SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Download to read offline
Poema: ODA A LA PÀTRIA Bonaventura Carles Aribau Sílvia Montals
Oda a la pàtria 	A Déusiau, turons, per sempre á Déusiau; 	 O serrasdesiguals, que allí en la patria miaDelsnuvols é del cel de lluny vos distingiaPer lo repos etrern, per lo color mes blau. Adéu tú, vellMontseny, que dés ton altpalau,Com guarda vigilantcubert de boyra é neu,Guaytats per un forat la tomba del Jueu,E al mitg del mar immens la mallorquina nau. 	Jo ton superbefrontconeixiallavors,Comconeixerpogués lo front de mosparents;Coneixia també lo só de los torrentsCom la veu de ma mare, ó de monfill los plors. Mes arrancatdesprés per falsperseguidorsJa no conech ni sentcom en millors vegadas:Axid´arbremigrat á terras apartadasSon gustperden los fruits, é son perfum las flors.
 ¿Qué val que m´hajatret una enganyosasortA veurer de mes prop las torres de Castella,Si'lcantdelstrovadors no sent la miaorella,Ni desperta en monpit un generosrecort ? En va á mondolspais en ales jo'mtrasport,E veig del Llobregat la platja serpentina;Que fora de cantar en llenguallemosinaNo m´queda mes plaher, no tinchaltreconort. Pláume encara parlar la llenguad´aquellssabisQue omplirenl´univers de llurscostums é lleys,La llenguad´aquellsforts que acatáren los Reys,Defenguérenllursdrets, venjárenllursagravis. Muyra, muyral´ingrat que al sonar en sosllabisPer estranyaregiól´accentnatiu, no plora; 	Que al pensar en sosllars no s´consum ni s´anyora,Ni cull del mursabrat las liras delsseus avis.
En llemosísoná lo meu primer vagit,Quant del mugrómatern la dolçalletbebia;En llemosí al Senyorpregaba cada dia,E cántichsllemosinssomiaba cada nit. 	Si quant me trobo sol, parl ab monesperit,En llemosiliparl, que llenguaaltra no sent,E ma boca llavors no sap mentir, ni ment,Puix surten mas rahons del centre de monpit. Ix,doncs, per a expressarl'afecteméssagratQue puga l'home en cor gravar la mà del celOh llengua a mossentitsmésdolça que la mel,Que em tornes les virtuts de mainnocentaedat. Ix, e crida pelmón que maimoncoringratCessarà de cantar de monpatró la glòriaE passe per taveu son nom e samemòriaAls propis, alsestranys, a la posteritat.  
Autor i localització:   Aquest poema va ser escrit per Bonaventura Carles Aribau(1798-1862) lluny de Catalunya, quantreballava a Madrid a les ordres del seupatró. El poema es va publicar a la revista “El Vapor” al 1833. Es va convertir en el símbold'arrencada de la Renaixença per 2 motius: Exaltació del paisatge Primer poeta cultedels gustos romàntics El poema fa una evocació a lapàtria.
El poemaés un elogique es fonamenta en: L’enyorament de la llengua catalana com a símbol de la pàtria. La valoració de la llengua com a una eina útil per expressar sentiments. Segons Carles Riba el poema té 2 temes: Tema general: l'evocació de la pàtria Tema especial: l'elogi de Gaspar de Remisa (determina el moviment general). Tema:
Mètrica És un poema que consta de: 6 octavesreials 8 versos alexandrins(12 síl·labes) Amb cesura 6+6 I 2 hemistiquismasculins. La rima ésconsonant, masculina i femenina. L'estructuraés: ABBA ACCA- DEED DFFD - GHHG GIIG - JKKJ JLLJ - MBBM MNNM - OPPO OQQO.
1ª part: (2 primeresestrofes) Introduccióal tema. El poeta explica l’allunyament de la pàtria. Es troba sol i enyoradís. 1ª estrofa: Repàs a la geografiadelsPaïsosCatalans: Montserrat, Montseny, Montjuïci les Illes Balerars. 2ª estrofa: Identifica el front de la pàtria(Montseny) ambelsparents (elsseus pares) i el so delstorrentsamb la veu de la seva mare i elsplors del seufill, és a dir, els afectes méspropers. Estructura
2ª part: (3ª estrofa) L’autor explica que l’única cosa que el consola, mentreestàlluny de la pàtria, és el record de la llengua catalana. 3ª estrofa: El poeta justifica el perquè de la seva partida de Catalunya (una enganyosasort). Es queixad'havermarxatperquèja 	no sent cantar en català, que ésl'única 	cosa que el consolaria.
3ª part: (4ª i 5ª estrofa) ,[object Object],4a estrofa: Justificacióhistòricade la importància de la pròpiallengua: Llenguadelssavis que van ferconstums i lleis Llenguadelsforts que acataren els reis i defenguerenelsdrets. La llengua del gran Impericatalanoaragonès de l'EdatMitjana. La resta de la cobla és una maledicció: diu que moril'ingratcatalà que en sentir algú parlar en la sevallengua no plora i s'enyora de casa seva.
5a estrofa: Continua parlant de la importància de la llengua. Elcatalàque serveix per: Pregar a Déu Somiar cada nit Parlar ambellmateix… És la llengua del pensament i és la llengua de la veritat, perquè no pot mentir qui parla amb la llengua del cor. 4a part: 6a estrofa 6ª estrofa: Es fa una conclusió de la llengua: Ha de sortirsurtdins per expressarels afectes perquèés una llenguadolçacom la mel. Després el poeta s’adreça a Gaspar de Remisa: "cessarà de cantar de monpatró la glòria", on "patró", en realitat, voldir "pàtria.
Hipèrbole: el poema és una exageració, bé marcada per la gran abundància d’interrogacions i invocacions. Metàfores: Elsturons de serresdesiguals(metàfora de Montserrat) Altpalau(metàforat delMontsenyque estàvigilant i guarda la tomba del jueu, metàfora de Montjuïc) La mallorquina nau(metàfora de les Illes Balears) ,[object Object]
 Paral·lelisme: adéu-siau turons, per sempre adéu-siau", "per lo repòs etern, per lo color més blau. Figures retòriques
Metonímia: Les torres de Castellasón una metonímia de tota la regió central espanyola. Interrogacionsretòriques: Qué val que m´hajatret una enganyosasort a veurer de mes prop las torres de Castella,Si'lcantdelstrovadors no sent la miaorella,Ni desperta en monpit un generosrecort ? Anàfores: ixdoncs, ix e crida // adéusiau, adéu Hipèrbatons: son gustperdent los fruits e son perfum les flors.
La lira abandonada (aquestinstrument musical éssímbol de la poesia des delsSalmsde la Bíblia ), La identificació del paisatgeamb la problemàtica personal. El fat o destí perseguidor. L'enyorament de la pàtriaperduda. Elements romàntics

More Related Content

What's hot

Presentació Oral Tdr
Presentació Oral TdrPresentació Oral Tdr
Presentació Oral Tdrcelia_grn
 
En la mort d'un jove joan maragall - ona centella 2.2
En la mort d'un jove  joan maragall - ona centella 2.2En la mort d'un jove  joan maragall - ona centella 2.2
En la mort d'un jove joan maragall - ona centella 2.2joanmolar
 
Mètrica catalana
Mètrica catalanaMètrica catalana
Mètrica catalanaJoan Florit
 
Corrandes d'exili pere quart
Corrandes d'exili  pere quartCorrandes d'exili  pere quart
Corrandes d'exili pere quartjoanmolar
 
A la mare de deu de montserrat
A la mare de deu de montserratA la mare de deu de montserrat
A la mare de deu de montserratjoanmolar
 
Autors Modernistes.
Autors Modernistes.Autors Modernistes.
Autors Modernistes.kwart
 
Sintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicisSintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicislurdessaavedra
 
Lo pi de formentor
Lo pi de formentorLo pi de formentor
Lo pi de formentorjoanmolar
 
Comentari de text de català
Comentari de text de catalàComentari de text de català
Comentari de text de catalàP. J.
 
Oda a espanya
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanyajoanmolar
 
Característiques del modernisme
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernismeyovima70
 
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xxLITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xxjoanpol
 

What's hot (20)

Presentació Oral Tdr
Presentació Oral TdrPresentació Oral Tdr
Presentació Oral Tdr
 
En la mort d'un jove joan maragall - ona centella 2.2
En la mort d'un jove  joan maragall - ona centella 2.2En la mort d'un jove  joan maragall - ona centella 2.2
En la mort d'un jove joan maragall - ona centella 2.2
 
El Treball De Recerca
El Treball De RecercaEl Treball De Recerca
El Treball De Recerca
 
Els Jocs Florals
Els Jocs FloralsEls Jocs Florals
Els Jocs Florals
 
Mètrica catalana
Mètrica catalanaMètrica catalana
Mètrica catalana
 
Corrandes d'exili pere quart
Corrandes d'exili  pere quartCorrandes d'exili  pere quart
Corrandes d'exili pere quart
 
Cant del retorn
Cant del retornCant del retorn
Cant del retorn
 
A la mare de deu de montserrat
A la mare de deu de montserratA la mare de deu de montserrat
A la mare de deu de montserrat
 
Autors Modernistes.
Autors Modernistes.Autors Modernistes.
Autors Modernistes.
 
Sintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicisSintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicis
 
Lo pi de formentor
Lo pi de formentorLo pi de formentor
Lo pi de formentor
 
Comentari de text de català
Comentari de text de catalàComentari de text de català
Comentari de text de català
 
El modernisme
El modernismeEl modernisme
El modernisme
 
Ausiàs March
Ausiàs MarchAusiàs March
Ausiàs March
 
Joan Salvat-Papasseït
Joan Salvat-PapasseïtJoan Salvat-Papasseït
Joan Salvat-Papasseït
 
Oda a espanya
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanya
 
Característiques del modernisme
Característiques del modernismeCaracterístiques del modernisme
Característiques del modernisme
 
El teatre modernista catala
El teatre modernista catalaEl teatre modernista catala
El teatre modernista catala
 
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xxLITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
 
La renaixença
La renaixençaLa renaixença
La renaixença
 

Similar to Oda a la pàtria

AdrianKevinOriolantologia
AdrianKevinOriolantologiaAdrianKevinOriolantologia
AdrianKevinOriolantologiaguest04494
 
Antologia De Poesia Catalana
Antologia De Poesia CatalanaAntologia De Poesia Catalana
Antologia De Poesia Catalanapucetes2
 
Antologiapoeticacat
AntologiapoeticacatAntologiapoeticacat
Antologiapoeticacatguest209a07
 
Antologiapoeticacat
AntologiapoeticacatAntologiapoeticacat
Antologiapoeticacatguest209a07
 
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXjoanpol
 
MOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XX
MOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XXMOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XX
MOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XXjoanpol
 
Joan alcover escola mallorquina
Joan alcover  escola mallorquinaJoan alcover  escola mallorquina
Joan alcover escola mallorquinajoanpol
 
Antologia poètica
Antologia poèticaAntologia poètica
Antologia poèticadidac21
 
Anys 30 I Postguerra 2
Anys 30 I Postguerra  2Anys 30 I Postguerra  2
Anys 30 I Postguerra 2Laura Casellas
 
Poesia 6e
Poesia 6ePoesia 6e
Poesia 6eamayans
 
A Mallorca, Durant La Guerra Civil Pwp
A Mallorca, Durant La Guerra Civil PwpA Mallorca, Durant La Guerra Civil Pwp
A Mallorca, Durant La Guerra Civil PwpLaura Casellas
 
Joan alcover escola mallorquina
Joan alcover  escola mallorquinaJoan alcover  escola mallorquina
Joan alcover escola mallorquinajoanpol
 

Similar to Oda a la pàtria (20)

AdrianKevinOriolantologia
AdrianKevinOriolantologiaAdrianKevinOriolantologia
AdrianKevinOriolantologia
 
La pàtria
La pàtriaLa pàtria
La pàtria
 
Antologia De Poesia Catalana
Antologia De Poesia CatalanaAntologia De Poesia Catalana
Antologia De Poesia Catalana
 
Antologiapoeticacat
AntologiapoeticacatAntologiapoeticacat
Antologiapoeticacat
 
Antologiapoeticacat
AntologiapoeticacatAntologiapoeticacat
Antologiapoeticacat
 
La patria
La patriaLa patria
La patria
 
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XXLITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
LITERATURA CATALANA SEGLES XIX I XX
 
MOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XX
MOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XXMOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XX
MOVIMENTS LITERARIS - LITERATURA CATALANA S. XII-XX
 
Joan alcover escola mallorquina
Joan alcover  escola mallorquinaJoan alcover  escola mallorquina
Joan alcover escola mallorquina
 
Avantguardes
AvantguardesAvantguardes
Avantguardes
 
Fran i imanol
Fran i imanolFran i imanol
Fran i imanol
 
Oda A La Patria
Oda A La PatriaOda A La Patria
Oda A La Patria
 
Antologia poètica
Antologia poèticaAntologia poètica
Antologia poètica
 
Anys 30 I Postguerra 2
Anys 30 I Postguerra  2Anys 30 I Postguerra  2
Anys 30 I Postguerra 2
 
noucentisme
noucentismenoucentisme
noucentisme
 
Poesia 6e
Poesia 6ePoesia 6e
Poesia 6e
 
Jacquiyester
JacquiyesterJacquiyester
Jacquiyester
 
Jacquiyester
JacquiyesterJacquiyester
Jacquiyester
 
A Mallorca, Durant La Guerra Civil Pwp
A Mallorca, Durant La Guerra Civil PwpA Mallorca, Durant La Guerra Civil Pwp
A Mallorca, Durant La Guerra Civil Pwp
 
Joan alcover escola mallorquina
Joan alcover  escola mallorquinaJoan alcover  escola mallorquina
Joan alcover escola mallorquina
 

More from Sílvia Montals

More from Sílvia Montals (20)

Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)Anàlisi Mirall trencat (nou)
Anàlisi Mirall trencat (nou)
 
Quadre coordinades
Quadre coordinadesQuadre coordinades
Quadre coordinades
 
Presentació 3r ESO
Presentació 3r ESOPresentació 3r ESO
Presentació 3r ESO
 
Presentació 4t ESO
Presentació 4t ESOPresentació 4t ESO
Presentació 4t ESO
 
Presentació 1r de Batxillerat
Presentació 1r de BatxilleratPresentació 1r de Batxillerat
Presentació 1r de Batxillerat
 
Presentació 2n batxillerat
Presentació 2n batxilleratPresentació 2n batxillerat
Presentació 2n batxillerat
 
Literatura Catalana
Literatura CatalanaLiteratura Catalana
Literatura Catalana
 
Pista whatsapp
Pista whatsappPista whatsapp
Pista whatsapp
 
Tema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i RealismeTema 10. Romanticisme i Realisme
Tema 10. Romanticisme i Realisme
 
Tema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüísticaTema 6. La diversitat lingüística
Tema 6. La diversitat lingüística
 
Tema 5. Les propietats del text
Tema 5. Les propietats del textTema 5. Les propietats del text
Tema 5. Les propietats del text
 
La Plaça del Diamant
La Plaça del DiamantLa Plaça del Diamant
La Plaça del Diamant
 
Article d'opinió
Article d'opinióArticle d'opinió
Article d'opinió
 
Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal Tema 2. Morfologia verbal
Tema 2. Morfologia verbal
 
Tema 1. fonètica
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
 
Cims borrascosos
Cims borrascososCims borrascosos
Cims borrascosos
 
El segle XV
El segle XVEl segle XV
El segle XV
 
La Poesia Trobadoresca
La Poesia TrobadorescaLa Poesia Trobadoresca
La Poesia Trobadoresca
 
Prosa medieval catalana
Prosa medieval catalanaProsa medieval catalana
Prosa medieval catalana
 
Com fer una exposició oral d'un llibre
Com fer una exposició oral d'un llibreCom fer una exposició oral d'un llibre
Com fer una exposició oral d'un llibre
 

Recently uploaded

JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfErnest Lluch
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfErnest Lluch
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestreignasi23
 
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓLasilviatecno
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxRosabel UA
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfErnest Lluch
 

Recently uploaded (8)

JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdfJFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
JFCatalà 5è - EmmaVAZQUEZRODRIGUEZ.pdf
 
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdfJOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
JOCS FLORALSCatalà 6è - Isak Arenas.pdf
 
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓII BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
II BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR PROGRAMACIO I DIGITALITZACIÓ
 
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n TrimestreCurs de Català - Continguts del 2n Trimestre
Curs de Català - Continguts del 2n Trimestre
 
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓI BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
I BLOC ACTIVITATS APP INVENTOR 4t PROGRAMACIÓ I DIGITALITZACIÓ
 
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdfDíptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
Díptic CFGM cfgm cfgm cfgm cfgm cfgm .pdf
 
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptxPresentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx
 
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdfCatalà parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
Català parelles 1r -Natalia i LunaHORIZONTAL.pdf
 

Oda a la pàtria

 • 1. Poema: ODA A LA PÀTRIA Bonaventura Carles Aribau Sílvia Montals
 • 2. Oda a la pàtria A Déusiau, turons, per sempre á Déusiau; O serrasdesiguals, que allí en la patria miaDelsnuvols é del cel de lluny vos distingiaPer lo repos etrern, per lo color mes blau. Adéu tú, vellMontseny, que dés ton altpalau,Com guarda vigilantcubert de boyra é neu,Guaytats per un forat la tomba del Jueu,E al mitg del mar immens la mallorquina nau. Jo ton superbefrontconeixiallavors,Comconeixerpogués lo front de mosparents;Coneixia també lo só de los torrentsCom la veu de ma mare, ó de monfill los plors. Mes arrancatdesprés per falsperseguidorsJa no conech ni sentcom en millors vegadas:Axid´arbremigrat á terras apartadasSon gustperden los fruits, é son perfum las flors.
 • 3. ¿Qué val que m´hajatret una enganyosasortA veurer de mes prop las torres de Castella,Si'lcantdelstrovadors no sent la miaorella,Ni desperta en monpit un generosrecort ? En va á mondolspais en ales jo'mtrasport,E veig del Llobregat la platja serpentina;Que fora de cantar en llenguallemosinaNo m´queda mes plaher, no tinchaltreconort. Pláume encara parlar la llenguad´aquellssabisQue omplirenl´univers de llurscostums é lleys,La llenguad´aquellsforts que acatáren los Reys,Defenguérenllursdrets, venjárenllursagravis. Muyra, muyral´ingrat que al sonar en sosllabisPer estranyaregiól´accentnatiu, no plora; Que al pensar en sosllars no s´consum ni s´anyora,Ni cull del mursabrat las liras delsseus avis.
 • 4. En llemosísoná lo meu primer vagit,Quant del mugrómatern la dolçalletbebia;En llemosí al Senyorpregaba cada dia,E cántichsllemosinssomiaba cada nit. Si quant me trobo sol, parl ab monesperit,En llemosiliparl, que llenguaaltra no sent,E ma boca llavors no sap mentir, ni ment,Puix surten mas rahons del centre de monpit. Ix,doncs, per a expressarl'afecteméssagratQue puga l'home en cor gravar la mà del celOh llengua a mossentitsmésdolça que la mel,Que em tornes les virtuts de mainnocentaedat. Ix, e crida pelmón que maimoncoringratCessarà de cantar de monpatró la glòriaE passe per taveu son nom e samemòriaAls propis, alsestranys, a la posteritat.  
 • 5. Autor i localització:   Aquest poema va ser escrit per Bonaventura Carles Aribau(1798-1862) lluny de Catalunya, quantreballava a Madrid a les ordres del seupatró. El poema es va publicar a la revista “El Vapor” al 1833. Es va convertir en el símbold'arrencada de la Renaixença per 2 motius: Exaltació del paisatge Primer poeta cultedels gustos romàntics El poema fa una evocació a lapàtria.
 • 6. El poemaés un elogique es fonamenta en: L’enyorament de la llengua catalana com a símbol de la pàtria. La valoració de la llengua com a una eina útil per expressar sentiments. Segons Carles Riba el poema té 2 temes: Tema general: l'evocació de la pàtria Tema especial: l'elogi de Gaspar de Remisa (determina el moviment general). Tema:
 • 7. Mètrica És un poema que consta de: 6 octavesreials 8 versos alexandrins(12 síl·labes) Amb cesura 6+6 I 2 hemistiquismasculins. La rima ésconsonant, masculina i femenina. L'estructuraés: ABBA ACCA- DEED DFFD - GHHG GIIG - JKKJ JLLJ - MBBM MNNM - OPPO OQQO.
 • 8. 1ª part: (2 primeresestrofes) Introduccióal tema. El poeta explica l’allunyament de la pàtria. Es troba sol i enyoradís. 1ª estrofa: Repàs a la geografiadelsPaïsosCatalans: Montserrat, Montseny, Montjuïci les Illes Balerars. 2ª estrofa: Identifica el front de la pàtria(Montseny) ambelsparents (elsseus pares) i el so delstorrentsamb la veu de la seva mare i elsplors del seufill, és a dir, els afectes méspropers. Estructura
 • 9. 2ª part: (3ª estrofa) L’autor explica que l’única cosa que el consola, mentreestàlluny de la pàtria, és el record de la llengua catalana. 3ª estrofa: El poeta justifica el perquè de la seva partida de Catalunya (una enganyosasort). Es queixad'havermarxatperquèja no sent cantar en català, que ésl'única cosa que el consolaria.
 • 10.
 • 11. 5a estrofa: Continua parlant de la importància de la llengua. Elcatalàque serveix per: Pregar a Déu Somiar cada nit Parlar ambellmateix… És la llengua del pensament i és la llengua de la veritat, perquè no pot mentir qui parla amb la llengua del cor. 4a part: 6a estrofa 6ª estrofa: Es fa una conclusió de la llengua: Ha de sortirsurtdins per expressarels afectes perquèés una llenguadolçacom la mel. Després el poeta s’adreça a Gaspar de Remisa: "cessarà de cantar de monpatró la glòria", on "patró", en realitat, voldir "pàtria.
 • 12.
 • 13. Paral·lelisme: adéu-siau turons, per sempre adéu-siau", "per lo repòs etern, per lo color més blau. Figures retòriques
 • 14. Metonímia: Les torres de Castellasón una metonímia de tota la regió central espanyola. Interrogacionsretòriques: Qué val que m´hajatret una enganyosasort a veurer de mes prop las torres de Castella,Si'lcantdelstrovadors no sent la miaorella,Ni desperta en monpit un generosrecort ? Anàfores: ixdoncs, ix e crida // adéusiau, adéu Hipèrbatons: son gustperdent los fruits e son perfum les flors.
 • 15. La lira abandonada (aquestinstrument musical éssímbol de la poesia des delsSalmsde la Bíblia ), La identificació del paisatgeamb la problemàtica personal. El fat o destí perseguidor. L'enyorament de la pàtriaperduda. Elements romàntics
 • 16. Conclusió Aquest poema és un delsgransexponents de la ideologiadels poetes de la Renaixença. És el primer poema cultepublicat segonselsnous gustos romàntics. La pàtria, la fe, la llengua, l'amor… resumeixen, en una llengua ,el que tradicionalment ha representat la identitat catalana.