EEN AANTAl DESKUNDIGEN oP DIVErSE rAAKVlAKGEBIEDEN. KNX Pro-fESSIoNAlS zITTEN oP DE EErSTE rIJ oM IN TE SPrINGEN oP DIVErSE KANSrIJKE oNTwIKKElINGEN.H et Geldmuseum in Utrecht vormde technische branche op het gebied van arbeids- Een aandachtig luisterende zaal van circa 85 KNX het decor voor de eerste netwerkbi- markt, innovatieve ontwikkelingen en scholing. Hij Professionals die op de bijeenkomst in het Geldmu- jeenkomst van 2011 van de KNX-Pro- constateerde dat de arbeidsmarkt in de installatie- seum aanwezig waren. fessionals. Het thema luidde ‘Volop sector de afgelopen 10 jaar met 10% is gegroeid,kansen voor KNX, ondanks een stagnerende ni- met 2010 als ommekeer na een kleine dip. Tocheuwbouwmarkt’. Dagvoorzitter Jan van den Broek is er jaarlijks nog altijd 2% minder instroom dan diensten met belangrijke sectoren als de zorg en– hoofdredacteur van het vakblad Elektro Praktijk gewenst. Dat tekort zal alleen maar toenemen door de industrie,” aldus Sprengers. De onderzoeker– zette de toon toen hij in zijn inleiding de ruim 80 afnemende instroom vanuit het onderwijs en to- verwacht in 2012 weer een omzetstijging vooraanwezigen vroeg om door hun neus in te ademen. enemende vergrijzing. Daarentegen doet de sector de installatiebranche, met name voor de elektro-“Ik ruik geld,” klonk het vanuit het publiek, dat weinig aan bijscholing van het bestaande perso- techniek. Als kansen ziet hij de groeiende marktomringd was door geld achter glas. “Ik ruik kansen,” neel. Een mogelijk gevolg van personeelstekorten in infrastructuur voor mobiel dataverkeer, dehaakte Van den Broek daar op in. Met een artikel en gebrek aan bijscholing is dat de faalkosten de ontwikkeling van energie-efficiëntie, de toene-uit de Telegraaf op het presentatiescherm, dat de afgelopen 5 jaar met 30% zijn gestegen waardoor mende vraag naar automatisering in de zorg entitel droeg ‘Kwart van de bevolking valt overdag ze nu 12% van de omzet uitmaken. de voortdurende ontwikkeling van duurzaamheid.in slaap’, sprak Van den Broek de wens uit dat de Sprengers: “In de bouw gaan we naar all-inclusivesprekers er voor zouden zorgen in ieder geval dit elektrotecHniek groeit alS eerSte concepten waarbij gebouwen compleet opge-deel van de bevolking wakker te houden. En dat Al met al staat de sector dus voor uitdagingen om leverd worden met infrastructuur die is voorziengebeurde dan ook. voldoende mensen van de juiste kwaliteit te be- van alle benodigde producten en diensten. In de houden en het werk op peil te houden. “Daarvoor zorg kijken we naar de technische mogelijkhedente weinig inStroom zijn investeringen nodig in kennis, maar ook betere van woon-zorgcomplexen, de techniek richt zichDe aftrap voor de serie lezingen kwam van Maarten aansluiting op het competentiegerichte onderwijs, op draadloze sensornetwerken en de industrieSprengers. Sprengers is onderzoekscoördinator verbetering van het imago van de monteur en heeft de technische mogelijkheden nodig om bu-bij MarktMonitor, een onderzoeksbureau in de samenwerking op het gebied van producten en ilding-on-demand vorm te geven en bijvoorbeeld18 Smart HomeS magazine - mei 2011
 19. 19. In de pauzes was er voor KNX Professionals volop gelegenheid tot netwerken. Ad van den Broek van CER hield de aanwezigen tal van nieuwe marktkansen voor.booreilanden op afstand te kunnen bedienen. Tel gebied van Smart living. Studenten en het bedri- kennisplatform voor de bouw. Van Dijk wist teuit uw kansen.” jfsleven onderzoeken daarbij de mogelijkheden vertellen dat momenteel 7 miljoen vierkante meter van samenwerking tussen verschillende sectoren kantoorruimte leeg staat in Nederland. Dat komtDeSkunDigen voeDen elkaar op twitter om tot innovaties te komen. Bijvoorbeeld tussen neer op 15% van het totaal aan kantoorruimte,Ervaringsdeskundige Menno lammers riep het een installateur en een zorgaanbieder om zorg terwijl het percentage bij een gezonde markt 4publiek vervolgens op om meer en beter gebruik op een slimme manier in een nieuwbouwwoning tot 8% zou moeten zijn. Hoewel er dus veel leegte maken van de kansen en de kracht van social toe te passen. of tussen een KNX-fabrikant en staat, wordt er naar verwachting nog steeds 11media. Hij was voor deze lezing gevraagd van- een telecombedrijf om producten te integreren. miljoen vierkante kantoormeter bij gebouwd. Vanwege een artikel dat hij onlangs schreef over de Als voorbeeld van transsectorale samenwerking Dijk: “Dat mag onzinnig klinken maar ik besef megebrekkige benutting van de social media door noemde Solaimani de i-Phone, waarin de amus- wel dat jullie er je boterham mee verdienen.” ont-de bouwwereld. lammers gaf aan dat een groot ementsindustrie, de telecom en de handel samen wikkelingen als het nieuwe werken, vergaderendeel van de bevolking social media aanwendt om voor verschillende functies zorgen in één apparaat: via webcams en mobiel internet zorgen er verderkennis te delen en de wereld á la minute te informe- spelletjes, bellen, internetten, betalen. voor dat uitbreiding op langere termijn niet no-ren over actuele ontwikkelingen. “laat op twitter dig zal zijn. Van Dijk ging dan ook dieper in opzien waarmee je bezig bent,” stelde lammers zijn uitDagingen voor knX de kansen die de leegstand biedt. “revitaliseringpubliek voor. “Bij het bouwen van wijken kunnen Het TrANS-project richt zich naast specifieke van oude kantoorgebouwen, tijdelijk hergebruikdeskundigen van allerlei aard elkaar bijvoorbeeld projecten ook op het vormen van een gemeen- en transformatie bieden kansen voor de bouw envoeden met kennis via twitter. ook kunt u vraag- schappelijk Service Platform voor Smart living. de installatiesector. De regering stimuleert dezeen antwoorddiensten beginnen op het internet Hierin zag Nikayin een uitdaging voor KNX. “Veel ingrepen gelukkig middels het actieprogrammaof heel direct personeel recruiten via de social multifunctionele apparaten en installaties maken Aanpak leegstand. Met duurzame en slimmemedia. Middels augmented reality – de versmel- gebruik van gemeenschappelijke basisfuncties. concepten kunt u gebouwen nieuw leven geventing van de werkelijke en de virtuele wereld – kan Door de kennis en het aanbod daarvan te bun- waardoor er weer passende doelgroepen voor temen tablets of mobiele telefoons op een bepaald delen in een Service Platform, bespaar je kosten, vinden zijn.”gebouw richten en er achter komen of er een KNX- verkort je het productieproces en jaag je verdereinstallatie inzit, als u die informatie daarover bes- innovatie aan. KNX zou zo’n platform kunnen ops- Smart griDS en Slimme meterSchikbaar maakt.” De consument heeft de macht, tarten en er voor zorgen dat de KNX-standaard in De ontwikkelingen op het gebied van energie-ef-gaf de deskundige aan. De sector zal dus met de dat platform wordt overgenomen. Dit kan op die ficiëntie gaan hard. De installatiewereld kan daarinconsument in dialoog moeten, bij voorkeur via manier de markt voor Smart living gaan leiden en een belangrijke rol spelen. Dat was de boodschapsocial media. “Door te luisteren naar de markt, kan verbreiden.” KNX-voorzitter Theo Mickers toonde die Marten van der laan van sofware-ontwikkelaarde installatiewereld gericht inspelen op wensen zich enthousiast en riep op tot snelle actie. “Als Humiq de KNX Professionals meegaf. “Het toene-en beter haar kansen benutten.” zo valt te denken KNX in controle wil blijven, zal het transsectorale mende energieverbruik hebben de noodzaak omaan het informeren van klanten via twitter over verbindingen moeten leggen om nieuwe ont- duurzame energiebronnen te gebruiken en deactuele aanbiedingen, zoals het aansluiten van wikkelingen samen met andere sectoren op te infrastructuur beter te benutten, doen toenemen.de buitenverlichting als de lente nadert. pakken. Als wij het niet doen, gaat een bedrijf Smart grids bieden daar een antwoord op,” gaf hij als Apple straks misschien onze stopcontacten aan. Smart grids - of slimme energienetten - makenknX alS tranSSectorale voortrekker gebruiken om huizen slimmer te maken.” De twee gebruik van digitale technologie. De energiele-Bij de volgende lezing werd de KNX-wereld opge- onderzoekers riepen tenslotte het publiek op om verancier en de consument communiceren metroepen om naast de intersectorale vliegwielfunctie projecten in te dienen bij TrANS en mee te doen elkaar aan de hand van slimme energiemeters om(dus binnen de sector zelf) ook transsectoraal een aan een grootschalig enquêteonderzoek. zo het gebruik van apparaten af te stemmen op devoortrekkersrol te vervullen. Twee onderzoekers energievoorziening. Installateurs kunnen met KNXvan de TU Delft – Sam Solaimani en fatemeh Ni- revitaliSering van leegStanD ‘smart metering’ voorzien in de slimme meterbeho-kayin – gingen in op hun project TrANS, dat zich Een lezing die nauw aansloot bij het thema van efte bij smart grids. ook kunnen ze een rol spelenbezighoudt met transsectorale innovatie op het de dag, was die van Gerben van Dijk van SBr, het in het slim maken van apparaten in huis door deze Smart HomeS magazine -mei 2011 19

×