Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zorgvoorelkaar.com presentatie

421 views

Published on

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zorgvoorelkaar.com presentatie

  1. 1. Maatschappelijke uitdaging
  2. 2. PARTICIPATIESAMENLEVING!?
  3. 3. Zorgvoorelkaar.com • Landelijke marktplaats voor vrijwillige en professionele hulp • Actief in 10 gemeenten – Eind 2013 15-20 gemeenten – Meer dan 150 organisaties • 30-40 % meer capaciteit informele hulp
  4. 4. De Zorgvoorelkaar methode • Afgelopen 2 jaar unieke methodiek ontwikkeld om lokaal communities te bouwen • Belangrijkste succesfactoren: – Website – Marketing – Lokaal implementatie model – Samenwerking
  5. 5. Innoveren in het sociale domein? • Just do it • Zoek de samenwerking • Betrek onverwachtse partners • Vind het wiel niet opnieuw uit • Gun jezelf de tijd maar begin morgen 

×