Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dikcija i javni nastup - spisak preporučene literature

3,372 views

Published on

Spisak knjiga koje predstavljaju izuzetno korisne izvore znanja kada je reč o razvijanju govorničkih sposobnosti i prezentacijskih veština.
Literatura koja je sastavni deo svih programa Instituta MAIN POINT.

Published in: Education
  • Be the first to comment

Dikcija i javni nastup - spisak preporučene literature

  1. 1. Списак препоручене литературе 1. В. Бабић: „365 језичких цртица“ 2. Џ. Вајсман: „Презентацијом до успеха“3. С. Васић: „Вештина говорења“ 4. М. Дешић: „Српски акценат са лакоћом“ 5. Др Бранивој Ђорђевић: „Елементи дикције“; „Граматика српскохрватске дикције“ 6. Џ. Епс „Снага гласа“ 7. Д. Карнеги: „Јавни наступ“; „Психологија успеха“ 8. Џ. Кенфилд: „Успех, што да не“ 9. И. Клајн, M. Шипка: „Популарна лингвистика“ 10. M. Марковић: „Глас глумца“ 11. Б. Нушић: „Реторика“ 12. T. Петровић: „Умеће говорења“ 13. A. и Б. Пиз: „Дефинитивни водич кроз говор тела“ 14. M. Поповић-Мавид: „Лепота казане речи“ 15. М. Радојковић, М. Милетић: „Комуницирање, медији и друштво“ 16. С. Роксандић: „Дикција спикера Дневника 2 (РТС) – мастер рад“ 17. Д. Станојевић: „Медији и начела дијалога“ 18. S. Squire: „НЛП у свакој чорби мирођија“ 19. С. Табс: „Комуникација“ 20. Л. Хеј: „Моћ је у вама“ 21. А. Шопенхауер: „Еристичка дијалектика“ 22. M. Шпањол Марковић: „Моћ уверавања“

×