Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hướng dẫn verify tài khoản paypal

Hướng dẫn verify tài khoản Paypal sử dụng thẻ SmartCash Visa
Trước hết quý vị hãy tạo tài khoản Paypal

Sau đó add thẻ SmartCash Visa vào tài khoản Paypal của quý vị

Chọn confirm thẻ tín dụng hoăc ghi nợ để get verified
SmartCash Visa Verify Paypal

Paypal sẽ thông báo đã charge tiền trên thẻ SmartCash Visa của quý vị
SmartCash-Visa-Verify-Paypal-charged

Bây giờ đăng nhập tài khoản SmartCash Visa để lấy CODE
SmartCash-Visa-Verify-Paypal-CODE

SmartCash-Visa-Verify-Paypal-CODE

Hãy ghi lại 4 số sau chữ PP và nhập chúng vào để verify tài khoản Paypal
SmartCash-Visa-Verify-Paypal-enter-CODE

SmartCash-Visa-Verify-Paypal-enter-CODE

Chúc mừng, tài khoản Paypal của quý vị đã được verify
SmartCash-Visa-Verify-Paypal-enter-CODE-finish

SmartCash-Visa-Verify-Paypal-enter-CODE-finish

Xin mời xem thêm các hướng dẫn sử dụng thẻ Smartcash Visa tại trang web Chìa Khóa Vàng


  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hướng dẫn verify tài khoản paypal

  1. 1. Hướng dẫn verify tài khoản Paypal Sử dụng thẻ SmartCash Visa
  2. 2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN • Trước hết quý vị hãy tạo tài khoản Paypal • Sau đó add thẻ SmartCash Visa vào tài khoản Paypal • Chọn confirm thẻ tín dụng hoăc ghi nợ để get verified
  3. 3. CHẤP NHẬN THANH TOÁN • Paypal sẽ thông báo đã charge $1.95 trên thẻ SmartCash Visa của quý vị • Lưu ý tiền trên thẻ phải còn đủ cho giao dịch này
  4. 4. ĐĂNG NHẬP SMARTCASH • Bây giờ đăng nhập tài khoản SmartCash Visa để lấy CODE • Ghi lại 4 số trước chữ CODE trong ví dụ là 1701 • Số tiền tương ứng với $1,95 là 41.615 đồng
  5. 5. NHẬP CODE VÀO TÀI KHOẢN • Hãy nhập 4 số đã ghi lại ở bước trên vào ô Enter PayPal code để verify tài khoản Paypal
  6. 6. TÀI KHOẢN PAYPAL ĐÃ XÁC THỰC • Chúc mừng, tài khoản Paypal của quý vị đã được verify bằng thẻ SmartCash Visa
  7. 7. SMARTCASH VISA • Thẻ SmartCash Visa có thể dùng thanh toán online • Chuyển tiền giữa các cá nhân qua số điện thoại di động • Verify các loại tài khoản – Paypal – Moneybookers – Payza – …
  8. 8. THÔNG TIN THÊM https://smartcash.vpb.com.vn https://www.bancore.com http://www.facebook.com/VPBankSmartCash http://www.youtube.com/smartcashvisa http://www.slideshare.net/SmartCash http://www.chiakhoavang.vn Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank. Trụ sở chính: 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 043.9288880. Fax: 043.9288867. Email: customercare@vpb.com.vn

×