Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slaska Biblioteka Cyfrowa - III Zebranie Uczestników

2,263 views

Published on

Slaska Biblioteka Cyfrowa - III Zebranie Uczestników oraz wizyta ministra B. Zdrojewskiego

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Slaska Biblioteka Cyfrowa - III Zebranie Uczestników

 1. 1. Śląska Biblioteka Cyfrowa Śląska Biblioteka Cyfrowa III Zebranie Uczestników ŚBC www.sbc.org.pl www.digitalsilesia.eu Agnieszka Koszowska, Remigiusz Lis Biblioteka Śląska - Śląska Biblioteka Cyfrowa
 2. 2. Pomysł (2006) na BC Utworzenie organizacji komunikacji kutlurowej, która: kutlurowej, która: udostępnia cyfrowy zasób w Internecie kolekcjonuje rozproszone zasoby regionalne - lokalizuje i „scala” na wspólnej platformie scala” archiwizuje i ochroni najcenniejsze zabytki piśmiennictwa regionu tworzy warsztat badawczy oparty o narzędzia elektroniczne koordynuje digitalizację prowadzoną w róŜnych ośrodkach regionalnych i w kraju z terenu historycznego Śląska, Śląska, takŜe Zagłębia Dąbrowskiego, regionu częstochowskiego Dąbrowskiego,
 3. 3. Biblioteka cyfrowa regionu śląskiego Wyzwania Szanse rozproszony zasób bogaty kulturowo zasób w odległych geograficznie piśmiennictwa miejscach słaba znajomość technologii BC, duŜa biblioteka regionalna brak formalnej edukacji o tradycjach digitalizacji bibliotekarzy cyfrowych (inicjator/koordynator/integrator) “resortowość” środowiska znaczna ilość silnych bibliotek i regionalizmy miejskich i naukowych ograniczona zdolność do nowe media = nowe sposoby efektywnej, oficjalnej współpracy komunikacji i współpracy międzyinstytucjonalnej brak dedykowanych funduszy na rozproszenie środków digitalizację i moŜliwości projektowe
 4. 4. ŚBC jako klaster instytucji kultury i nauki luźna forma organizacji współdziałania wielu instytucji i osób wykorzystuje formalne i nieformalne powiązania pomiędzy jego uczestnikami współdzielenie posiadanych zasobów (moc obliczeniowa, kompetencje) łatwy transfer technologii, wiedzy, umiejętności pomiędzy uczestnikami komunikacja i wsparcie otwartość i ekonomiczna przystępność -> niekontrolowany rozwój klastra fraktalne mechanizmy pozyskiwania zasobu synergia i stymulacja zaufania
 5. 5. Zasady organizacyjne ŚBC łatwo zostać Uczestnikiem ŚBC, ŚBC jest nieodpłatną usługą biblioteki cyfrowej -> obniŜenie progu wejścia do ŚBC identyfikacja własnego zasobu (logo, exlibris przy publikacji oraz link do strony Uczestnika) –> promocja Uczestników brak centralnej kontroli i selekcji publikacji (filtrowanie rozproszone), wszyscy zachowują prawa do swojego zasobu, wszyscy publikują na tych samych zasadach -> autonomia i podmiotowość organizacja i finansowanie procesu skanowania (publikowania) (publikowania) i jego tempo jest autonomiczną decyzją kaŜdego Uczestnika -> samoorganizacja kaŜdy sam rozwiązuje kwestię praw autorskich lub własności (stwierdzenie wygaśnięcia lub umowa z autorem/właścicielem) -> odpowiedzialność
 6. 6. Efektywna technologia dla rozproszonego modelu BC - dLibra Przeglądanie, wyszukiwanie, czytanie Redaktorzy UŜytkownicy Uczestników redaktora i administratora redaktora i administratora Aplikacja czytelnika – Aplikacja Aplikacja Śląska WWW Biblioteka Cyfrowa Dodawanie publikacji, zarządzanie
 7. 7. Współpraca 41 instytucji Katowice Bielsko- Bielsko-Biała Bytom Biblioteki publiczne Ruda Śląska śory - wojewódzka Częstochowa - miejskie Jaworzno Dąbrowa Górnicza - powiatowe Tarnowskie Góry Sosnowiec Rybnik Cieszyn Biblioteki akademickie Wodzisław Śląski państwowe Jastrzębie Zdrój Piekary Śląskie Racibórz Biblioteki akademickie Opole Zabrze niepubliczne Chorzów inne instytucje Głubczyce Pszczyna (wydawnictwa, stowarzyszenie) Gliwice
 8. 8. Forum ŚBC i Społeczna Pracownia Digitalizacji komunikacja i wsparcie Uczestników
 9. 9. Struktura organizacyjno-operacyjna organizacyjno- Poziom instytucjonalny (Porozumienie ŚBC) Poziom operacyjny – płaska i „szybka” struktura bibliotekarze – informatycy – programiści
 10. 10. Sposoby pozyskiwania zasobu Fraktale Os. prywatna: zbiory własne Uczestnik 1: zbiory własne Os. prywatna: zbiory własne Uczestnik 2: zbiory własne Instytucja zbiory własne Uczestnik n: tylko zbiory Os. prywatna: własne zbiory własne KaŜdy Uczestnik autonomicznie: typowanie, digitalizacja, publikacja, opracowanie, prawo autorskie
 11. 11. Interoperacyjność Federacja Bibliotek Cyfrowych (36 bibliotek cyfrowych w kraju) Rozproszone współtworzenie, koordynacja digitalizacji, scalanie w wirtualne kolekcje zasobów w systemie polskich bibliotek cyfrowych - peer to peer Wielkopolska BC OAI- OAI-PMH Śląska BC FBC Kujawsko- Kujawsko-Pomorska BC Uniwersytetu BC Wrocławskiego OAI- OAI-PMH ~ 260 tys. publikacji Podlaska BC Małopolska BC
 12. 12. Krajowy klaster BC – współpraca instytucjonalna Jeśli istnieje „polskie bibliotekarstwo”, powinno ono działać jak jedna firma Biblioteka UMK – tworzy KPBC Biblioteka Śląska tworzy ŚBC
 13. 13. Forum i blog Biblioteka 2.0 Forum dLibra krajowa integracja środowiskowa, współpraca z uŜytkownikami bibliotek i programistami, promocja dobrych praktyk
 14. 14. Pochodzenie publikacji w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej zbiory bibliotek i pozyskane przez nie zbiory innych instytucji kultury i edukacji zbiory stowarzyszeń zbiory osób prywatnych (takŜe cyfrowe) Rodzaje publikacji ksiąŜki artykuły (preprinty!), (preprinty!), doktoraty, habilitacje kartografia ikonografia dokumenty Ŝycia społecznego moŜliwe 3D filmy, muzyka
 15. 15. Publikacje akademickie • podręczniki • doktoraty • bibliografie • artykuły • wykłady • opracowania
 16. 16. wydawnictwa Publikacje bibliotek publicznych pokonkursowe, opracowania regionalne, jubileuszowe dzieła lokalnych twórców
 17. 17. Publikacje pozyskane prace doktorskie od prywatnych osób i stowarzyszeń publikacje amatorskie regionalne informatory opracowania historyczne i prawne czasopisma prywatne dokumenty monografie literatura naukowe (edycje bibliofilskie) kroniki kolekcje szkolne fotografii
 18. 18. Publikacje pozyskane od prywatnych osób i stowarzyszeń Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939”
 19. 19. Propozycje czytelników forum Biblioteka 2.0
 20. 20. Społeczna Pracownia Digitalizacji Śląskiej Biblioteki Cyfrowej Mecenat 2007 Dorobek SPD 10.2007 – 06.2009 3 131 publikacji = 196 558 skanów w tym praca wolontariuszy – 64% 1 262 publikacji = 126 260 skanów
 21. 21. Dane z Google Analytics www.google.com/analytics/ www.google.com/analytics/ Liczba odwiedzin 2.06 – 2.07.2009 25 893 Zasób ŚBC oglądała publiczność z 59 krajów
 22. 22. www.techsoupforlibraries.org/ www.techsoupforlibraries.org/blog
 23. 23. Śląska Biblioteka Cyfrowa Śląska Biblioteka Cyfrowa III Zebranie Uczestników ŚBC Dziękujemy za uwagę! Agnieszka Koszowska, Remigiusz Lis Biblioteka Śląska - Śląska Biblioteka Cyfrowa

×