Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
С Л А В И Ц А РА И Ч Е В И Ћ
А В А Л А , З Л А Т И Б О Р 2 0 1 2 . Г О Д И Н Е
Настава и учење - предузетништво
• Нагласак је на учењу, не на настави
• У примарном фокусу је задовољавање
потреба полазн...
Настава и учење - предузетништво
Циљеви наставе и учења:
• Изградња самоспознаје о својим предностима,
недостацима и тежња...
Настава и учење - предузетништво
Настава предузетништва доприноси:
• Развоју генеричких вештина (комуникативност,
тимски р...
Настава и учење - предузетништво
Знања
Ставови
Вештине
Настава и учење - предузетништво
Знањa Знања о расположивим могућностима, како би се
идентификовале оне који одговарају ли...
Настава и учење - предузетништво
Cтавови
Bештине
Знања
Cтавови
Bештине
Знања
Образовање одраслих
Настава и учење - предузетништво
Кључни сегменти предузетничког учења
• Учење са учеником/студентом/полазником у
центру
• ...
Настава и учење - предузетништво
Исход учења постаје усвајање интердисциплинарних знања, вештина и
ставова (решавање проб...
Настава и учење - предузетништво
На ефективност наставе предузетништва утиче начин
на који се процес учења осмишљава и спр...
Настава и учење - предузетништво
Наставник и полазник деле власништво и
одговорност над процесом учења!
Активно слушање
Ан...
Настава и учење - предузетништво
Настава и учење - предузетништво
Традиционално
подучавање
Савремено
подучавање
Оптималан приступ
настави
предузетништва
За...
Настава и учење - предузетништво
Полазници имају могућност да:
•бирају теме;
•планирају учење;
•одаберу методе учења;
•акт...
Настава и учење - предузетништво
Наставници треба да:
• узму у обзир исходе учења и да планирају активности на
начин како ...
Настава и учење - предузетништво
Хоризонтални елемент у настави
различитих наставних предмета
Посебан наставни предмет
Дод...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nastava i ucenje preduzetnistva

228 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nastava i ucenje preduzetnistva

 1. 1. ПРЕДУЗЕТНИШТВО НАСТАВА И УЧЕЊЕ С Л А В И Ц А РА И Ч Е В И Ћ А В А Л А , З Л А Т И Б О Р 2 0 1 2 . Г О Д И Н Е
 2. 2. Настава и учење - предузетништво • Нагласак је на учењу, не на настави • У примарном фокусу је задовољавање потреба полазника • Наставник је тренер, водич, ментор, саветодавац, тренер, пружалац, надзорник, тутор, координатор, критичар и аналитичар, модел, фацилитатор, сарадник...
 3. 3. Настава и учење - предузетништво Циљеви наставе и учења: • Изградња самоспознаје о својим предностима, недостацима и тежњама и развоју конструктивног критичког става • Развој креативности, флексибилности, сналажљивости • Разумевање света рада, упознавање различитих занимања, могућности за запослење и самозапошљавање • Активно учешће и допринос побољшањима у породичном окружењу и локалној заједници • Разумевање улоге, права и одговорности запосленог, послодавца, предузетника и потрошача
 4. 4. Настава и учење - предузетништво Настава предузетништва доприноси: • Развоју генеричких вештина (комуникативност, тимски рад, организационе вештине итд.) • Уважавању индивидуалних потреба и интересовања • Охрабривању полазника за самосталан рад и преузимање ризика • Пружању изазова полазницима да буду иновативни и креативни • Остваривању везе са реалним животним ситуацијама
 5. 5. Настава и учење - предузетништво Знања Ставови Вештине
 6. 6. Настава и учење - предузетништво Знањa Знања о расположивим могућностима, како би се идентификовале оне који одговарају личним, професионалним и/или пословним активностима одређене особе. Вештине Способност за кооперативан и флексибилан рад као део тима; Бити способан идентификовати личне снаге и слабости; Способност за проактивно деловање и позитивно реаговање на промене; Способност за процену и преузимање ризика, када и где је оправдано. Ставови Спремност за прузимање иницијативе; Позитиван став према променама и иновацијама; Воља да се идентификују области где одређена особа може да демонстрира читав низ предузетничких вештина — на пример код куће, на послу и у заједници.
 7. 7. Настава и учење - предузетништво Cтавови Bештине Знања Cтавови Bештине Знања Образовање одраслих
 8. 8. Настава и учење - предузетништво Кључни сегменти предузетничког учења • Учење са учеником/студентом/полазником у центру • Професионална орјентација и саветовање о каријери • Сарадња са организацијама, предузећима и институцијама у локалној заједници
 9. 9. Настава и учење - предузетништво Исход учења постаје усвајање интердисциплинарних знања, вештина и ставова (решавање проблема, обрада информација и сл)  Циљеви и задаци се постављају на основу аутентичних проблема, интересовања и искуства  Наставна стратегија се одређује према појединачним потребама и уз помоћ многоструких извора информација  Провера постаје интегрални део учења, а заснива се на способности примене знања  Наставник се ставља у позицију онога који помаже приступ информацијама и њихову обраду на квалитетан начин  Амбијент учења је организује на нов – групни или индивидуални начин
 10. 10. Настава и учење - предузетништво На ефективност наставе предузетништва утиче начин на који се процес учења осмишљава и спроводи Полазник се досађује Губи мотивацију Слуша незанимљиве лекције Напуста наставу
 11. 11. Настава и учење - предузетништво Наставник и полазник деле власништво и одговорност над процесом учења! Активно слушање Ангажованост Мотивација Интеракција Развој кључних компетенција Забава
 12. 12. Настава и учење - предузетништво
 13. 13. Настава и учење - предузетништво Традиционално подучавање Савремено подучавање Оптималан приступ настави предузетништва Засновано на ономе што је потребно систему/земљи Оно што ми мислимо да је полазнику потребно Шта полазник жели Традиционални наставни план и програм Циљеви учења наставног плана и програма заснованог на компетенцијама Полазник има контролу над методом, садржајем, динамиком и мјестом учења Наставник као једини извор знања Наставник управља процесом учења Наставник је ментор и водич Полазник – пасивни прималац знања Полазник је активан у процесу учења Полазник активно трага за знањем
 14. 14. Настава и учење - предузетништво Полазници имају могућност да: •бирају теме; •планирају учење; •одаберу методе учења; •активно раде на знању; •буду у интеракцији са наставницима; •буду у интеракцији са другим полазницима; •раде и у групама и индивидуално; •истражују; •испитују проблеме; •уче својим темпом.
 15. 15. Настава и учење - предузетништво Наставници треба да: • узму у обзир исходе учења и да планирају активности на начин како би их сви полазници достигли • размотре различите методе процене и евалуације, као што су праћење спровођења активности, самоевалуација и слично • остваре добру и сталну сарадњу са наставницима осталих предмета Управа школе треба да: • прати и евалуира активности које се спроводе користећи евиденцију коју воде наставници (фотографије, публикације, есеје и сл) • да представи и приближи екстерним партнерима наставу предузетништва како би они на прави начин разумели корисност овог предмета. Партнери треба да буду охрабрени да помажу ове активности и да у њима учествују. На овај начин ће полазници упознати са светом рада.
 16. 16. Настава и учење - предузетништво Хоризонтални елемент у настави различитих наставних предмета Посебан наставни предмет Додатна настава Секције Слободне активности Ваннаставне активности Пројектна настава Могућиоблициспровођења наставе предузетништва

×