ПРЕДУЗЕТНИШТВО
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
С Л А В И Ц А РА И Ч Е В И Ћ
А В А Л А , З Л А Т И Б О Р 2 0 1 2 . Г О Д И Н Е
Настава и учење - предузетништво
• Нагласак је на учењу, не на настави
• У примарном фокусу је задовољавање
потреба полазн...
Настава и учење - предузетништво
Циљеви наставе и учења:
• Изградња самоспознаје о својим предностима,
недостацима и тежња...
Настава и учење - предузетништво
Настава предузетништва доприноси:
• Развоју генеричких вештина (комуникативност,
тимски р...
Настава и учење - предузетништво
Знања
Ставови
Вештине
Настава и учење - предузетништво
Знањa Знања о расположивим могућностима, како би се
идентификовале оне који одговарају ли...
Настава и учење - предузетништво
Cтавови
Bештине
Знања
Cтавови
Bештине
Знања
Образовање одраслих
Настава и учење - предузетништво
Кључни сегменти предузетничког учења
• Учење са учеником/студентом/полазником у
центру
• ...
Настава и учење - предузетништво
Исход учења постаје усвајање интердисциплинарних знања, вештина и
ставова (решавање проб...
Настава и учење - предузетништво
На ефективност наставе предузетништва утиче начин
на који се процес учења осмишљава и спр...
Настава и учење - предузетништво
Наставник и полазник деле власништво и
одговорност над процесом учења!
Активно слушање
Ан...
Настава и учење - предузетништво
Настава и учење - предузетништво
Традиционално
подучавање
Савремено
подучавање
Оптималан приступ
настави
предузетништва
За...
Настава и учење - предузетништво
Полазници имају могућност да:
•бирају теме;
•планирају учење;
•одаберу методе учења;
•акт...
Настава и учење - предузетништво
Наставници треба да:
• узму у обзир исходе учења и да планирају активности на
начин како ...
Настава и учење - предузетништво
Хоризонтални елемент у настави
различитих наставних предмета
Посебан наставни предмет
Дод...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nastava i ucenje preduzetnistva

224 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nastava i ucenje preduzetnistva

 1. 1. ПРЕДУЗЕТНИШТВО НАСТАВА И УЧЕЊЕ С Л А В И Ц А РА И Ч Е В И Ћ А В А Л А , З Л А Т И Б О Р 2 0 1 2 . Г О Д И Н Е
 2. 2. Настава и учење - предузетништво • Нагласак је на учењу, не на настави • У примарном фокусу је задовољавање потреба полазника • Наставник је тренер, водич, ментор, саветодавац, тренер, пружалац, надзорник, тутор, координатор, критичар и аналитичар, модел, фацилитатор, сарадник...
 3. 3. Настава и учење - предузетништво Циљеви наставе и учења: • Изградња самоспознаје о својим предностима, недостацима и тежњама и развоју конструктивног критичког става • Развој креативности, флексибилности, сналажљивости • Разумевање света рада, упознавање различитих занимања, могућности за запослење и самозапошљавање • Активно учешће и допринос побољшањима у породичном окружењу и локалној заједници • Разумевање улоге, права и одговорности запосленог, послодавца, предузетника и потрошача
 4. 4. Настава и учење - предузетништво Настава предузетништва доприноси: • Развоју генеричких вештина (комуникативност, тимски рад, организационе вештине итд.) • Уважавању индивидуалних потреба и интересовања • Охрабривању полазника за самосталан рад и преузимање ризика • Пружању изазова полазницима да буду иновативни и креативни • Остваривању везе са реалним животним ситуацијама
 5. 5. Настава и учење - предузетништво Знања Ставови Вештине
 6. 6. Настава и учење - предузетништво Знањa Знања о расположивим могућностима, како би се идентификовале оне који одговарају личним, професионалним и/или пословним активностима одређене особе. Вештине Способност за кооперативан и флексибилан рад као део тима; Бити способан идентификовати личне снаге и слабости; Способност за проактивно деловање и позитивно реаговање на промене; Способност за процену и преузимање ризика, када и где је оправдано. Ставови Спремност за прузимање иницијативе; Позитиван став према променама и иновацијама; Воља да се идентификују области где одређена особа може да демонстрира читав низ предузетничких вештина — на пример код куће, на послу и у заједници.
 7. 7. Настава и учење - предузетништво Cтавови Bештине Знања Cтавови Bештине Знања Образовање одраслих
 8. 8. Настава и учење - предузетништво Кључни сегменти предузетничког учења • Учење са учеником/студентом/полазником у центру • Професионална орјентација и саветовање о каријери • Сарадња са организацијама, предузећима и институцијама у локалној заједници
 9. 9. Настава и учење - предузетништво Исход учења постаје усвајање интердисциплинарних знања, вештина и ставова (решавање проблема, обрада информација и сл)  Циљеви и задаци се постављају на основу аутентичних проблема, интересовања и искуства  Наставна стратегија се одређује према појединачним потребама и уз помоћ многоструких извора информација  Провера постаје интегрални део учења, а заснива се на способности примене знања  Наставник се ставља у позицију онога који помаже приступ информацијама и њихову обраду на квалитетан начин  Амбијент учења је организује на нов – групни или индивидуални начин
 10. 10. Настава и учење - предузетништво На ефективност наставе предузетништва утиче начин на који се процес учења осмишљава и спроводи Полазник се досађује Губи мотивацију Слуша незанимљиве лекције Напуста наставу
 11. 11. Настава и учење - предузетништво Наставник и полазник деле власништво и одговорност над процесом учења! Активно слушање Ангажованост Мотивација Интеракција Развој кључних компетенција Забава
 12. 12. Настава и учење - предузетништво
 13. 13. Настава и учење - предузетништво Традиционално подучавање Савремено подучавање Оптималан приступ настави предузетништва Засновано на ономе што је потребно систему/земљи Оно што ми мислимо да је полазнику потребно Шта полазник жели Традиционални наставни план и програм Циљеви учења наставног плана и програма заснованог на компетенцијама Полазник има контролу над методом, садржајем, динамиком и мјестом учења Наставник као једини извор знања Наставник управља процесом учења Наставник је ментор и водич Полазник – пасивни прималац знања Полазник је активан у процесу учења Полазник активно трага за знањем
 14. 14. Настава и учење - предузетништво Полазници имају могућност да: •бирају теме; •планирају учење; •одаберу методе учења; •активно раде на знању; •буду у интеракцији са наставницима; •буду у интеракцији са другим полазницима; •раде и у групама и индивидуално; •истражују; •испитују проблеме; •уче својим темпом.
 15. 15. Настава и учење - предузетништво Наставници треба да: • узму у обзир исходе учења и да планирају активности на начин како би их сви полазници достигли • размотре различите методе процене и евалуације, као што су праћење спровођења активности, самоевалуација и слично • остваре добру и сталну сарадњу са наставницима осталих предмета Управа школе треба да: • прати и евалуира активности које се спроводе користећи евиденцију коју воде наставници (фотографије, публикације, есеје и сл) • да представи и приближи екстерним партнерима наставу предузетништва како би они на прави начин разумели корисност овог предмета. Партнери треба да буду охрабрени да помажу ове активности и да у њима учествују. На овај начин ће полазници упознати са светом рада.
 16. 16. Настава и учење - предузетништво Хоризонтални елемент у настави различитих наставних предмета Посебан наставни предмет Додатна настава Секције Слободне активности Ваннаставне активности Пројектна настава Могућиоблициспровођења наставе предузетништва

×