Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conflicte lingüístic

5,280 views

Published on

Tipus de llengües segons la seva situació a la societat.
El conflicte lingüístic

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Conflicte lingüístic

 1. 1. TIPUS  DE  LLENGÜES  I   CONFLICTE  LINGÜÍSTIC     Sílvia  Montals  
 2. 2. ÍNDEX   •  Tipus  de  llengües  segons  la  situació  de  la  societat   •  Llengües  majoritàries   •  Llengües  minoritàries   •  Llengües  minoritzades   •  Conflicte  lingüístic   •  Normalització  lingüística  
 3. 3. TIPUS  DE  LLENGÜES     Segons  la  situació  que  tenen  en  la  societat,  es   distingeixen  3  tipus  de  llengües   •  Llengües  majoritàries:       •  Són  llengües  amb  milions  de                parlants  i  que  s'expandeixen                en  territoris  on  inicialment  no                es  parlaven.     •  Les  llengües  més  parlades  en  el              món  actual  són  el  xinès  mandarí,            l'hindi,  l'anglès,  l'espanyol    i  l'àrab.    
 4. 4. §  Llengües  minoritàries:     §  Són  llengües  amb  un  nombre  de  parlants  reduït.   §  S'utilitzen  normalment  en  tots  els  usos  socials  dins   del  seu  territori.     §  Exemples:  suec,  amb  uns  8  milions                de  parlants,  o  del  finès  amb  uns              5  milions.  
 5. 5. §  Llengües  minoritzades:   §  Llengües  amb  un  nombre  de  parlants  reduït  i  que,  a   més,  no  gaudeixen  d'un  ús  normal  en  tots  els  àmbits   socials  dins  del  seu  territori.     §  Causa:  presència  d'una  altra  llengua,  dita  dominant   (A),  que  pressiona  i  pren  usos  a  la  llengua  del  país   (B).     §  Exemple:  llengua  catalana  (10  milions  de  parlants),   afectada  per  la  pressió  política  i  social  de  les  llengües   castellana  i  francesa.  
 6. 6. CONFLICTE  LINGÜÍSTIC   •  El  procés  de  substitució  lingüística  és  un  procés   de  canvi:   •  La  llengua  dominant  (A)  en  una  situació  de   conflicte  lingüístic  acaba  fent  desaparèixer  la   llengua  subordinada  (B).  
 7. 7. •  Procés  gradual:   •  Comença  quan  una  comunitat  es  converteix  en   bilingüe  i  adopta,  per  força  o  de  grat,  una  altra   llengua.     •  La  llengua  pròpia,  aleshores,  s'usa  en  menys   ocasions  i  va  perdent  parlants.     •  És  un  procés  llarg  que  dura  almenys  3  generacions.  
 8. 8. Procés  de  substitució  lingüística:  
 9. 9. NORMALITZACIÓ  LINGÜÍSTICA   •  Procés  en  què  s'intenta  recuperar  l'ús  normal  de  la   llengua  amenaçada  (B).     •  Les  actuacions  que  cal  fer  per  recuperar  una  llengua   minoritzada  poden  ser:   •  Establir  una  normativa  lingüística.   •  Reconèixer  l'oficialitat  de  la  llengua  pròpia  del  país.     •  Donar  prestigi  a  la  llengua  pròpia.   •  Introduir  l'ús  de  la  llengua  en  els  àmbits                ocupats  per  la  llengua  dominant                (administració,  escola,  mitjans  de                  comunicació,  etc.).  

×