Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pierre Bivas - Voltalis - Benefits of Demand Side Participation for All Consumers - FI - ENG - 27.9.2017 - Smart Energy Transition -

492 views

Published on

Pierre Bivas - Chief Executive Officer - Voltalis - Benefits of Demand Side Participation for All Consumers - FI - ENG - 27.9.2017 - Smart Energy Transition - Kuluttajat mukaan energiamarkkinoille -seminaari - Aalto-yliopisto - Kauppakorkeakoulu - Neo-Carbon Energy - Eduskunnan energiaremonttiryhmä - France

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pierre Bivas - Voltalis - Benefits of Demand Side Participation for All Consumers - FI - ENG - 27.9.2017 - Smart Energy Transition -

 1. 1. Benefits of Demand Side Participation for All Consumers Seminar in Helsinki, Sept. 2017
 2. 2. Kysyntäjousto: Uusi ratkaisu puhtaalle ja tehokkaalle sähkövoimajärjestelmälle 2 Demand-side Management: A New Solution for Clean and Efficient Electric System
 3. 3. Historiallinen käännekohta sähkövoimajärjestelmille Uusiutuvan energian kasvava ajoittaisuus Saasteet / Kustannukset Parempi peruskuormalle Hajautetut tuottajat Joustava kulutus Uhkat sähkövoimajärjestelmille muuttuvat mahdollisuuksiksi reaaliaikaisella kysyntäaggregaattorilla 3
 4. 4. A Historic Turning Point for Electric Systems Growing Intermittency of Renewables Pollution / Costs Better for Base Load Distributed Producers Flexible Consumption Threats for Electric Systems Turned into Opportunities by a real-time Demand-Side Aggregator 4
 5. 5. Sähköverkon tasapainottaminen Enemmän tuotantoa voimalaitoksella+ -Vähemmän kulutusta kysyntäjoustolla Sähkövoima- järjestelmä Kaksi vaihtoehtoa verkon tasapainottamiseksi Jousto Sähkön tuottaminen Sähkön kulutus 5 » Sähkövoimajärjestelmää voidaan ohjata myös kysynnän kautta
 6. 6. Balancing the electricity network More production with power plant+ - Less consumption with demand-side management Electric system Two alternative solutions to balance the grid Demand-response Electricity Generation Electricity Consumption 6 » Electric System can also be Steered Through Demand
 7. 7. Loppukäyttäjät IoE® Aggregointialusta Hajautettu uudistuvan energian tuotto Yksittäinen ja maailmanlaajuinen optimointi » Muunna loppukäyttäjä järjestelmän optimoinnin aktiiviseksi osallistujaksi 7 VarastointiLämmittimet Lämminvesi- varaajat Sähköautot Ilmastointi Kysyntä- jousto Hajautettu tuotto Hajautettu varastointi Apuohjelmat … HEMS
 8. 8. End-Users IoE® Aggregation Platform Distributed Renewable Production Individual & Global Optimization » Transform end-users into active participants of the system optimization 8 StorageHeaters Boilers Electric Cars Aircons Demand Side Management Distributed Generation Distributed Storage Utilities … HEMS
 9. 9. 2# Pilot: “Mini PC” paikallista käsittelyä varten ja viestinäkeskus Voltalis Platformin (GPRS/3G/Ethernet), modulaattorin(pienikaistainen PLC) ja muiden paikallisten laitteiden välillä 1# Modulaattori: Mittaa kulutusta ja suorittaa yksittäisiä irtikytkemisiä Tyypillinen asennus kodissa Reaaliaikainen viestintä Voltalis Platformin kanssa Sähkötaulu PLC PatteritLämpöpumput Ilmastointi Lämminvesi- Varaarjat GPRS 3G Ethernet 6
 10. 10. 2# Pilot© : “Mini PC” for local processing + communication hub between Voltalis Platform (GPRS/3G/Ethernet), Modulator (Low- bandwidth PLC) and other local devices 1# Modulator: Measures consumption and executes individual shedding orders Typical Installation in a Home Real time communication with Voltalis Platform Electrical Panel PLC HeatersHeat Pumps A/C Boilers GPRS 3G Ethernet 6
 11. 11. Suorat hyödyt loppukäyttäjille 11 Direct Benefits for End-user
 12. 12. Yksinkertainen tarjous asumisalueille » Jo 100 000 kodin Ranskassa käyttöönottama 13 Ilmaiseksi Ympäristö- ystävllinen Solidaarisuus verkon kanssa Käyttäjä- ystävällinen käyttöliittymä Sama mukavuus Jopa 15% säästöä
 13. 13. Simple Offer to Residential Sites » Already adopted by 100,000 homes in France 13 For Free Eco Friendly Solidarity with the Grid Friendly Interface Same Comfort Up to 15% Savings
 14. 14. Tulokset ja palaute Rankassa Kansalaiset ovat hyvin kiinnostuneita ja halukkaita osallistumaan  75% (keskimäärin) tavoitetuista ihmisistä ottivat vastaa Voltaliksen laitteen (hyväksymisaste)  Kaupungissa, 25% (keskimäärin) sähköllä lämmitetyistä kodeista varustettuna muutaman viikon asennusoperaation jälkeen (levinneisyysaste) Sadat kunnat and julkiset laitokset ovat aktiivisesti tukeneet Voltaliksen kysyntäjoustoratkaisua vuodesta 2010 lähtien  Yli 100 sosiaalista asumispalvelua tarjoavaa järjestöä and yksityistä vuokraisäntää  Yli 300 kaupunkia, yhdessä kymmenien of ELY-keskusten kanssa  1,000 julkista rakennusta varustettuna (kaupungintaloja, kouluja, kirjastoja…)  2,000 kaupallista sijaintia (tavaratalot, supermarketit, panki- ja vakuutusala…) sekä loma-asunnot 14
 15. 15. French Results & Feed-back The citizens are very interested and willing to participate  75% (average) of people contacted accepted to get a Voltalis box (acceptance rate)  In a city, 25% (average) of homes with electric heating have been equipped after a few weeks of installation campaign by Voltalis electricians (immediate penetration rate) Hundreds of municipalities and public institutions have actively supported Voltalis demand-side management solution since 2010  More than 100 social housing organizations and private landlords  More than 300 cities, in association with dozens of Energy Information Centers  1,000 public buildings equipped (city halls, schools, libraries, stadiums…)  2,000 commercial sites (department stores, supermarkets, bank and insurance branches…) and holiday residences 15
 16. 16. CONFIDENTIAL Todistettu ratkaisu 16 A Proven Solution
 17. 17. Joustavuuksien aggregointi 17 » Vaihtoehto tehonkulutukselle Yksittäiset sijainnit Voltalis IoE Platform …X miljoonaa sijaintia Miljoonien kotien aggregoinnin tulos Esimerkkejä MW HOURS MW HOURS Reagoiva Lieventää verkon rajoituksia NollapäästötKäytettävissä Tarkka CONFIDENTIAL MW
 18. 18. Aggregation of Flexibilities 18 » A substitute to power generation Individual sites Voltalis IoE Platform … millions of appliances Aggregated result on millions of homes Examples MW HOURS MW HOURS Responsive Alleviates grid const.Zero emissionAvailable Precise CONFIDENTIAL MW
 19. 19. DR in the market: a very cost effective solution Benefit / Cost Ratio >> 10! Benefits from market-based DR: reduce sourcing costs for all The Regulatory Assistance Project http://energypost.eu/author/philip-baker/ 19 500 MW/mkt = 1.6 G€/y benefits for retailers
 20. 20. CONFIDENTIAL Finflex-projekti 20 Finflex project
 21. 21. FINFLEX-projekti and Potentiaali Suemossa CONFIDENTIAL ∥Ensimmäinen suuren mittakaavan virtuaalivoimalaitos Suomessa ja toinen maailmassa Ranskan jälkeen ∥Rakenna ja operoi pienistä ja keskisuurista sijainneista, kuten huoneistoista, supermarketeista, hotelleista, julkisista rakennuksista…, aggregoitua kapasiteettia ∥Valtava potentiaali Suomessa 21 3 GWp:n potentiaali
 22. 22. FINFLEX project and Potential for Finland CONFIDENTIAL ∥The first large scale Virtual Power Plant in Finland and the second one in the world after France) to help Fingrid balance the grid ∥Build and operate aggregated capacities coming from small and medium sites such as: household, supermarket, hotel, public buildings… ∥A huge potential from consumers in Finland 22 A potential of 3 GWp

×