Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Liikennesektorin
kehittäminen ja
ohjauskeinot
Saara Jääskeläinen, LVM
Kohti älykästä ja puhdasta liikennettä -
seminaari 2...
Kotimaan liikenteen khk-päästöt -
nykytilanne
• Kotimaan liikenne tuotti v. 2015 noin 11 miljoonaa tonnia
kasvihuonekaasup...
Liikenteen khk-päästöt vuoteen 2030, perusennuste
(Päästövähennys noin 22 % verrattuna vuoteen 2005)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1...
Perusennusteen laskentaoletukset
• Tieliikenteen suorite kasvaa vuosina 2016-2020 noin 0,7 % /
vuosi, ja vuosina 2021-2030...
Liikenteen päästövähennyskeinot
1. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden
parantaminen; noin 1 milj. t
2. Ajoneuvojen ene...
1. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden
parantaminen
1.1 Liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen
ja kävelyn, pyöräi...
Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden
parantaminen -2
1.2 Joukkoliikenteen edistäminen pitkillä
matkoilla (henkilöautoje...
Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden
parantaminen -3
1.3 Liikenteen uudet palvelut ja liikenteen
energiatehokkuuden par...
Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden
parantaminen -4
1.4 Raskaan liikenteen energiatehokkuustoimet
• Mahdolliset ohjaus...
2. Ajoneuvojen energiatehokkuuden
parantaminen
2.1 Henkilö- ja pakettiautojen energiatehokkuuden
parantaminen
• Mahdollise...
Ajoneuvojen energiatehokkuuden
parantaminen -2
2.2 Raskaan kaluston sitovat CO2-raja-arvot
• Mahdolliset ohjauskeinot:
• V...
3 Fossiilisten öljypohjaisten polttoaineiden
korvaaminen uusiutuvilla ja/tai vähäpäästöisillä
polttoaineilla/käyttövoimill...
Fossiilisten öljypohjaisten polttoaineiden
korvaaminen uusiutuvilla ja/tai vähäpäästöisillä
polttoaineilla/käyttövoimilla ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Liikennesektorin kehittäminen ja ohjauskeinot - Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen - Aalto-yliopisto - Kauppakorkeakoulu - Liikenne- ja viestintäministeriö - Kohti älykästä ja puhdasta liikennettä -seminaari - 20.10.2016

555 views

Published on

Liikennesektorin kehittäminen ja ohjauskeinot - Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen - Aalto-yliopisto - Kauppakorkeakoulu - Liikenne- ja viestintäministeriö - Kohti älykästä ja puhdasta liikennettä -seminaari - 20.10.2016

Published in: Environment
 • 1 minute a day to keep your weight away! ■■■ http://t.cn/A6PnIVD3
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Liikennesektorin kehittäminen ja ohjauskeinot - Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen - Aalto-yliopisto - Kauppakorkeakoulu - Liikenne- ja viestintäministeriö - Kohti älykästä ja puhdasta liikennettä -seminaari - 20.10.2016

 1. 1. Liikennesektorin kehittäminen ja ohjauskeinot Saara Jääskeläinen, LVM Kohti älykästä ja puhdasta liikennettä - seminaari 20.10.2016
 2. 2. Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne • Kotimaan liikenne tuotti v. 2015 noin 11 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasupäästöjä (osuus kaikista päästöistä noin 20 % ja ei-päästökauppasektorin päästöistä noin 40 %) • Liikenteen khk-päästöt ovat pääsääntöisesti pienentyneet vuodesta 2008 asti, vuosina 2013-2014 ne vähenivät yli miljoona tonnia (!!!) • Yli 90 % kotimaan liikenteen khk-päästöistä syntyy tieliikenteessä, ja siitä • 58 % henkilöautoista • 37 % paketti- ja kuorma-autoista • Rautatieliikenteen osuus 1 %, lentoliikenteen 2 % ja vesiliikenteen 4 % 2
 3. 3. Liikenteen khk-päästöt vuoteen 2030, perusennuste (Päästövähennys noin 22 % verrattuna vuoteen 2005) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 CO2ekv.päästöt[Milj.t/a] Liikenteen CO2ekv. Ilmaliikenne Vesiliikenne Raideliikenne MP+Mopot KA LA PA HA
 4. 4. Perusennusteen laskentaoletukset • Tieliikenteen suorite kasvaa vuosina 2016-2020 noin 0,7 % / vuosi, ja vuosina 2021-2030 noin 0,6 % / vuosi (vuosina 2016- 2030 yhteensä noin 10 %) (VTT:n madallettu ennuste, Liikenneviraston ennusteessa 23 %) • Henkilöautokanta uusiutuu noin 5 % vuosivauhdilla (127 000 uutta myytyä autoa jaksolla 2016-2020, 146 000 autoa jaksolla 2021- 2030) • Sähköautojen määrä kasvaa noin 18 000 kappaleeseen vuonna 2020 ja noin 120 000 kappaleeseen vuonna 2030 • Uusien henkilöautojen ominaispäästöt ovat lähellä EU:n henkilöautovalmistajille asettamaa raja-arvoa 95 g/km vuodesta 2020 eteenpäin • Biopolttoaineiden todellinen osuus on (7 % ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita ja 6,5 % tuplalaskettavia biopolttoaineita =) 13,5 % vuodesta 2020 eteenpäin
 5. 5. Liikenteen päästövähennyskeinot 1. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen; noin 1 milj. t 2. Ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen; >0,6 milj. t 3. Fossiilisten öljypohjaisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla; 1-2 milj. t
 6. 6. 1. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen 1.1 Liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen ja kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen kaupunkiseuduilla •Mahdollisia ohjauskeinoja: • Liikennekaari • Liikenneverkkoyhtiö LIVE • Liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen sekä liikennejärjestelmätyö kaupunkiseuduilla; MAL-sopimukset • Kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä edistävät toimet (mm. valtion osallistuminen kaupunkien kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennehankkeisiin) •Päästövähennyspotentiaali: ~0,3 milj. t koko Suomessa (VNK-ELLI 2015), jos kaupunkiseutujen olemassa olevat liikennejärjestelmäsuunnitelmat toteutuvat •Kustannukset osana liikennejärjestelmän normaalia kehittämistä, ilmastohyödyt tämän päälle
 7. 7. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen -2 1.2 Joukkoliikenteen edistäminen pitkillä matkoilla (henkilöautojen sijaan) •Mahdollisia ohjauskeinoja: • Liikennekaari • Liikenneverkkoyhtiö LIVE •Päästövähennyspotentiaali: ~0,2 milj. t (VNK-ELLI 2015), jos 1,5 % henkilöautomatkoista siirtyy joukkoliikenteeseen •Markkinaehtoista toimintaa
 8. 8. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen -3 1.3 Liikenteen uudet palvelut ja liikenteen energiatehokkuuden parantaminen digitalisaatiota ja muita ratkaisuja hyödyntämällä •Mahdollisia ohjauskeinoja: • Liikennekaari • Liikenneverkkoyhtiö LIVE • Liikenteen automatisaation edistäminen • Erilaisten etäkäytäntöjen edistäminen (etätyö, etäasiointi jne.) • Yhteiskäyttöautojen ja kimppakyytien edistäminen julkisella sektorilla/kaupungeissa •Päästövähennyspotentiaali: ~0,2 milj. t vuonna 2030 (Ilmastopaneeli 2015), jos henkilöautojen keskikuormitus nousee 5 % •Markkinaehtoista toimintaa
 9. 9. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen -4 1.4 Raskaan liikenteen energiatehokkuustoimet • Mahdolliset ohjauskeinot: • Kuljetusyritysten vastuullisuusmalli, yhteistyö viranomaisten, kuljetuspalvelujen tilaajien ja kuljetusyritysten kesken • Raskaan kaluston normaalia suuremmat mitat ja massat • Päästövähennyspotentiaali: ~0,3 milj. t (mitat ja massat) (Liikennevirasto 2013) • Markkinaehtoista toimintaa
 10. 10. 2. Ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen 2.1 Henkilö- ja pakettiautojen energiatehokkuuden parantaminen • Mahdolliset ohjauskeinot: • Vaikuttaminen EU-lainsäädäntöön (henkilö- ja pakettiautojen sitovat CO2-raja-arvot) • Liikenneverkkoyhtiö LIVE ja autohankintojen taloudellisen ohjauksen uudet mallit • Päästövähennyspotentiaali: noin 0,6 milj. t (VTT 2015), jos raja-arvo olisi ~64 g/km (Huom! Tämän luvun saavuttaminen vaatisi toteutuakseen myös merkittävän määrän sähköautoja autokantaan!) • Jos LIVE toteutuu, autokannan uudistamista voitaisiin tukea ilman lisäkustannuksia valtiolle • Kustannukset käyttäjille: 0 - 20 000 euron kustannuslisä autohankintoihin (/hankittu auto), säästöä käyttökuluihin 0,5 – 2 euroa / 100 km (tosin käyttövoimaveroa huomioimatta)
 11. 11. Ajoneuvojen energiatehokkuuden parantaminen -2 2.2 Raskaan kaluston sitovat CO2-raja-arvot • Mahdolliset ohjauskeinot: • Vaikuttaminen EU-lainsäädäntöön • Päästövähennyspotentiaalia ei ole vielä arvioitu (komission ehdotus raja-arvoksi ei vielä tiedossa)
 12. 12. 3 Fossiilisten öljypohjaisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla ja/tai vähäpäästöisillä polttoaineilla/käyttövoimilla 3.1 Biopolttoaineiden käytön edistäminen (nestemäiset biopolttoaineet ja biokaasu) • Mahdollisia ohjauskeinoja: • Jakeluvelvoitelain jatkaminen ja tavoitetason kiristäminen vuoden 2020 jälkeen • Päästövähennyspotentiaali: jopa 2 milj. t (VTT-VATT 2015), jos biopolttoaineiden absoluuttinen osuus olisi noin 20 % enemmän kuin nyt eli 33 % (1 milj. t, jos biopolttoaineiden osuus olisi 10 % enemmän kuin nyt eli noin 23 %) • Kustannukset dieselpolttoaineen käyttäjille: 130 – 233 milj. € / vuosi (jos bio-osuus olisi 33 %) (VTT 2016)
 13. 13. Fossiilisten öljypohjaisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla ja/tai vähäpäästöisillä polttoaineilla/käyttövoimilla -2 3.2 Vaihtoehtoisten käyttövoimien edistäminen henkilöautokannassa • Mahdollisia ohjauskeinoja: • Liikenneverkkoyhtiö LIVE + uudet taloudelliset ohjauskeinot autojen hankintaan • Työsuhdeautojen verotuksen muuttaminen • Päästövähennyspotentiaali: 0,25 milj. t (VTT), jos sähköautoja tai muita 0-päästöisiä autoja olisi yhteensä 250 000 kappaletta vuonna 2030 (0- päästöiset autot sisältyvät myös kohdan 2.1 päästövähennysarvioon)

×