Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sprawozdanie z VI Zebrania Uczestników ŚBC, 11 grudnia 2012

452 views

Published on

Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sprawozdanie z VI Zebrania Uczestników ŚBC, 11 grudnia 2012

 1. 1. VI Zebranie UczestnikówŚląskiej Biblioteki Cyfrowej Sprawozdanie Zespołu Koordynacyjnego ŚBC za okres 6 XII 2011 – 10 XII 2012 Katowice, 11 grudnia 2012 r.
 2. 2. 6. miejsce wśród bibliotek cyfrowych 4. wśród regionalnych BC w FBC pod względem ilości publikacji (59 153)Przyrosty zasobu za 2012 (regionalne):WBC - 31 348MBC - 7 331KPBC - 13 684ŚBC - 25 619
 3. 3. 1. miejsce wśród bibliotek cyfrowych FBC pod względem liczby Uczestników tworzących bibliotekę cyfrową (55)
 4. 4. Nowi Uczestnicy ŚBC (5) ● Mikołowskie Towarzystwo Historyczne (od 16 III 2012) ● Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (od 10 V 2012) ● Muzeum Zamkowe w Pszczynie(od 8 X 2012) ● Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach (od XII 2012)zapowiedź:Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
 5. 5. ŚBC dzisiaj● 55 Uczestników,● 24 biblioteki publiczne, 10 uczelni państwowych, 8 uczelni niepaństwowych, 4 muzea, placówka oświatowa, 2 stowarzyszenia, jednostka org. samorządu, 3 samorządowe (niebiblioteczne) instytucje kultury, archiwum, parafia ewangelicko- augsburgska.● woj. śląskie i opolskie,● zasób ŚBC widoczny via: FBC, Europeana, DART- Europe, Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa
 6. 6. Statystyki odwiedzinLiczba odwiedzających ŚBC w 2012 roku wyniosła ponad 623 tys.,czyli prawie dwukrotnie więcej niż w 2011 roku (377 tys.)
 7. 7. Statystyki odwiedzin
 8. 8. Statystyki odwiedzin
 9. 9. Forum Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
 10. 10. Nowy interfejs ŚBCW grudniu 2011 roku nastąpiło zainstalowanie nowej wersjioprogramowania dLibra - 5.0Najważniejsze zmiany: ● optymalizacja mechanizmów wyszukiwania, ● zmiana mechanizmu wyświetlania treści obiektów cyfrowych, ● szybki podgląd informacji dotyczących publikacji, ● uproszczony sposób prezentacji metadanych, ● import metadanych do menadżerów bibliografii, ● możliwość ustawienia kolejności metadanych, ● kontrolowane słowniki atrybutów, ● masowe ładowanie publikacji grupowych, ● ulepszony kreator dodawania plików do publikacji planowanej.
 11. 11. Nowe przedsięwzięcia w ŚBC5 marca 2012 roku Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej "GośćNiedzielny" - rozpoczęcie digitalizacji archiwalnych numerów GościaNiedzielnego i Małego Gościa Niedzielnego wraz z dodatkamii mutacjami - za lata 1945-2004.W lipcu wydawnictwo Polskapresse Sp. z o.o. udzieliło licencji nadigitalizację Trybuny Robotniczej/Śląskiej (do 2004 r.).Urząd Statystyczny w Katowicach wyraził wstępną zgodę nadigitalizację i publikację w ŚBC swych wydawnictw.
 12. 12. Milionowa publikacjaCzasopismo "Polonia, 1928, R. 5, nr 149" wprowadzona 15czerwca 2012 roku o godzinie 09:58 (i 29 sekund) zostałamilionową publikacją dostępną poprzez Federację BibliotekCyfrowych. Numer katowickiego dziennika "Polonia" zczwartku 31 maja 1928 roku został opublikowany w ramachprojektu Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych.
 13. 13. Publikacje● „Śląska Biblioteka Cyfrowa – analiza przypadku”, w: Biblioteki cyfrowe, Wydawnictwo SBP, Warszawa, 2012.● "Internetowa prezentacja zbiorów teatralnych w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej", w: Muzeum w świetle reflektorów. Kraków 2012.
 14. 14. Szkolenia, warsztaty, prezentacje● "Jak założyć bibliotekę cyfrową? Wybrane problemy w ujęciu praktycznym", Warszawa CPI (x 2) - w tym o klastrowym modelu ŚBC● "Biblioteki cyfrowe" - warsztaty w ramach projektu "Bibliotekarz XXI wieku", Biała Podlaska (x 3),● "Zarządzanie biblioteką cyfrową" dla WBP Lublin, na rzecz Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej,● „Regionalna biblioteka cyfrowa - kooperacja, przedsiębiorczość, rozwój” w trakcie regionalnego seminarium: „Synergia w działaniu kluczem do sukcesu”, MBP Słupsk,● "Teatralia w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej" - prezentacja dla studentów kulturoznawstwa.
 15. 15. Śląska Biblioteka Cyfrowa Promocja Audycja Radia Katowice: "Czy to prawda, że ... (na Śląsku istnieje biblioteka bez książek?)", 25 listopada 2012.
 16. 16. Sprawy organizacyjne ŚBCProśby: ● sprawdzenie i poprawienie danych adresowych (informacje można zamieścić na Forum lub wysłać na adres Zespołu Koordynacyjnego zksbc@bs.katowice.pl) ● potwierdzanie kwerend przysyłanych na Kontakt ŚBC, kierowanych do odpowiednich Uczestników, ● korzystanie z gotowej listy typów publikacji (na Forum), ● łączenie numerów czasopism w publikacje grupowe, ● wypełnianie pola Prawa wartością: "Domena publiczna (public domain)" dla publikacji uwolnionych ● jak archiwizujemy dane (szczególnie TIFF-y)?
 17. 17. Dziękujemy za uwagęAneta Drabek - Biblioteka Uniwersytetu ŚląskiegoRemigiusz Lis - Biblioteka ŚląskaBarbara Maresz - Biblioteka Śląska

×