Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Investointien vaihtoehtoiset
rahoitusmallit:
Miten (uusiutuvan energian)
huutokauppa toimisi parhaiten?
Kimmo Ollikka
Valt...
Kysymyksiä?
• Miksi uusiutuvaa energiaa tulee tukea?
• Mitä hyötyä on uusiutuvan energian
huutokaupoista?
• Miten uusiutuv...
Miksi uusiutuvaa energiaa tulee tukea?
Ilmastonmuutos – kaksi ulkoisvaikutusta
• Kasvihuonekaasujen negatiivinen ulkoisvaikutus
– Kasvihuonekaasujen ympäristöhai...
Ohjauskeinojen vaikutuksia:
Tuet uusiutuvan energian tuotannolle ja investoinneille
• Syöttötariffi (takuuhinta)
– Poistaa...
Teknologioiden leviäminen ja käyttöönotto:
Uusiutuvan energian kapasiteetti kasvaa - vuonna 2016
globaali kapasiteetti yht...
Ohjauskeinojen vaikutuksia:
Vakaat markkinanäkymät edistävät uusituvan energian
teknologioiden innovointia
• Vihreän energ...
Teknologioiden kehittäminen:
Puhtaiden energiateknologioiden patentointi kasvaa yleistä
patentointia nopeammin
Lähde: OECD...
Miten mitata tiedon läikkymistä?
Tuloksia patenttien viittausaineistoista
• Puhtaiden energiateknologioiden patentteihin v...
Tapaustutkimus:
Syöttötariffijärjestelmä Suomessa - tuulivoima
Laitoksia Nimellisteho
Tukeen
oikeutettu
tuotanto Tukimäärä...
Tuulivoimakapasiteetti – Pohjoismaat
Ruotsin sertifikaatti-
markkina käynnistyy
Suomen syöttötariffi-
järjestelmä voimaan
Tuulivoimatuotannon tuet – Suomi vs. Ruotsi
Uusiutuvan energian (tuulivoiman) tukeminen –
Kokemuksia Suomesta
• Syöttötariffi on osoittautunut verrattain kalliiksi tu...
Mitä hyötyä on uusiutuvan energian
huutokaupoista?
Uusiutuvan energian kilpailutuksen hyötyjä
(hyvin suunniteltuna)
• Oikean hinnan/tukitason löytäminen
– Paljastaa uusiutuv...
Kilpailutuksen ongelmia
(huonosti suunniteltuna)
• Projektien toteutumattomuus
– Ylioptimistiset odotukset ja siten ”alhai...
Miten uusiutuvan energian
huutokaupat tulisi toteuttaa?
Kilpailutuksen design
1. Mitä, kuinka paljon ja milloin kilpailutetaan
2. Kilpailutukseen osallistumisen esivaatimukset
3....
1. Mitä, kuinka paljon ja milloin kilpailutetaan
• Teknologianeutraali vai valikoitu kilpailutus
– Eri kehitysvaiheessa ol...
2. Kilpailutukseen osallistumisen esivaatimukset
• Kilpailutukseen osallistumisen esivaatimukset
– Hankeen vetäjän luotett...
3. Mikä on kilpailutuksen tapa
• Suljettu vai dynaaminen huutokauppa:
– Yksi yksikkö: first-price, second-price, English, ...
Tarjouksen muodostuminen:
Hankekehittäjällä yksi projekti
MW MW
Pay–as-bid,
tarjoushinta
Uniform price,
selvityshinta
[ ]E...
Tarjouksen muodostuminen:
Hankekehittäjällä monta projektia
MW MW
Pay–as-bid,
tarjoushinta
Uniform price,
selvityshinta
[ ...
4. Velvoitteet
• Kilpailutuksen voittaneiden hankkeiden kanssa laaditaan sopimus
(vaatimukset määritelty etukäteen)
– Tuen...
Kilpailutuksen yksityiskohdilla erisuuntaisia vaikutuksia
osallistujien odotusarvoisiin kustannuksiin ja strategioihin
kil...
Esimerkki: Saksan aurinkovoiman huutokauppakokeilu
(Voss & Madlener 2017)
Aurinkovoiman huutokauppahintoja 2010-2016
Tuulivoiman (onshore) huutokauppahintoja 2010-
2016
Uusiutuvan energian huutokaupat Suomessa
• Energiamurros on väistämätön
– Uusiutuvan energian tukeminen edesauttaa energia...
Kiitos
kimmo.ollikka@vatt.fi
Kirjallisuutta
Ausubel, L.M. and Cramton, P., 2011. Auction Design for Wind Rights, Report to Bureau of Ocean Energy
Manag...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kimmo Ollikka, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT - Investointien vaihtoehtoiset rahoitusmallit: Miten (uusiutuvan energian) huutokauppa toimisi parhaiten? - 23.5.2017 - Smart Energy Transition

153 views

Published on

Kimmo Ollikka, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT - Investointien vaihtoehtoiset rahoitusmallit: Miten (uusiutuvan energian) huutokauppa toimisi parhaiten? - 23.5.2017 - Sähkömarkkinat murroksessa – miten investoinnit rahoitetaan? - Aalto-yliopisto - Kauppakorkeakoulu - Smart Energy Transition

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kimmo Ollikka, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT - Investointien vaihtoehtoiset rahoitusmallit: Miten (uusiutuvan energian) huutokauppa toimisi parhaiten? - 23.5.2017 - Smart Energy Transition

 1. 1. Investointien vaihtoehtoiset rahoitusmallit: Miten (uusiutuvan energian) huutokauppa toimisi parhaiten? Kimmo Ollikka Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Smart Energy Transition –seminaari 23.5.2017
 2. 2. Kysymyksiä? • Miksi uusiutuvaa energiaa tulee tukea? • Mitä hyötyä on uusiutuvan energian huutokaupoista? • Miten uusiutuvan energian huutokaupat tulisi toteuttaa?
 3. 3. Miksi uusiutuvaa energiaa tulee tukea?
 4. 4. Ilmastonmuutos – kaksi ulkoisvaikutusta • Kasvihuonekaasujen negatiivinen ulkoisvaikutus – Kasvihuonekaasujen ympäristöhaitta – Ratkaisu: hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu – Ongelma: EU:n päästökaupan hinnat liian alhaalla • Teknologisen muutoksen positiivinen ulkoisvaikutus – Teknologioiden kehitykseen ja käyttöönottoon liittyvä oppiminen alentaa kustannuksia pitkällä aikavälillä – Tiedon läikkyminen muiden käyttöön ei kannusta yrityksiä tutkimukseen tai investointeihin – Ongelma: ohjauskeinojen valinta, kohdentaminen ja tason määrittely
 5. 5. Ohjauskeinojen vaikutuksia: Tuet uusiutuvan energian tuotannolle ja investoinneille • Syöttötariffi (takuuhinta) – Poistaa investointiriskiä – Voidaan räätälöidä teknologiakohtaisesti – Kallis, johtaa yli-investointeihin? • Syöttöpreemio (kiinteä lisä sähkön hinnan päälle) – Takuuhintaan verrattuna enemmän riskiä investoijalle – Voidaan räätälöidä teknologiakohtaisesti – Kallis, halvempi kuin tariffi? • Sertifikaattimarkkina – Poistaa osittain hinnoitteluongelman – Suosii kypsiä teknologioita • Tarjouskilpailut – Poistaa osittain (kokonaan?) hinnoitteluongelman – Voidaan räätälöidä teknologiakohtaisesti – Design vaatii tarkkuutta
 6. 6. Teknologioiden leviäminen ja käyttöönotto: Uusiutuvan energian kapasiteetti kasvaa - vuonna 2016 globaali kapasiteetti yhteensä noin 2 TW Lähde: Irena
 7. 7. Ohjauskeinojen vaikutuksia: Vakaat markkinanäkymät edistävät uusituvan energian teknologioiden innovointia • Vihreän energian velvoitteet ja sertifikaattimarkkinat ovat lisänneet erityisesti kypsien teknologioiden kuten tuulivoiman innovointia. • Räätälöidyt syöttötariffit ovat edistäneet korkeiden kustannusten teknologioiden, kuten aurinkovoiman innovointia. • Kilpailu sähkömarkkinoilla ja teknologiatuottajien välillä sekä globaali teknologiakysyntä lisää innovointia. • Ilmastosopimuksilla merkittävä vaikutus uusiutuvan energian innovointiin ja investointeihin.
 8. 8. Teknologioiden kehittäminen: Puhtaiden energiateknologioiden patentointi kasvaa yleistä patentointia nopeammin Lähde: OECD, Patent applications filed under the PCT (http://stats.oecd.org/)
 9. 9. Miten mitata tiedon läikkymistä? Tuloksia patenttien viittausaineistoista • Puhtaiden energiateknologioiden patentteihin viitataan useammin kuin ”likaisten” teknologioiden patentteihin (Dechezleprêtre ym. 2014) • Uusiutuvan energian teknologioista tuulivoima-, varastointi- ja aurinkovoimateknologioiden patentteihin viitataan useimmin (Noailly & Shestalova 2016) • Energiamurros: Patentteihin, jotka ovat sekä uusiutuvan energian teknologioita että ICT-teknologioita, viitataan useammin kuin pelkästään uusiutuvan energian teknologioiden patentteihin (SET-hanke)
 10. 10. Tapaustutkimus: Syöttötariffijärjestelmä Suomessa - tuulivoima Laitoksia Nimellisteho Tukeen oikeutettu tuotanto Tukimäärä Tuki/tuotanto Voimalatyyppi (lkm) (MVA) (GWh) (Milj. €) (€/MWh) Metsähake 45 3 299 1 739 30.4 17.5 Tuulivoima 89 1 475 2 599 130.3 50.1 Biokaasu 3 6 21 2.0 92.8 Puupolttoaine 1 1 2 0.1 70.1 Kaikki yhteensä 138 4 781 4 361 162.7 37.3 • Vuodesta 2011 lähtien mm. uudelle tuulivoimalle on maksettu takuuhintaa 83,5 €/MWh – korotettu kolmelle ensimmäiselle vuodelle 105,3 €/MWh, poistui 2015 lopussa – tuulivoiman syöttötariffin kapasiteettiraja 2500 MVA • Vuonna 2016:
 11. 11. Tuulivoimakapasiteetti – Pohjoismaat Ruotsin sertifikaatti- markkina käynnistyy Suomen syöttötariffi- järjestelmä voimaan
 12. 12. Tuulivoimatuotannon tuet – Suomi vs. Ruotsi
 13. 13. Uusiutuvan energian (tuulivoiman) tukeminen – Kokemuksia Suomesta • Syöttötariffi on osoittautunut verrattain kalliiksi tukimuodoksi. • Tuulivoiman syöttötariffin kapasiteettiraja 2500 MVA täyttynyt. • Uusiutuvien energiateknologioiden patentointi on Suomessa kuitenkin suhteellisen vähäistä. Mutta • Syöttötariffi on saanut paljon tuulivoimaprojekteja käyntiin – Tuulivoimahankkeita olisi syntynyt alemmallakin tuella. • Uusiutuvien energiateknologioiden tukeminen ja leviäminen kasvattaa samalla älyverkkojen tarvetta ja vauhdittaa niiden kehitystä. – Suhteessa muihin maihin suomalaiset yritykset ja tutkimusyhteisöt patentoivat paljon ratkaisuja rakennusten energiateknologioissa ja älyverkkoteknologioissa.
 14. 14. Mitä hyötyä on uusiutuvan energian huutokaupoista?
 15. 15. Uusiutuvan energian kilpailutuksen hyötyjä (hyvin suunniteltuna) • Oikean hinnan/tukitason löytäminen – Paljastaa uusiutuvan energian tuottajien tuotantokustannukset ja auttaa tehokkaan tukitason asettamisessa – Reagoi hintojen muutoksiin (peräkkäiset kilpailutukset) – Alentaa yhteiskunnan kustannuksia • Joustavuus – Kilpailutuksessa voidaan ottaa huomioon sähköntuotantojärjestelmän reunaehdot, kehitystarpeet ja olosuhteet • Mahdollistaa sekä hintojen, että määrien kontrollin • Avoin, kilpailua edistävä ja investointiriskejä pienentävä mekanismi
 16. 16. Kilpailutuksen ongelmia (huonosti suunniteltuna) • Projektien toteutumattomuus – Ylioptimistiset odotukset ja siten ”alhaiset tarjoukset” (mm. UK, Ranska, Portugali) • Vähäinen kilpailu -> markkinavoima • Vähäinen teknologinen diversiteetti, kun teknologianeutraali kilpailutus – Suosii kypsiä teknologioita • Korkeat transaktio- ja hallinnolliset kustannukset – Erityisesti monimutkaisissa kilpailutuksissa
 17. 17. Miten uusiutuvan energian huutokaupat tulisi toteuttaa?
 18. 18. Kilpailutuksen design 1. Mitä, kuinka paljon ja milloin kilpailutetaan 2. Kilpailutukseen osallistumisen esivaatimukset 3. Mikä on kilpailutuksen tapa 4. Velvoitteet
 19. 19. 1. Mitä, kuinka paljon ja milloin kilpailutetaan • Teknologianeutraali vai valikoitu kilpailutus – Eri kehitysvaiheessa olevilla teknologioilla eri kustannusrakenteet ja epävarmuudet tulevista kustannuksista – Varhaisessa kehitysvaiheessa olevien teknologioiden tukeminen saattaa tuottaa positiivisia ulkoisvaikutuksia – Teknologianeutraalit huutokaupat lisäävät kilpailua, mutta suosivat kypsiä teknologioita – Liian jakautuneet huutokaupat heikentävät tehokkuutta • Yksittäinen vai perättäisiä huutokauppoja – Yksittäinen huutokauppa lisää kilpailua, mutta voi myös estää pienten laitosten osallistumisen – Monta peräkkäistä (ennakkoon aikataulutettua) huutokauppaa edistää hinnan paljastumista, vähentää yritysten riskiä ja parantaa hankkeiden suunnittelua, mutta voi heikentää kilpailua • Kiinteä tarjonta / hintaan tai budjettiin sidottu tarjonta – Eri teknologioiden välisen tarjonnan suhteita voidaan sopeuttaa kilpailutuksen kuluessa • Takuuhinta / sähkön hinnan päälle maksettava kiinteä preemio – Preemiossa suurempi riski -> hinnoitellaan mukaan tarjoukseen
 20. 20. 2. Kilpailutukseen osallistumisen esivaatimukset • Kilpailutukseen osallistumisen esivaatimukset – Hankeen vetäjän luotettavuus – Sijaintivaatimukset – Teknologiset vaatimukset – Hankkeen koko – Vaatimukset esim. lupaprosessien suhteen: rakennuslupa, YVA, verkkoliitäntä, muut luvat – Muita hankkeelle asetettavia vaatimuksia, kuten esim. kotimaisuusaste. • Tiukat esivaatimukset – parantavat hankkeiden toteutumisen todennäköisyyttä – poistavat spekulatiivisia ja ”vääriä” huutoja – mutta alentavat osallistumista ja kilpailua sekä lisäävät hallinnollisia kustannuksia • Esimerkki: Tanskan off-shore tuulivoiman kilpailutuksessa viranomainen valmistelee voimalaitosalueen ja sen lupaprosessin mahdollisimman valmiiksi
 21. 21. 3. Mikä on kilpailutuksen tapa • Suljettu vai dynaaminen huutokauppa: – Yksi yksikkö: first-price, second-price, English, Dutch – Monta yksikköä: uniform price, ”pay-as-bid”, descending-clock auction, hybrid two-stage auction • Mikäli huudettavan kohteen arvosta on suurta epävarmuutta, dynaamiset huutokauppamuodot parantavat hinnanmuodostusprosessia • Suljetut huutokaupat ovat yksinkertaisempia ja vähentävät transaktio- ja hallinnollisia kustannuksia • Markkinavoiman estäminen – Reservihinnoittelu – Yksitäisen osallistujan maksimikapasiteetti
 22. 22. Tarjouksen muodostuminen: Hankekehittäjällä yksi projekti MW MW Pay–as-bid, tarjoushinta Uniform price, selvityshinta [ ]E p Voitto [ ]E p Tukitaso, jolla hanke kannattava Tarjous: PAB Tarjous: UPA
 23. 23. Tarjouksen muodostuminen: Hankekehittäjällä monta projektia MW MW Pay–as-bid, tarjoushinta Uniform price, selvityshinta [ ]E p [ ]E p
 24. 24. 4. Velvoitteet • Kilpailutuksen voittaneiden hankkeiden kanssa laaditaan sopimus (vaatimukset määritelty etukäteen) – Tuen määrä, pituus, tuotantovelvoite – Hankkeen valmistumisen aikataulu • Esimerkiksi UK:ssa (1990-98) suuri osa kilpailutuksessa voittaneista hankkeista toteutunut • Hankkeen toteutumiselle asetettava rangaistuksia, mikäli hanke viivästyy tai ei toteudu • Kilpailuun osallistuvia laitoksia voidaan velvoittaa maksamaan talletus (performance bond), jonka viranomainen lunastaa, mikäli hanke ei toteudu • Mikäli tuotantovelvoite – rangaistus velvoitteen alittamisesta – kompensaatio velvoitteen ylittämisestä
 25. 25. Kilpailutuksen yksityiskohdilla erisuuntaisia vaikutuksia osallistujien odotusarvoisiin kustannuksiin ja strategioihin kilpailutuksessa (esim. Kreiss ym. 2017)
 26. 26. Esimerkki: Saksan aurinkovoiman huutokauppakokeilu (Voss & Madlener 2017)
 27. 27. Aurinkovoiman huutokauppahintoja 2010-2016
 28. 28. Tuulivoiman (onshore) huutokauppahintoja 2010- 2016
 29. 29. Uusiutuvan energian huutokaupat Suomessa • Energiamurros on väistämätön – Uusiutuvan energian tukeminen edesauttaa energiamurrokseen liittyvien uusien teknologioiden kehityksessä • Hankeputkessa paljon tuulivoimahankkeita – mahdollistaa hyvät olosuhteet kilpailutukselle • Tuulivoimahankkeet eri vaiheessa lupa- / rakennusprosessia – Peräkkäiset huutokaupat, tarkasti määritelty aikataulutus – Vähentää hankekehittäjien riskiä ja parantaa hinnanmuodostuksen luotettavuutta • Kuinka kauan uusiutuva energia tarvitsee tukea – ovatko huutokaupat jatkossa markkinatuottoa tasaava mekanismi? – Saksan merituulivoiman huutokaupoissa jo nollatarjouksia. • Mahdollisuus kokeiluihin? – Huutokauppatapa – Esivaatimukset
 30. 30. Kiitos kimmo.ollikka@vatt.fi
 31. 31. Kirjallisuutta Ausubel, L.M. and Cramton, P., 2011. Auction Design for Wind Rights, Report to Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement. Dechezleprêtre, A., Martin, R., Mohnen, M., 2014. Knowledge Spillovers from Clean and Dirty Technologies: A Patent Citation Analysis. CEP Discussion Paper No 1300. Del Río, P. & Linares, P., 2014. Back to the Future? Rethinking Auctions for Renewable Electricity Support. Renewable and Sustainable Energy Reviews 35, 42-56. Fraunhofer ISE 2015. Current and Future Cost of Photovoltaics. Long-term Scenarios for Market Development, System Prices and LCOE of Utility-Scale PV Systems. Study on behalf of Agora Energiewende. IRENA 2015. Renewable Energy Auctions: A Guide to Design. International Renewable Energy Agency. IRENA 2017. Renewable Energy Auctions: Analysis 2016. International Renewable Energy Agency. Kreiss, J., Ehrhart, K.-M., and Haufe, M.-C., 2017. Appropriate design of auctions for renewable energy support - Prequalifications and penalties. Energy Policy 101, 512–520. Noailly, J., and Shestalova, V., 2016. Knowledge spillovers from renewable energy technologies: Lessons from patent citations. Environmental Innovation and Societal Transitions. In Press. Voss, A. and Madlener, R., 2017. Auction Schemes, Bidding Strategies and the Cost-Optimal Level of Promoting Renewable Electricity in Germany. The Energy Journal, Vol. 38 (SI1), 229-264.

×