Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation slöjdförmågor

458 views

Published on

Om man strävar efter högre omdöme/betyg i slöjden.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation slöjdförmågor

 1. 1. Slöjd på Lindblomskolan Om du strävar efter ett högre omdöme/betyg så lär dig dessa fyra förmågor:
 2. 2. Förmågor • Förmåga 1 : Formge och framställa föremål med hjälp av verktyg och tekniker! • Förmåga 2 : Välja och motivera tillvägagångsätt med tanke på syftet, kvalitén och miljön! • Förmåga 3 : Analysera och värdera arbetsprocesser och slöjdresultat med slöjdens egna ord och begrepp! • Förmåga 4 : Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck!
 3. 3. Förmåga 1: Att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker! • Öva på att formge genom att skissa fler förslag, utveckla din idé och pröva dig fram så du blir nöjd! • Lär dig de ämnesspecifika namnen på material, redskap och tekniker! • Du ska kunna välja och använda verktygen och redskapen på ett säkert sätt! • Du ska kunna välja material och kunna ha förslag på hur du ska sammansätta ditt slöjdarbete! • Visa denna förmåga: genom att göra ritning/skiss, välja verktyg, välja material, hantera verktygen rätt och dokumentera arbetsgången.
 4. 4. Förmåga 2: Att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitet och miljöaspekter! • Formulera och berätta tydligt varför du väljer att göra som du gör. Muntligt och i slöjdboken. • Välj material med tanke på det blivande föremålets funktion och utseende. Tänk på miljön! Slösa inte på material. • Öva på att välja ”rätt” verktyg och teknik! • Visa denna förmåga: under lektioner och skriv i din slöjdbok!
 5. 5. Förmåga 3: Att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp! • Arbetsprocess: Hur du jobbar • Resultat: Ditt slöjdföremål. • Lär dig vad verktygen, materialen och teknikerna heter. • Lär dig skilja på fakta, analys och värdering. • Öva på att formulera och berätta: üVad har du gjort och varför du gjorde det. ( fakta ) üHur det gick och vad du tycker om resultatet. ( värdering ) üDin analys av arbetet och föremålet. Vad har du lärt dig? • Visa denna förmåga: i samtal under lektion, i slöjdbok och i redovisningar.
 6. 6. Förmåga 4: Att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck! • Tolka: Att med hjälp av ledtrådar dra en slutsats. • Estetiska uttryck: Vilka färger/former/material används? Vad får det för effekt? Vad känner du? • Kulturella uttryck: Vi tycker olika saker är snyggt och har olika stil. Öva på att ”läsa av” föremåls utseende. Tillhör de en trend eller tradition? • Visa denna förmåga: när du väljer utseende på dina slöjdföremål och i de övningar som ges.
 7. 7. Kunskapskraven ökar med tiden! • Eftersom du förväntas lära dig mer på varje lektion så ökar kraven med tiden! • Du bör därför öva på att lyssna och hänga med på genomgångar för att få ett högre omdöme/betyg! • Du bör försöka bli lika duktig på alla kunskapskraven för att få ett bättre omdöme/betyg!
 8. 8. Kunskapskraven ökar med tiden…… • Vilken omdömes/betygsresa tänker du göra? • Det är du som visar på lektionerna vilket omdöme du vill ha! • ….. eller egentligen, vad tänker du lära dig? • üA üC üE üF q Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6
 9. 9. Mina tips till dig!!! • Slöjden är viktig där du själv får ta ansvar för ditt egna lärande! • Om man inte kan komma vidare i arbetet och jag är upptagen. Fråga en eller två kompisar så kanske ni löser ditt problem. • Anteckna hela tiden i slöjdboken om hur du gör ditt slöjdarbete. Då missar du inget moment i slöjdandet. • Skriver man ner de ämnesspecifika orden så är det lättare att lära sig. • Du kommer göra samma moment i slöjden från årskurs 3-9! • Idé – Ritning/skiss – Val av vertyg, material och vilken teknik – Slöjdarbetet – Dokumentation i slöjdboken - Redovisning
 10. 10. Mvh Uffe • Det är kul att ha slöjd och vara kreativ!

×