HD thue server sunflower phong phu

598 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HD thue server sunflower phong phu

  1. 1. CTY  TNHH  TM  PTCN  HOA  HƯỚNG  DƯƠNG   CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM   Số:270/HĐSUN/PHONGPHU   Độc  lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc     HỢP  ĐỒNG  CHO  THUÊ  MÁY  CHỦ   - Căn  cứ  Bộ  luật  Dân  sự  số  33/2005/QH11  ngày  14/6/20005;   - Căn  cứ  Luật  Thương  mại  số  36/2005/QH11  ngày  14/6/2005;   - Căn  cứ  vào  nhu  cầu  và  khả  năng  của  hai  Bên.  Hôm  nay,  ngày  01  tháng  08  năm  2012,  tại  TP.  Hồ  Chí  Minh,  chúng  tôi  gồm:  BÊN  SỬ  DỤNG  DỊCH  VỤ  (Bên  A):  CÔNG  TY  CỔ  PHẦN  DỆT  GIA  DỤNG  PHONG  PHÚ  Người  đại  diện     :  Ông  :    PHẠM  XUÂN  TRÌNH                                                        Chức  vụ:  Tổng  Giám  Đốc  Địa  chỉ:   :  48  Tăng  Nhơn  Phú,  KP3,  P.Tăng  Nhơn  Phú  B,  Q.9,  Tp.  Hồ  Chí  Minh    Mã  số  thuế   :  0304939602                                                                                                                          Điện  thoại:      083  640  0067                                                                                                                                                                                BÊN  CUNG  CẤP  DỊCH  VỤ  (Bên  B):    CÔNG  TY  TNHH  THƯƠNG  MẠI  PHÁT  TRIỂN  CÔNG    NGHỆ  HOA  HƯỚNG  DƯƠNG  Người  đại  diện     :  Ông  NGUYỄN  NHẤT  THANH                                                  Chức  vụ:  Giám  Đốc  Địa  chỉ:   :  P11  Đường  D2,  Văn  Thánh  Bắc,  P.25,  Q.  Bình  Thạnh,  Tp.  Hồ  Chí  Minh  Điện  thoại   :  54222366                                                                                                                                    Fax  :  54222366  Số  tài  khoản   :  14022817498015  tại  Ngân  hàng  TMCP  Kỹ  Thương  Việt  Nam  –  PGD  Phan  Đình  Phùng  Tp.HCM  Mã  số  thuế   :  0304939602  Bên  A  cần  thuê  01  máy  chủ  của  Bên  B  Bên  B  là  công  ty  hoạt  động  trong  lĩnh  vực  cung  cấp,  cho  thuê  máy  chủ  và  giải  pháp  quản  lý  doanh  nghiệp.  Sau  khi  thảo  luận,  hai  bên  đồng  ý  ký  Hợp  Đồng  với  các  điều  khoản  sau  :  ĐIỀU  1:  NỘI  DUNG  VÀ  GIÁ  TRỊ  HỢP  ĐỒNG  1.1 Nội  dung  Hợp  Đồng:  Bên  A  có  nhu  cầu  và  Bên  B  đồng  ý  cho  Bên  A  thuê  một  (1)  máy  chủ  và  giá  trị  nêu  tại  Điều  1.2    1.2 Giá  trị  hợp  đồng  :     Đơn  Giá   Thành  Tiền   STT   Dịch  Vụ   Số  Lượng   Thời  Hạn     (  VNĐ/  tháng)   (VNĐ)     Thuê  máy  chủ:   IBM  Tower  X  3400M2,   1.   2,000,000   01  Server   12  Tháng   24,000,000   Intel_Xeon  Quad  Core  E5520   2.26Ghz  Ram  8GB,  SAS  146GB-­‐ Raid  1-­‐  Backup  2  lần/tuần  TỔNG  CỘNG   24,000,000  THUẾ  GTGT  (10%)   2,400,000  TỔNG  CỘNG  (VNĐ)   26,400,000  Bằng  chữ:    Mười  chín  triệu  tám  trăm  nghìn  đồng  chẵn.     Khoản  Mục   Thông  Số  Kỹ  Thuật  1.  Không  gian  server   Tower  system  server  =  1U  2.  Cổng  internet  quốc  tế   01  Mbp  3.  Lưu  lượng  Băng  thông  trong  nước   Không  giới  hạn  4.  Lưu  lượng  Băng  thông  quốc  tế  (tháng)   1.000  GB  5.  Công  suất  nguồn  điện   300W  6.  Ổ  cắm  mạng   01  Gbps  7.  Địa  chỉ  IP   01  8.  Hổ  trợ  kỹ  thuật   24  x  7    ĐIỀU  2:  THANH  TOÁN  :    2.1   Hình  thức  thanh  toán:  tiền  mặt,  hoặc  chuyển  khoản.     Tài  khoản  thụ  hưởng  :   - CÔNG  TY  TNHH  TM  PTCN  HOA  HƯỚNG  DƯƠNG.   - Địa  chỉ        :  P11  Đường  D2,Văn  Thánh  Bắc,  P.25,  Q.  Bình  Thạnh,  Tp.HCM.  Hợp  Đồng  Dịch  Vụ  Cho  Thuê  Máy  Chủ  -­‐  Phần  Mềm  Quản  Lý  Doanh  Nghiệp  DMS-­‐ERP   Trang  1      
  2. 2. - Tài  khoản                  :  14022817498015     - Tại                                            :  Ngân  Hàng  TMCP  Kỹ  Thương  Việt  Nam  PGD  Phan  Đình  Phùng,  chi  nhánh  thành  phố  Hồ  Chí  Minh.   2.2      Phương  thức  thanh  toán:   Hợp  đồng  có  hiệu  lực  12  tháng  kể  từ  ngày    01/08/2012  .   1.1 Thanh  toán  đợt  1  (06  tháng):  Thanh  toán  ngay  sau  khi  ký  Hợp  Đồng:  13,200,000đ  (Mười  ba  triệu  hai  trăm  nghìn  đồng  chẵn).   1.2 Thanh  toán  đợt  2:  Thanh  toán  trước  ngày  01/01/2013  số  tiền  là:  13,200,000đ  (Mười  ba  triệu  hai  trăm  nghìn  đồng  chẵn).   § Ghi  chú:  Hóa  đơn  hợp  lệ  cho  phần  giá  trị  hợp  đồng  được  thanh  toán  từng  đợt  .   ĐIỀU  3:  QUYỀN  VÀ  NGHĨA  VỤ  BÊN  A   3.1  Quyền  của  Bên  A:   a. Được  Bên  B  cung  cấp  dịch  vụ  theo  thỏa  thuận  trong  Hợp  đồng  này.   b. Sử  dụng  và  bảo  quản  theo  đúng  hướng  dẫn  Kỹ  Thuật  của  Bên  B.   c. Yêu  cầu  tạm  ngừng,  hoặc  chấm  dứt  việc  sử  dụng  dịch  vụ  của  Bên  B  nếu  Bên  A  không  có  nhu  cầu  sử  dụng  dịch  vụ  tiếp  tục,  hoặc  do   Bên   B   vi   phạm   các   thỏa   thuận   trong   Hợp   đồng   này   mà   không   chịu   khắc   phục   trong   vòng   ba   mươi   (30)   ngày   kể   từ   ngày   phát   sinh   hành  vi  vi  phạm.   d. Khiếu  nại  những  sai  sót  trong  việc  cung  cấp  dịch  vụ  của  Bên  B  (nếu  có).   3.2  Nghĩa  vụ  của  Bên  A:       c. Thanh  toán  đầy  đủ,  và  đúng  hạn  các  khoản  cước  phí  theo  quy  định  trong  Hợp  đồng  này  tính  đến  ngày  chấm  dứt  Hợp  đồng  (kể  cả   trong  thời  gian  chờ  giải  quyết  khiếu  nại).   d. Không  được  kinh  doanh,  sang  nhượng  lại  dịch  vụ  dưới  mọi  hình  thức.   e. Thông  báo  ngay  cho  Bên  B  khi  có  sự  cố  về  kết  nối  để  Bên  B  kịp  thời  xử  lý.   ĐIỀU  4:  QUYỀN  VÀ  NGHĨA  VỤ  BÊN  B   4.1  Quyền  của  Bên  B:   a. Được  Bên  A  thanh  toán  đầy  đủ  và  đúng  hạn  theo  quy  định  tại  Hợp  đồng  này.   b. Có  quyền  từ  chối,  và  yêu  cầu  Bên  A  cung  cấp  lại  thông  tin  thay  cho  các  thông  tin,  hình  ảnh  đã  cung  cấp  thiếu  chính  xác,  vi  phạm   pháp  luật,  hoặc  đạo  đức,  thuần  phong  mỹ  tục  Việt  Nam.   c. Tạm  ngưng  cung  cấp  dịch  vụ  nếu  có  bằng  chứng  cho  thấy  Bên  A  sử  dụng  Server  vào  mục  đích  vi  phạm  các  quy  định  của   pháp  luật  về  quản  lý  và  sử  dụng  tài  nguyên  Internet,  hoặc  Bên  A  vi  phạm  nghĩa  vụ  thanh  toán  cho  Bên  B  theo  quy  định   tại  Hợp  đồng  này.     d. Đơn  phương  chấm  dứt  Hợp  đồng  nếu  Bên  A  vi  phạm  nghĩa  vụ  quy  định  tại  Hợp  đồng  này  mà  không  chịu  khắc  phục  trong  vòng  ba   mươi  (30)  ngày  kể  từ  ngày  nhận  được  thông  báo  yêu  cầu  khắc  phục  hành  vi  vi  phạm  của  Bên  B.   e. Yêu  cầu  Bên  A  thanh  toán  đầy  đủ  các  khoản  nợ  đọng  khi  chấm  dứt  Hợp  đồng  (nếu  có).   4.2 Nghĩa  vụ  của  Bên  B:       a. Cung  cấp  dịch  vụ  cho  Bên  A  như  thỏa  thuận  trong  Hợp  đồng  này.     b. Khi  Server  của  Bên  A  gặp  sự  cố  kỹ  thuật,  thì  Bên  B  có  trách  nhiệm  báo  ngay  cho  Bên  A  biết  để  Bên  A  kịp  thời  khắc  phục  sự  cố.     c. Giải  quyết  các  khiếu  nại  của  Bên  A.  Bảo  đảm  Sever  bên  A  hoạt  động  24/24.   d. Thông   báo   bằng   văn   bản   cho   Bên   A   biết   trước   tối   thiểu   là   mười   lăm   (15)   ngày   nếu   Bên   B   muốn   tạm   ngừng   cung   cấp   dịch   vụ   cho   Bên  A,  hoặc  muốn  chấm  dứt  việc  cung  cấp  dịch  vụ  cho  Bên  A.     e. Khi  bên  A  ngưng  sử  dụng  dịch  vụ  của  bên  B,  bên  B  hỗ  trợ  cài  đặt,  chuyển  toàn  bộ  dữ  liệu  trên  server  của  bên  B  qua  server  mới   của  bên  A  hoàn  toàn  miễn  phí  lần  đầu  tiên.    ĐIỀU  5:  PHẠT  VI  PHẠM  HỢP  ĐỒNG  5.1 Hợp   đồng   này   sẽ   chấm   dứt,   và   tự   động   thanh   lý   sau   khi   hết   thời   hạn   quy   định   tại   Điều   2   Hợp   đồng   này   mà   hai   Bên   không   còn   nghĩa   vụ  gì  với  nhau,  và/hoặc  hai  Bên  không  có  tranh  chấp  hay  khiếu  nại  gì.   ĐIỀU  6:  ĐIỀU  KHOẢN  CHUNG   Hợp  đồng  này  có  thời  hạn    như  tại  Điều  2.2,  và  tự  động  thanh  lý  kể  từ    ngày  hết  hạn  hợp  đồng  theo  thời  hạn  nêu  trên  hoặc  kể  từ  thời  điểm   hai  bên  chấm  dứt  HĐ  trước  thời  hạn  mà  hai  Bên  không  còn  nghĩa  vụ  gì  với  nhau,  không  có  tranh  chấp  hay  khiếu  nại  gì.   Khi  chấm  dứt  Hợp  đồng,  mọi  khoản  nợ  giữa  hai  Bên  phải  được  thanh  toán  đầy  đủ.   Hai  Bên  cam  kết  thực  hiện  đúng  các  điều  khoản  trong  Hợp  đồng  này.  Mọi  sửa  đổi,  bổ  sung  Hợp  đồng  phải  được  lập  thành  văn  bản,  và  có   chữ  ký  xác  nhận  của  Đại  diện  có  thẩm  quyền  của  hai  Bên.  Các  văn  bản  này  là  một  phần  không  thể  tách  rời  của  Hợp  đồng.     Trong  quá  trình  thực  hiện  Hợp  đồng,  nếu  phát  sinh  tranh  chấp,  thì  hai  Bên  sẽ  cùng  bàn  bạc  để  tìm  cách  giải  quyết  trên  tinh  thần  bình  đẳng,   hợp   tác,   đôi   Bên   cùng   có   lợi.   Trường   hợp   không   đạt   được   thỏa   thuận,   thì   một   trong  các   Bên   đều   có   quyền   yêu   cầu   Tòa   án   nhân   dân   cấp   có   thẩm  quyền  nơi  bị  đơn  có  trụ  sở  chính  giải  quyết.  Phán  quyết  của  Tòa  có  giá  trị  thi  hành  đối  với  các  Bên.  Án  phí  do  Bên  có  lỗi  chịu.     Hợp  đồng  này  được  lập  thành  hai  (02)  bản,  các  bản  có  giá  trị  pháp  lý  như  nhau.  Mỗi  Bên  giữ  một  (01)  bản.         Hợp  Đồng  Dịch  Vụ  Cho  Thuê  Máy  Chủ  -­‐  Phần  Mềm  Quản  Lý  Doanh  Nghiệp  DMS-­‐ERP   Trang  2      

×