Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sprawy organizacyjne i rozwojowe ŚBC - aut. Remigiusz Lis

335 views

Published on

Prezentacja na IX Zebranie ŚBC

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sprawy organizacyjne i rozwojowe ŚBC - aut. Remigiusz Lis

  1. 1. Sprawy organizacyjne i rozwojowe ŚBC Remigiusz Lis X Zebranie Uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, 10.12.2015 r.
  2. 2. Nowe usługi dla Uczestników I. Stanowisko mobilne do digitalizacji zbiorów a. Skaner A3 do książek Avision FB6280E b. Notebook do obsługi skaner i obróbki graficznej c. FineReader 12 do kompresji (PDF, DjVU) Stanowisko dla Uczestników do skanowania zbiorów dla ŚBC “u siebie” - na zasadzie użyczenia przez BŚ.
  3. 3. Nowe usługi dla Uczestników II. Stanowisko stacjonarne w SPD - skaner dziełowy i2S formatu A2 Stanowisko dla Uczestników do skanowania zbiorów dla ŚBC - na miejscu w SPD z przeszkoleniem
  4. 4. Nowe usługi dla Uczestników III. Macierz dyskowa do tymczasowej archiwizacji plików Wydzielona powierzchnia (do 5TB) dla Uczestników do czasowego przechowywania plików TIFF.
  5. 5. Nowe usługi dla Uczestników IV. wskazówki nt. nazewnictwa archiwizacji plików
  6. 6. Rozmiar plików prezentacyjnych Prosimy o zwracanie uwagi na jakość zasobu prezentacyjnego PDF ver. 1.5. i wyższe (efektywna kompresja) Unikanie “starych” PDF dla publikowania obrazów Nowa prezentacja DjVu zalety, wady
  7. 7. Nowy projekt BŚ (RPO) - także dla ŚBC W ramach projektu “Digitalizacja czasopism regionalnych z lat 1945-1989 wraz z podniesieniem jakości dostępu i długoterminowego zachowania zasobu ŚBC”: ● dostosowanie interfejsu do wymagań WCAG 2.0, ● realizacja interfejsu zgodnie z założeniami UCD/UXD (badania użytkowników), ● opracowanie interfejsu responsywnego (dla urządzeń mobilnych), ● mechanizm konwersji zasobów do formatu PDF (interoperacyjność), ● możliwość wzbogacania metadanych o odnośniki do innych baz, ● udostępnianie plików archiwalnych użytkownikom. Prosimy o trzymanie kciuków
  8. 8. Kolekcja NATURA Utworzenie kolekcji głównej NATURA w ramach Śląskiej Biblioteki Cyfrowej Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska - koordynator Planowane kategorie: flora, fauna, roślinność i siedliska, lasy, obszary cenne przyrodniczo, zieleń komponowana, korytarze ekologiczne, wody powierzchniowe, geologia i wody podziemne, geomorfologia, gleby, krajobraz, czynna ochrona przyrody, atmosfera i klimat, monitoring środowiska, badania naukowe, kolekcje przyrodnicze, edukacja ekologiczna, obiekty uciążliwe dla środowiska, użytkowanie zasobów przyrody, przyrodnicy i organizacje przyrodnicze. Powiązanie z innymi kolekcjami, współpraca z innymi instytucjami Głosowanie

×