Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La societat romana

27,618 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

La societat romana

 1. 1. Sílvia Montals
 2. 2. DIFERÈNCIES SOCIALS • Les classes socials a Roma es basaven en el naixement i en la riquesa de l’individu o de la família. • Aquestes classes van anar canviant al llarg de la història.
 3. 3. CLASSES SOCIALS 1. Ciutadans (homes lliures): – Totes les persones que no havien nascut ni esdevingut esclaus. – Tenien drets i deures, en funció de les subclasses internes a les quals pertanyien. – Els subgrups eren:
 4. 4. – Patricis: • Descendents de les famílies fundadores de la ciutat. • Representaven l’aristocràcia de la societat romana. • Gaudien de tot tipus de privilegis: econòmics, polítics, socials… • Eren propietaris de la majoria de terres. • Ocupaven la majoria de càrrecs polítics.
 5. 5. – Plebeus: • Eren els descendents de les primeres famílies que s’havien instal·lat a Roma, provinents de la resta del Laci. • Al principi no tenien deures ni drets. Tampoc podien accedir a cap càrrec polític ni religiós, ni casar-se amb un patrici. • Finalment, van aconseguir una certa igualtat amb els patricis, després de molt d’esforç.
 6. 6. – Clients: • Eren plebeus que es posaven sota la protecció d’un patrici, a qui anomenaven patronus. • Cada matí s’havien de presentar davant del patró per retre-li obediència i respecte. A canvi, el patrici li donava diners i aliments per mantenir la seva família. • Un candidat a les eleccions, les podia guanyar en funció del nombre de clients que tenia.
 7. 7. 2. No ciutadans: – Lliberts: • Eren esclaus que havien aconseguit ser lliures, però no gaudien dels mateixos drets. • Els seus fills, però, eren ja ciutadans de ple dret. – Estrangers: • Eren habitants de la lliga de ciutats del Laci aliades de Roma. • No se'ls permetia votar.
 8. 8. – Esclaus: • Homes, dones i nens que no gaudien de llibertat, sinó que eren propietat d’un amo. • No eren considerats persones, sinó objectes que es compraven i es venien. • Jurídicament no existien, per tant, el matrimoni entre esclaus era il·legal. • Els fills automàticament passaven a ser propietat de l’amo. • Feien les feines més dures i pesades.
 9. 9. • Hi havia dos tipus d’esclaus: –Esclaus públics: » Eren propietat de l’Estat. » S’encarregaven de les obres públiques (construcció d’edificis, treball a les mines…) –Esclaus familiars: » Eren propietat de l’amo. » Feien tasques domèstiques i agrícoles.
 10. 10. • Com s’arribava a ser esclau? – Per naixement: fills de pares esclaus. – Presoners de guerra – Per condemna de la justícia. – Per no pagar deutes. Els comerciants d’esclaus els venien públicament al fòrum o a les botigues. Cadascun portava un cartell amb les seves característiques: nacionalitat, qualitats, aptituds…
 11. 11. A ON I COM VIVIEN? – Ciutats: • Patricis: – Matí: gestionaven el patrimoni (amb l’ajuda dels esclaus): comptabilitat, distribuir tasques als esclaus, atendre clients... – Migdia: anaven al fòrum a realitzar tasques segons el càrrec que ocupaven: » Advocats: defensaven i acusaven a través de discursos. » Senadors: anaven a reunions... – Tarda: s’acabava la jornada laboral i dedicaven la tarda a anar a banys, espectacles, trobar-se amb els amics...
 12. 12. • Plebeus: – Es dedicaven a l’artesania o treballaven per un altre a canvi d’un salari. – Com que cada vegada hi havia més esclaus, van anar perdent les feines i es passaven el dia sense fer res. – Vivien del que els proporcionava l’Estat o el patró. – També anaven als espectacles o s’allistaven a l’exèrcit. • Esclaus: – Feien tot tipus de feines. Podien ser: • Genèrics: feien tasques domèstiques senzilles (netejar, cuina, cosir...) • Especialitzats: (barber, perruquera, mestre, tresorer...)
 13. 13. - Camp: • Patricis: – Propietaris de grans extensions de terra. – Solien viure a la ciutat. • Plebeus: – Petits propietaris de terres. • Esclaus: – Consideraven un gran càstig ser enviats al camp: • Encarregats: tenien el comandament de tota la finca. • Mestres d’ofici: dirigien i vigilaven els que feien la feina del camp. • Treballadors: treballaven forçosament. • Altres: preparaven els menjar, rentaven...

×